İlaç Ara

BLOKACE 2.5 mg 30 tablet

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Actavis İlaçları A.Ş
Satış Fiyatı
10.12 TL [ 21 Şubat 2020 ]
Ambalaj Miktarı
30
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

BLOKACE 2.5 mg tablet

Ağızdan alınır.

Etken Madde

Ramipril 2.5 mg

Yardımcı maddeler

Sodyum hidrojen karbonat, laktoz monohidrat, kroskarmeloz sodyum, prejelatinize nişasta (nişasta 1500), sodyum stearil fumarat, pigment blend PB 22960 san, etanol 96/saf su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. BLOKACE nedir ve ne için kullanılır?

2. BLOKACE’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. BLOKACE nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. BLOKACE’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.BLOKACE kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

BLOKACE’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

• Ramiprile, ilacm içerdiği diğer maddelerden birine veya bir başka ADE inhibitörüne karşı aleıjiniz varsa

 • Daha önce anjiyoödem (ciltte veya solunum yollarında şişme) geçirdiyseniz
 • Diyalize giriyorsanız veya herhangi bir tip kan filtrasyonu yaptınyorsanız. Kullanılan makineye göre BLOKACE sizin için uygun olmayabilir.
 • Böbreklerinize gelen kan akımını azaltacak bir damar darlığı var ise
 • Düşük veya hızla değişebilen bir tansiyona sahipseniz
 • Hamileyseniz
 • BLOKACE’in çocuklarda kullanımı önerilmez.

  BLOKACE’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLI KULLANINIZ

  • Tedavi sırasında yüz, kol veya bacaklar, dudaklar, dil veya boğazda şişme, solunum güçlüğü, çarpıntı ve yutma güçlüğü (anjiyoodem) veya karın ağrısı (ağrıyla beraber bulantı veya kusma da olabilir) ortaya çıkması halinde: tedaviyi hemen kesiniz ve size en yakın hastanenin acil servisine başvurunuz.

  • Şiddetli tansiyon yüksekliğiniz varsa. Doktorunuz tedavinin başlangıç döneminde sizi yakından takip etmek isteyebilir.

  • Kalp yetmezliğiniz varsa. Doktorunuz tedavinin başlangıç döneminde sizi yakından takip etmek isteyebilir.

  • Daha Önceden, üfürüm veya blok gibi, kalp veya kalp kapakçıklarıyla ilgili herhangi bir sorununuz olduysa. Doktorunuz tedavinin başlangıç döneminde sizi yakından takip etmek isteyebilir.

 • Daha Önce diüretik (idrar söktürücü) ilaçlarla tedavi gördüyseniz. Doktorunuz tedavinin başlangıç döneminde sizi yakından takip etmek isteyebilir.
 • Tuz dengesiyle ilgili sorunlarınız olduysa (sodyum veya potasyum düzeylerinde yükselme veya düşme gibi). Bu durum, kusma veya ishal nedeniyle vücudun su kaybetmesi ya da tuzun ileri derecede kısıtlandığı bir diyet uygulanması nedeniyle ortaya çıkmış olabilir.
 • Karaciğerinizle ilgili bir sorununuz varsa. Bu durumda doktorunuz sizi yakından takip etmek isteyebilir.
 • Kalp veya beyin damarlarınızda kan akımıyla ilgili bir sorun varsa. Doktorunuz tedavinin başlangıç döneminde sizi yakından takip etmek isteyebilir.
 • ileri yaşın üzerindeyseniz doktorunuz tedaviye başlamadan önce böbrek işlevlerinizi değerlendirmek isteyebilir.
 • Böbreklerinizle ilgili bir sorununuz varsa. Doktorunuz BLOKACE’i reçetelemeden önce böbrek işlevlerinizi değerlendirecek ve tedavi sırasında da sizi izlemeye devam edecektir. Böbreklerle ilgili sorunlarınız varsa, doktorunuzun ilacın dozunu yeniden ayarlaması gerekebilir.
 • Size hemodiyaliz veya kanın süzül meşine yönelik bir işlem uygulanıyorsa, BLOKACE’in diyalizde kullanılan bazı membranlarla etkileşimi sonucu alerjik reaksiyon gelişebileceği için doktorunuzun önerilerine göre kullanmanız uygundur.
 • Doktorunuz tedavi sırasında kan potasyum düzeyinizin düzenli olarak takip edilmesini isteyebilir.
 • • Dokıı hücrelerinin aralarındaki boşlukları dolduran esnek yapılı bir protein olan kolaj en .yapısına, girdiği dokuları ilgilendiren Lupus veya skieroderma gibi bir kollajen doku

  hastalığınız varsa. Doktorunuz, Özellikle böbrek problemleriniz de varsa ve başka ilaçlar kullanıyorsanız, kan ve idrar takibi yapmak isteyebilir.

