İlaç Ara

BECOVITAL-C 30 yumuşak kapsül

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Koçak Farma İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.
Satış Fiyatı
12.77 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
30
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

BECOVİTAL C Yumuşak Kapsül

Ağızdan alınır.

Etken Madde

15 mg 15 mg 10 mg 25 mcg 200 mg 50 mg 25 mg 0.15 mg

Vitamin Bı (Tiamin HC1) Vitamin B2(Riboflavin) Vitamin Bg (Piridoksin HC1) Vitamin B12(Siyanokobalamin) Vitamin C (Askorbik asit) Nikotinamid Kalsiyum pantotenat D-Biotin

Yardımcı maddeler

Yardımcı madde olarak metil paraben, propil paraben, soya yağı, balmumu,

leşi tin, bütilhidroksi toluen, jelatin, gliserin, metil paraben sodyum, propil paraben sodyum, sorbitol (E420), Ponceau 4R (E124), FD&Blue No 1, günbatımı sansı (El 10), kırmızı demir oksit (E172), vanilin ve saflaştınlmış su içennektedir.

Bu NI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu ilaç sizin reçetesiz olarak temin edip bir doktor yardımı almadan eczacınızın tavsiyesi ile hafif bir hastalığı tedavi etmeniz içindir. Buna karşın, yine de BECOVİTAL C’den en iyi sonuçları alabilmeniz için dikkatli kullanmanız gerekmektedir.

•    Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız,

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçetelendirilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

•    Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.

•    Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

BaKuIlanma Talimatında:

BECOVİTAL Cnedir ve ne için kullanılır?

BECOVİTAL C’yi kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

BECOVİTAL C nasıl kullanılır? Olası yan etkiler nelerdir? BECOVİTAL C’nin saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.BECOVITAL-C kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

BECOVITAL-C’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

–    Bileşimindeki maddelerden herhangi birine karşı önceden oluşmuş aşın duyarlılık durumlarında kullanmayınız.

–    Aleıjikseniz ya da alerjik olduğunuzu düşünüyorsanız, kullanmadan önce hekiminizi bilgilendiriniz.

BECOVITAL-C’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Görme sinirinin iltihabı durumlarında B12 vitamini kullanılmamalıdır.

BECOVİTAL C, Bı2 eksikliğine bağlı gözlenen kansızlık durumlarının tedavisi amacıyla kullanılın amalidir, B12 vitamini omuriliğin harabiyet bulgularım maskeleyebildiğinden tam teşhis konmadan kullanılmamalıdır.

BECOVİTAL C’nin yüksek dozlarda alındığında etkileri ve yan etkilerinde artışa hipervitaminoza (vücuttaki vitamin fazlalığı) yol açabileceği unutulmamalıdır.

B2 Vitamini idrarın koyu san renk almasına neden olabilir.

Hamile iseniz veya emziriyorsanız

Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

BECOVITAL-C’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

BECOVITAL-C’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

BECOVİTAL C gebelikte sadece gerekli olduğunda kullanılmalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

Emzirme

Araç ve makina kullanımı

BECOVİTAL C’nin araç ve makine yeteneği üzerinde bilinen bir etkisi yoktur.

BECOVITAL-C’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

BECOVİTAL C, sorbitol (E420) içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksızlığınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz,

BECOVİTAL C, soya yağı ihtiva eder. Eğer fıstık ya da soyaya aleminiz varsa bu tıbbi ürünü kullanmayınız.

BECOVİTAL C, metil paraben, propil paraben ve bunların sodyum tuzlarını içermektedir. Bu nedenle aleıjik reaksiyonlara (muhtemelen gecikmiş) ve olağanüstü olan bronkospazma (Solunum yollan olan bronşlan saran kaslann spazm şeklinde aniden kasılmalan nedeniyle oluşan bronş daralmaları) sebebiyet verebilir.

Bu tıbbi ürün boyar madde olarak Ponceu 4R (E124) ve günbatımı sansı (El 10) içerdiğinden alerji riski oluşabilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Doğum kontrol ilaçlan, B|2 ve C vitamini gereksinimini artırabilir.

Paraamino şali silik asit (verem tedavisinde kullanılan bir ilaç) ile uzun süreli tedavi ve kolşisin tedavisi (eklem ağnlannda kullanılır) B12 vitamininin emilimini azaltır. Ülser tedavisinde kullanılan bir takım ilaçlar (omeprazol, simetidin, ranitidin) B12 emilimini etkiler.

