İlaç Ara

BILFASIN 1 G film kaplı tablet(20tablet)

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Bilim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Satış Fiyatı
55.02 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
20
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

BİLFASİN 1 g film kaplı tablet Ağızdan alınır.

Etken Madde

Her film kaplı tablet, 1000 mg sefaleksine eşdeğer, 1051.81 mg sefaleksin monohidrat içerir.

Yardımcı maddeler

Mikrokristalin selüloz, sodyum nişasta glikolat, povidon K-30, polietilen glikol, sodyum lauril sülfat, kolloidal silikon dioksit, magnezyum stearat, hidroksipropil metil selüloz, talk, titanyum dioksit

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. BILFASIN nedir ve ne için kullanılır?

2. BILFASIN’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. BILFASIN nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. BILFASIN’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.BILFASIN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

BILFASIN’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,

 • Sefaleksine veya BİLFASİN’in içindeki yardımcı maddelerden herhangi birine veya herhangi bir sefalosporin türevine karşı alerjiniz olduğu söylenmişse,
 • BILFASIN’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer,

 • Sefalosporinlere karşı alerjiniz varsa, penisilinlere karşı da alerji gelişebilir.
 • BİLFASİN tedavisi sırasında hafiften şiddetliye değişebilen ishal gelişimi olabilir. Bu durum psödomembranöz kolit denen ve bazen hayatı tehdit edebilen hastalık nedeni ile olabilir.
 • Kolit denilen bir kalın barsak hastalığınız olduğu söylenmişse
 • BİLFASİN’e dirençli mikroorganizmalar ile (bakteri, mantar gibi) enfeksiyon gelişirse
 • Antibiyotiklerin uzun süre kullanılmaları dirençli mikroorganizmalar ile enfeksiyon gelişimine neden olabilir.
 • Böbrek veya karaciğer bozukluğunuz varsa, kötü besleniyorsanız, antibiyotik tedavisini uzun süre aldıysanız ve/veya kan sulandırıcı tedavi görüyorsanız, BİLFASİN tedavisi ile pıhtılaşma bozukluğu gelişimi riskiniz artar.
 • Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  BILFASIN’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  BİLFASİN’in yemekler ile birlikte alınması emilimini geciktirmekle birlikte ilacın etkisini değiştirmez. Bu nedenle yiyecekler ile birlikte alınabilir.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  BİLFASİN, ancak hekim tarafından gerekli görüldüğü durumlarda gebelikte dikkatli kullanılabilir.

  Gebeliği önlemek için hap kullanıyorsanız, BİLFASİN bazı doğum kontrol haplarının etkinliğini azaltabileceği için, BİLFASİN tedavisi sırasında kullanabileceğiniz etkili yöntemler konusunda doktorunuza danışınız.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu farkederseniz hemen doktorunuza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Araç ve makina kullanımı

  BİLFASİN’in araç ve makine kullanımı gibi dikkat gerektiren eylemlere bilinen bir etkisi yoktur.

  BILFASIN’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  BİLFASİN’in her dozu 1 mmol (23 mg)’den daha az sodyum ihtiva eder; dozu nedeniyle herhangi bir uyarı gerekmemektedir.

  BİLFASİN 1 g film kaplı tabletin içeriğinde bulunan yardımcı maddelere bağlı olarak herhangi bir olumsuz etki beklenmez.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

 • Gut tedavisinde kullanılan bir ilaç olan probenesid BİLFASİN’in kandaki miktarını ve kanda kalış süresini arttırır.
 • BİLFASİN ve şeker hastalığı tedavisinde kullanılan bir ilaç olan metformin birlikte verildiğinde, metformin dozu azaltılmalıdır.
 • Aminoglikozid grubu antibiyotikler ile birlikte kullanıldığında bu ilaçların böbrek üzerindeki zararlı etkilerini arttırır.
 • Östrojen kombinasyonu içeren doğum kontrol haplarının etkinliğini azaltır.
 • Ayrıca BİLFASİN bazı laboratuvar testlerinin sonuçlarını da hatalı etkileyebilir (kan grubu ölçümlerinde, idrarda şeker ölçümlerinde).
 • 5.BILFASIN’in saklanması

  Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra BILFASIN’i kullanmayınız.

  BİLİM İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş.

  Kaptanpaşa Mah. Zincirlikuyu Cad. No: 184 34440 Beyoğlu-İSTANBUL Tel:+90 (212) 365 15 00 Faks:+90 (212) 276 29 19

  Üretim yeri:

  PharmaVision San. ve Tic. A.Ş.

  Davutpaşa Cad. No: 145 34010 Topkapı-İSTANBUL

  6/6

  DEVAMINI OKU

  2.BILFASIN nedir ve ne için kullanılır?

  BİLFASİN, bakteri denilen mikroorganizmaların oluşturduğu hastalıklarda kullanılan bir antibiyotiktir. Sefaleksin etkin maddesi, hücre duvarlarını bozarak bakterilerin ölümlerine sebep olur.

  Beyaz-beyazımsı renkte, kapsül şekilli, oblong film kaplı tablet görünümündedir. Karton kutuda, her bir tablette 1000 mg sefaleksine eşdeğer miktarda sefaleksin monohidrat içeren 10, 16 ve 20 film tabletlik blister ambalajlardadır.

