İlaç Ara

BERIATE 1000 IU IV enjeksiyon için liyofilize toz içeren 1 flakon

Firma Bilgileri
Farma-Tek İlaç Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Satış Fiyatı
Ambalaj Miktarı
1
Reçete Durumu
Turuncu Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

BERIATE 1000 IU I.V. enjeksiyon/infüzyon için liyofilize toz içeren flakon Damar içine uygulanır.

Etken Madde

1000 Ünite (100 IU/1mL) Faktör VIII aktivitesi içermektedir.

Yardımcı maddeler

Sakaroz, aminoasetik asit (glisin), kalsiyum klorür, sodyum klorür, sodyum hidroksit, enjeksiyonluk su (çözücü) içerir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. BERIATE nedir ve ne için kullanılır?

2. BERIATE’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. BERIATE nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. BERIATE’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.BERIATE kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

BERIATE’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:

 • BERIATE bileşimindeki her hangi bir maddeye karşı aşırı duyarlılığınız (hipersensitivite) var ise bu ilacı kullanmayınız. Aşırı duyarlılığınızın olup olmadığından emin değilseniz doktorunuza danışınız (Aşırı duyarlılık reaksiyonlarının neden olduğu yan etkiler için bakınız. bölüm 4. Bağışıklık sistemi hastalıkları).
 • BERIATE’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer:

 • BERIATE kullandığınızda alerjik (hipersensitivite) ve anafilaktik tip reaksiyonlar görülebilir. Alerjik ve anafilaktik reaksiyon belirtileri; yüzde, dudakta, dilde şişlik, yutkunmada zorluk, enjeksiyon veya infüzyon bölgesinde yanma, batma, üşüme hissi, yüzde kızarıklık, baş ağrısı, deride döküntü ve kabarcıklar, tansiyonda düşme, uyuşukluk, mide bulantısı, kalp çarpıntısı, göğüste daralma, titreme, kusma ve hırıltılı soluma’dır. Bu nedenle alerjik ve anafilaktik reaksiyon belirtilerine karşı dikkatli olmalısınız ve yukarıda belirtilen herhangi bir yan etkinin siz de görülmesi halinde derhal doktorunuza başvurmalısınız.
 • • BERIATE kullandığınız halde kanamanız kontrol altına alınamıyorsa derhal doktorunuza başvurunuz. BERIATE’ ye karşı ilacın kanamayı durdurucu etkisini önleyen madde (antikor-inhibitör) geliştirmiş olabilirsininiz. Bunu doğrulamak için doktorunuz sizi birtakım testlere tabi tutacaktır.

  Bu risklere karşı ilacın size sağlayacağı yarar/zarar değerlendirilmesi doktorunuz tarafından yapılacak ve ilacı kullanıp kullanmamanız gerektiğine doktorunuz karar verecektir.

  Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  BERIATE’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  BERIATE’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamilelik

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark edersiniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışın.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  Araç ve makina kullanımı

  Araç ve makina kullanımı

  BERIATE’ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkındaki önemli bilgiler

  Bu tıbbi ürün her 1000 IU de 1 mmol ya da daha fazla sodyum içerebilir. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  BERIATE diğer tıbbi ürünlerle karıştırılmamalıdır ve ilacın infüzyonu ayrı bir damardan yapılmalıdır.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  5.BERIATE’in saklanması

  BERIATE intravenöz yolla uygulanır.

  Enjeksiyon:

  Ürün uygulanmadan önce oda sıcaklığına veya vücut sıcaklığına getirilmelidir. Hastanın rahat olacağı hızda damar içine enjekte edilir veya infüzyon şeklinde verilir. İnfüzyonun verilme hızı veya enjeksiyon hızı dakikada 2 mL’ yi geçmemelidir.

  Herhangi bir acil müdahale için hasta sürekli gözlem altında tutulmalıdır. BERIATE uygulanması ile ilgili herhangi bir reaksiyon oluşursa, hastanın gerekli klinik koşullara gelebilmesi için infüzyon oranı azaltılabilir ya da tamamen kesilebilir. (Ayrıca bakınız Bölüm 3)

  DEVAMINI OKU

  2.BERIATE nedir ve ne için kullanılır?

