İlaç Ara

BACLAN 75 mg 28 film tablet

Firma Bilgileri
Bayer Türk Kimya San. Tic. Ltd. Şti.
Satış Fiyatı
57.2 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
28
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

BAÇLAN 75 mg film kaplı tablet Ağızdan alınır.

Etken Madde

75 mg klopidogrele eşdeğer 111.86 mg klopidogrel besilat içerir.

Yardımcı maddeler

Prejelatinize nişasta, mikrokristalize selüloz, krospovidon, kolloidal anhidr silika, stearik asit, opadry II pembe toz 31K34111(laktoz monohidrat, titanyum dioksit, demir oksit kırmızısı) içerir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. BACLAN nedir ve ne için kullanılır?

2. BACLAN’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. BACLAN nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. BACLAN’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.BACLAN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

BACLAN’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,

 • Klopidogrele veya BACLAN’ın içerdiği diğer maddelerden birine karşı aleıjiniz varsa
 • Mide ülseri gibi, kanamaya neden olabilen bir tıbbi durumunuz varsa
 • Ciddi karaciğer hastalığınız varsa
 • BACLAN’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer,

 • Kanama riskine yol açabilecek aşağıdaki durumlardan biri sizde varsa :
 • İç kanamaya yol açma riski bulunan tıbbi durumlar (örneğin, mide ülseri)

  –    İç kanama eğilimini artıran bir kan hastalığı (vücudunuzun herhangi bir yerinde doku, organ veya eklem içi kanama)

  –    Kısa süre önce geçirilmiş yaralanma

  Kısa süre önce geçirilmiş cerrahi girişim (dişlerle ilgili girişimler de dahil olmak üzere)

  7 gün içinde yapılması planlanan cerrahi girişim (dişlerle ilgili girişimler de dahil olmak üzere)

 • Herhangi bir başka ilaç kullanıyorsanız (BACLAN ile birlikte diğer ilaçlann kullanımı” bölümüne bakınız).
 • Karaciğer veya böbrek hastalığınız varsa
 • Kan pıhtılaşma sürenizde uzama varsa, sizde pıhtılaşma yeteneğinde bozuklukla belirgin hemofili hastalığı gelişebilir. Bu hastalığın teşhis ve tedavisi uzman doktor denetiminde yapılmalıdır. Bu durumda, BACLAN ile tedaviniz durdurulmalıdır.
 • “Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.”

  BACLAN, çocuklarda ve ergenlerde kullanımı uygun değildir.

  BACLAN’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Besinler BACLAN’ın emilmesini etkilemez. BACLAN yemekle beraber veya yemek aralannda alınabilir.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  BACLAN’ın hamilelik döneminde kullanılması önerilmemektedir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz, hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  BACLAN’ı kullanırken bebeğinizi emzirmeniz tavsiye edilmez. Bebeğinizi emziriyorsanız veya emzirmeyi planlıyorsanız, BACLAN’ı almadan önce doktorunuzla konuşunuz.

  Araç ve makina kullanımı

  BACLAN’ın taşıt ve makine kullanma yeteneğinizde herhangi bir değişikliğe yol açması beklenmez.

  BACLAN’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  BACLAN film kaplı tabletler laktoz içerir. Daha önce doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksızlığınız olduğu söylenmişse, bu ilacı kullanmadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  BACLAN’ın bileşimindeki demir oksit kırmızısı alerjik reaksiyonlara sebep olabilir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Bazı ilaçlar BACLAN’ın kullanımını etkileyebilir veya BACLAN bazı ilaçlann kullanımını etkileyebilir.

  Eğer şu anda herhangi bir ilaç, özellikle de aşağıda sayılan ilaçlardan birini alıyorsanız veya son zamanlarda aldınızsa – reçetesiz ilaçlar da dahil olmak üzere – lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz:

 • Oral antikoagülanlar (kan pıhtılaşmasını azaltmak amacıyla kullanılan ilaçlar): Bu ilacın BACLAN ile birlikte kullanılması önerilmez.
 • Steroid olmayan antienflamatuar ilaçlar (genellikle kas veya eklemlerin ağnlı ve/veya iltihabi durumlannda kullanılan tıbbi ürünler)
 • Heparin veya kan pıhtılaşmasını azaltmak amacıyla kullanılan bir başka ilaç
 • Omeprazol, esomeprazol veya simetidin (mide bozukluklan için kullanılan ilaçlar)
 • Vorikonazol, flukonazol, siprofloksasin, veya kloramfenikol (bakteri ve mantar enfeksiyonannın tedavisinde kullanılan ilaçlar)
 • Fluvoksamin, fluoksetin veya moklobemid (depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlar)
 • Karbamazepin, okskarbazepin (sara hastalığının bazı tiplerinin tedavisinde kullanılan ilaçlar)
 • Tiklopidin, prasugrel (diğer antitrombosit ilaç)
 • Bu tip ilaçlann BACLAN ile birlikte kullanımı önerilmez.

