İlaç Ara

BENZAPEN-LA 1.2 IU 1 flakon

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Tüm-Ekip İlaç A.Ş.
Satış Fiyatı
20.08 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
1
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

BENZAPEN-LA 2.400.000 IU IM enjeksiyonluk toz Steril

Kas içine uygulanır.

 • Etken Madde

  Her bir flakon etkin madde olarak 2.400.000 IU benzatin benzilpenisilin (penisilin G benzatin) içerir.

 • Yardımcı maddeler

  Simetikon, mannitol, polividon, susuz trisodyum sitrat, çözücü ampul: enjeksiyonluk su

 • Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

  Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

  • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

  • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

  • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

  Bu Kullanma Talimatında:

  1. BENZAPEN-LA nedir ve ne için kullanılır?

  2. BENZAPEN-LA’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  3. BENZAPEN-LA nasıl kullanılır?

  4. Olası yan etkiler nelerdir?

  5. BENZAPEN-LA’in saklanması

  Başlıkları yer almaktadır.

  2.BENZAPEN-LA kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  BENZAPEN-LA’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer:

 • Penisilinlere karşı alerjiniz veya dayanıksızlığınız var ise.

 • BENZAPEN-LA’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer:

 • Daha önce penisilin alerjisi, sefalosporinler denilen antibiyotik grubundan bir ilaca

 • karşı alerji veya herhangi başka bir maddeye karşı alerji geçirdiyseniz ya da astımınız varsa BENZAPEN kullanmadan önce doktorunuzu  bilgilendirmelisiniz, çünkü penisilin

  tedavisi sırasında ciddi ve bazen hayatı tehdit edici şiddette alerjik reaksiyonlar ortaya çıkabilmektedir.

 • BENZAPEN kullanırken veya kullandıktan haftalar sonra sizde ishal gelişirse derhal doktorunuza başvurmalısınız. BENZAPEN dahil olmak üzere hemen hemen tüm antibiyotikler “psödomembranöz kolit” denilen ciddi bir bağırsak iltihabına neden olabilmektedir. Bu durumun en önemli belirtisi ishaldir.

 • Böbrek fonksiyonlarınızda bozukluk varsa yüksek dozlarda penisilin sinir sistemi uyarılarına, istemsiz kasılmalara ve komaya neden olabilir. Herhangi bir böbrek rahatsızlığınız var ise doktorunuza söylemelisiniz.

 • Antibiyotik ile temas eden kişilerde ciltte hassasiyet ortaya çıkabilir ve bu nedenle madde ile temastan kaçınmalısınız.

 • BENZAPEN atardamar veya sinir içine veya yakınına enjekte edilmez. Kazaen damar

 • içine uygulama sonucu kalıcı ve ciddi rahatsızlıklar oluşabilir. Bu nedenle ilacın bir sağlık personeli  tarafından  uygulanması gerekmektedir. BENZAPEN’i kendi kendinize

  uygulamayınız.

 • Bazı enfeksiyonlarda tedavi sonunda doktorunuz durumunuzu değerlendirmek için örnek alınarak (kültür) tahlil yapılmasını isteyebilir. Böyle bir durumda tahlili yaptırmayı ihmal etmeyiniz.

 • Uzun süre BENZAPEN kullanıldığında, BENZAPEN’in etkili olmadığı bazı enfeksiyonlar veya mantar enfeksiyonları gelişebilmektedir. Eğer BENZAPEN kullanırken mantar enfeksiyonu veya yeni bir başka enfeksiyon gelişirse doktorunuz size uygun başka bir tedavi verecektir.

 • BENZAPEN bazı tahlillerde yanlış sonuç alınmasına neden olabilmektedir. Bu nedenle herhangi bir kan veya idrar tahlili yaptırmadan önce BENZAPEN kullandığınızı doktorunuza söylemelisiniz.

 • Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  BENZAPEN-LA’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  BENZAPEN-LA’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Hamilelik

  ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  BENZAPEN’in   hamilelikte  kullanımına ilişkin yeterli bilgi yoktur. Doktorunuz

  hamileliğiniz sırasında BENZAPEN kullanıp kullanmamanız gerektiğine karar verecektir.