  • Ameliyat olmanız veya size anestezi uygulanması gerekirse, doktorunuza veya diş hekiminize BLOKACE kullandığınızı söyleyiniz; tedavinizin aldığınız ilaca uygun şekilde değiştirilmesi gerekebilir.

  • Eğer an ve böcek sokmasına karşı alerjiyi azaltma amacıyla tedavi görüyorsanız.

  • Eğer hamile kalmayı düşünüyorsanız (veya hamile iseniz) mutlaka doktorunuza söyleyiniz.

  Hamilelik

  Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse, lütfen doktorunuza danışınız.

  BLOKACE ile tedavi, devamlı tıbbi gözetim gerektirir.

  BLOKACE’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  BLOKACE kullanımı sırasında alkol alımı baş dönmesine ve sersemlik hissine yol açabilir. BLOKACE kullanırken ne kadar alkol alabileceğiniz konusunda sorulannız var ise doktorunuza danışınız. Çünkü BLOKACE’in kan basıncım düşürücü etkisini alkol artırabilir.

  Besinler BLOKACE’in emilimini etkilemez. Tabletleri, yemekler sırasında veya yemekten önce ya da sonra, yeterli miktarda sıvı ile (1 bardak su ile) doktorunuzun önerdiği miktarda yutunuz.

  Tuz: Gıdalarla fazla miktarda tuz alınması BLOKACE’in tansiyon düşürücü etkisini zayıflatabilir.

  Hamilelik

  ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Eğer hamile kalmayı düşünüyorsanız (veya hamile iseniz) mutlaka doktorunuza söyleyiniz. Hamileliğinizin ilk 12 haftası boyunca BLOKACE almamalısınız. 13. haftadan sonra kesinlikle BLOKACE kullanmayınız çünkü hamilelik süresince kullanım bebeğinize zarar verebilir.

  BLOKACE kullanırken hamile kalırsanız hemen doktorunuza söyleyiniz. Planlanan gebelik öncesinde uygun alternatif bir tedaviye geçiş yapılmalıdır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu farkederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  Emzirme

  Araç ve makina kullanımı

  BLOKACE kullanırken baş dönmesi hissedebilirsiniz. Daha çok BLOKACE’^e-başlarken veya yüksek doza geçtiğinizde baş dönmesi hissedebilirsiniz. Eğer baş dönmesi yaşarsanız araç veya makine kullanmayınız.

  BLOKACE’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Bu ilaç laktoz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı hassas olduğunuz söylenmiş ise bu ilacı almadan önce doktorunuz İle temasa geçiniz.

  BLOKACE her dozunda eşik değeri olan 23 mg’dan daha az sodyum içerdiği için sodyuma bağlı hiçbir yan etki gözlenmez.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  BLOKACE’in etkisini azaltabileceğinden aşağıdaki ilaçlardan birini alıyorsanız doktorunuzu bilgilendiriniz:

  • Ağn ve inflamasyonu azaltmak için kullanılan ibuprofen ve indometazin, aspirin gibi ilaçlar (non-steroidal antiinflamatuar ilaçlar (NSAII’ler)

  • Düşük kan basıncı, şok, kardiyak bozukluk, astım veya alerji tedavisi için kullanılan efedrin, noradrenalin ve adrenalin gibi ilaçlar. Doktorunuz kan basıncınızı ölçmek isteyecektir.

  Birlikte kullanıldığında yan etkilerin görülme olasılığı artabileceğinden, aşağıdaki ilaçlardan birini alıyorsanız doktorunuzu bilgilendiriniz:

  • Ağrı ve inflamasyonu azaltmak için kullanılan ibuprofen ve indometazin, aspirin gibi ilaçlar (non-steroidal antiinflamatuar ilaçlar (NSAIİ’ler)

 • Kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar (kemoterapi)
 • Nakil sonrası organ reddini önlemek İçin kullanılan siklosporin gibi ilaçlar
 • Furosemid gibi diüretikler (idrar söktürücüler)
 • • Kanınızdaki potasyum miktarını artıran spironolakton, triamteren, amilorid, potasyum tuzlan ve heparin (kan inceltici) gibi ilaçlar

