İlaç Ara

BIPRETERAX 10 mg/2.5 mg 30 tablet

Firma Bilgileri
Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Satış Fiyatı
Ambalaj Miktarı
30
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

BİPRETERAX 10 mg/2.5 mg film kaplı tablet Ağız yoluyla alınır.

Etken Madde

Her bir film kaplı tablet 10 mg Perindopril Aıjinin tuzu ve 2.5 mg İndapamid içermektedir.

Yardımcı maddeler

Magnezyum stearat, Maltodekstrin, Kolloidal anhidrik silis, Sodyum nişasta glikolat, Laktoz monohidrat, Gliserol, Hipromelloz, Makrogol 6000, Magnezyum stearat, Titanyum dioksit

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. BIPRETERAX nedir ve ne için kullanılır?

2. BIPRETERAX’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. BIPRETERAX nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. BIPRETERAX’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.BIPRETERAX kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

BIPRETERAX’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

• Lityum (depresyon tedavisinde kullanılır)

• Potasyum tutucu diüretikler (spironolakton, triamteren), potasyum tuzlan Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız mutlaka doktorunuza bildiriniz:

• Yüksek kan basıncını tedavi eden diğer ilaçlar

• Prokainamid (düzensiz kalp atımı tedavisinde)

• Allopurinol (gut tedavisinde)

• Terfenadin ve astemizol (kum ateş ve aleıjilerin tedavisi için antihistaminikler)

• İleri seviyede astım ve romatizmal artrit tedavisi gibi çeşitli durumlarda kullanılan kortikosteroidler

• Otoimmün bozuklukların tedavisinde veya organ nakli ameliyatlarından sonra reddedilmeyi önlemek amacıyla kullanılan immünosüpresanlar (örn. siklosporin)

• Kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar

• Enjeksiyon yoluyla eritromisin (antibiyotik)

• Halofantrin (bazı sıtma türlerinin tedavisinde)

• Pentamidin (pnömoni tedavisinde)

• Enjeksiyon yoluyla altın (Çok sayıda eklemde romatizma benzeri ağrı (poliartrit rumatoid) tedavisinde

• Vinkamin (yaşlılarda zihinsel işlevlerle ilgili semptomatik bozuklukların tedavisinde)

• Bepridil (angina pektoris tedavisinde)

• Sültoprid (antipsikotik tedavi)

• Kalp ritmi problemleri için kullanılan ilaçlar (öm. kinidin, hidrokinidin, dizopiramid, amiodaron, sotalol)

• Digoksin veya diğer kalp glikozidleri (kalp problemlerinin tedavisinde)

• Baklofen (multiple skleroz -MS- gibi hastalıklarda ortaya çıkan kas katılığının tedavisinde)

• İnsülin, metformin gibi şeker hastalığı (diyabet) tedavisinde kullanılan ilaçlar

• Kalsiyum (tuzlan)

•    Uyancı (stimülan) laksatifler (öm. senna)

•    Steroid yapısında olmayan antiinflamatuvar ilaçlar (öm.    ibuprofen) veya yüksek    doz

salisilatlar (örn. aspirin)

• Enjeksiyon yoluyla amfoterisin B (ileri derecede mantar hastalığının tedavisinde)

• Depresyon, anksiyete, şizofren gibi zihinsel hastalıklannda tedavisinde kullanılan ilaçlar (öm. imipramin gibi trisiklik antidepresanlar, nöroleptikler..)

•    Tetrakozaktid (Crohn hastalığının tedavisinde)

Bu ifadelerin belirli bir süre önce kullanılmış veya    gelecekte    bir    zaman    kullanılacak

ürünlere de uygulanabileceğini lütfen not ediniz.

Eğer reçeteli veya reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

5.BIPRETERAX’in saklanması

BİPRETERAXT çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C’nin altındaki oda sıcaklığında ve kuru yerde saklayınız.

Nemden korumak için şişenin kapağını sıkıca kapalı tutunuz.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra BIPRETERAX’i kullanmayınız.

LES LABORATOIRES SERVIER – FRANSA lisansı ile,

Abdi İbrahim İlaç Pazarlama A.Ş.

Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi No:4 34467 Masl ak/ S arıy er/İstanbul Tel: 0212 366 84 00 Faks: 0212 276 20 20

Üretim Yeri:

Adı    : Servier (Ireland) Industries

Adresi    : Arklow, Co. Wicklow – İRLANDA

DEVAMINI OKU

2.BIPRETERAX nedir ve ne için kullanılır?

• BİPRETERAX, 10 mg Perindopril Aıjinin ve 2.5 mg İndapamid etkin maddelerini içeren bir kombinasyondur.

• Antihipertansif grubuna aittir.

• Perindopril, anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörü (ADE) adı verilen ilaçlar sınıfındandır. Bu tür ilaçlar kan damarlarını genişleterek kalbinizin damarlara daha rahat kan pompalamasını sağlar.

• İndapamid bir diüretiktir. Diüretikler böbreklerde üretilen idrar miktarını artırır. Yine de indapamid üretilen idrar miktarını çok az artırdığı için diğer diüretiklerden farklıdır. Her iki etkin madde de kan basıncını azaltmaktadır ve kan basıncınızı kontrol etmek için birlikte çalışmaktadır.