  Bu ilaçlardan birini kullanıyorsanız, mutlaka doktora bildirmeniz gerekir.

  Şiddetli göğüs ağrısı geçirdiyseniz (kararsız angina veya kalp krizi), doktorunuz size BACLAN’ı asetilsabsilik asit ile birlikte reçetelemiş olabilir (asetilsabsilik asit, ağn kesici ve ateş düşürücü bir çok ilacın içinde bulunan bir maddedir). Asetilsabsilik asitin kısa süreli kullanımı (24 saatlik sürede 1000 mg’dan yüksek olmayan dozlar) genellikle bir soruna yol açmaz, ancak diğer durumlarda uzun süreli kullanım söz konusu olduğunda, doktorunuza danışmanız gerekir.

  Gelecekte BACLAN tedavisi devam ederken başa bir ilaç almanız gerekirse de, bu durumdan doktorunuzu haberdar ediniz.

  5.BACLAN’in saklanması

  Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra BACLAN’i kullanmayınız.

  Eğer göze çarpan herhangi bir bozulma fark ederseniz, BACLAN’ı kullanmayınız.

  Ruhsat Sahibi:

  Bayer Türk Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.

  Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No.53

  34770 Ümraniye – İstanbul

  Tel: (0216) 528 36 00 Faks: (0216) 645 39 50

  Üretim yeri:

  Bayer Türk Kimya San. Ltd. Şti., Topkapı/İstanbul

  DEVAMINI OKU

  2.BACLAN nedir ve ne için kullanılır?

  • BACLAN 75 mg, 28 film tablet içeren blister ambalajlarda kullanıma sunulmuştur. Film tabletler, bikonveks, bir yüzünde “75” baskısı olan film kaplı pembe tabletlerdir.
  • BACLAN tabletin etkin maddesi olan klopidogrel, antitrombositer ilaçlar adı verilen bir ilaç sınıfında yer alır. Trombositler, kırmızı ve beyaz kan hücrelerinden daha küçüktürler ve kan pıhtılaşması sırasında kümeler oluştururlar. Antitrombositer ilaçlar, bu kümelenmeyi engelleyerek, kan pıhüsı oluşumu riskini azaltır (kan pıhtısının oluşum sürecine tromboz adı verilir).
  • BACLAN, sertleşmiş kan damarlan (atardamarlar) içinde kan pıhtısı (trombüs) oluşumunu önlemek amacıyla kullanılır. Bu süreç, aterotromboz olarak adlandınlmakta ve inme, kalp krizi veya ölüm gibi aterotrombotik olaylara yol açabilmektedir.
  • Doktorunuz size BACLAN’ı aşağıdaki nedenlerden biri veya birkaçı dolayısıyla reçetelemiş olabilir:
  • Sizde damar sertliği (aterotromboz) varsa,

   -    Daha önce kalp krizi, inme veya periferik arter hastalığı olarak bilinen bir hastalık geçirdiyseniz,

   “Kararsız angina” adı verilen şiddetli göğüs ağrısı veya “miyokard enfarktüsü” (kalp krizi) geçirdiyseniz. Bu durumda doktorunuzun size asetilsalisilik asit de reçetelemiş olması gerekir (asetilsalisilik asit, ağrı kesici, ateş düşürücü ve kan pıhtılaşmasını önleyici bir çok ilacın içinde bulunan bir maddedir).

  DEVAMINI OKU

  3.BACLAN nasıl kullanılır ?

  Doktorunuz, ilacınızı nasıl ve hangi dozda kullanmanız gerektiğini size söyleyecektir.

  BACLAN’ı her zaman doktorunuzun size söylediği şekilde kullanınız. İlacı nasıl kullanacağınızdan emin değilseniz, doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hastalann çoğu günde bir tabletlik doza (75 mg klopidogrel) ihtiyaç duymaktadır. Şiddetli göğüs ağrınız olduysa, doktorunuz tedavinin başlangıcında size 300 mg BACLAN (75 mg’lık 4 tablet) reçete edilebilir.

