İlaç Ara

BYETTA 10 µG/40 µL SC kullanıma hazır dolu enj. kalemi içinde çözelti {Bristol}

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Bristol-Myers Squibb İlaçları Inc.
Satış Fiyatı
Ambalaj Miktarı
1
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

BYETTA 10 mikrogram/40 mikrolitre s.c.

Kullanıma hazır dolu enjeksiyon kalemi içinde çözelti, 2.4 ml Deri altına uygulanır.

Etken Madde

Eksenatid

BYETTA kullanıma hazır dolu enjeksiyon kalemi içindeki çözeltinin her 40 mikrolitre (gl) dozu, 10 mikrogram (gg) eksenatid içerir. Her 1 mililitre (ml) enjeksiyonluk çözelti 250 mikrogram eksenatid içerir.

Yardımcı maddeler

Metakrezol (her dozda 88 mikrogram), mannitol, glasiyel asetik asit, sodyum asetat trihidrat ve enjeksiyonluk su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. BYETTA nedir ve ne için kullanılır?

2. BYETTA’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. BYETTA nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. BYETTA’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.BYETTA kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

BYETTA’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer

 • Eksenatid veya bu kullanma talimatında listelenen BYETTA’nın içerdiği yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz (aşırı hassasiyet) varsa
 • BYETTA’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

 • Sülfonilüre grubu bir ilaç ile birlikte kullanırken kan şekeri düşüklüğü (hipoglisemi) ortaya çıkabilir. Kullandığınız diğer ilaçlardan herhangi birinin sülfonilüre içerip içermediğini doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.
 • BYETTA Tip 1 diyabet veya şeker hastalığında oluşan tehlikeli bir durum olan diyabetik ketoasidozda kullanılmamalıdır.
 • BYETTA cilt altına enjekte edilmelidir; damar veya kas içine enjekte edilmemelidir.
 • Mide boşalması (yavaş mide boşalması dahil) veya yemek sindirimi ile ilgili ciddi problemleriniz varsa, BYETTA kullanımı önerilmemektedir. BYETTA mide boşalmasını yavaşlatır ve bu nedenle yiyecekler midenizden daha yavaş geçer.
 • Daha önce pankreas iltihabı (pankreatit) yaşadıysanız doktorunuza söyleyiniz (bkz. bölüm
 • 4).

 • Vücut Kütle İndeksi (VKİ) <25 olan hastalarda BYETTA ile ilgili deneyim çok azdır.
 • BYETTA kullanan Tip 2 (insüline bağımlı olmayan) şeker hastalığı (diabetes mellitus)
 • olan bazı kişilerde ani pankreas iltihabı geliştiği bildirilmiştir ve olguların bazılarında akut pankreas iltihabı ile BYETTA kullanımının ilişkili olabileceği şüphesi mevcuttur. Bu nedenle, BYETTA kullanımında ani pankreas iltihabı belirtileri yönünden dikkatli olunmalıdır. Kusmayla birlikte olan veya olmayan, açıklanamayan, ısrarlı, ciddi karın ağrısı durumlarında tıbbi değerlendirme yapılmalı, pankreas iltihabı şüphesi var ise Byetta ve diğer şüpheli ilaçlar kesilmeli ve pankreas iltihabı tanısı doğrulanıp altta yatan neden açıklanana kadar BYETTA’ya tekrar başlanmamalıdır (bkz. Bölüm 4).

 • Böbrek problemleri olan hastalarda BYETTA ile ilgili deneyim çok azdır. Ağır böbrek hastalığınız varsa veya diyalizde iseniz BYETTA kullanımı tavsiye edilmemektedir.
 • Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  Çocuklar ve ergenler

  BYETTA, çocuklarda ve 18 yaşından küçük ergenlerde araştırılmamıştır ve bu nedenle bu yaş grubunda kullanılması önerilmez.

  5.BYETTA’in saklanması

  Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra BYETTA’i kullanmayınız.

  Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra BYETTA’i kullanmayınız.

  İlaçlar temiz su veya atık su yoluyla atılmamalıdır. İlaçların nasıl imha edileceğini eczacınıza sorunuz. Bu önlemler çevreyi korumaya yardımcı olacaktır.

