İlaç Ara

BETASALIC merhem 30 gr

Firma Bilgileri
Farma-Tek İlaç Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Satış Fiyatı
14.65 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
30
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

BELOSALIC 30 g merhem Cilt üzerine uygulanır.

• Etkitı madde:Her 1 gram merhemde dipropiyonat formunda 0,5 mg’a eşdeğer betametazon ve 30 mg salisilik asit içerir.

• Yardımcı madde: Sıvı parafın, beyaz yumuşak parafın

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. BETASALIC nedir ve ne için kullanılır?

2. BETASALIC’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. BETASALIC nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. BETASALIC’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.BETASALIC kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

BETASALIC’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

• Betametazon dipropiyonat, salisilik asit veya BELOSALIC’in bileşiminde bulunan yardımcı maddelerden (yardımcı maddeler listesine bakınız) herhangi birine karşı alerjiniz var ise

• Deri tüberkülozu, çiçek hastalığı, suçiçeği, ağız çevresinde oluşan cilt hastalıkları veya gül hastalığınız var ise

• Estetik olarak da hoş olmayan bir görüntüye yol açabileceğinden (saçları yapıştırır ve yağlandırır) kafa derinize kullanmayınız.

• Göz ve göz çevresinde kullanımı ile burun, burun çevresi, ağız çevresi gibi gibi vücudunuzun dışa açılan kanalları ile genital bölgenizde kullanmayınız.

BETASALIC’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

• Çocuklardaki cilt rahatsızlıkları İçin kullanıyorsanız

• Karaciğer yetmezliğiniz varsa

• Uzun süreli BELOSALIC tedavisi alıyorsanız

• Bağışıklık sisteminizde bozukluk varsa dikkatli kullanınız.

İlk uygulama sırasında deri yüzeyinde aşırı duyarlılık oluşursa (ör: kaşınma, yanma ve kızarıklık) tedaviyi hemen kesiniz ve doktorunuza danışınız.

BELOSALIC’in cilt yüzeyinden emilmesine neden olmayacak giysiler tercih ediniz.

Vücudun kasıklar, koltuk altı gibi doğal olarak havasız ve üstü kapalı kalan bölgelerinde BELOSALIC ile tedavi sırasında ciltte incelme oluşma riski daha fazladır. Bu nedenle bu bölgelerde dikkatli kullanınız ve doktorunuza danışınız.

Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

BETASALIC’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

BETASALIC’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Hamilelik

• İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• BELOSALIC kesinlikle gerekli olmadıkça hamilelikte kullanılmamalıdır.

• Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

Emzirme

• İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• BELOSALIC’i emzirmeden önce göğüs üzerine uygulamaytnız.

Araç ve makina kullanımı

BELOSALIC’in araç ve makine kullanma yeteneğiniz üzerinde bilinen bir etkisi yoktur.

BELOSALIC’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler için önemli bilgiler

BELOSALIC’ın içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı bir duyarlılığınız yoksa bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

BELOSALIC’in herhangi bir ilaçla etkileşimde bulunduğuna dair kanıt yoktur.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

5.BETASALIC’in saklanması

BELOSALIC ‘i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra BETASALIC’i kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz BETASALIC’i kullanmayınız.

Ruhsat sahibi: Farma-Tek İlaç Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. Şerifali Mah.Bayraktar Bulvan.Beyan Sok.No:12 Ümraniye/istanbul

Üretici: BELUPO Pharmaceuticals & Cosmetics, Danica 5, 48 000 Koprivnica,

Hırvatistan

DEVAMINI OKU

2.BETASALIC nedir ve ne için kullanılır?

• BELOSALIC etkin madde olarak güçlü bir kortikosteroid olan betametazon dipropiyonat ile keratolitik (kalınlaşmış deri bölgesini soyucu etkili) ve antİbakteriyel/ antifungal (bakteri ve mantarların üremesini engelleyen) olarak salisilik asit içerir.

• BELOSALIC ağzı plastik kapakla kapatılmış, 30 g merhem içeren alüminyum tüp içinde kullanıma sunulmaktadır.

