İlaç Ara

B.T.ENEMA 135 ml solüsyon

Firma Bilgileri
Yenişehir Laboratuvarı Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti.
Satış Fiyatı
14.15 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
135
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

B.T. ENEMA solüsyon (67,5 ml, 135 ml ve 210 mi) Rektal kullanılır.

Kullanılan doz;

67,5 ml için 59 ml,

135 ml için 118 ml,

210 ml için 177 ml’ dir

Etken Madde

(Her 59 ml hazır dozda)

Monobazik sodyum fosfat 9,5 g.

Dibazik sodyum fosfat 3,5 g.

(Her 118 ml hazır dozda)

Monobazik sodyum fosfat 19,0 g.

Dibazik sodyum fosfat 7,0 g.

(Her 177 ml hazır dozda)

Monobazik sodyum fosfat 28,5 g.

Dibazik sodyum fosfat 10,5 g.

Yardımcı maddeler

Deiyonize su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. B.T.ENEMA nedir ve ne için kullanılır?

2. B.T.ENEMA’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. B.T.ENEMA nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. B.T.ENEMA’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.B.T.ENEMA kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

B.T.ENEMA’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

 • B.T. ENEMA’nın içindeki etkin veya yardımcı maddelerden herhangi birine alerjiniz var ise.
 • Kalın bağırsağınızda aşırı genişleme var ise (megakolon).
 • Anüste veya rektumda daralma veya kusur var ise.
 • Kalın bağırsakta tıkanıklık varsa (Hirschsprung hastalığı).
 • Şüpheli bir bağırsak tıkanıklığı var ise.
 • Bağırsaklarda tıkanıklık veya nonnal bağırsak hareketlerinde bir bozukluk var ise.
 • Doktorunuz tarafından, aşağıdaki rahatsızlıklardan birinin dahi sizde olduğu veya olabileceği belirtilmiş ise:

 • Apandisit.
 • Delinmiş/hasarlı ya da tıkanmış bağırsak
 • İltihaplı bağırsak hastalığı
 • Rektal kanama tanısı konulması
 • Kalbin tüm vücuda düzgün şekilde kan pompalamasında sorun var ise (konjestif kalp yetmezliği)
 • Mide bulantısı veya susuzluk
 • Karın ağrısı
 • 3 yaş altı çocuklarda B.T. ENEMA’yı kullanmayınız.
 • B.T.ENEMA’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

 • Yaşlı veya güçsüz iseniz
 • Kontrol edilememiş kan basıncınız varsa
 • Kalp veya böbrek rahatsızlığınız varsa
 • Karında su toplanması şikayetiniz var ise
 • Rektal ülser veya çatlak şikayetiniz varsa
 • Kolostomi ameliyatı olmuşsamz
 • Vücudunuzdaki tuz ve su seviyelerinde değişiklik varsa (elektrolit bozukluklar).
 • Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  B.T.ENEMA’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  B.T.ENEMA’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

  Gebelik süresince uygulandığında ceninle ilgili kusurlu oluşum ya da diğer toksik etkilerini ölçmek için eldeki veriler yeterli değildir. B.T. ENEMA, doğum ve doğum sonrası dönemde yalnızca doktor tavsiyesi ile kullanılmalıdır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Sodyum fosfat anne sütüne geçebileceği için B.T. ENEMA alımından sonraki 24 saat içerisinde oluşmuş süt sağılarak atılmalıdır. Bu işlem ve B.T. ENEMA uygulanmasından 24 saat sonra bebeğin emzirilmesi tavsiye edilir.

  B.T. ENEMA’nın araç ve makine kullanımına doğrudan etkisi yoktur. Su kaybından dolayı baş dönmesi görülebilir. İlacın kullanılmasında sonra tuvaletin yakınlarında bulunmalısınız.

  B.T.ENEMA’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  B.T. ENEMA’nın bileşiminde hacim tamamlayıcı olarak deiyonize su kullanılmıştır.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Aşağıda yer alan türden reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandı iseniz lütfen doktorunuza veya eczacımza bunlar hakkında bilgi veriniz:

 • Yüksek tansiyon veya kalp hastalığı ilaçları (Kalsiyum kanal blökerleri).
 • Mesane boşaltıcı ilaçlar (Diüretik).
 • Ruhsal sıkıntılara dair bazı ilaçlar (Lityum).
 • Vücudu susuz bırakabilecek ilaçlar veya elektrolit dengesine etki ederek vücuttaki tuz seviyesini (potasyum, sodyum, fosfat veya su) değiştirebilecek ilaçlar.
 • 5.B.T.ENEMA’in saklanması

  B.T. ENEMA’yı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

  25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

  Dondurmayınız.

  Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız

  Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra B.T.ENEMA’i kullanmayınız.

  Ruhsat sahibi: YENİŞEHİR LABORATUARI TİC. Ve SAN. LTD. ŞTİ. Plevne Cad. No: 101 06350 GÜLSEREN / ANKARA Telefon    : (0 312) 351 34 60-61

  Faks    : (0 312) 349 35 09

  Üretici: YENİŞEHİR LABORATUARI TİC. Ve SAN. LTD. ŞTİ.