  Ruhsat Sahibi:

  Bristol-Myers Squibb İlaçları Inc. İstanbul Şubesi

  Maslak – İstanbul

  Tel: (0212) 335 89 00

  Faks: (0212) 286 2496

  e-mail: [email protected]

  Üretim Yeri : Wockhardt UK Ltd.

  Wrexham/İngiltere

  Alternatif üretim yeri:

  Baxter Pharmaceuticals Solutions LLC İndiana/ABD

DEVAMINI OKU

2.BYETTA nedir ve ne için kullanılır?

BYETTA cam bir kartuş içine doldurulmuş berrak ve renksiz sıvı şeklindedir (enjeksiyonluk çözelti). Kartuş bir kaleme yerleştirilmiştir. Kalemin içindeki ilaç bittiğinde, kalemi tekrar kullanamazsınız. Her kalem 30 günlük, günde iki kez enjeksiyona yetecek şekilde 60 doz içerir. 1 kalemlik ambalajlar halinde mevcuttur.

BYETTA, Tip 2 (insüline bağımlı olmayan) şeker hastalığı (diabetes mellitus) olan yetişkinlerde kan şekeri kontrolünü sağlamak için enjekte edilerek kullanılan bir ilaçtır.

BYETTA; Glifor, Diaformin gibi metformin içeren ilaçlar, Glifix ve Dropia gibi tiyazolidindion içeren ilaçlar, Lantus, Levemir gibi bazal ya da uzun etkili insülinler veya Diamicron, Amaryl gibi sülfonilüre içeren diğer şeker hastalığı tedavisinde kullanılan ilaçlardan biri veya her ikisi ile birlikte kullanılabilir. Doktorunuz size BYETTA’yı kan şeker düzeyinizi kontrol etmeye yardımcı olması için ek bir ilaç olarak önermektedir. Beslenme ve egzersiz planınıza uymaya devam ediniz.

BYETTA dozunu ayarlamak için kan şekeri seviyenizi her gün kontrol etmeniz gerekli değildir. Ancak, aynı zamanda bir sülfonilüre grubu ilaç da kullanıyorsanız, doktorunuz sülfonilüre grubu ilacın dozunu ayarlamak için kan şekeri seviyelerini kontrol etmenizi isteyebilir.

Sizde şeker hastalığının (diyabet) olmasının sebebi, vücudunuzun kanınızdaki şeker düzeyini kontrol etmek için yeterli insülin salgılayamaması veya vücudunuzun insülini düzgün olarak kullanamamasıdır. BYETTA, kan şekeriniz yükseldiğinde vücudunuzun insülin üretimini artırmasına yardımcı olur.

BYETTA insülin tedavisi gerektiren şeker hastalarında insülinin yerini alacak bir ilaç değildir.

DEVAMINI OKU

3.BYETTA nasıl kullanılır ?

BYETTA’yı daima doktorunuz veya diyabet hemşirenizin size önerdiği şekilde kullanınız. Emin olmadığınız hallerde doktorunuza, diyabet hemşirenize veya eczacınıza danışınız.

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

BYETTA’nın 5 mikrogram ve 10 mikrogram olmak üzere iki dozu mevcuttur. Doktorunuz başlangıç için günde iki kez BYETTA 5 mikrogram kullanmanızı önerebilir. 30 gün boyunca BYETTA 5 mikrogram kullandıktan sonra, doktorunuz dozunuzu günde iki kez BYETTA 10 mikrograma yükseltebilir.

Eğer 70 yaş üzeri iseniz ya da böbrekleriniz ile ilgili problemleriniz varsa BYETTA 5 mikrogram (mcg) dozunu tolere etmeniz 30 günden fazla sürebilir ve bu nedenle doktorunuz dozunuzu artırmayabilir.

Kullanıma hazır dolu enjeksiyon kaleminizden bir enjeksiyon size uygun dozunuzu verecektir. Doktorunuz söylemedikçe dozunuzu değiştirmeyiniz.

BYETTA, sabah ve akşam öğünlerinizden veya aralarında 6 saat veya daha fazla süre bulunan günlük iki ana öğününüzden önceki 60 dakika (1 saat) içinde enjekte edilmelidir. BYETTA’yı yemekten sonra kullanmayınız.