  Tabletleri hergün aynı saatte alınız. Tabletlerinizi her gün aynı saatte almanız, hastalığınız üzerinde en iyi etkiyi elde etmenizi sağlayacaktır. Aynı zamanda, tabletleri ne zaman alacağınızı hatırlamanıza da yardımcı olacaktır.

  Size cerrahi bir girişim yapılması planlanıyorsa (dişlerle ilgili girişimler de dahil olmak üzere), doktorunuza BACLAN kullandığınızı mutlaka söyleyiniz.

  Doktorunuz ayn bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatlan takip ediniz.

  BACLAN tedavisi uzun süreli bir tedavidir. Doktorunuz BACLAN ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Doktorunuz ilacı size reçete etmeye devam ettiği sürece BACLAN’ı almaya devam ediniz. Tedaviyi erken kesmeyiniz, çünkü hastalığınızın seyri olumsuz yönde etkilenebilir.

  Uygulama yolu ve metodu

  Film tabletleri, yemek sırasında veya yemek aralannda herhangi bir zamanda, yeterli miktarda sıvı ile (1 bardak su ile) çiğnemeden yutunuz.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  BACLAN, 18 yaşın altındaki çocuk ve genç erişkinlerin kullanımına uygun değildir.

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlı hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur.

  Özel kullanım durumları

  Alerjik çapraz reaktivite: Antitrombosit ilaçlara aşın duyarlılığı olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.

  Böbrek yetmezliği: Böbrek yetmezliği olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.

  Karaciğer yetmezliği:    Ciddi karaciğer yetmezliğinde kullanılmamalıdır. Hafif ve orta

  derecedeki karaciğer yetmezliğinde dikkatle kullanılmalıdır.

  Eğer BACLAN’m etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla BACLAN kullanırsanız

  BACLAN’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  Aşırı doz sonucunda, kanama riski artabilir.

  Yanlışlıkla bir tablet fazla almışsanız, bir şey olması beklenmez. Yanlışlıkla birden fazla tablet almışsanız, doktorunuzla konuşunuz veya tıbbi yardım için en yakın hastanenin acil merkezine başvurunuz. Mümkünse, doktora göstermek için tabletleri veya ilaç kutusunu da yanınıza alınız.

  BACLAN’ı almayı unutursanız

  BACLAN’ın bir dozunu almayı unutur, ancak 12 saat içinde almadığınızı hatırlarsanız, hemen tabletinizi yutunuz ve bir sonraki dozu zamanında alınız.

  Dozu atlamanızın üzerinden 12 saatten daha uzun bir süre geçtiyse, sadece bir sonraki dozu zamanında alınız. Hiçbir zaman unutulan dozları dengelemek için bir sonraki dozu çift dozu almayınız.

  BACLAN ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  BACLAN tedavisini doktorunuzun onayı olmadan bırakırsanız, kan damarları içinde kan pıhtısı oluşma riski artar. Buna bağlı olarak, inme, kalp krizi veya ölüm gibi aterotrombotik olaylar ortaya çıkabilir.

  DEVAMINI OKU

  4.Olası yan etkiler nelerdir ?

  Tüm ilaçlar gibi BACLAN’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

  Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastamn birinden fazla görülebilir.

  Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir. Seyrek: 1000 hastanın birinden az, fakat 10000 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

  Bilinmiyor: Mevcut verilerden sıklık tahmin edilememektedir.

  Aşağıdakilerden biri olursa BACLAN’ü kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

  Seyrek görülen bazı kan hücrelerinin sayısında azalmaya bağlı olarak ateş, enfeksiyon belirtileri veya aşırı yorgunluk ortaya çıkarsa

  Kanama ve/veya dalgınlığın eşlik ettiği veya etmediği, deri ve/veya gözlerde sarılık gibi karaciğer sorunları ortaya çıkarsa

  Ağızda şişme veya ciltte kaşıntı, döküntü, kabarcık oluşumu gibi bozukluklar. Bunlar alerjik reaksiyon belirtileridir.

