İlaç Ara

BETABLOK CR 25 mg 20 film tablet

Etkin Madde
Firma Bilgileri
İlko İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Satış Fiyatı
Ambalaj Miktarı
20
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

BETABLOK CR 25 mg film kaplı tablet

Ağızdan alınır.

Etken Madde

Her bir kontrollü salimli kaplı tablet, 25 mg metoprolol tartarata eşdeğer 23.75 mg metoprolol süksinat içerir.

Yardımcı maddeler

Mısır nişastası, sukroz, kolloidal silikon dioksit, hipromelloz, etil selüloz N50, polietilen glikol 6000, talk, magnezyum stearat, mikrokristalin selüloz (Avicel PH 102), mikrokristalin selüloz (Avicel PH 200), lubritab, sodyum stearil fumarat, titanyum dioksit, polivinilpirolidon K30.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. BETABLOK CR nedir ve ne için kullanılır?

2. BETABLOK CR’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. BETABLOK CR nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. BETABLOK CR’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.BETABLOK CR kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

BETABLOK CR’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

 • Metoprolol süksinata veya BETABLOK CR’nin bileşiminde bulunan yardımcı maddelerden herhangi birine veya diğer benzer ilaçlara (beta reseptör bloke edici ilaçlar) karşı alerjiniz varsa.
 • Kalbiniz ile ilgili problemleriniz varsa,
 • Kalp hızınızda yavaşlama (sinüs bradikardisi) varsa,
 • Kan basıncınız düşükse,
 • Kan dolaşımı problemleriniz varsa,
 • Akciğerleriniz ile ilgili problemleriniz varsa.
 • Tedavi edilmeyen hormon fazlalığı ile oluşan kan basıncının yükselmesi (feokromositoma).
 • BETABLOK CR’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer;

 • Kesik kesik topallamanın görüldüğü, kan dolaşım bozukluğunuz varsa.
 • İleri derecede böbrek yetmezliğiniz varsa,
 • Prinzmental göğüs ağrısı olarak adlandırılan kendiliğinden gelişen kalp krampından kaynaklanan tipte göğüs ağrınız varsa.
 • Astım hastalığınız veya hava yollarındaki daralmalardan dolayı rahatsızlığınız varsa.
 • Vücutta yüksek miktarda asidik maddeden dolayı şiddetli akut rahatsızlığınız (metabolik asidoz) varsa,
 • Diş hekiminiz tarafından size genel anestezik ilaç verilecekse veya ameliyat olacaksanız doktorunuza BETABLOK CR kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  BETABLOK CR’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  BETABLOK CR’yi aç veya tok kamına alabilirsiniz.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamileyseniz veya hamile kalmayı düşünüyorsanız, ilacı kullanmadan önce bunu doktorunuza söyleyiniz.

  Doktorunuz aksini söylemedikçe BETABLOK CR’yi hamilelikte kullanmayınız.

  Etkin madde metoprolol bebeğinizde kalp hızı düşüklüğüne neden olabilir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Eğer emziriyorsanız BETABLOK CR’yi gerekli olmadıkça kullanmayınız.

  Bebeğin anne sütü ile aldığı metoprolol miktarı, anne metoprololü normal terapötik dozlarda kullandığı sürece, beta blokaj etki açısından ihmal edilebilir düzeydedir. Fakat emzirirken bebekler beta blokaj belirtileri açısından izlenmelidir.

  Araç ve makina kullanımı

  BETABLOK CR tepkilerde kötüleşmeye neden olabilir. Bu ilacın kullanımı sırasında baş dönmesi ve halsizlik gözlenebilir, bu sebeple araç veya makina kullanmayınız.