  BİLFASİN, duyarlı bakterilerin neden olduğu çeşitli enfeksiyon hastalıklarının tedavisinde kullanılmaktadır:

  • Solunum yolları enfeksiyonlarında
  • Orta kulak iltihabında
  • Cilt ve yumuşak doku enfeksiyonlarında
  DEVAMINI OKU

  3.BILFASIN nasıl kullanılır ?

  Doktorunuz enfeksiyonun cinsine ve şiddetine göre alacağınız doz miktarını ve BİLFASİN ile yapılacak tedavi süresini belirleyecektir.

  Yaşlılarda kullanımı

  Genellikle 6 saatte bir 250 veya 8 saatte bir 500 mg dozları yeterlidir. Mesane ve cilt enfeksiyonları gibi bazı enfeksiyonlarda 12 saatte bir 500 mg önerilir.

  Uygulama süresi 7-14 gün arası değişebilir.

  Uygulama yolu ve metodu

  BİLFASİN, ağız yoluyla alınır.

  Tabletleri bir bardak su ile çiğnemeden yutunuz. Tabletleri düzenli aralar ile ve günün aynı saatlerinde almaya çalışınız.

  Değişik yaş gruplan:

  Çocuklarda kullanımı

  1 yaşın üzerindeki çocuklarda kullanılması gereken doz, çocuğunuzun vücut ağırlığına ve enfeksiyonun cinsine göre doktor tarafından hesaplanacaktır. Küçük çocukların süspansiyon formlarını kullanmaları uygun olabilir.

  Enfeksiyonların çoğu için önerilen doz:

  5 yaş altı çocuklarda: Önerilmemektedir.

  5 yaş ve üstü çocuklarda: 8 saatte bir 250 mg

  Yaşlılarda kullanım:

  Genç hastalar için önerilen dozun aynısı önerilir. Böbrek fonksiyonları bozulmuş yaşlılarda böbrek hastalığının derecesine göre doz ayarlaması gerekebilir.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek yetmezliği:

  ilk doz normal erişkin dozunda verilir. Daha sonra gerekirse doktorunuz dozda azaltma yapabilir. Pıhtılaşma bozukluğu daha sık görüldüğünden dikkatli olmak gerekir.

  Karaciğer yetmezliği:

  Pıhtılaşma bozukluğu daha sık görülebildiğinden dikkatli kullanılması gerekir.

  Eğer BİLFASİN’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla BILFASIN kullanırsanız

  BİLFASİN’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  Doz aşımında mide ve karın ağrısı, kusma, ishal ve idrarda kan görülebilir.

  Doktorunuz midenizi boşaltmaya ve ilacın emilmesini engellemeye çalışacak ve diğer gereken önlemleri alacaktır.

  BILFASIN'i kullanmayı unuttuysanız

  Bir somaki doz zamanı yakın değilse, hatırlar hatırlamaz BİLFASIN dozunuzu alınız. Bir somaki dozunuzu normal zamanında alınız.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  BİLFASİN ile tedavi sonlandırıldığmdaki oluşabilecek etkiler

  DEVAMINI OKU

  4.Olası yan etkiler nelerdir ?

  Tüm diğer ilaçlar gibi, BİLFASİN’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Aşağıdakilerden biri olursa BILFASIN’ü kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

 • Nefes almakta zorlanıyorsanız veya hırıltılı nefes alıyorsanız, yüz, dil ve boğazınızda şişme yaşarsanız, bunlar anaflaksi denilen ciddi bir alerjinin bulguları olabilir.
 • Cildinizde veya göz çevresinde içi su dolu veya kanlı sıvı dolu kabarcıklar gelişir veya deriniz geniş alanlarda soyulmaya başlarsa (farklı tipteki ciddi alerjik deri hastalıklarının belirtileri olabilir)
 • Nöbet (istemsiz kasılmalar ile birlikte bilinç kaybı) geçiriyorsanız
 • Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

  Aşağıdakilerden biri olursa HEMEN doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
 • Kan testlerinizde akyuvarlarda azalma eozinofıl denen kan hücrelerinizde artma veya pıhtılaşmanızın bozulduğuna dair bulgulara rastlanırsa
 • Ciddi karaciğer fonksiyon bozukluğuna işaret eden bazı kan testlerinde bozulma, sarılık gibi bulgularınız varsa
 • Uzun süren şiddetli veya kanlı, balgamlı ishaliniz olursa Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.
 • Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza başvurunuz:
 • Ağızda veya genital bölgede mantar hastalıkları, vajende akıntı
 • Genital bölgede ve anüs civarında kaşıntı
 • Döküntü, ürtiker, kaşıntı gibi alerji bulguları
 • Baş dönmesi
 • Yorgunluk
 • Sinirlilik
 • Akıl karışıklığı
 • Hayal görme
 • Baş ağrısı
 • İshal
 • Bulantı, kusma
 • Karın ağrısı
 • Hazımsızlık
 • Kas ve eklemlerde ağrı
 • İlaca bağlı geçici böbrek iltihabı
 • Bunlar BİLFASİN’in hafif yan etkileridir.

  Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  DEVAMINI OKU