  Doğum kontrol hapı kullanıyorsanız, diğer doğum kontrol yöntemleri hakkında bilgi edinmelisiniz.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  BENZAPEN anne sütüne geçmektedir. Doktorunuz tedavi sırasında bebeğinizi emzirip emzirmemenize karar verecektir.

  Araç ve makina kullanımı

  BENZAPEN’in araç ve makine kullanımı üzerine etkisi olup olmadığı bilinmemektedir.

  BENZAPEN-LA’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  BENZAPEN’in içeriğinde bulunan yardımcı maddeler ile ilgili özel bir uyarı gerekmemektedir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız BENZAPEN kullanmadan önce doktorunuza söylemelisiniz.

 • BENZAPEN  tetrasiklin grubu antibiyotikler ile birlikte kullanıldığında etkisi

 • azalmaktadır.

 • BENZAPEN probenesid (genellikle gut tedavisinde kullanılan ilaç) ile birlikte kullanıldığında BENZAPEN’in etki süresi uzamaktadır.

 • BENZAPEN ile birlikte ağızdan alınan doğum kontrol ilaçları kullanılırsa istenmeyen gebelikler oluşabilir. Tedaviniz sırasında ek bir korunma yöntemi (kondom gibi) kullanmalısınız.

 • BENZAPEN, metotreksat içeren ilaçlar ile birlikte kullanıldığında metotreksatın zararlı etkilerinde artış olabilmektedir.

 • 5.BENZAPEN-LA’in saklanması

  Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra BENZAPEN-LA’i kullanmayınız.

  Eğer ürün ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz BENZAPEN’i kullanmayınız.

  Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

  Ruhsat Sahibi:

  TÜM-EKİP İLAÇ A.Ş.

  İstanbul Tuzla Kimya Organize Sanayi Bölgesi

  Aromatik Cad. No: 55 – 34956 Tuzla / İSTANBUL

  Te1. no: 0216 593 24 25 (Pbx) Faks no: 0216 593 31 41

  Üretim Yeri:

  TÜM-EKİP İLAÇ A.Ş.

  İstanbul Tuzla Kimya Organize Sanayi Bölgesi

  Aromatik Cad. No: 57 – 34956 Tuzla / İSTANBUL

  Te1. no: 0216 593 24 25 (Pbx) Faks no: 0216 593 31 41

  AŞAĞIDAKİ BİLGİLER BU İLACI UYGULAYACAK OLAN SAĞLIK PERSONELİ İÇİNDİR

  BENZAPEN sadece kas içi (IM) kullanım içindir.

  İlacın kullanıma hazırlanması:

 • 1. Flakonunun kapağındaki metal disk koparılır ve antiseptik çözelti (alkol vs.) ile kauçuk tıpanın yüzeyi silinir.

 • 2. Uzunluğu 4 cm olan 1-2 no’lu iğne ile enjektöre, BENZAPEN-LA 2.400.000 IU IM Enjeksiyonluk Toz’un kutusu içinde bulunan 6 ml’lik enjeksiyonluk su çekilir.
  3. Flakonu baş aşağı çevirerek enjektör içindeki çözücü sıvının tamamı, piston itilerek flakon içine verilir. İğne flakondan çıkartılarak iğnenin koruyucu kapağı kapatılır.


 • 4. Flakon, iki el arasında hafifçe ve devamlı döndürülerek süspansiyon oluşması sağlanır. Bu aşamada bir miktar köpük oluşumu meydana gelir. Fazla köpük oluşmaması için şiddetli çalkalamadan kaçınılmalıdır.


 • 5. İğne ucu süspansiyon içinde olacak şekilde, süspansiyon enjektöre çekilir. Süspansiyon hazırlandıktan sonra kontaminasyona dikkat edilerek iğne ucu değiştirilmeli ve bekletilmeden hemen uygulanmalıdır. Aksi takdirde donmaya sebebiyet verebilir. Bir defada uygulanmayan kısım atılmalıdır.

 • İlacın uygulanması:

  Enjeksiyon için uygun adale seçildikten ve enjektörle adaleye girildikten sonra piston geri çekilerek 2-3 saniye beklenir ve enjektörde kan çekildiğini gösterecek bir renk değişikliği olup olmadığına bakılır. Herhangi bir renk değişikliği kan damarına girildiğini gösterdiğinden, böyle bir durumda enjektör adaleden çekilerek başka bir yere yeniden dikkatle girilmelidir. Enjektörde kan veya renk değişimi olmaması halinde, enjektör muhteviyatı yavaşça enjekte edilmelidir.