  BETABLOK CR’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Bu tıbbi ürün, sukroz ihtiva eder. Eğer daha önceden doktoruruz bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğunuzu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  Bu tıbbi ürün, her dozunda 23 mg’dan daha az sodyum ihtiva eder. Bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

  Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı

  Bazı ilaçlar BETABLOK CR tedavisinden etkilenebilir ve/veya tedaviyi etkileyebilir. Bunlar;

 • Propafenon, amiodaron, kinidin, verapamil, diltiazem, klonidin, disopramid ve hidralazin, dijital preparatları/digoksin (kalp ve damar hastalıklarında kullanılan ilaçlar),
 • Klonidin ve BETABLOK CR’yi aynı zamanda kullanıyorsanız ve klonidin tedavinizin sonlandırılması gerekiyor ise, BETABLOK CR’yi klonidinden birkaç gün önce kesmeniz gerekir. BETABLOK CR tedavisinin kesilmesi ile ilgili olarak "BETABLOK CR ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler" bölümüne bakınız.
 • Barbitürik asit türevleri (sara hastalığı için kullanılan ilaçlar),
 • Enflamasyon (yangı) için kullanılan ilaçlar (örn: indometazin ve selekoksib),
 • Adrenalin (akut şok ve şiddetli alerjik reaksiyonlar için kullanılan bir ilaç),
 • Fenilpropanolamin (burun içi dokularında şişme için kullanılan bir ilaç),
 • Difenhidramin (alerji için kullanılan bir ilaç),
 • Terbinafın (derideki mantar enfeksiyonları için kullanılan bir ilaç),
 • Rifampisin (verem başta olmak üzere farklı hastalıklarda kullanılan bir antibiyotik),
 • Diğer beta blokörler (örn: göz damlaları),
 • MAO inhibitörleri (depresyon ve Parkinson hastalığında kullanılan ilaçlar),
 • İnhalasyon (solunum yoluyla alman) anestezikleri (anestezi için kullanılan ilaçlar)
 • Depresyon ilaçları (paroksetin, fluoksetin ve sertralin),
 • Yüksek kan basıncını düşüren ilaçlar,
 • Kalsiyum kanal engelleyicisi, kalp damar sistemi hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaçlar (Dihidropridin türevleri),
 • Duygu durum düzenleyici ilaçlar (trisiklik antidepresanlar),
 • Psikiyatrik bozuklukların düzeltilmesinde kullanılan ilaçlar (fenotiazinler),
 • Simetidin (Midede asit üretimini azaltan bir ilaç),
 • Oral antidiyabetik ilaç kullanıyorsanız, doktorunuz doz ayarlaması yapabilir.

5.BETABLOK CR’in saklanması

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra BETABLOK CR’i kullanmayınız.

Son kullanma tarihindeki ilk iki rakam ayı, son dört rakam yılı gösterir. Son kullanma tarihi o ayın son gününü ifade eder.

Ruhsat sahibi:    İlko İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Veysel Karani Mah. Çolakoğlu Sok.

No: 10 734885 Sancaktepe / İstanbul

İlko İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Üretim yeri:

3. Organize Sanayi Bölgesi Kuddusi Cad. 23. Sok. No:l Selçuklu / Konya

DEVAMINI OKU

2.BETABLOK CR nedir ve ne için kullanılır?

BETABLOK CR beyaz renkli, oval, bikonveks, bir yüzü çentikli, film kaplı tablettir.

BETABLOK CR 25 mg 20 tabletlik ambalajlarda kullanıma sunulmaktadır.

Metoprolol fiziksel ve zihinsel çalışma dolayısıyla oluşan stres hormonlarının kalpteki etkisini azaltır. Bu sayede, bu koşullar altında kalp atım hızı (nabız azalır) yavaşlar.

BETABLOK CR aşağıdaki durumlarda kullanılır:

Yüksek kan basıncı ve göğüs ağrısını (anjina pektoris) önlemek için Kalp yetmezliğinde Bazı çarpıntılarda

Düzensiz kalp aktivitesinin (aritmi) belirli türlerinde

DEVAMINI OKU

3.BETABLOK CR nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

BETABLOK CR'yi her zaman doktorunuzun tam size söylediği gibi alınız. Eğer emin değilseniz, doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

BETABLOK CR kontrollü salimli film tablet gün boyu etki sağlayan bir ilaçtır ve günde 1 tane alınmalıdır.

Uygulama yolu ve metodu

BETABLOK CR ağızdan alınır.

Tabletler bölünerek alınabilir.

