İlaç Ara

BELOGENT 30 gr merhem

Firma Bilgileri
Farma-Tek İlaç Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Satış Fiyatı
23.17 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
30
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

BELOGENT merhem Cilt üzerine uygulanır.

Etken Madde

Her 1 gram merhemde dipropiyonat formunda 0,5 mg’a eşdeğer betamctazon ve sülfat formunda 1,0 mg’a eşdeğer gentamisin bulunmaktadır.

Yardımcı maddeler

Sıvı parafın, beyaz yumuşak parafın.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. BELOGENT nedir ve ne için kullanılır?

2. BELOGENT’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. BELOGENT nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. BELOGENT’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.BELOGENT kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

BELOGENT’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

2. Kullanmadan Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler

Eğer:

 • Betametazon dipropiyonat, gentamisin sülfat veya BELOGENT’in bileşiminde bulunan yardımcı maddelerden herhangi birine karşı (yardımcı maddeler listesine bakınız) alerjiniz var ise
 • Tüberküloz, çiçek, suçiçeği ve virüslerin neden olduğu diğer deri enfeksiyonları İle yüzünüzde kızarıklık ve şişlik veya ağız çevresinde kaşıntı, kızarıklık, döküntü var ise
 • Alt bacaklarınızda, varislerden kaynaklanan yaralar var ise
 • Katarak, glokom, gözde mantar enfeksiyonu ve ateşli uçuk oluşma ihtimali nedeniyle yüz üzerinde uzun süreli tedavi için veya alın, göz ve göz çevresinde kullanmayınız.
 • BELOGENT’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

 • Çocuklardaki cilt rahatsızlıkları için kullanıyorsanız
 • Karaciğer yetmezliğiniz varsa
 • Uzun süreli BELOGENT tedavisi alıyorsanız
 • Bağışıklık sisteminizde bozukluk varsa dikkatli kullanınız.
 • İlk uygulama sırasında deri yüzeyinde aşırı duyarlılık oluşursa (ör: kaşınma, yanma ve kızarıklık) tedaviyi hemen kesiniz ve doktorunuza danışınız.

  BELOGENT’in cilt yüzeyinden emilmesine neden olmayacak giysiler tercih ediniz.

  Vücudun kasıklar, koltuk altı gibi doğal olarak havasız ve üstü kapalı kalan bölgelerinde BELOGENT ile tedavi sırasında ciltte incelme oluşma riski daha fazladır. Bu nedenle bu bölgelerde dikkatli kullanınız ve doktorunuza danışınız.

  Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız,

  BELOGENT’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  BELOGENT’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Hamilelik

 • İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız,
 • BELOGENT kesinlikle gerekli olmadıkça hamilelikte kullanılmamalıdır.
 • Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız. 

  Emzirme

 • İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

     BELOGENT’i emzirmeden önce göğüs üzerine uygulamayınız.

 • Araç ve makina kullanımı

  BELOGENT’in araç ve makine kullanma yeteneğiniz üzerinde bilinen bir etkisi yoktur.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  BELOGENT’in herhangi bir ilaçla etkileşimde bulunduğuna dair kanıt yoktur.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  5.BELOGENT’in saklanması

  Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra BELOGENT’i kullanmayınız.

  Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz BELOGENT’i kullanmayınız.

  Ruhsat sahibi:    Farma-Tek İlaç Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. Şerifali Mah. Bayraktar

  Bulvarı. Beyan Sok. No: 12 Ümraniye/İstanbul

  Üretici;

  BELUPO Pharmaceuticals & Cosmetics, Danica 5, 48 000 Koprivnica, Hırvatistan

DEVAMINI OKU

2.BELOGENT nedir ve ne için kullanılır?

Lütfen PDF Dosyasına bakınız.

DEVAMINI OKU

3.BELOGENT nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

 • Yeterli miktarda BELOGENT’i günde iki kez (sabah ve akşam) enfekte cilt bölgesine uygulayınız, 3 haftadan uzun süre kullanmayınız,
 • Doktor tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde belirtilen dozlarda kullanınız.
 • Uygulama yolu ve metodu

 • BELOGENT’İ enfekte cilt bölgesinde cilt üzerine ince bir tabaka halinde uygulayınız.
 • BELOGENT’İ kullanırken her zaman doktorunuzun talimatlarına kesin olarak uyunuz. Emin olmadığınız durumlarda doktorunuza veya eczacınıza danışınız,
 • Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanım:

  BELOGENT’in yaşlı hastalardaki güvenlilik ve etkinliği incelenmemiştir.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek yetmezliği:

  Böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekmemektedir.

  Karaciğer yetmezliği;

  Karaciğer yetmezliği olan hastalarda, özellikle emilmeyi kolaylaştırıcı kapalı pansumanın gerekli olduğu durumlarda, betametazonun kan dolaşımına geçişinin artması nedeniyle BELOGENT’i dikkatli bir şekilde gözlem altında kullanınız, ilacın kan dolaşıma geçişine bağlı etkiler oluşabilir.

  Eğer BELOGENT'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla BELOGENT kullanırsanız

  BELOGENT’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  Aşırı dozda tedavi hemen kesilmeli ve doktora başvurulmalıdır.

  BELOGENT'i kullanmayı unuttuysanız

  DEVAMINI OKU

  4.Olası yan etkiler nelerdir ?

  Tüm ilaçlar gibi BELOGENT’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Aşağıdakilerden biri olursa BELOGENT’ü kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

  Betametazon, karaciğer yetmezliği olan hastalara, cilt yüzeyi hasar görmüş ve dolayısıyla geçirgenliği artmış geniş cilt yüzeylerine veya çocuklara uzun süreyle (>3 hafta) uygulandığında ya da kapalı pansuman yapıldığında sistemik dolaşıma geçen miktarında artış ve dolayısıyla sistemik etkiler oluşabilir.

  • Çocuklarda büyümede yavaşlama, kilo kaybı, kan ve idrardaki kortizol konsantrasyonlarında azalma

 • Yüzde yuvarlaklaşma, bitkinlik, ödem gibi Cushing sendromu belirtileri
 • İdrar yapma sıklığında artış, aşırı susama, ağız kumluğu ve deri kuruması gibi kan glikoz düzeyindeki artış belirtileri
 • Cilt rahatsızlığınızın başka bir enfeksiyon nedeni ile kötüleşmesi Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.
 • Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin BELOGENT’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahale veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

  Aşağıdakilerdeıı herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
 • Kızarıklık
 • Yanma
 • Kaşıntı
 • Şişme
 • Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

  Ciddi yan etkiler seyrek görülür.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:
 • Ciltte kaşıntı, döküntü, kabarıklık, kuruluk
 • İsilik
 • Kıllanma
 • Akneye benzer döküntüler
 • Ciltte beyaz lekeler (hipopigmentasyon)
 • Ciltte kalınlaşma ve çatlaklar Bunlar BELOGENT’in hatif yan etkileridir.
 • DEVAMINI OKU