  Plevne Cad. No.TOl 06350 GÜLSEREN / ANKARA Telefon    : (0 312) 351 34 60-61

  Faks    : (0 312) 349 35 09

  AŞAĞIDAKİ BİLGİLER BU İLACI UYGULAYACAK SAĞLIK PERSONELİ İÇİNDİR.

  Doğuştan megakolon, bağırsak tıkanıklığı, imperforat anüs veya konjestif kalp hastalığı olan kişilerde kullanılmamalıdır. Böbrek bozukluğu, önceden süregelen elektrolit bozukluklar veya kolostomi yapılmış veya diüretik kullanan veya elektrolit seviyelerini etkileyen hipokalsemi, hiperfosfatomi, hipematremi gibi ilaçları kullanan veya asidoz görülmüş kişilerde dikkatle kullanılmalıdır.

  BT ENEMA’mn yetişkin ve çocuk formları bulunduğundan reçetelendirme buna göre yapılmalıdır.

  RUHSAT TARİHİ VE NUMARASI 01.02.1996 177/12

  Sayfa 9/9

  DEVAMINI OKU

  2.B.T.ENEMA nedir ve ne için kullanılır?

  • B.T. ENEMA, geçici kabızlığın giderilmesi veya bağırsak temizliğinin sağlanması için kullanılır.
  • B.T. ENEMA, dışkıdaki su miktarım arttıran ve bu yolla dışkı atılması ve bağırsak temizliği sağlanmasına yardımcı olan bir bağırsak boşaltımdır.
  • B.T. ENEMA in içerisinde tuzlu müshil bulunur (şalin laksatif). Tuzlu müshiller, bağırsakta (sigmoid kolonda) su tutulmasını sağlar. Bu etki sonucunda 2 ila 5 dakika içerisinde bağırsak uyarılır ve boşaltım gerçekleşir.
  • Geçici kabızlığın giderilmesi veya bağırsak temizliği sağlanmasının gerekli olduğu, endoskopi, bağırsak ameliyatı ve röntgen incelemelerinde,
  • Rektal tetkik ya da kontrol işlemleri öncesi bağırsağı temizlemek/boşaltmak için kullanılır.
  • Yumuşak ve esnek püskürtücü başlık (kanül), kayganlaştırıcı barındırdığından kısa sürede konforlu bir uygulama yapılmasını sağlamaktadır.
  • Hiçbir B.T ürününde lateks kullanılmamaktadır.
  DEVAMINI OKU

  3.B.T.ENEMA nasıl kullanılır ?

  Yalmzca rektal (anal) yoldan alınır. Ağızdan almayınız.

  Yetişkinler ve 12 yaş üstü çocuklarda 135 mİ ve 210 mİ Tik dozlar, hekim tarafından aksi belirtilmemişse, günde en fazla bir şişe kullanılır.

  3 yaş üsfuçocuklarda 67.5 mlTik doz, hekim tarafından aksi belirtilmemişse, günde en fazla bir şişe kullanılır.

  Enjekte etmeye başlamadan önce koruyucu kapağı çıkartınız.

  Doktorunuz tarafından aksi önerilmemişse, B.T. ENEMA 14 günden daha uzun süre kullanılmamalıdır.

  Eğer direnişle karşılaşma olursa kullanma bırakılır. Enema’nın zorlanması zedelenmelere sebep olabilir.

  Not: Şişeyi tamamen boşaltmaya gerek yoktur. Etkili kullanım için şişe içindeki miktar tedavi dozundan daha fazladır. Kullammdan sonra bir miktar likid şişede artacaktır. Tamamen boşaltma olana kadar pozisyon korunur. (Genellikle 2-5 dakika)

  Uygulama yolu ve metodu

  Sol Yan Pozisyonu:

  Sola yatılır. Dizler sağa doğru bükülür ve kollar serbestçe salınır.

  Diz-Göğüs Pozisyonu:

  Diz çökülür. Baş aşağı doğru eğilir ve göğüs ileriye doğru götürülür. Yüzün sol tarafı yüzeye yaklaştırılır ve sol kola rahat bir şekilde yerleştirilir.

  1-    Yukarıdaki iki pozisyondan (sol yan pozisyonu veya diz-göğüs poziyonu) uygun olanını tercih ediniz.

  2-    Koruyucu kapağı çıkarınız. Şişeyi dik tutarak parmakla oluklu şişenin kapağını kavrayınız. Diğer elle koruyucu kapağı yavaşça çekerek çıkarınız.

  3-    Şişenin ucunu makat merkezini hedefleyerek, sabit bir basınçla nazikçe rektuma yerleştiriniz.

  4-    Ucu rektuma yerleştirilirken aşırı kuvvet uygulamayınız çünkü hasara neden olabilir.

  5-    Makata bağırsak boşaltım hareketi verilirse (dışkı atım hareketi sağlanması), uç daha kolay yerleştirilir. Bu hareket, makatın (anüs) etrafındaki kasların gevşemesini sağlar.

  6-    Sıvının neredeyse tamamı boşalana kadar şişeyi şıkınız.