BYETTA dozunu ayarlamak için şeker seviyenizi her gün kontrol etmeniz gerekli değildir. Ancak, aynı zamanda bir sülfonilüre grubu ilaç (Örneğin; Diamicron, Amaryl gibi) ya da insülin kullanıyorsanız, doktorunuz sülfonilüre ya da insülin dozunu ayarlamak için kan şekeri seviyenizi kontrol etmenizi isteyebilir.

BYETTA kullanıma hazır dolu enjeksiyon kalemini kullanmak için, bu talimat beraberindeki Kalem Kullanma Kılavuzuna bakınız.

Uygulama yolu ve metodu

BYETTA bacağınızın üst kısmı (uyluk), karın bölgesi (abdomen) veya üst kolun cilt altına (subkutan enjeksiyon) enjekte edilir.

BYETTA ve bir insülin kullanıyorsanız, iki ayrı enjeksiyon yapmanız gerekir.

Kendi başınıza ilk kez kullanmadan önce, doktorunuz veya hemşireniz size BYETTA’yı nasıl enjekte edeceğinizi öğretmelidir.

Kutuda kalem iğneleri yoktur. BYETTA kaleminiz ile aşağıdaki iğneleri kullanabilirsiniz:

 • 29 (ince), 30 veya 31 (daha ince) gauge (0.25-0.33 mm çap) ve
 • 12.7 mm, 8 mm veya 5 mm uzunluk
 • Sizin için hangi kalınlık ve uzunluktaki iğnenin uygun olduğunu doktor veya hemşirenize danışınız.

  Her enjeksiyon için yeni bir iğne kullanınız ve her kullanımdan sonra iğneyi atınız. Bu ilaç sizin içindir; BYETTA kalemi asla başkaları ile paylaşmayınız.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  BYETTA, çocuklarda ve 18 yaşından küçük ergenlik çağındakilerde kullanılması önerilmez.

  Yaşlılarda kullanımı

  70 yaş üzeri hastalarda dikkatle kullanılmalı ve 5 mikrogramdan 10 mikrograma doz artırımına dikkatle geçilmelidir. 75 yaş üzeri hastalarda deneyim çok kısıtlıdır.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek / Karaciğer yetmezliği

  Hafif derecede böbrek yetmezliği bulunan hastalarda doktor tarafından önerilen doz dışında özel bir doz ayarlaması gerekmez.

  mikrogramdan 10 mikrograma doz


  Orta derecede böbrek yetmezliği bulunan hastalarda 5 artırımına dikkatle geçilmelidir.

  önerilen doz dışında özel bir doz


  Karaciğer yetmezliği olan hastalarda doktor tarafından ayarlaması gerekmez.

  Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.

  İlacınızı zamanında almayı unutmayınız.

  Doktorunuz BYETTA ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz, çünkü kan şekeri değerleriniz bundan etkilenebilir.

  Eğer BYETTA'nın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla BYETTA kullanırsanız

  BYETTA'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  Eğer gereğinden fazla BYETTA kullandıysanız derhal tıbbi tedaviye ihtiyacınız olabilir. Çok fazla BYETTA bulantı, kusma, baş dönmesi veya düşük kan şekeri belirtilerine neden olabilir.

  BYETTA'i kullanmayı unuttuysanız

  Bir BYETTA dozunu unutursanız, o dozu atlayınız ve bir sonraki dozunuzu bir sonraki uygulama zamanında uygulayınız. Fazladan bir doz kullanmayınız veya unuttuğunuz dozu telafi etmek için bir sonraki dozunuzun miktarını artırmayınız.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  BYETTA ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  BYETTA tedavisini bırakmanız gerektiğini düşünüyorsanız, doktorunuza danışınız. BYETTA kullanmayı bırakırsanız, kan şekeri değerleriniz bundan etkilenebilir.

  Bu ürünün kullanımı ile ilgili başka sorularınız varsa doktorunuza, diyabet hemşirenize veya eczacınıza danışınız.

  DEVAMINI OKU

  4.Olası yan etkiler nelerdir ?

