İlaç Ara

BETNOVATE-C 30 gr merhem

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Glaxo Smith Kline İlaçları San.Ve Tic.A.Ş
Satış Fiyatı
20.18 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
30
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

BETNOVATE-C™ merhem Haricen kullanılır.

Etken Madde

%0.1 a/a oranında betametazon (valerat esteri halinde) ve %3 a/a oranında kliokinol

Yardımcı maddeler

Beyaz yumuşak parafin, sıvı parafin

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. BETNOVATE-C nedir ve ne için kullanılır?

2. BETNOVATE-C’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. BETNOVATE-C nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. BETNOVATE-C’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.BETNOVATE-C kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

BETNOVATE-C’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,

• Rozasea (ciltte ve burun çevresinde ciddi kızarıklık), akne, perioral dermatit (ağız kenarında sivilce benzeri oluşumlar ve soyulmayla kendini gösteren bir tür dermatit) ve viral deri enfeksiyonunuz (örn. uçuk veya suçiçeği) varsa

• BETNOVATE-C’nin bileşenlerine ya da iyoda karşı alerjiniz veya hassasiyetiniz varsa

• Anüs çevresinde ve genital bölgenizde kaşıntı varsa

• Bakteri veya mantarların neden olduğu birincil deri hasarınız varsa

• Birincil veya ikincil mantar enfeksiyonunuz varsa

Ayrıca bir yaşın altındaki çocuklarda dermatit ve pişikler dahil deri hastalıklarında kullanılmamalıdır.

BETNOVATE-C’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

 Özellikle bebeklerde ve küçük çocuklarda geniş alanda, yüksek doz, uzun süre uygulanması adrenal süpresyon (böbrek üstü bezinde baskılanma) yapabilir.

 Güçlü bölgesel etkili kortikosteroidlerle uzun süreli tedavide yüzde, vücudun diğer bölümlerinde atrofik değişiklikler (ciltte incelme, çizgilenme, aşırı kıllanma ve renk kaybı) olabilir.

 Göz kapağı uygulamalarında göz içi basıncını arttırabilme riski açısından göze kaçmamasına dikkat edilmelidir.

 BETNOVATE-C’yi sedef hastalığında kullanıyorsanız yakından takip gereklidir.

 Enfekte olmuş iltihaplı hasarların tedavisinde uygun antimikrobik tedavi uygulanmalıdır. Enfeksiyon genişlemesi görülürse derhal BETNOVATE tedavisine son verilmeli, gerekirse sistemik antimikrobik tedaviye geçilmelidir. Oklüzyon tedavisi (cildin bir sargı ile örtülmüş olması) bakteri üremesini kolaylaştıracak ılık ve nemli ortamı sağlayacağından oklüzyon uygulandığında yeni bir oklüzif sargı uygulanmadan önce deri temizlenmelidir.

 BETNOVATE-C saç, cilt veya giysileri boyayabilir, uygulandığında giysileri korumak için gerekli önlemler alınmalıdır.

 BETNOVATE-C seyreltilmemelidir.

 BETNOVATE-C uzun süre ya da cildi kapama işlemi (oklüzyon) altında kullanıldığında teorik olarak nörotoksisite (sinirler üzerine zararlı etki) riski vardır.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışın.

BETNOVATE-C’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Veri bulunmamaktadır.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

BETNOVATE-C hamilelikte geniş ölçüde, büyük miktarlarda ve uzun sürelerde kullanılmamalıdır.

Tedaviniz .sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

BETNOVATE-C’nin anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Bir çok ilaç anne sütü ile atıldığı için BETNOVATE-C emziren annelerde dikkatli kullanılmalıdır.

Araç ve makina kullanımı

Herhangi bir etki oluşturması beklenmez.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Veri bulunmamaktadır.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

5.BETNOVATE-C’in saklanması

BETNOVATE-C’yi çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 30oC’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Dondurmayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra BETNOVATE-C’i kullanmayınız.

GlaxoSmithKline İlaçlan San. Ve Tic. A.Ş.

1. Levent Plaza Büyükdere Cad. No: 173 B Blok 34394 1.Levent / İSTANBUL Üretici: Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş., İstanbul

DEVAMINI OKU

2.BETNOVATE-C nedir ve ne için kullanılır?