• BELOSALIC sedef hastalığı, atopik ekzema, wilson likeni, numuler ekzama, el ekzaması ve ekzamatöz cilt hastalıkları gibi subakut ve kronik aşırı pullanmayla seyreden durumlar ve merhemin bileşiminde bulunan ilaç kombinasyonuna cevap veren kuru dermatozlann tedavisinde kullanılır.

DEVAMINI OKU

3.BETASALIC nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

• Yeterli miktarda BELOSALIC'i günde iki kez (sabah ve akşam) enfekte cilt bölgesine uygulayınız. Hafif durumlarda uygulama daha seyrek olabilir. Tedavi süresi 3 haftayı geçmemelidir. Uzun süreli kullanımlarda gün aşırı kullanmayı tercih etmeniz önerilir.

Yaşlılarda kullanımı

Uygulama yolu ve metodu

• BELOSALIC'i enfekte cilt bölgesine ince bir tabaka halinde uygulayınız.

• BELOSALIC'i kullanırken her zaman doktorunuzun talimatlarına kesin olarak uyunuz.

Çocuklarda kullanımı

Çocuklarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

BELOSALIC'in yaşlı hastalardaki güvenlilik ve etkinliği incelenmemiştir.

Özel kullanım durumları

Böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekmemektedir. Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer yetmezliği olan hastalarda, özellikle emilmeyi kolaylaştırıcı kapalı pansumanın gerekli olduğu durumlarda, betametazonun kan dolaşımına geçişinin artması nedeniyle BELOSALIC'i dikkatli bir şekilde gözlem altında kullanınız, ilacın kan dolaşıma geçişine bağlı etkiler oluşabilir.

Eğer BELOSALIC'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla BETASALIC kullanırsanız

BELOSALIC 'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Aşırı dozda tedavi hemen kesilmeli ve doktora başvurulmalıdır.

BETASALIC'i kullanmayı unuttuysanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz uygulamayımz.

BETASALIC ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Bulunmamaktadır.

DEVAMINI OKU

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi BETASALIC’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yerel ya da etkin maddelerin dolaşıma emilimi nedeniyle tüm vücudu etkileyen yan etkiler görülebilir. Tedavi dozunda kullanıldığında görülebilen yan etkiler hafif seyirlidir. Merhem uygulanan bölgenin genişliğine, cildin yapısına ve uygulama yapılan bölgenin uygulama sonrasında açık ya da kapalı kalmasına göre yan etki görülme riski değişebilir. Karaciğer yetmezliği olan hastalara, cilt yüzeyi hasar görmüş ve dolayısıyla geçirgenliği artmış geniş cilt yüzeylerine veya çocuklara uzun süreyle (>3 hafta) uygulandığında ya da kapalı pansuman yapıldığında dolaşıma emilimiyle tüm vücudu etkileyen yan etkiler oluşabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, BELOSALIC'i almayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Ciltte döküntü

• Şiddetli kaşınma

• Uygulama bölgesinde yanma, kızarıklık ve şişlik Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin BELOSALIC'e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahale veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Çocuklarda büyümede yavaşlama, kilo kaybı, kan ve idrardaki kortizol konsantrasyonlarında azalma

• Yüzde yuvarlaklaşma, bitkinlik, ödem gibi Cushing sendromu belirtileri

• idrar yapma sıklığında artış, aşırı susama, ağız kuruluğu ve deri kuruması gibi kan glikoz düzeyindeki artış belirtileri

• Cilt rahatsızlığınızın başka bir enfeksiyon nedeni ile kötüleşmesi Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir. Ciddi yan etkiler seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

• Bazı bölgelerde renk değişiklikleri

• Derinin ve tüylerin renksizleşmesi

• Uygulama bölgesindeki deride kalınlaşma

• Kalıcı çizgilenmeler

• Morumsu lekeler

• Toplu iğne başı şeklindeki ufak kanamalar

• Kıl dibi iltihaplanmaları

• Aşırı kıllanma

Bunlar BELOSALIC'in hafif yan etkileridir.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

DEVAMINI OKU