• BİPRETERAX 10 mg/2.5 mg film kaplı tablet beyaz renkte ve yuvarlaktır. 30 tabletten oluşan kapaklı kutuda bulunmaktadır.

• BİPRETERAX daha önce ayrı ayrı perindopril ve indapamid tablet kullanan hastalara yazılmaktadır. Bu hastalar bundan böyle her iki etkin maddeyi içeren bir BİPRETERAX tablet kullanabilecektir.

DEVAMINI OKU

3.BIPRETERAX nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

• BİPRETERAX için önerilen günlük doz bir film kaplı tablettir. İlacınızı hergün aynı zamanda, tercihen sabahlan yemekten önce almanız önerilir.

• Doktomnuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

•    Önerilen dozu aşmayınız

Uygulama yolu ve metodu

•    BİPRETERAX sadece ağızdan kullanım içindir.

• Tabletleri aç kamına yeterli miktarda su ile yutunuz. Tabletleri çiğnemeyiniz.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda ve ergenlik dönemindeki gençlerde (18 yaş altı) kullanımı:

BİPRETERAX çocuklar ve ergenlik çağındaki gençler tarafından kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda (65 yaş ve üzeri) kullanımı:

65 yaş ve üzeri yaşlılarda tedaviye kan basıncı ve böbrek fonksiyonlarının kontrol edilmesinden sonra başlanır.

Özel kullanım durumları

Böbrek yetmezliği: Böbrek rahatsızlığınız varsa doktorunuz dozu değiştirebilir.

Eğer BİPRETERAX’ırı etkisinin güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla BIPRETERAX kullanırsanız

BİPRETERAX’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Aşırı doz alımında en çok karşılaşılan etki düşük kan basıncıdır. Belirgin düşük kan basıncı (baş dönmesi veya bayılma gibi belirtiler) durumunda uzanıp bacakları yukarı kaldırmak iyi gelecektir.

BIPRETERAX'i kullanmayı unuttuysanız

İlacınızı almayı unutursanız, unuttuğunuzu fark eder etmez bu dozu alın ve sonraki dozu her zamanki saatte alınız.

Eğer, unutulduktan sonra, sonraki doz saatine yaklaştıysanız, o zaman unuttuğunuz dozu atlayınız.

Unuulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

BIPRETERAX ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Yüksek kan basıncının tedavisi ömür boyu olduğu için bu ilacı kesmeden önce doktorunuza danışmaksınız.

Bu ürün ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa doktor veya eczacınıza danışınız.

DEVAMINI OKU

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi BIPRETERAX’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa BİPRETERAX’ı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Yüzün, dudakların, ağızın, dilin veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şişmelerinde,

• Aşırı baş dönmesi veya baygınlık,

• Hızlı veya düzensiz kalp atışı.

“Bunlann hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan sizde mevcut ise, sizin BİPRETERAX’a karşı ciddi aleıjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir”.

Aşağıdakilerden herhangi birini farkederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Zihin karışıklığı

• Kardiyovasküler rahatsızlıklar (düzensiz kalp atımı, angina, kalp krizi)

• Eozinofılik pnömoni (çok nadir görülen bir tür zatürre)

• Nezle (burun tıkanıklığı veya burun akıntısı)

• Ciddi deri hastalıkları, örneğin kırmızı ve pembe halkalardan oluşan döküntü, bazen dudaklarda su kabarcığı ve yara şeklinde görülen hebra hastalığı (eriterm multiform). Yaygın lupus eritematöz (nedeni bilinmeyen, değişik bulgularla ortaya çıkan enflamatuvar doku hastalığı) hastalığınız varsa daha kötüleşebilir.

• Güneş veya yapay ultraviyole ışınlarına maruz kalındığında fotosensitivite reaksiyonları (derinin görünümünde değişiklik) bildirilmiştir.

• Karaciğer yetmezliği varsa hepatik ensefalopati başlangıcı görülebilir (karaciğer yetmezliğine bağlı olarak beyin fonksiyonlarındaki bozulma),

• Kan, böbrek, pankreas veya karaciğer rahatsızlıkları (laboratuvar parametrelerinde (kan testleri) değişmeler görülebilir. Bu durumda doktorunuz kan testleri yapılmasını isteyebilir).

Bunlann hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini farkederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

• Baş ağrısı

• Yorgunluk hissi

• Baş dönmesi

• İğnelenme

• Görme bozuklukları

• Kulakta çınlama

• Düşük kan basıncına (hipotansiyon) bağlı baş dönmesi, sersemlik hissi,

• Öksürük

• Nefes darlığı

• Mide-bağırsak rahatsızlıktan (bulantı, mide veya karın ağnsı, iştah kaybı, kusma, tat alma sorunlan, ağız kuruluğu, hazımsızlık, ishal, kabızlık)

• Kaşıntı, deri döküntüsü gibi aleıjik reaksiyonlar

• Kramplar

• Yorgunluk hissi

• Değişken ruh hali

• Uyku sorunlan

• Bronkospazm (göğüste sıkışma, hırıltı ve nefes darlığı)

• Anjiyoödem (hınltı, yüzde veya dilde şişme)

• Kurdeşen (ürtiker)

• Purpura (deride kırmızı küçük noktalar)

• Böbrek rahatsızlıktan

• Cinsel iktidarsızlık

• Terleme

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

DEVAMINI OKU