İlaç Ara

BEPANTHENE 500 mg 5 ampül {8699546755141}

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Bayer Türk Kimya San. Tic. Ltd. Şti.
Satış Fiyatı
14.03 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
5
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

BEPANTHEN 500mg/2ml Ampul Kas içi / damar içi / deri altına uygulanır.

Etken Madde

500 mg dekspantenol

Yardımcı maddeler

    Metil parahidroksibenzoat (metil paraben), propil

parahidroksibenzoat (propil paraben), DL-lakton, enj eksiyonluk su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. BEPANTHENE nedir ve ne için kullanılır?

2. BEPANTHENE’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. BEPANTHENE nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. BEPANTHENE’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.BEPANTHENE kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

BEPANTHENE’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

BEPANTHENE’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

 • Antibiyotikler, uyuşturucular ve anestezi için kullanılan barbitüratlarla (sakinleştirici, uyku getirici özelliğe sahip ilaç grubu) birlikte kullanılırsa
 • Neostigmin ve benzeri ilaçlar (Bir tür kas zafiyeti hastalığı olan Miyasteniya
 • Gravis tedavisinde,barsak hareketlerinin sinirsel olarak yavaşlamasından dolayı oluşan barsak    tıkanması(paralitik    ileus), ameliyat sonrası idrar

  tutulmalan,uzuvlardaki damarların bozukluğu ve tıkanıklığı,barsak haraketlerinin zaafiyeti (barsak atonisi), vücudun sağ ya da sol yansında istemli hareketin kaybı ve felci (hemipleji) ve yalnızca bir organın, bir grup kasın ya da tek bir kasın felci (monopleji) durumlarında kullanılan parasempatomimetik özellikli ilaç grubu) kullanıyorsanız.

 • Tıkanıklığa bağlı çalışmayan bağırsak (adinamik ileus) yönetiminde öncelikle tıkanıklığın nedenine yönelik bir uygulama düşünülmelidir Tıkanma sonucu çalışmayan bağırsak yönetimi;
 • • herhangi bir sıvı ve elektrolit dengesizliğinin (özellikle kandaki potasyum seviyesinin azaldığı hipokalemi durumu), kansızlığın(anemi) ve kandaki proteinin yetersizliğinin (hipoproteinemi) düzeltilmesini,

 • enfeksiyon tedavisini,
 • mümkünse gastrointestinal hareketliliği (motiliteyi) azalttığı bilinen ilaçlardan kaçınılmasını
 • nazogastrik emme (burundan mideye kadar takılan tüp sayesinde yapılan emme yöntemi sayesinde hem mide kanaması kontrolü yapılabilir hem de barsak tıkanmalannda şişkinliği giderilebilir) veya uzun bağırsak tüpü kullanımı sonucunda önemli oranda şiştiğinde gastrointestinal kanalın dekompresyonunu(aşın basıncın giderilmesini) içerir.
 • Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışın.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  BEPANTHEN, hamilelik döneminde ancak doktor tavsiye ettiği takdirde kullanılmalıdır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Dekspantenol/veya metabolitlerinin anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir .

  Güvenlik bilgilerinin azlığı nedeniyle, emziren anneye BEPANTHEN verilirken dikkatli olunmalıdır.

  Araç ve makina kullanımı

  Araç ve makine kullanmaya etkisi yoktur.

  BEPANTHEN’in içeriğinde bulunan yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  BEPANTHEN ampul, metil parahidroksibenzoat ve propil parahidroksibenzoat içermesi sebebiyle gecikmiş alerjik reaksiyonlara ve şiddetli bronkospazma (bronşların daralması) sebebiyet verebilir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Dekspantenol enjeksiyonu, süksinilkolin (çok kısa etki süreli kas gevşetici bir ilaç) uygulaması sonrası bir saat içinde uygulanmamalıdır.

  5.BEPANTHENE’in saklanması

  Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra BEPANTHENE’i kullanmayınız.

  Ruhsat Sahibi:    Bayer Consumer Çare AG, İsviçre lisansı ile

  Bayer Türk Kimya San. Ltd. Şti.

  Çakmak Mah. Balkan Cad. No:53 34770 Ümraniye – İSTANBUL Tel:    (0216)528 36 00

  Faks:    (0216) 645 39 50

  Üretim yeri: Mefar İlaç Sanayi A.Ş., Kurtköy, İstanbul

  AŞAĞIDAKİ BİLGİLER BU İLACI UYGULAYACAK SAĞLIK PERSONELİ İÇİNDİR.

  Hekim veya Sağlık mesleği mensubu tarafından im veya iv olarak uygulanabilir. Ürünün uygulanması ve iğnenin kullanımı dikkatlice yapılmalıdır.

  Deri altına, kas içine veya damar içine uygulanır.

  Dekspantenol direkt olarak damar içerisine uygulanmamalıdır. I.V.(damar içerisine) yolla verilmesi gereken durumlarda serum içerisinde yavaş infüzyon şeklinde uygulanabilir.

  Mavi nokta yukanda bulunacak şekilde tutulur. Ampulün baş kısmı ok yönünde aşağıya çekilir. Testere kullanılmasına gerek yoktur.

  Bilinen bir geçimsizliği bulunmamaktadır.

