İlaç Ara

BEVITAB B12 50 film tablet

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Koçak Farma İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.
Satış Fiyatı
34.83 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
50
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. BEVITAB B12 nedir ve ne için kullanılır?

2. BEVITAB B12’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. BEVITAB B12 nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. BEVITAB B12’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.BEVITAB B12 kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

BEVITAB B12’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

 • İlacın içindeki maddelerden birine karşı aleıjiniz varsa
 • Hamileyseniz veya emziriyorsanız
 • 12 yaşından küçükseniz
 • Karaciğer ya da böbrek yetmezliğiniz varsa
 • BEVITAB B12’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer;

 • Tek başına levodopa ile tedavi gören Parkinson hastası iseniz, günlük Bö vitamini ihtiyacı olan 2 mg dozun birkaç katı üzerinde kullanılmamalıdır.
 • Leber (kalıtsal optik sinir hacminde azalma) hastalığınız varsa,
 • Ciddi megaloblastik aneminiz (vitamin B12 ve/veya folik asit eksikliği sonucu gelişen kansızlık türü) varsa,
 • Vitamin B12 konsantrasyonunun azalması ya da maksimum doz alımı ile konsantrasyonda anormal düşüş olması durumunda, 3 aydan daha uzun süre yetersiz tedavi alınırsa geri dönüşümsüz nörolojik(sinir sistemi ile ilgili) hasar meydana getirebilir.

  Folat eksikliği; gösterilmemiştir ancak, tedavi sonucu beklenilen uygun cevap gözlenmeyebilir.

  Yüksek düzeyde piridoksin hidroklorür (B6 vitamini) dozu içermesinden dolayı önerilen dozaj ve tedavi süresi aşılmamalıdır. Çünkü, önerildiği gibi alınmadığı takdirde ciddi nörotoksisite (sinir sisteminde oluşan istenmeyen yan etki) görülebilir.

  Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  BEVITAB B12’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Aşın miktarda iki haftadan uzun süre alkol alımı sindirim sisteminden B12 vitamini emilimini azaltabilir.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Önerilen Günlük Besin Alım Miktanm büyük ölçüde aşan yüksek doz B6 vitamini içermesinden dolayı, hamilelik döneminde kullanılmamalıdır. Çocuk doğurma potansiyali olan kadınlar tedavi süresince etkili doğum kontrolü uygulamak zorundadırlar. Bl, B6 ve/veya B12 vitaminlerinin hormonal doğum kontrol yöntemlerine etkisi yoktur. Ancak diğer kontrol metotları hakkında çalışma bulunmamaktadır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  "Önerilen Günlük Besin Alım Miktarını" büyük ölçüde aşan yüksek doz B6 vitamini içermesinden dolayı, emzirme döneminde kullanılmamalıdır.

  Araç ve makina kullanımı

  Araba ve makine kullanma yeteneği üzerinde hiçbir etkisi gözlemlenmemiştir.

  BEVITAB B12’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  İçeriğinde bulunan ponceau 4R ve karmoizin nedeniyle aleıjik reaksiyonlara sebep olabilir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Bazı ilaçlar ile birlikte kullanıldığında BEVİTAB B12’nin ya da kullanılan diğer ilacın etkisi değişebilir. Aşağıdaki ilaçlan kullanıyorsanız lütfen doktorunuza söyleyiniz:

 • Tiyosemikarbazon (Antiviral, antifungal ve antibakteriyal etkili bir ilaç)
 • 5-fluorourasil (kanser tedavisinde)
 • Antiasit (Mide yanması ve hazımsızlıkta kullanılan ilaçlar)
 • Levodopa (parkinson hastalığında kullanılır)
 • Sikloserin (antibiyotik)
 • Hidralazin grubu ilaçlar (yüksek tansiyon veya kalp yetmezliğinde kullanılırlar)
 • İsoniazid (verem tedavisinde kullanılır)
 • Desoksipiridoksin
 • D-penisilamin (antibiyotik)
 • Doğum kontrol hapı
 • Alkol
 • Aminosalisilatlar (iltihablı bağırsak hastalıklanmn tedavisinde kullanılır)
 • Kolşisin (Romatizmal hastalıklarda kullanılır), özellikle aminoglikozit adı verilen antibiyotiklerle beraber kullanılıyorsa
 • Antibiyotikler
 • Folik asit
 • Histamin (H2) reseptörü antagonistleri (mide rahatsızlıklarında kullanılır)
 • O


 • Metformin (insiltine bağımlı olmayan şeker hastalığında kullanılır)
 • Proton pompası inhibitörleri (mide rahatsızlıklarında kullanılır)
 • C vitamini
 • Tahliller üzerine etkiler

 • B1 vitamini, Ehrlich reaktifı kullanılarak yapılan ürobilinojen tayininde yanlış pozitif sonuçların görülmesine neden olabilir.
 • Yüksek B1 vitamini dozları, kanda teofilin konsantrasyonlarının spektrofotometrik tayinini engelleyebilir.
 • 5.BEVITAB B12’in saklanması

  Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra BEVITAB B12’i kullanmayınız.

  Ruhsat sahibi: KOÇAKFARMA İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.

  Bağlarbaşı, Gazi Cad., No:64-66 Üsküdar / İstanbul

  İmal yeri    : KOÇAKFARMA İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.

  Organize Sanayi Bölgesi, Çerkezköy / Tekirdağ

  DEVAMINI OKU

  2.BEVITAB B12 nedir ve ne için kullanılır?