  • BERIATE, liyofilize toz içeren 1 adet flakondan ve 10 mL enjeksiyonluk su içeren 1 adet çözücü flakondan oluşmaktadır. Damar yoluyla enjeksiyon yada infüzyon şeklinde uygulanır.
  • BERIATE insan kanının sıvı kısmından (plazma) elde edilen bir kan ürünüdür. 10 mL çözelti içinde 1000 ünite insan pıhtılaşma faktör VIII içermektedir. Faktör VIII’ in eksikliğinde hasta kanamaya eğilimli hale gelir. BERIATE ile faktör VIII’in hastalara dışarıdan verilmesi ile kanamanın durdurulması sağlanır.
  • BERIATE, Hemofili A hastalığının tedavisinde kullanılmaktadır. Hemofili A, kanın pıhtılaşması için gerekli pıhtılaşma faktörlerinden faktör VIII seviyesinin düşmesiyle gelişen, yaşa bağlı olan, kalıtsal bir hastalık olabileceği gibi doğuştan faktör VIII eksikliğinde de görülmektedir. Bu durum eklem yerlerinde kaslarda ya da iç organlarda kendiliğinden olarak ya da bir kaza veya cerrahi bir müdahale sonucunda durdurulamayan aşırı kanamaya neden olur. BERIATE kanın pıhtılaşması için gerekli olan faktör VIII’ i dolaşımda yerine koyarak kanamayı durdurur ve kan pıhtılaşması mekanizmasını düzenler.
  DEVAMINI OKU

  3. BERIATE nasıl kullanılır.

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  Tedaviniz, uzman sağlık personeli tarafından, size uygun BERIATE dozu hesaplandıktan sonra uygulanacaktır.

  Ürün hazırlandığında uygulamadan önceki sıcaklığı oda ya da vücut sıcaklığında olmalıdır.

  Uygulama yolu ve metodu

  BERIATE yalnızca damara enjeksiyon yada infüzyon amacıyla kullanılmaktadır.

  Hastalığınız konusunda uzman doktorunuz, hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı

  Özel kullanım durumları

  Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

  Yaşlılarda kullanımı

  Eğer BERIATE’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla BERIATE kullanırsanız

  Yaşlılarda kullanımı

  BERIATE’ tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  BERIATE'i kullanmayı unuttuysanız

  BERIATE uzman sağlık personeli tarafından uygulanacağından, böyle bir durumun oluşmaması için gereken önlemler alınacaktır.

  BERIATE ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  BERIATE ile tedavinin sonlandırılmasına bağlı bir yan etki oluşması beklenmemektedir.

  DEVAMINI OKU

  4.Olası yan etkiler nelerdir ?

  Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır.

  Çok yaygın Yaygın

  Yaygın olmayan Seyrek Çok seyrek Bilinmiyor


  :10 hastanın en az 1 inde görülebilir.

  :10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir. :100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir. :1.000 hastanın birinden az görülebilir.

  :10.000 hastanın birinden az görülebilir.

  :Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

  Aşağıdakilerden biri olursa BERIATE’ü kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

  • Dilde, yüzde, gırtlak bölgesinde şişlik (ödem) ve buna bağlı yutmada zorluk, soluk alıp vermede güçlük, kurdeşen (ürtiker)

 • Bazı bünyelerde BERIATE’ın içeriğindeki maddelere (FVIII) karşı inhibitör - ilacın etkisini yok eden antikorlar- gelişebilir ve kanamanız durmayabilir. Bu durumda derhal doktorunuza başvurmalısınız.
 • Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

  Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin BERIATE’ a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

  Diğer yan etkiler Çok seyrek:
 • Uygulama yerinde yanma, batma
 • Titreme, tüm vücutta kızarma, deri döküntüsü, kabarıklıklar
 • Baş ağrısı
 • Tansiyonda düşme
 • Huzursuzluk
 • Kalpte çarpıntı
 • Göğüste sıkışma hissi
 • Hırıltılı soluma
 • Yorgunluk (letarji)
 • Bulantı, kusma
 • Karıncalanma
 • Ateş
 • Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  DEVAMINI OKU