 • inflamasyon tedavisinde kullanılan prednisolon gibi steroid ilaçlan
 • Allopurinol (kanınızdaki ürik asit miktarını düşürmek için kullanılır)
 • Prokainamid (kalp ritim bozukluklan için)
 • BLOKACE ile etkileşime girebileceğinden aşağıdaki ilaçlan kullanıyorsanız doktorunuzu bilgilendiriniz:

  • Şeker hastalığı tedavisinde kullanılan ağız yoluyla alınan şeker düşürücüler ve insülin gibi ilaçlar

  • Lityum (ruh sağlığı problemleri için kullanılır). BLOKACE, kanınızdaki lityum miktannı artırabilir. Doktorunuz kanınızdaki lityum miktarım yakından takip etmek isteyecektir.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  5.BLOKACE’in saklanması

  BLOKACE’i çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 250C’nin altındaki oda sıcaklığında, kuru bir yerde saklayınız.

  Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

  Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra BLOKACE’i kullanmayınız.

  Ruhsat sahibi : Actavis İlaçları A.Ş. Gültepe Mah. Polat İş Merkezi 34394 Levent/Şişli-İstanbul Üretim yeri : Actavis Ltd./Zejtun-Malta

  DEVAMINI OKU

  2.BLOKACE nedir ve ne için kullanılır?

  BLOKACE, ramipril etkin maddesini içerir. 28, 30 ve 84 çentikli tablet içeren blister ambalajlarda" kullanıma sunulmuştur.

  BLOKACE bir anjiyotensin dönüştürücü enzim (ADE) inhibitörüdür ve etkisini kalp ve kan damarları üzerinde gösterir.

  Doktorunuz size BLOKACE’i aşağıdaki nedenlerden biri veya birkaçı dolayısıyla reçetelemiş olabilir:

  • Kan basıncınız (tansiyonunuz) yüksekse, düşürmek için
  • Kalp yetmezliği adıyla bilinen bir hastalığınız varsa, kalbinizin vücudunuza kan pompalamasına yardımcı olmak için
  • 55 yaşın üzerinde, sigara içen, daha önce kalp veya dolaşım problemleri, hipertansiyon, kolesterol yüksekliği veya idrarda protein çıkması gibi sorunlar yaşamış bir şeker hastası iseniz: yukarıdaki komplikasyonları Önlemek için (BLOKACE, tansiyonu düşürmek, kanı sulandırmak veya kan yağlannı düşürmek için ihtiyaç duyulan diğer tedavilerle beraber kullanılabilir.)
  • • Şeker hastalığına bağlı veya şeker hastalığından bağımsız böbrek hastalığınız varsa, böbrek hastalığının ilerlemesini önlemek için

  DEVAMINI OKU

  3.BLOKACE nasıl kullanılır ?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  BLOKACE’i doktorunuzun size söylediği şekilde kullanmaya özen gösteriniz. Sorularınız olur ise doktorunuza ve eczacınıza danışınız.

  Hipertansiyon (tansiyon yüksekliği) tedavisi:

  Hipertansiyon (tansiyon yüksekliği) tedavisinde, olağan başlangıç dozu günde bir .kez 1.25 mg yarım veya 2.5 mg’Iık bir tablettir.

  Kan basıncınız düzene girene kadar doktorunuz uygun miktarı ayarlayacaktır.

  Yüksek tansiyon hastalarının çoğu günde bir kez, 2.5 mg ila 5 mg BLOKACE dozuna ihtiyaç duymaktadır (2.5 mg’Iık bir veya iki tablet ya da 5 mg’Iık bir tablet). Ancak doktorunuz sizin farklı bir dozla tedavi edilmeniz gerektiğine karar verebilir.

  En yüksek günlük doz, 10 mg BLOKACE’dir (5 mg’Iık iki tablet ya da 10 mg’Iık bir tablet)

  Eğer daha önceden idrar söktürücü kullanmaya başlamış iseniz, BLOKACE’e başlamadan önce doktorunuz idrar söktürücü ilacınızı bırakmanızı veya azaltmanızı isteyebilir.

  Şeker hastalığına bağlı veya şeker hastalığından bağımsız böbrek hastalığı tedavisi Önerilen olağan başlangıç dozu günde bir kez 1,25 mg yarım veya 2.5 mg’Iık bir tablettir.

  Kan basıncınız düzene girene kadar doktorunuz uygun miktarı ayarlayacaktır.

  Günlük doz 5 mg veya 10 mg olarak ayarlanabilir.