  BEVİTAB B12 30 ve 50 tabletlik ambalajlarda bulunur. Her bir tablet 250 mg Bı vitamini, 250 mg B6 vitamini ve 1 mg B12 vitamini içerir.

  Bı, Bö ve B12 vitaminlerinin birleşiminden oluşan BEVİTAB B12 ağrı giderici özellikler gösterir. BEVİTAB B12, söz konusu vitaminlerin tek tek kullanılması ile sağlanacak etkinin çok üstünde bir etki gösterir.

  • Bı, Bö ve B12 vitaminlerinin yetersizliği için risk faktörü bulunan hastalarda,
  • Çabuk yorulma, unutkanlık, sinirlilik, kuvvetsizlik, titreme gibi genel şikayetleri olan hastalarda,
  • Sinir iltihabı, şeker hastalığına bağlı sinir haşan, sinir ağnsı, zona durumlannda
  • Eklem iltihabı, eklem çevresi iltihabı, siyatik, bel ağnsı, eklem ağnsı, kas ağnsı, kramplar ve romatizmal ağnlar gibi diğer ağnlı durumlarda,
  • Kalp kası bozukluğu, ameliyat sonrası kusmalar, radyasyon hastalığında, ateşli romatizma ve özellikle alkolizm sırasında görülen zehirlenmelerde
  DEVAMINI OKU

  3.BEVITAB B12 nasıl kullanılır ?

  Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, günde 1 film kaplı tablet kullanınız.

  Ürün, genellikle bir ila birkaç hafta için reçete edilir. Bazı durumlarda, doktor, tedavi süresini birkaç ay daha uzatabilir.

  Uygulama yolu ve metodu

  Yaşlılarda kullanımı

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı

  Geriyatrik popülasyon:

  Özel bir doz önerisi verilmemiştir.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek ve karaciğer yetmezliği:

  Yaşlılarda kullanımı

  Eğer BEVİTAB B12 ’nin etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla BEVITAB B12 kullanırsanız

  Bu ürünün önerildiği şekliyle kullanılması halinde bir doz aşımma neden olabileceğine dair hiçbir kanıt yoktur.

  Bir doz aşımı vakası kapsamında ortaya çıkan belirtiler şunlardır; sinir tahribatı neticesinde duyu kaybı ve hareketlerde koordinasyon bozukluğu, bulantı, baş ağrısı, uyuşma, uyuklama, kan AST düzeyinde (çoğunlukla kalp ve karaciğer hastalıklarının teşhisinde kullanılan enzim testi) artış ve kan folik asit konsantrasyonlarında azalmadır. Tedavi durdurulduğu takdirde etkiler düzelir.

  BEVİTAB B12'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  BEVITAB B12'i kullanmayı unuttuysanız

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  BEVİTAB B12 ile tedavi sonlandınldığında oluşabilecek etkiler:

  DEVAMINI OKU

  4.Olası yan etkiler nelerdir ?

  Tüm ilaçlar gibi BEVITAB B12’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  İstenmeyen etkilerin değerlendirilmesi aşağıdaki sıklıklara dayanarak yapılır:

  Çok yaygın (>1/10); yaygın (>1/100 ila < 1/10); yaygın olmayan (>1/1,000 ila < 1/100); seyrek (>1/10,000 ila < 1/1,000); çok seyrek (<1/10,000), bilinmiyor(eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor)

  Aşağıdakilerden biri olursa BEVITAB B12’ü kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

  Aleıjik reaksiyonlar;

 • Kızarıklık ve içi su dolu kabartılar (kurdeşen)
 • Döküntüler
 • Yüzde şişme
 • Hırıltı ile birlikte nefes alıp vermede zorluk
 • Ciltte kabarıklık
 • Bunların hepsi sıklığı bilinmeyen çok ciddi yan etkilerdir. Bunlardan birisi sizde mevcut ise, sizin BEVİTAB B12'ye karşı ciddi aleıjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size

  en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Baş dönmesi
 • Baş ağrısı
 • Periferal nöropati (Vücudun diğer kısımlarından beyine ve omuriliğe bağlanan sinirlerin hasar gördüğü ya da hastalandığı zaman meydana gelen durumlar)
 • Somnolans (Fazla derin olmayan yan bilinçli uykulu durum ya da uykuya eğilim durumu)
 • Parestezi (Dokunma, ağrı, sıcaklık ya da titreşim uyanlarının algılanmasında ortaya çıkan duyu organlan bozukluğu)
 • Aspartat aminotransferazda artış (Karaciğer, kalp, kas dokusu, böbrek veya beyinde olan bir doku haşan sonrasında Aspartat aminotransferaz (ASP-SGOT) isimli enzimin değerlerinde gözlenen artış)
 • Kan folat düzeylerinde azalma (Alkolizm, hamilelik, kansızlık, kanser gibi hücre bölünme hızının yüksek olduğu durumlarda veya diyetle yeterince almamama durumunda suda çözünen bir B vitamini olan folatm kan serumunda düzeyinin azalması)
 • Bunların hepsi sıklığı bilinmeyen ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:
 • İshal
 • Hazımsızlık
 • Bulantı
 • Karın ağrısı
 • Anormal idrar kokusu
 • Bunlar BEVİTAB B12'nin sıklığı bilinmeyen hafif yan etkileridir.

  DEVAMINI OKU