BETNOVATE-C, bölgesel etki gösteren bir kortikosteroiddir. BETNOVATE-C, merhem formunda, 5, 15 ve 30 g'lık tüpler halinde bulunmaktadır. BETNOVATE-C, ikincil bakteri veya mantar enfeksiyonunun olduğu, şüphe edildiği veya beklendiği aşağıdaki durumlarda kullanılır;

- Egzema (iltihaplı bir çeşit deri hastalığı)

- Prurigo nodularis (şiddetli kaşıntı, döküntü ve kabartılara yol açan bir deri hastalığı),

- Sedef hastalığı (yaygın plaklarla seyreden tipleri hariç)

- Liken planus ve liken simpleks (deri, deri ekleri ve mukozaları etkileyen iyi huylu deri hastalığı) dahil nörodermatitler

- Seboreik dermatit (genellikle derinin yağlı bölümlerinde görülen iltihaplı ve kaşıntılı bir deri hastalığı)

- Temas duyarlılığı reaksiyonları

- Böcek sokması ve isilik

- Anal veya genital intertrigo (derinin kıvrım yaptığı ve birbirine temas ettiği yerlerde görülen sürtünmeden kaynaklanan dermatit)

- Dış kulak iltihapları.

DEVAMINI OKU

3.BETNOVATE-C nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde;

BETNOVATE-C, hasta bölgeye iyileşme oluncaya kadar günde iki veya üç kez bir miktar hafifçe uygulanır. Devam ettirme tedavisi için günde bir defa veya daha az uygulama yapılır. BETNOVATE-C krem, yaş ve sızıntılı yüzeylere, BETNOVATE-C merhem kuru, sert ve kabuklu lezyonlar için uygundur; ancak bu durum değişkenlik gösterebilir.

Uygulama yolu ve metodu

BETNOVATE-C, hafifçe ciltteki hasarlı bölgeye sürülür. Gerektiğinde, dirsek ve dizlerdeki kalın sedef plakları gibi daha dirençli hasarlarda, tedavi alanına oklüzyon (cildin bir sargı ile kapatılması) uygulanarak merhemin etkisi artırılabilir. Bu olgularda genellikle bir gece cildin sargı ile kapatılması yeterlidir. Daha sonra cilt kapatılmadan düzenli uygulamaya devam edilebilir.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

5 günden uzun süre kullanılmamalıdır ve uygulama sonrası cilt kapatılmamalıdır. Bir yaşın altındaki çocuklarda dermatit ve pişikler dahil deri hastalıklarında kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda kullanımı

Veri bulunmamaktadır.

Özel kullanım durumları

Veri bulunmamaktadır.

Eğer BETNOVATE-Cnin etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuza veya eczacınız ile konuşun.

Kullanmanız gerekenden daha fazla BETNOVATE-C kullanırsanız

Kısa sürede yüksek doz kullanılması pek muhtemel olmamakla birlikte, uzun süreli yüksek doz veya yanlış kullanım sonucu hiperkortizolizm (böbreküstü bezinden aşırı derecede steroid hormonu salgılanması) belirtileri görülebilir ve bu durumda BETNOVATE-C tedavisi, adrenal yetersizlik (böbrek üstü bezi yetmezliği) riski nedeniyle doktor gözetiminde yavaşça kesilmelidir. BETNOVATE-C'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmış sanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

BETNOVATE-C'i kullanmayı unuttuysanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

BETNOVATE-C ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

BETNOVATE-C tedavisi sonlandırıldığında, herhangi bir olumsuz etki oluşması beklenmez. Ancak yinede doktorunuza danışmadan ilacı almayı kesmeyiniz.

DEVAMINI OKU

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi BETNOVATE-C’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

BETNOVATE-C kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz:

Derideki tedavi bölgesinde kötüleşme ya da şişlik olursa. BETNOVATE-C'ye alerjiniz olabilir, enfeksiyon gelişmiş olabilir ya da başka bir tedavi gerekli olabilir.

Sedef hastalığınız varsa deri altında iltihapla birlikte şişlikler gelişebilir. Bu durum çok seyrek görülür.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır:

Çok yaygın: Yaygın:

Yaygın olmayan: Seyrek: Çok seyrek: Bilinmiyor:

10 hastanın en az birinde görülebilir.

10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir. 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir. 1.000 hastanın birinden az görülebilir. 10.000 hastanın birinden az görülebilir. Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Yaygın görülen yan etkiler

• Krem uygulama yerinde yanma, tahriş ya da kaşıntı

Çok seyrek görülen yan etkiler

 Deride incelme, çizgilenme

 Deri yüzeyindeki kan damarlarının belirgin hale gelmesi

 Aşırı kıllanma ve deri renginde değişiklik

• Kolay kilo alma, yüzde yuvarlaklaşma ve kan basıncında yükselme. Bu daha sık bebek ve çocuklarda ortaya çıkar.

• Kortizol seviyesinin artması

• Aşırı duyarlılık reaksiyonları

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

DEVAMINI OKU