İlaç Ara

BEFULL 250/250/1 mg 50 enterik kaplı tablet

Firma Bilgileri
Vitalis İlaç San. Ve Tic. A.Ş
Satış Fiyatı
28.08 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
50
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

VİTA-B 250/250/1 mg enterik kaplı tablet Ağızdan alınır.

Etken Madde

Her bir enterik kaplı tablet 250 mg B1 vitamini, 250 mg B6 vitamini ve 1 mg B12 vitamini içerir.

• Yardımcı madde(ler):Avicel pH 102, kropovidon, aerosil 200, talk, magnezyum stearat, hipromelloz ftalat (HP55s), trietil sitrat, titanyum dioksit (E171).

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. BEFULL nedir ve ne için kullanılır?

2. BEFULL’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. BEFULL nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. BEFULL’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.BEFULL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

BEFULL’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer, VİTA-B içinde bulunan maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz (aşırı

duyarlılığınız) varsa VİTA-B kullanmayınız.

BEFULL’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

Parkinson, tüberküloz ve gut hastalıklarının tedavisi için başka ilaçlar, yüksek miktarda alkol, antibiyotik ve başka vitamin ilaçları (folik asit) kullanıyorsanız VİTA-B’nin dozajının değiştirilmesi gerekebilir. Bu durumu doktorunuza söyleyiniz.

"Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız."

BEFULL’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Özel bildirim bulunmamaktadır.

Hamilelik

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. VİTA-B gebelik döneminde kullanılabilir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. VİTA-B emzirme döneminde kullanılabilir.

Araç ve makina kullanımı

VİTA-B’nin araç ve makine kullanımını etkilediği bildirilmemiştir.

BEFULL’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

VİTA-B’nin içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı aşırı bir duyarlılığınız yoksa, bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Parkinson ve tüberküloz hastalıklarının tedavisi için başka ilaçlar, yüksek miktarda alkol, antibiyotik ve başka vitamin ilaçları kullanıyorsanız VİTA-B’nin dozajının değiştirilmesi gerekebilir. Bu durumu doktorunuza söyleyiniz.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

5.BEFULL’in saklanması

VITA-B’yi çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C’nin altındaki oda sıcaklığında ve kuru ortamda saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra BEFULL’i kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz BEFULL’i kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi: Vitalis İlaç San. Tic. A Ş.

General Ali Rıza Gürcan Caddesi

Merter İş Merkezi Bağımsız Bölüm No: 2/2

Güngören/İSTANBUL

Te1. : 0 212 481 20 95

Faks : 0 212 481 20 95

e-mail: [email protected]

Üretim Yeri : Neutec İlaç San. Tic. A.Ş. 1. OSB 1. Yol No:3 Adapazarı / SAKARYA Te1. : 0 264 295 75 00 Faks : 0 264 291 51 98

DEVAMINI OKU

2.BEFULL nedir ve ne için kullanılır?

VİTA-B, 30 ve 50 enterik kaplı tabletlik PVC/Alüminyum blisterlerde sunulan B vitamini kompleksi karışımıdır.

VİTA-B, etkin madde olarak 250 mg Bı vitamini, 250 mg B6 vitamini ve 1 mg Bı2 vitamini içerir.

Aşağıdaki durumlarda kullanılır:

- zihinsel ve bedensel çabuk yorulma, unutkanlık, sinirlilik, kuvvetsizlik, titreme gibi genel şikayetlerde,

- şeker hastalığına bağlı olan ve olmayan sinir iltihabı, sinirsel ağrı, zona, titreme, eklem ve eklemi çevreleyen yumuşak dokuda ortaya çıkan iltihap, siyatik sinir boyunca gelişen ağrı, bel ağrısı, eklem ağrısı, kas ağrısı, kramplar ve romatizma ağrıları gibi ağrılı durumlarda,

- kalp kası hastalığı, ameliyat sonrası kusmalar, radyasyon hastalığı, ateşli romatizma ve özellikle alkolizm sırasında görülen uzun süreli zehirlenmelerde tedaviye yardımcı olarak.

DEVAMINI OKU

3.BEFULL nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Belirtilerin önlenmesinde önerilen VİTA-B dozu günde 1 defa 1 tablettir.

Belirtilerin tedavisinde önerilen VİTA-B dozu günde 2 defa 1 veya 2 tablettir.

İlacı günün yaklaşık olarak aynı zamanında almaya çalısınız. Belirtiler hafifleyince doz

azaltılabilir.

Uygulama yolu ve metodu

VİTA-B ağızdan bir bardak (150 ml) su ile alınır.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

Çocuk hastalarda etkililik ve güvenliliği değerlendirilmemiştir.

Yaşlılarda kullanımı

Dozaj ayarlaması gerekli değildir.

Özel kullanım durumları

Böbrek/Karaciğer yetmezliği: Böbrek ve karaciğer yetmezliği olan hastalar için herhangi bir özellik bildirilmemektedir.

Eğer VITA-B'nin etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla BEFULL kullanırsanız

VITA-B'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

BEFULL'i kullanmayı unuttuysanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

BEFULL ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

VİTA-B tedavisi sonlandırıldığında herhangi bir olumsuz etki oluşması beklenmez.

DEVAMINI OKU

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi BEFULL’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, VİTA-B'yi kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

- Yüz, dudaklar, dil ve/veya boğazda şişmeye neden olan, yutma veya nefes alma zorluklarına veya ciltte şiddetli kaşıntıya yol açabilen ciddi alerjik reaksiyon.

- Olasılıkla öksürük veya ateş ile birlikte ciddi nefes darlığı veya nefes darlığının aniden kötüleşmesi.

"Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir."

"Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin VİTA-B'ye karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir." "Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür."

VİTA-B ile ilgili olarak başka bir yan etki bildirilmemiştir.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

DEVAMINI OKU