B6 vitamini 5 mg gibi çok düşük dozlarda dahi Parkinson hastalığının tedavisinde kullanılan bir ilaç olan levodopanın etkisini azaltabilmektedir. Bu nedenle Parkinson hastalığı tedavisi gören hastalarda kullanılmamalıdır.

Be vitamini, Erlich reaktifi ile ürobilinojen tayininde yanlış sonuç verebilir.

Piridoksin, sara (epilepsi) tedavisinde kullanılan fenitoin metabolizmasmı artırır, fenitoin konsantrasyonunu düşürür.

Doktorunuzun diğer hastalıklarınız ya da alenilerinizden haberdar olduğundan emin olunuz. Gelecekte herhangi bir tıbbi sorun nedeniyle bir doktora danışmanız gerektiğinde BECOVİTAL C tedavisi kullanmış olduğunuzu söyleyiniz.

5.BECOVITAL-C’in saklanması

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra BECOVITAL-C’i kullanmayınız.

Ruhsat sahibi : KOÇAK FARMA İLAÇ VE KİMYA SANAYİ A.Ş,

Bağlarbaşı, Gazi Cad. No: 64-66 Üsküdar / İstanbul

Üretim yeri : KOÇAK FARMA İLAÇ VE KİMYA SANAYİ A.Ş. Organize Sanayi Bölgesi Çerkezköy / Tekirdağ

1

DEVAMINI OKU

2.BECOVITAL-C nedir ve ne için kullanılır?

BECOVİTAL C Vitamin C ile kombine Vitamin B kompleksidir ve 30 kapsüllük PVC/Alu folyo blister ambalajlarda sunulmaktadır.

DEVAMINI OKU

3.BECOVITAL-C nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Yetişkinlerde ve 9 yaş üstü çocuklarda:

Profilaksi (önleme) amacıyla günde 1 tablet, tedavi amacıyla günde 2-3 tablet

Uygulama yolu ve metodu

Ağızdan alınır. Tabletleri bütün olarak yutunuz.

İlaçlan daima doktorunuzun söylediği gibi alınız.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Küçük çocuklarda BECOVİTAL C kapsül yerine BECOVİTAL şurup tercih edilmelidir.

Yaşlılarda kullanımı:

Bu grup hastalar üzerine veri bulunmamaktadır.

Özel kullanım durumları

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği olan hastalar üzerine veri bulunmamaktadır.

Eğer BECOVİTAL C’nin etkisinin çok güçlü veya çok zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla BECOVITAL-C kullanırsanız

BECOVİTAL C’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

BECOVITAL-C'i kullanmayı unuttuysanız

Anımsar anımsamaz hemen bir kapsül alınız. Bir sonraki dozun zamanı gelmiş ise, bu dozu olması gerektiği şekilde kullanın.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

BECOVİTAL C ile tedavi sonlandırıldığmdaki oluşabilecek etkiler

DEVAMINI OKU

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi BECOVITAL-C’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıda listelenen yan etkiler altta yatan bir hastalıktan veya birlikte kullanılan ilaçlardan da kaynaklanıyor olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa BECOVITAL-C’ü kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

 • Eller, ayaklar, bilekler, yüz, dudakların şişmesi ya da özellikle ağız veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmelerinde.
 • İlacı aldıktan kısa bir süre sonra kaşıntı, döküntü, deride kızarıklık, hırıltılı nefes, kan basıncında düşme veya bayılma olursa:
 • Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

  - Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin BECOVİTAL C’ye karşı ciddi alerjiniz var demektir.

  Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.'

  Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

  Diğer yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır:

  Çok yaygın : 10 hastanın en az birinde görülebilir.

  Yaygın    : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Y aygın olmayan : 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir. Seyrek    : 1000 hastanın birinden az görülebilir.

  Çok seyrek : 10000 hastanın birinden az görülebilir.

  Bilinmiyor : Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

  Bilinmiyor:
 • Aleıjik deri döküntüsü
 • Mukozada (Bazı organların iç yüzeyini kaplayan ve salgı üreten doku tabakası) gözlenen ülserler (yara)
 • Sıcaklık hissi

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

DEVAMINI OKU