  7-    Ucu rektumdan çıkarınız ve bağırsakta boşaltım hareketi başlayana kadar pozisyonunuzu koruyunuz (normal olarak 2-5 dakika).

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  3-12 yaş arası çocuklar için “B.T. ENEMA (67,5 mİ)” formu mevcuttur. ( B.T. ENEMA’nın yetişkin dozu 135 mİ ve 210 ml’dir. Çocuklar için 135 mİ Tik dozun yarısına denk olan, 67,5 mİ lik doz bulunmaktadır.)

  Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

  Karaciğer fonksiyon bozukluğunuz bulunuyorsa, tuz yasaklı bir diyetteyseniz ya da böbrek hastasıysanız doktorunuz önermedikçe kullanmayınız.

  Yaşlı ve halsiz hastalarda ve kontrol edilemeyen atardamar (arteryel) hipertansiyonu, karında su toplanması, kalp hastalığı, bağırsak iç yüzey (rektal mukoza) değişikliği (örn: ülser, fıssür) kolostomi olan veya önceden süregelen kalsiyum seviyesi düşüklüğü (hipokalsemi), kanda potasyum seviyesi düşüklüğü (hipokalemi), kanda fosfat seviyesi yüksekliği (hiperfosfatemi), kandaki sodyum düzeyi artışı (hipematremi) gibi elektrolit bozuklukları bulunan ve özellikle şeker hastalığında kanın asitli hali (asidoz) görülmüş kişilerde dikkatli kullanılmalıdır.

  Eğer B. T. ENEMA ’nın etkisinin güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla B.T.ENEMA kullanırsanız

  Gerekenden fazla miktarda B.T. ENEMA alınması durumunda profesyonel yardım alınız veya bir sağlık merkezi ile bağlantıya geçiniz.

  Aşırı doz veya tutulum (retansiyon); kandaki sodyum düzeyinin artması (hipematremi), kanda fosfat seviyesinin yükselmesi (hiperfosfatemi), kalsiyum seviyesinin düşmesi (hipokalsemi) ve kanda potasyum seviyesinin düşmesi (hipokalemi) de dahil çeşitli fonksiyonlar için vücutta ihtiyaç duyulan örneğin tuz ve mineral düzeyinin (elektrolit) bozukluğuna sebep olabilir. Bunların yanı sıra bazı işaret ve belirtilerle (örmmetabolik asidoz, böbrek yetmezliği ve tetani) dehidratasyon (su kaybı) ve hipovolemi (kan hacminde azalma) oluşabilir. Bazı ağır elektrolit bozuklukları, kalp ritim bozukluğu (kardiyak aritmi) ve ölüme sebebiyet verebilir. Aşırı doz almış iseniz dikkatle takip edilmeniz gerekir. Elektrolit bozukluk tedavisi, uygun elektrolit ve sıvı yenilemesi (replasman) ile acil tıbbi müdahale gerektirir.

  B.T. ENEMA’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  B.T.ENEMA'i kullanmayı unuttuysanız

  Yaşlılarda kullanımı

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  B.T.ENEMA ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  DEVAMINI OKU

  4.Olası yan etkiler nelerdir ?

  Tüm ilaçlar gibi B.T.ENEMA’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  B.T. ENEMA ile görülen istenmeyen etkilerin görülme sıklığı bilinmemektedir (Mevcut verilerden tahmin edilememektedir).

  Aşağıdakilerden biri olursa B.T.ENEMA’ü kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

 • Rektal kanama (bağırsaktan kanlı dışkı veya kan gelmesi).
 • Şiddetli ani alerjik reaksiyon (döküntü, kaşıntı, yüz ve dudakların şişmesi ya da ağız ve boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmesi) güç nefes alma ataklarıyla seyreder ve baygınlık hissi ya da baş dönmesi olması.
 • B.T. ENEMA verildikten sonra bağırsakta hiçbir hareket veya dışkı atılımı olmaması.
 • ‘Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.’

  ‘Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.’

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
 • Dehidratasyon (vücudun aşırı su kaybetmesi)
 • Alerjik reaksiyonlar (kaşıntı, kurdeşen (ürtiker))
 • Kanda elektrolitlerin (tuzlar) miktarındaki değişikliklere bağlı olarak kaslarda seğirme veya ani kasılmalar.
 • Karın ağrısı veya bağırsaklarda gaz birikimine bağlı şişkinlik.
 • Kusma ve mide bulantısı
 • Anal bölgede kaşıntı veya yanma
 • Deride içi sıvı dolu kabarcıklar oluşması
 • İshal
 • Üşüme hissi ile eşlik eden titreme hali
 • İğnelenme
 • Kanda fosfat seviyesinin yükselmesi (hiperfosfatemi)
 • Kalsiyum seviyesinin düşmesi (hipokalsemi)
 • Kanda potasyum seviyesinin düşmesi (hipokalemi)
 • Kandaki sodyum düzeyinin artması (hipematremi)
 • Vücuttaki asit atıhmmın bozulması (metabolik asidoz)
 • Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  DEVAMINI OKU