  Konjestif kalp yetmezliğinin tedavisi

  Konjestif kalp yetmezliğinin tedavisinde, olağan başlangıç dozu günde bir kez 1.25 mg’Iık yarım tablettir.

  Kan basıncınız düzene girene kadar doktorunuz uygun miktarı ayarlayacaktır.

  En yüksek günlük doz, 10 mg BLOKACE’dir (5 mg’Iık iki tablet ya da 10 mg’Iık bir tablet)

  Uygulama yolu ve metodu

  BLOKACE ağızdan alınır.

  Tabletleri bir bardak su ile doktorunuzun önerdiği miktarda yutunuz. Tabletleri, yemekler sırasında veya yemekten önce ya da sonra alabilirsiniz.

  Tabletleri her gün aym saatte alınız. Tabletlerinizi her gün aynı saatte almanız, kan basıncınız üzerinde en iyi etkiyi elde etmenizi sağlayacaktır. Aynı zamanda, tabletleri ne zaman alacağınızı hatırlamanıza da yardımcı olacaktır.

  Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.

  Değişik yaş gruplan:

  Çocuklarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlıysanız ve İdrar söktürücü ilaç kullanıyorsanız veya kalp, karaciğer ya da böbrek probleminiz varsa, doktorunuz daha düşük bir dozla tedavinize başlayabilir. Daha sonra gerekirse dozunuzu yükseltebilir.

  Eğer BLOKACE’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla BLOKACE kullanırsanız

  Doktorunuzu bilgilendiriniz veya size en yakın hastaneye gidiniz. Hastaneye giderken araç kullanmayınız, başkasının yardımı ile hastaneye ulaşınız veya ambulans çağırınız. Yanınıza ilacınızın kutusunu alınız, böylece doktorunuz ne kadar ilaç aldığınız hakkında bilgi sahibi olacaktır.

  BLOKACE'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  BLOKACE'i kullanmayı unuttuysanız

  Eğer tek doz BLOKACE ’i almayı unutursanız, bir sonraki normal dozu zamanında alınız.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  BLOKACE ile tedavi sonlandınldığındaki oluşabilecek etkiler

  BLOKACE tedavisi uzun süreli bir tedavidir. Doktorunuz BLOKACE ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz, çünkü hastalığınızın seyri olumsuz yönde etkilenebilir.

  BLOKACE tedavisini doktorunuzun onayı olmadan bırakırsanız, aşağıdaki durumlar ortaya çıkabilir:

  • Tansiyonunuz yeniden yükselebilir

  • Kalp yetmezliğiniz ağırlaşabilir

  • Şeker hastalığına bağlı (veya şeker hastalığından bağımsız) olarak böbrek işlevlerinizin bozulması riski artar.

  DEVAMINI OKU

  4.Olası yan etkiler nelerdir ?

  Tüm diğer ilaçlar gibi, BLOKACE’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

  Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Seyrek: 1000 hastanın birinden az, fakat 10000 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

  Bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor)

  Yaygın görülen yan etkiler

 • Baş ağrısı, baş dönmesi
 • • Kuru öksürük, bronş iltihabı, yüz kemiklerinin içindeki hava boşluklarının iltihabı (sinüzit), nefes darlığı

  • Gastrointestinal enflamasyon (gastrointestinal kanaldaki enflamatuvar reaksiyonlar), sindirim bozuklukları, kann ile ilgili rahatsızlık, hazımsızlık, gastrit (mide mukozası iltihabı), diyare, bulantı, kusma

 • Kas ağrısı, kas spazmları (kas krampları),
 • Kan potasyum düzeyinde artış
 • • Düşük tansiyon, ortostatik kan basıncı düşüşü (ortostatik regülasyon bozukluğu), bayılma

 • Göğüs ağrısı, bitkinlik (yorgunluk)
 • Yaygın olmayan yan etkiler

 • Anjina pektoris (kalbi besleyen damarların daralması/tıkanması    ile    ortaya    çıkan    göğüs    ağrısı)
 • veya miyokard infarktüsü (kalp krizi) dahil olmak üzere kalp    atımının    hızlanması,    kalp atım

  düzensizliği, çarpıntı, periferik şişkinlik

 • Kanda eozinofil (bir tür alerji hücresi) sayısında artış
 • • Vertigo (denge bozukluğundan kaynaklanan baş dönmesi), karıncalanma/ ürperme hissi (parestezi), disgezia (tat bozuklukları), agezia (tat alma duyusu kaybı) .