  Yavaş enjeksiyon sırasında enjeksiyon yerinde şiddetli ve ani ağrı oluşuyorsa enjeksiyona devam edilmemelidir.

  Derin intramusküler enjeksiyon halinde kalçanın üst dış kadranına uygulanır. Bebeklerde ve küçük çocuklarda uyluğun midlateral bölgesi tercih edilmelidir. Dozların tekrarlanması halinde enjeksiyon yeri değiştirilmelidir.

  DEVAMINI OKU

  2.BENZAPEN-LA nedir ve ne için kullanılır?

  BENZAPEN, beyaz ya da krem renkli hemen hemen kokusuz toz içeren bir flakondur ve enjeksiyonluk su içeren çözücü bir ampul ile birlikte takdim edilmektedir.

  Her bir flakon 2.400.000 IU benzatin benzilpenisilin (penisilin G benzatin) içermektedir.

  BENZAPEN aşağıdaki enfeksiyonların tedavisinde kullanılmaktadır:

 • Üst solunum yollarındaki bazı hafif ve orta şiddetteki enfeksiyonlar

 • Zührevi enfeksiyonlar: Sifiliz (frengi), yaws (frambezi, tropikal bir enfeksiyon), bejel (akdeniz ülkelerinde rastlanan frambezi benzeri bir hastalık) ve pinta (bir çeşit deri hastalığı)

 • Korunma amaçlı olarak: Akut eklem romatizması ve/veya romatizmal kökenli kore (istem dışı kas kasılmaları ile karakterize sinirsel ileti hastalığı). Korunma amaçlı tedavide hastalığın tekrar etmesi önlenmektedir. Ayrıca, akut glomerülonefrit (bir çeşit böbrek iltihabı) ve romatizmal kalp hastalığını takiben de korunma amaçlı kullanılır.

 • DEVAMINI OKU

  3.BENZAPEN-LA nasıl kullanılır ?

  BENZAPEN’in dozu hastalığın tipine ve şiddetine göre ayarlanmaktadır. Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

  Uygulama yolu ve metodu

  Doktorunuz, BENZAPEN flakon ve beraberindeki enjeksiyonluk suyu ilacı uygulamadan önce birbirine karıştıracaktır. BENZAPEN kas içine (IM) enjeksiyon yoluyla uygulanmaktadır.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  Doktorunuz hastalığın durumuna göre dozu belirleyecek ve uygulayacaktır.

  Yaşlılarda kullanımı

  Doktorunuz hastalığın durumuna göre dozu belirleyecek ve uygulayacaktır.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek/karaciğer yetmezliği:

  Böbrek veya karaciğer yetmezliğiniz var ise ilacın dozunda değişiklik yapılması gerekebilir. Böyle bir durumda BENZAPEN kullanmadan önce doktorunuz ile konuşmalısınız.

  Eğer BENZAPEN’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla BENZAPEN-LA kullanırsanız

  Doktorunuz BENZAPEN’i doğru dozda almanızı sağlayacaktır. İlacı kendi kendinize uygulamamalısınız.

  BENZAPEN’den kullanmanız gerekenden daha fazlasını kullandıysanız sinir sistemi ile ilgili istenmeyen etkiler (istemsiz kasılmalar, nöbetler gibi) ortaya çıkabilir.

  BENZAPEN"den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  BENZAPEN-LA'i kullanmayı unuttuysanız

  İlacınızı zamanında almanız önemlidir.

  Eğer ilacınızı almayı unutursanız hatırlar hatırlamaz alınız. Eğer bir sonraki dozunuzun zamanı yaklaşmışsa, bekleyip bir sonraki dozu alınız ve daha sonra ilacınızı normal şekilde almaya devam ediniz.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz kullanmayınız.

  BENZAPEN-LA ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  DEVAMINI OKU

  4.Olası yan etkiler nelerdir ?