Tabletleri en az yarım bardak suyla birlikte bütün halinde yutunuz. Tabletleri ezmeyiniz ve çiğnemeyiniz.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı:

Başlangıçta mümkün olan en düşük doz kullanılmalıdır.

Özel kullanım durumları

Böbrek yetmezliği:

Böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur.

Karaciğer yetmezliği:

Şiddetli karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekip gerekmediğine doktorunuz karar verecektir.

Eğer BETABLOK CR ’nin etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla BETABLOK CR kullanırsanız

Aldığınız doz yüksek ise. aşağıdaki belirtiler ile karşılaşabilirsiniz: Kalp atımında düzensizlik veya düşüş, nefes darlığı, ayaklarda şişme, göğüste kalp atımının hissedilmesi, baş dönmesi, yorgunluk, göğüs ağrısı, deride soğuma, düşük nabız, zihinsel düzensizlik, huzursuzluk, kalp durması, hava yollarında daralma hissi, kısmı ya da tam bilinç kaybı/koma, bulantı, kusma ve morarma.

Bu nedenle, yüksek doz almamanız ve doktorunuzun size reçete ettiği dozları kullanmanız önemlidir.

Kinidini ve uyku ilaçlarını (barbitüratlar), diğer kan basıncını düşüren ilaçları ve alkolü metoprolol ile birlikte kullanırsanız yukarıdaki belirtiler daha da kötüleşebilir.

Yüksek doza maruz kaldığınızın belirtileri ilacınızı aldıktan 20 dakika - 2 saat sonra görülür. Yukarıdaki belirtiler ortaya çıkarsa derhal doktorunuzla veya bir hastane ile görüşünüz.

BETABLOK CR'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullandıysanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

BETABLOK CR'i kullanmayı unuttuysanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

BETABLOK CR ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek yan etkiler

DEVAMINI OKU

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi BETABLOK CR’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki gibi sıralanmıştır;

Çok yaygın    :10 hastanın en az birinde görülebilir.

Yaygın    :10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan : 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir. Seyrek    :1000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülür.

Çok seyrek    : 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Bilinmiyor    :Eldeki verilerden tahmin edilemiyor.

Yaygın:

Baş ağrısı, sersemlik, baş dönmesi, kalp atım hızında azalma, çarpıntı, ellerde ve ayaklarda soğukluk, karın ağrısı, bulantı, kusma, ishal, kabızlık, yorgunluk

Yaygın olmayan:

Depresyon, konsantrasyon bozuklukları, uyku hali veya uykusuzluk, kabus görme, karıncalanma ve uyuşukluk hissi, kalp yetmezliği belirtilerinin kötüleşmesi, kalp krizi sırasında kan basıncının önemli ölçüde düşmesi (kardiyojenik şok), göğüs ağrısı, kalp bloğu, nefes daralması, hava yollarında darlık hissi, kilo alma.

Seyrek:

Kanın pıhtılaşmasını sağlayan hücrelerde azalma (trombositopem ı, sinirlilik, huzursuzluk (anksiyete), iktidarsızlık dahil cinsel problemler, hafıza güçlüğü, zihin karışıklığı, hayal görme, görme bozuklukları, gözlerde kuruluk, kızarıklık ve/veya tahriş, kulak çınlaması, EKG'de kalp iletim bozuklukları, düzensiz kalp atımı, şişlik (ödem), bayılma, tat alma bozukluğu, karaciğer problemleri (karaciğer fonksiyon test anomalileri), deride aşırı duyarlılık (allerjik) reaksiyonları, sedef hastalığının kötüleşmesi, ışığa karşı duyarlılık reaksiyonları, geri dönüşümlü cinsel isteksizlik, aşırı terleme, saç dökülmesi.

Çok seyrek:

Unutkanlık/hafıza zayıflığı.

Bilinmiyor:

Göz iltihabı benzeri belirtiler, kan dolaşım bozukluğu olan hastalarda kan akımının kesilmesine bağlı olarak dokuların çürümesi veya ölmesi (gangren), nezle, ağız kuruluğu, karaciğerin iltihaplanması (hepatit), eklem ağrısı, kas krampları.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

DEVAMINI OKU