  Kullanma Talimatımın bölüm 3’ünde ‘Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar’ kısmında tavsiye edilen dozlar yer almaktadır.

  Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller "Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve "Ambalaj ve Ambalaj Atıklannın Kontrolü Yönetmeliklerime uygun olarak imha edilmelidir.

  DEVAMINI OKU

  2.BEPANTHENE nedir ve ne için kullanılır?

  • BEPANTHEN, etkin madde olarak 500 mg dekspantenol içerir.
  • 5 adet, 2 mililitrelik ampul içeren ambalajlar ile 50 ve 100 adet ampul içeren hastane ambalajında sunulur.
  • BEPANTHEN, bağırsak kaslannın tonüs (gerginlik) kaybı durumunda (bağırsak hareketinin durmasına sebep olur), ince bağırsak iltihabında, kalın bağırsağın iç yüzeyini örten tabakanın iltihabında, el ve ayak parmaklarında görülen uyuşmalarda ve yanan ayak (buming feet) sendromunda kullanılır.
  • BEPANTHEN’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ:

  DEVAMINI OKU

  3.BEPANTHENE nasıl kullanılır ?

  Doktorunuz ayn bir tavsiyede bulunmadıkça, günde bir defa veya haftada birkaç defa 1 ampul kullanılır.

  Bağırsak atonisinde (kasılan bağırsağın kasılma derecesini yitirmesi sonucu gevşemesi durumunda), i.m.(kas içerisine) veya i.v. (damar içerisine), gerektiğinde tekrarlanmak üzere bir ampul uygulanır.

  Operasyon sonrası paralitik ileus’ta (Bağırsak duvannın kasılma derecesinin kaybı ve bağırsak hareketlerinin durması ile belirgin barsak tıkanmasında);

  Profılaksi (hastalığın oluşumunu veya gelişimini önlemek amacıyla yapılan tedavisel girişim): Ameliyat sırasında veya sonrasında i.v. (damar içerisine), 2 ampul uygulanır (intravenöz damla içinde katkı olarak uygulanması da mümkündür).

  Tedavi: Gerektiğinde 6 saatte bir i.v.(damar içerisine) veya i.m.(kas içerisine) 2 ampul uygulanır.

  Buming feet (yanan ayak) sendromunda,2-3 hafta için, yetişkinler, günde 1 ampul, sc (subkütan; deri alüna), i.m. (kas içerisine) veya i.v.(damar içerisine) uygulanır

  Dekspantenol direkt olarak damar içerisine uygulanmamalıdır. İ.V.(damar içerisine) yolla verilmesi gereken durumlarda serum içerisinde yavaş infüzyon şeklinde uygulanabilir.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  Yanan ayak sendromunda çocuklar, günde 1/2 -1 ampul

  Yaşlılarda kullanımı

  Özel bir kullanım gerektirmez.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek ve karaciğer yetmezliği: Böbrek ve karaciğer yetmezliğindeki kullanımı ile ilgili herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

  Uygulama yolu ve metodu

  Deri alüna, kas içine veya damar içine uygulanır.

  Dekspantenol direkt olarak damar içerisine uygulanmamalıdır. İ.V.(damar içerisine) yolla verilmesi gereken durumlarda serum içerisinde yavaş infüzyon şeklinde uygulanabilir.

  Eğer BEPANTHEN’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla BEPANTHENE kullanırsanız

  Yüksek dozlarda bile iyi tolere edilir ve literatüre göre non-toksik (zehirli olmayan) olarak kabul edilir.

  BEPANTHEN’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  DEVAMINI OKU

  4.Olası yan etkiler nelerdir ?

  Tüm ilaçlar gibi BEPANTHENE’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Listelenen istenmeyen etkiler spontan raporlara dayanmaktadır. Bu sebeple, her biri için sıklık bilgisi verilmesi mümkün değildir.

  Aşağıdakilerden biri olursa, BEPANTHEN’i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil servisine başvurunuz:
 • Aleıjik dermatit (aleıjiye bağlı olarak ortaya çıkan deri iltihabı)
 • Kontakt dermatit (temasa bağlı olarak ortaya çıkan deri iltihabı)
 • Bunlann hepsi sıklığı bilinmeyen çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin BEPANTHEN’e karşı ciddi aleıjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahale veya hastaneye yatınlmamza gerek olabilir.

  Aşağıdakilerden biri olursa BEPANTHENE’ü kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

 • Eritem (cilt kızanklığı)
 • Ekzema (deride kızanklık, şişme, kaşıntı gibi belirtilerle görülen cilt rahatsızlığı)
 • Ürtiker (Cilhe beyaz ya da kırmızımsı kabartılarla belirgin, kaşıntılı, ödem ve yanma duygusunun eşlik ehiği cilt hastalığı)
 • Blister( İçerisi sıvı dolu deri kabarcığı) oluşumu
 • Enj eksiyon veya infüzyon yerinde cilt reaksiyonları
 • Bunlann hepsi sıklığı bilinmeyen ciddi yan etkilerdir acil tıbbi müdahale gerekebilir.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz.

  • Cilt tahrişi

  • Prurit (Kaşıntı)

  Bunlar BEPANTHEN’in sıklığı bilinmeyen hafif yan etkileridir.

  Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  DEVAMINI OKU