  Tüm ilaçlar gibi BYETTA’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Bazı ciddi alerjik reaksiyonlar (anafilaktik reaksiyon) çok seyrek (<1/10.000) olarak rapor edilmiştir.

  Aşağıdakilerden biri olursa BYETTA’ü kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

 • Yüzün, dilin veya boğazın şişmesi
 • Yutmada zorluk
 • Ciltte döküntü ve nefes almada zorluk
 • BYETTA kullanan hastalarda pankreas iltihabı (pankreatit) vakaları seyrek (>1/10.000 ile <1/1.000) olarak bildirilmiştir. Pankreatit ciddi, potansiyel olarak yaşamı tehdit eden tıbbi bir durum olabilir.

 • Eğer pankreatit geçirdiyseniz, safra kesesi taşı, alkolizm veya çok yüksek trigliserid düzeyleriniz varsa doktorunuza söyleyiniz. Bu tıbbi durumlar, BYETTA kullanıyor olsanız da olmasanız da pankreatit olma veya tekrar geçirme olasılığınızı artırabilir.
 • Kusma olsun veya olmasın, şiddetli ve sürekli mide ağrınız olursa, pankreatit olabileceği için doktorunuzu arayınız.
 • Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin BYETTA’ya karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

  Çok yaygın (>1/10):
 • Mide bulantısı (bulantı, BYETTA’ya ilk başlarken en sık görülen yan etkidir. Fakat zamanla çoğu hastada azalır.)
 • Kusma
 • İshal
 • Kan şekerinde düşüklük (hipoglisemi)
 • Sülfonilüre grubu bir ilaç ile birlikte kullanıldığında kan şekeri düşüklüğü
 • BYETTA sülfonilüre içeren bir ilaçla birlikte kullanıldığında, kan şekerinde düşüklük (genellikle hafiften orta dereceye kadar değişen hipoglisemi) çok sık meydana gelir. BYETTA kullanırken sülfonilüre dozunun azaltılması gerekmektedir. Kan şekerinde düşüklük baş ağrısı, uyuşukluk, zayıflık, baş dönmesi, kafa karışıklığı, irritabilite, açlık, kalp atışında hızlanma, terleme ve gergin hissetme kan şekerinde düşüklüğün belirti ve bulgularıdır. Doktorunuz kan şekerindeki düşüklüğü nasıl tedavi edeceğinizi size söyleyecektir.

  Yaygın (>1/100 ile <1/10):

  • Baş dönmesi

  • Baş ağrısı

 • Gerginlik hissi
 • Mide bölgesinde ağrı
 • Karında şişkinlik
 • Hazımsızlık
 • Aşırı terleme
 • Enerji ve güç kaybı
 • Mide ekşimesi
 • Enjeksiyon yeri reaksiyonları (kızarıklık)
 • Kilo kaybı
 • İştahta azalma
 • BYETTA iştahınızı, yediğiniz yiyecek miktarını ve kilonuzu azaltabilir. Eğer çok hızlı kilo veriyorsanız (haftada 1.5 kg dan fazla) bu sizin için iyi olmayacağı için (örneğin susuzluk, ayakta dururken baş dönmesi ve safra taşına yol açar) doktorunuzla konuşunuz.

  Yaygın olmayan (>1/1.000 ile <1/100):
 • Tat alma bozukluğu
 • Geğirme
 • Kabızlık
 • Gaz
 • Seyrek (>1/10.000 ile <1/1.000):
 • Yüzün ve boğazın şişmesi (anjiodem)
 • Aşırı duyarlılık (dööküntü, boyun, yüz, dudak veya boğaz dokularında hızlı şişme ve kaşıntı)
 • Böbrek fonksiyonunda azalma
 • Susuzluk, bazen böbrek fonksiyonunda azalma ile birlikte
 • Uyuşukluk
 • Saç dökülmesi
 • İlaveten; bildirilen bazı diğer yan etkiler: (mevcut verilerden sıklığı bilinmiyor)

 • Kanı sulandırıcı bir ilaç (varfarin) ile birlikte kullanıldığında kan sulanma ölçümü (INR) değerlerinde değişiklik
 • Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  DEVAMINI OKU