  • Bulanık görme dahil olmak üzere görme bozukluklan

 • Burun tıkanıklığı, astımın şiddetlenmesi dahil olmak üzere bronşların daralması
 • Pankreas iltihabı, pankreas enzimlerinde artış, üst karın ağrısı, ağız kuruluğu
 • Akut böbrek yetersizliği dahil olmak üzere böbrek fonksiyon bozukluğu, idrar çıkışında artış, kan üre artışı, kan kreatininde (böbrek fonksiyonlarını izlemek için kullanılan bir madde) artış, önceden mevcut olan proteinurinin (idrarda protein tespit edilmesi) kötüleşmesi,
 • Aleıji sonucu yüz ve boğazda şişme: çok istisnai olarak, aleıji sonucu yüz ve boğazda şişmeden kaynaklanan hava yolu tıkanıklığı ölümcül sonuç verebilmektedir; sedef hastalığına benzeyen bir tür deri hastalığı (psoriasiform dermatit), hiperhidrozıs (aşnı terleme), döküntü, özellikle deriden hafif kabarık, kaşıntı,
 • • İştahsızlık, iştah azalması

  • Cilt kızarması

  • Pıreksi (ateş)

  • Karaciğer enzimi ve/veya konjuge bilirubin artışı,

 • Geçici iktidarsızlık, cinsel istek azalması
 • Depresif duygu durum, kayıtsızlık, kaygı, endişe, sinirlilik, uykululuk hali dahil olmak üzere uyku bozukluklan (sersemlik, uyku hali)
 • Seyrek görülen yan etkiler

 • Titreme, denge bozukluğu
 • Akyuvar hücresi sayısında azalma, agranülositoz (beyaz kan hücreleri sayısında azalma) dahil olmak üzere kandaki parçalı hücre sayısında azalma, alyuvar sayısında azalma, hemoglobinde azalma, kan pulcuğu sayısında azalma
 • Bir çeşit göz iltihabı
 • İşitme bozukluğu, kulak çınlaması
 • Dil iltihabı
 • Pul pul dökülme ile seyreden iltihaplı bir tür deri hastalığı, ürtiker
 • Ciddi sıvı eksikliği kapsamında kanın damarda ya da kalpte pıhtılaşması, damarlarda darlık, hipoperfuzyon (perfuzyon bozukluklarının alevlenmesi), kan damarlan iltihabı
 • Asteni (zayıflık)
 • Safra kanallarından atılım bozukluğuna bağlı sarılık, karaciğerde hücresel düzeyde hasar
 • Zihin karışıklığı durumu
 • Çok seyrek görülen yan etkiler

 • Aftöz stomatit (oral kavitedeki enflamatuvar reaksiyonlar)
 • Işığa karşı duyarlı olma hali,
 • Sıklığı bilinmeyen yan etkiler

 • Kemik iliği yetersizliği, kamn tüm hücresel yapılarında yetersizlik (pansitopeni), bir tür kansızlık (hemolitik anemi)
 • Beyine giden damarların tıkanması sonucu oluşan felç ve beyine giden damarların geçici tıkanması sonucu oluşan geri dönüşümlü bir tür felç dahil olmak üzere beyine giden damarlann tıkanması, psikomotor becerilerde bozukluk (reaksiyonların bozulması), yanma hissi, parozmi (koku bozukluklan)
 • Toksik epidermal nekroliz (deride içi sıvı dolu kabarcıklarla seyreden ciddi bir hastalık), eritema multiforme (genelde kendiliğinden geçen, el, yüz ve ayakta dantele benzer kızanklık oluşturan, aşırı duyarlılık durumu), üstderide içi sıvı dolu kesecikler oluşumuyla ortaya çıkan
 • bir grup deri hastalığı (pemfıgus), sedef hastalığının şiddetlenmesi, tırnağın kısmen ya da genel olarak.yatağından oynaması, pemfıgoid ya da likenoid ciltte kabarıklık veya kızartı, veya, mukozada kızarıklık ve kabartı, saç dökülmesi

  • Eklem ağrısı

  • Kan sodyum düzeyinde düşüş

  • El ve ayak parmaklarına giden kan akımındaki bozulma (Raynaud fenomeni)

  • Ani aşın duyarlılık tepkileri, anti nükleer antikor artışı

  • Akut karaciğer yetersizliği

  • Erkekte meme büyümesi,

  • Dikkat bozukluklan (konsantrasyon sorunlan)

  Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  DEVAMINI OKU