İlaç Ara

BITAVIN B12 60 film tablet

Firma Bilgileri
Tripharma İlaç Sanayi ve Tic. A.Ş.
Satış Fiyatı
27.96 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
60
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

BİENOL film tablet Ağızdan alınır.

Etken Madde

Her bir film tablet 250 mg Bı vitamini, 250 mg B6 vitamini ve 1 mg B12 vitamini içerir.

Yardımcı maddeler

Sitrik asit monohidrat, sodyum sitrat dihidrat, PVP K30, laktoz monohidrat, HPMC 4000 SR, kolloidal silikon dioksit (Aerosil 200), magnezyum stearat, HPMC E-5, talk, acryleze Pink 93034305.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. BITAVIN B12 nedir ve ne için kullanılır?

2. BITAVIN B12’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. BITAVIN B12 nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. BITAVIN B12’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.BITAVIN B12 kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

BITAVIN B12’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer, BİENOL içinde bulunan maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) varsa BİENOL kullanmayınız.

BITAVIN B12’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer, Parkinson, tüberküloz ve gut hastalıklarının tedavisi için başka ilaçlar, yüksek miktarda alkol, antibiyotik ve başka vitamin ilaçları (folik asit) kullanıyorsanız BİENOL’ün dozajının değiştirilmesi gerekebilir. Bu durumu doktorunuza söyleyiniz.

"Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız."

BITAVIN B12’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Özel bildirim bulunmamaktadır.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. BİENOL gebelik döneminde kullanılabilir.

Tedavi sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. BİENOL emzirme döneminde kullanılabilir.

Araç ve makina kullanımı

BİENOL’ün araç ve makine kullanımını etkilediği bildirilmemiştir.

BITAVIN B12’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

BİENOL laktoz monohidrat içermektedir.

Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Parkinson ve tüberküloz hastalıklarının tedavisi için başka ilaçlar, yüksek miktarda alkol, antibiyotik ve başka vitamin ilaçları kullanıyorsanız BİENOL’ün dozajının değiştirilmesi gerekebilir. Bu durumu doktorunuza söyleyiniz.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

5.BITAVIN B12’in saklanması

BİENOL’ü çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25 0C’ nin altındaki oda sıcaklığında ve kuru ortamda saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra BITAVIN B12’i kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz BITAVIN B12’i kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:

Tripharma İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. No:4 34467

Maslak /Sarıyer/İstanbul

Üretici:

Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş. Tunç Cad. Hoşdere Mevkii No : 3 Hadımköy / İstanbul

DEVAMINI OKU

2.BITAVIN B12 nedir ve ne için kullanılır?

BİENOL, 30 ve 60 tabletlik blister ambalajlarda sunulan B vitamini kompleksidir.

BİENOL etkin madde olarak 250 mg B1 vitamini, 250 mg B6 vitamini ve 1 mg B12 vitamini

içerir.

Aşağıdaki durumlarda kullanılır:

- zihinsel ve bedensel çabuk yorulma, unutkanlık, sinirlilik, kuvvetsizlik, titreme gibi genel şikayetlerde,

- şeker hastalığına bağlı olan ve olmayan sinir iltihabı, sinirsel ağrı, zona, titreme, eklem ve eklemi çevreleyen yumuşak dokuda ortaya çıkan iltihap, siyatik sinir boyunca gelişen ağrı, bel ağrısı, eklem ağrısı, kas ağrısı, kramplar ve romatizmal ağrılar gibi ağrılı durumlarda,

- kalp kası hastalığı, ameliyat sonrası kusmalar, radyasyon hastalığı, ateşli romatizma ve özellikle alkolizm sırasında görülen uzun süreli zehirlenmelerde tedaviye yardımcı olarak.

DEVAMINI OKU

3.BITAVIN B12 nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Belirtilerin önlenmesinde önerilen BİENOL dozu günde 1 defa 1 tablettir.

Belirtilerin tedavisinde önerilen BİENOL dozu günde 2 defa 1 veya 2 tablettir.

İlacı günün yaklaşık olarak aynı zamanında almaya çalışınız. Belirtiler hafifleyince doz azaltılabilir.

Uygulama yolu ve metodu

BİENOL ağızdan bir bardak su ile alınır.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

Çocuk hastalarda etkililik ve güvenliliği değerlendirilmemiştir.

Yaşlılarda kullanımı

Dozaj ayarlaması gerekli değildir.

Özel kullanım durumları

Böbrek/Karaciğer yetmezliği : Böbrek ve karaciğer yetmezliği olan hastalar için herhangi bir özellik bildirilmemektedir.

Eğer BİENOL'ün etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla BITAVIN B12 kullanırsanız

BİENOL'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

BITAVIN B12'i kullanmayı unuttuysanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

BITAVIN B12 ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

BİENOL tedavisi sonlandırıldığında herhangi bir olumsuz etki oluşması beklenmez.

DEVAMINI OKU

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi BITAVIN B12’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, BİENOL'ü kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz :

- Yüz, dudaklar, dil ve/veya boğazda şişmeye neden olan, yutma veya nefes alma zorluklarına veya ciltte şiddetli kaşıntıya yol açabilen ciddi alerjik reaksiyon.

- Olasılıkla öksürük veya ateş ile birlikte ciddi nefes darlığı veya nefes darlığının aniden kötüleşmesi.

'Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin BİENOL'e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.'

'Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.' BİENOL ile ilgili olarak başka bir yan etki bildirilmemiştir.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

DEVAMINI OKU