İlaç Ara

BEROL jel sprey

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Berat Beran İlaç San. Ve Tic.Ltd.Şti
Satış Fiyatı
26.91 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
1
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

BEROL Jel Sprey, 20 g

Ağız içine uygulanır.

Etken Madde

Her 1 g jel 87.1 mg kolin salisilat içerir.

Yardımcı maddeler

Klorheksidin glukonat, çinko sülfat heptahidrat, karboksimetil selüloz sodyum, gliserin, sorbitol (%70) ve deiyonize su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. BEROL nedir ve ne için kullanılır?

2. BEROL’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. BEROL nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. BEROL’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.BEROL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

BEROL’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

• Bebeğiniz 6 aylıktan küçük ise,

• Kolin salisilat veya BEROL’ün bileşenlerine karşı aleıjiniz varsa kullanmayınız.

BEROL’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

ÇOCUKLAR VE ERGENLİK ÇAĞINDAKİ GENÇLERDE VİRAL GRİP VEYA SUÇİÇEĞİ SEMPTOMLARINDA NADİR FAKAT CİDDİ BİR HASTALIK OLAN REYE SENDROMU YÖNÜNDEN DOKTORA DANIŞILMADAN KULLANILMAMALIDIR.

Hamilelik

• 16 yaş altı hastalarda viral grip/soğuk algınlığı veya suçiçeği durumlarında hekime danışılmadan kullanılmamalıdır.

BEROL’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamilelik

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• BEROL süte geçebileceği için emzirme döneminde doktor tarafından önerilmedikçe kullanmayınız.

Araç ve makina kullanımı

Araç ve makina kullanımı

BEROL’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

İçeriğinde bulunan sorbitol nedeniyle, eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksızlığınız olduğu söylenmişse BEROL’ ü almadan önce doktorunuza danışınız.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

• Küçük çocuklarda asetil salisilik asit içeren ürünler ile kullanılmaz.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

5.BEROL’in saklanması

BEROL’ ü çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz BEROL’i kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi:

Berat Beran İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti.

Yenişehir Mah. Özgür Sok. No: 16 Ataşehir/İstanbul 0216 456 65 70 Pbx 0216 456 65 79 [email protected]

Üretim Yeri:

Berko İlaç ve Kimya San. A.Ş.

Adil Mah. Beykoz Cad. Tanıdık Sok. No: 1 Sultanbeyli/ İstanbul +90 216 592 33 00 +90 216 592 00 62

Sayfa 4/4

DEVAMINI OKU

2.BEROL nedir ve ne için kullanılır?

BEROL, sprey başlıklı plastik şişede, 1 gramında 87.1 mg kolin salisilat içeren topikal analjezik etkili bir sprey jel dir.

BEROL, ağızdaki iltihap ve yaralarda, diş protezleri ve çene ortopedik cihazlarından kaynaklanan baskı ve yara yerlerinde görülen ağrıların giderilmesinde, 6 aydan büyük çocuklarda diş çıkarma ağrılarında endikedir.

DEVAMINI OKU

3.BEROL nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

• Doktor tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde günde 4 kez 1 puf kullanınız.

Uygulama yolu ve metodu

BEROL sadece ağızdan kullanım içindir.

  • Bir pamuğa veya temiz bir parmağa 1 puf sıkılıp söz konusu yere    hafifçe masaj    yapılır.
  • Gece yatmadan önce ve yemeklerden önce kullanılmalıdır.
  • Değişik yaş grupları

    Çocuklarda kullanımı

    • 6 aylıktan küçük bebeklerde kullanılması uygun değildir.

  • Ağrının şiddetine göre 6 saate bir kullanılabilir.
  • Viral grip veya suçiçeği şüphesi olan 16 yaş altı çocuklarda    doktor tavsiyesi    ile    kullanınız.

Yaşhlarda Kullanım:

BEROL’ ün yaşlı hastalardaki güvenilirlik ve etkinliği incelenmemiştir.

Özel kullanım durumları

BEROL’ ün böbrek ve karaciğer yetmezliği olan hastalardaki güvenilirlik ve etkinliği incelenmemiştir.

Kullanmanız gerekenden daha fazla BEROL kullanırsanız

BEROL ’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

BEROL'i kullanmayı unuttuysanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız. Daha sonraki normal alım saatine göre önerilen doza yeniden almaya devam ediniz.

BEROL ile tedavi sonlandınldığında oluşabilecek etkiler:

Bulunmamaktadır.

DEVAMINI OKU

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi BEROL’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, BEROL’ ü kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz.

• Ani gelişen nefes darlığı, ciltte döküntü, yüzde ve/veya dilde şişme (anaflaksi)

• Aşırı duyarlılık reaksiyonları (Hipersensitivite)

• Alerjik reaksiyonlar

Bunlann hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise BEROL’e karşı ciddi aleıjiniz var demektir. Acil tıbbi müdaheleye ve hastaneye yatınlmamza gerek olabilir

Yan etkiler su şekilde sınıflandırılır:

Çok yaygın (10 hastanın en az birinde görülebilir)

Yaygın (10 hastanın birinden az fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir)

Yaygın olmayan (100 hastanın birinden az fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir)

Seyrek (1000 hastanın birinden az fakat 10000 hastanın birinden fazla görülebilir)

Çok seyrek (10 000 hastanın birinden az görülebilir)

Bilinmiyor (Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor)

Seyrek görülen yan etkiler:

• Baş dönmesi

• Denge kaybı

• Kan basmcmda aşırı düşme

• Nefes darlığı

• Hırıltılı soluma

• Bilinç kaybı ile birlikte kusma

• Ürtiker (kurdeşen)

• Kaşıntı

Viral grip veya suçiçeği şüphesi olan 16 yaş altı çocuklarda bilinç kaybı ile birlikte kusma görülebilir.

Bu çok ciddi yan etkidir. Bronkospazma ve duyarlı hastalarda astım krizine neden olabilir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

DEVAMINI OKU