  Tüm ilaçlar gibi BENZAPEN-LA’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Aşağıdakilerden biri olursa BENZAPEN-LA’ü kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

 • Anaflaksi (vücudun alerji oluşturan maddelere karşı verdiği çok şiddetli yanıt, ani aşırı duyarlılık)

 • Ajitasyon (huzursuzluk), ölüm korkusu, halüsinasyonlar (hayal görme), nöbet

 • Larinks ödemi (gırtlakta şişme)

 • Psödomembranöz kolit (uzun süreli antibiyotik kullanımına bağlı kanlı, sulu ishalle seyreden bağırsak iltihabı)

 • Böbrek yetmezliği

 • Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

  Aşağıdaki yan etkiler görülme sıklıklarına göre sıralanmıştır:

  Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Seyrek: 1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

  Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

  Yaygın
 • Döküntü, ürtiker (kurdeşen)

 • Bulantı, kusma

 • Eozinofili (Kanda eozinofil (bir tür alerji hücresi) sayısında artış)

 • Sifilizin (frengi) diğer tedavilerinde de olduğu gibi, Jarisch-Herxheimer reaksiyonu (antibiyotikle yok olan bakterinin vücutta oluşturabileceği bir reaksiyon) kaydedilmiştir.

 • Yorgunluk, ateş

 • Bilinmiyor
 • Hemolitik anemi (alyuvarların parçalanması ile belirgin bir çeşit kansızlık), lökopeni (akyuvar sayısında azalma), trombositopeni (trombosit - kan pulcuğu - sayısında azalma)

 • Aşırı duyarlılık reaksiyonu olarak alerjik vaskülit (kan damarları iltihabı), lenfadenopati (lenf bezlerindeki sinir ağlarında bozulma)

 • Anksiyete (endişe), asteni (kuvvetsizlik), serebrovasküler olay (beyin damarları ile ilgili olay), koma, konfüzyon (zihin karışıklığı), sersemlik, öfori (neşe, güven, güçlülük gibi duyguların aşırı şekilde bulunması), ölüm korkusu, sinirlilik, başağrısı, nöropati (sinirlerde herhangi bir nedenle görülen bozukluklar - duyu kaybı), enjeksiyon bölgesinde nörovasküler zedelenme (damar sinirlerinde hasar), somnolans (uykululuk hali), transvers miyelopati sendromu (omurilik iltihabı), tremor (titreme), enjeksiyon bölgesinde vazospazm (damarlarda spazm)

 • Bulanık görme, geçici körlük

 • Kardiyak arrest (Penisilin G Benzatin’in yanlışlıkla intravenöz uygulanması sonucu ani kalp durması ve ölüm bildirilmiştir.), hipotansiyon (düşük tansiyon), palpitasyonlar (çarpıntı), senkop (bayılma), taşikardi (kalp atımının hızlanması), vazodilatasyon (kan damarlarında genişleme), vazovagal reaksiyon (bir çeşit bayılma)

 • Apne (solunumun geçici olarak kısa ya da uzun süre kesilmesi), dispne (solunum güçlüğü), hipoksi (akciğerlerde ve kanda oksijen yetersizliği), pulmoner embolizm (akciğerde damar tıkanması), pulmoner hipertansiyon (akciğer tansiyonunda yükselme)

 • Gastrointestinal nekroz (bağırsak dokusunda hasar), melena (kanamaya bağlı katran renkli dışkı)

 • Diyaforez (aşırı terleme), pruritus (kaşıntı), inflamasyon, ağrı, apse, ödem, hemoraji (kanama), selülit, atrofi (büzülme) ve cilt ülserini içeren enjeksiyon bölgesi reaksiyonları

 • Eklem bozukluğu, periostit (kemik zarında iltihap), artrit alevlenmesi (eklem iltihabında alevlenme), miyoglobinüri (idrarda miyoglobin bulunması), rabdomiyoliz (kas erimesi -bu etkiler kemik ve eklemlerde şiddetli ağrılar ile kendini gösterebilir)

 • Hematüri (idrarda kan çıkması), nefropati (böbrek yetmezliği), nörojenik mesane (idrar kesesindeki sinirlerin bozulmasıyla oluşan bir durum), proteinüri (idrarda protein çıkması), serum kan üre azotunda artış, serum kreatininde artış

 • İmpotans (iktidarsızlık), priapizm (erkeklerde uzun süreli ağrılı sertleşme)

 • Aşırı duyarlılık reaksiyonu olarak üşüme, ateş, ödem, artralji (eklem ağrısı) ve bitkinliği içeren serum hastalığı benzeri reaksiyon bildirilmiştir.

 • Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  DEVAMINI OKU