  Yaygın yan etkiler
 • Dokuda kan toplanması nedeniyle oluşan şişlik
 • Burun kanaması
 • Mide veya barsaklarda kanama, ishal, kamın üst kısmında ağrı, hazımsızlık veya mide
 • ekşimesi
 • Ciltte ezik
 • Cerrahi girişimde organ içine girilen bölgede kanama Yaygın olmayan yan etkiler

 • Kan pulcuklannın (trombositopeni) ve beyaz kan hücrelerinin sayısında azalma (lökopeni, eozinofıli)
 • Kafa içi kanama (bazı vakalarda ölüm bildirilmiştir), baş ağrısı, baş dönmesi,
 • Karıncalanma/ürperme hissi (parestezi)
 • Gözde kanama
 • Mide mukozasında yara (mide ülseri), onikiparmak barsağında yara (duodenal ülser), mide mukozası iltihabı, kusma, bulantı, kabızlık, şişkinlik
 • Kızarıklık, kaşıntı, ciltte kanama (purpura)
 • İdrarın kanlı olması
 • Kanama süresinde uzama, nötrofıl denilen beyaz kan hücrelerinin sayısında azalma, kan pulcuklannın sayısında azalma
 • Seyrek yan etkiler
 • Beyaz kan hücrelerinin sayısının ileri derecede azalması (ciddi nötropeni dahil nötropeni)
 • Denge kaybı ve göz kararmasının eşlik ehiği geçici sersemleme hali (vertigo)
 • Karın zarının dış veya arka kısmında kanama (retroperitoneal kanama)
 • Çok seyrek yan etkiler
 • Ateş, iğne başı şeklinde kırmızı morarmalar, bilinç bulanıklığı, baş ağrısı ve trombositlerin sayısında azalma ile görülen hastalık (Trombotik trombositopenik purpura =TTP), kemik iliğinde bozukluk sonucu kan hücrelerinin oluşumunda azalma ile gelişen kansızlık türü (aplastik anemi) , kanın tüm hücresel yapılarında yetersizlik (pansitopeni), granülosit adlı beyaz kan hücrelerinin sayısında azalma ve bunun sonucunda, ağız, boğaz ve ciltte yaralar oluşması (agranülositoz), kan pulcuklannın sayısının ileri derecede azalması (ciddi trombositopeni), granüler lökosit adlı beyaz kan hücrelerinin sayısında azalma (granülositopeni), kansızlık (anemi)
 • Ateş, ürtiker, ödem, eklem ağnsı, lenf düğümlerinde şişme belirtileri ile olan aşın duyarlılık (serum hastalığı), aleıjik (anaflaktik) reaksiyonlar
 • Mevcut olmayan bir şeyi görme, işitme, tat veya kokusunu alma (halüsinasyonlar); zihin karışıklığı
 • Tat duyusunda bozulma
 • Ciddi kanama, ameliyat yarasında kanama, damar iltihabı, tansiyon düşüklüğü
 • Bronşlarda daralma, zatüne (bazen öksürüğün de eşlik ehiği nefes daralması), eozinofılik pnömoni
 • Mide veya barsaklarda, karın zannın dış veya arka kısmında ölümle sonuçlanan kanama, pankreas iltihabı, kalınbarsak iltihabı, ağız iltihabı
 • Akut karaciğer yetmezliği, sarılık, karaciğer fonksiyon testinde bozukluk
 • Deride su toplamış kabarcıklar (eritema multiforme, Stevens-Johnson Sendromu, toksik epidermal nekroliz v.b.), kabartılı kızarıklık, aleıji sonucu yüz ve boğazda şişme (anjiyoödem), kurdeşen, ilaca bağlı aşın duyarlılık sendromu, akyuvar sayısında artış ve sistemik belirtilerle birlikte görülen DRESS sendromu, çoğu kez akıntı ile belirgin kaşıntılı deri iltihabı (egzema), özellikle kol ve bacak derilerinde kırmızılıklar (liken planus)
 • Kas-iskelet sisteminde kanama (hemartrozis), eklem iltihabı, eklem ağrısı, kas ağnsı
 • Böbrek kılcal damarlannda iltihap ve harabiyet ile belirgin böbrek hastalığı (glomerülonefrit), kan kreatinin düizeyinde artış
 • Ateş
 • Sıklığı bilinmeyen yan etkiler

  Kan pıhtılaşmasında bozuklukla belirgin hemofili A hastalığının ortaya çıkması

  BACLAN ile kan pulcuklan üzerine etkili diğer ilaçların aynı anda kullanılması ile aleıjik

  olayların görülmesi

  BACLAN tedavisi sırasında uzun süren kanama olması halinde

  Bir yerinizi kestiğiniz veya yaralandığınızda, kanın durması normalden daha uzun bir süre alabilir. Bu durum ilacınızın etki mekanizmasıyla ilişkilidir. Hafif kesik veya yaralanmalarda (örneğin tıraş sırasında oluşan kesikler), bu durum bir önem taşımaz. Bununla beraber, herhangi bir şüphe duyarsanız, hemen doktorunuza başvurunuz.

  Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  DEVAMINI OKU