İlaç Ara

BONEPLUS D3 150 mg/2800 IU 3 efervesan tablet

Firma Bilgileri
Opto İlaç San. Tic. Ltd. Şti
Satış Fiyatı
Ambalaj Miktarı
3
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

BONEPLUS D3 150 mg/2800 IU efervesan tablet Ağızdan alınır.

Etken Madde

Her bir efervesan tablet 150 mg risedronat sodyum ve 2800 IU vitamin D3 içerir.

• Yardımcı madde(ler):Sitrik asit anhidr, sodyum karbonat, sodyum hidrojen karbonat, maltodekstrin, sorbitol (E 420), polietilen glikol, sukraloz (E 955 ), limon aroması.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. BONEPLUS D3 nedir ve ne için kullanılır?

2. BONEPLUS D3’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. BONEPLUS D3 nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. BONEPLUS D3’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.BONEPLUS D3 kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

BONEPLUS D3’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:

• Bu ürünün bileşimindeki maddelerin herhangi birine karşı aşırı duyarlılığınız var ise,

• Doktorunuz sizde hipokalsemi (kandaki kalsiyum düzeyinin düşüklüğü) adı verilen bir durum olduğunu söylemişse,

• Bifosfonatların (kemik yıkımını önleyici bir ilaç) ağızdan kullanımı yemek borusu kanseri riskini artırdığından, yemek borusu kanser riskiniz varsa,

• Yutma güçlüğü ya da daralma gibi yemek borunuzda sorunlar varsa,

• Doktorunuz size hipervitaminöz D (yüksek dozda D vitamini alımıyla ortaya çıkan durum) olduğunuzu söyledi ise,

• Hamile olma ihtimaliniz varsa veya hamile iseniz ya da hamile kalmayı planlıyorsanız,

• Emziriyor iseniz,

• İleri derece böbrek fonksiyon bozukluğunuz var ise,

Bu durumlardan herhangi biri size uyuyorsa doktorunuza söyleyiniz.

BONEPLUS D3’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer:

• En az 30 dakika dik bir pozisyonda (oturarak ya da ayakta) duramıyorsanız.

• Kemik ve mineral metabolizmanızda anormallik varsa (örneğin D vitamini eksikliği, paratiroid hormonu anormallikleri, her iki durumda kan kalsiyum düzeyinde düşüklüğe yol açar).

• Geçmişte yemek borunuz ile ilgili sorunlarınız olmuşsa (örneğin yiyecekleri yutarken ağrı veya güçlük hissediyorsanız),

• Çenede ağrı, şişme, uyuşukluk veya "çenede ağırlık hissi" ya da dişlerde sallanma var ise,

• Diş tedavisi görüyorsanız veya diş cerrahisi geçirecekseniz, diş doktorunuza BONEPLUS D3 kullandığınızı söyleyiniz,

• Barett özefagusu veya gastroözefagiyal reflüsü olan hastalarda oral bifosfonat preparatlarının kullanımından kaçınılmalıdır.

• BONEPLUS D3’ün de dahil olduğu bifosfonat grubu ilaçlar alan bazı hastaların uyluk kemiği gibi atipik bölgelerinde kırıklar görülmüştür. Kalça, uyluk veya kasığınızda yeni ya da alışılmadık ağrılar gelişirse doktorunuza bildiriniz.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

BONEPLUS D3’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Hamilelik

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamile olma ihtimaliniz varsa, hamile iseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız DOKTORUNUZA DANIŞINIZ.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Emziriyorsanız DOKTORUNUZA DANIŞINIZ.

Araç ve makina kullanımı

BONEPLUS D3’ün araç ve makine kullanma yeteneği üzerine etkisi yoktur.

BONEPLUS D3’ün içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

BONEPLUS D3 içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı aşırı bir duyarlılığınız yoksa, bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

Bu tıbbi ürün her dozunda 12.08 mmol (277.89 mg) sodyum ihtiva eder. Bu durum kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

BONEPLUS D3 sorbitol içerdiğinden, eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Kalsiyum, magnezyum, alüminyum (örneğin hazımsızlık için alınan bazı karışımlar) ve demirin eş zamanlı alımı BONEPLUS D3’ün etkisini azaltmaktadır. Bu ilaçları BONEPLUS D3 tabletten en az 30 dakika sonra alınız.

Olestra, mineral yağlar, orlistat, kolestiramin, kolestipol, etken maddelerini içeren ilaçlar vitamin D’nin emilimini azaltır. Antikonvülsanlar, simetidin ve tiazidler olarak bilinen ilaçlar vitamin D yıkımını artırır.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

5.BONEPLUS D3’in saklanması

BONEPLUS D3’ü çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C’nin altındaki oda sıcaklığında ve kuru yerde saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra BONEPLUS D3’i kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz BONEPLUS D3’i kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi: Opto İlaç San. Tic. Ltd. Şti.

Maltepe Mah. G. Ali Gürcan Cad. Merter İşm. Bağ. Bö1. No: 2/14 Zeytinburnu / İstanbul Telefon: 0 212 481 67 38 Faks: 0 212 481 67 38 e-mail: [email protected]

Üretim Yeri: Neutec İlaç San. Tic. A.Ş.

1.OSB. 1.Yol No:3 Adapazarı / SAKARYA

DEVAMINI OKU

2.BONEPLUS D3 nedir ve ne için kullanılır?

BONEPLUS D3, 3 efervesan tablet strip ambalajda, karton kutuda kullanma talimatı ile beraber ambalajlanır.

Beyaz renkli, iki tarafı düz, silindirik efervesan tabletler şeklindedir. Her bir efervesan tablet, 150 mg risedronat sodyum ve 2800 IU vitamin D3 içerir. Risedronat sodyum kemik hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaçlar grubuna dahildir. BONEPLUS D3, postmenopozal (menopoz sonrası dönem) osteoporoz (kemik erimesi) tedavisinde kullanılır.

DEVAMINI OKU

3.BONEPLUS D3 nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

BONEPLUS D3 efervesan tableti daima doktorunuzun size söylediği şekilde alınız. Emin değilseniz bunu doktorunuzla kontrol ediniz.

BONEPLUS D3 efervesan tabletler her ayın AYNI gününde, örneğin ayın 1. gününde alınmalıdır.

Her ay aynı günlerde bu işlemi tekrar edin. Bir sonraki tableti ne zaman alacağınızı hatırlatmaya yardımcı olması için, bir kalem veya etiketle takviminizde ileri tarihi işaretleyebilirsiniz.

Uygulama yolu ve metodu

BONEPLUS D3 ağız yoluyla kullanım içindir.

Tableti mide yanmasını engellemek için dik pozisyonda iken (oturabilir ya da ayakta durabilirsiniz) alınız.

Tableti bir bardak (150 ml) suda eriterek alınız.

Tableti aldıktan sonra 30 dakika uzanmayınız. İlacınızı zamanında almayı unutmayınız.

Çocuklarda kullanımı

BONEPLUS D3'ün on sekiz yaş altındaki çocuklarda etkinliği ve güvenliliği

belirlenmemiştir.

Yaşlılarda kullanımı

Normal doz kullanılır. Doz ayarlamasına gerek yoktur.

Özel kullanım durumları

Yaşlılarda kullanımı

Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz. Doktorunuz BONEPLUS D3 ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz, çünkü BONEPLUS D3 tedavisini durdurmak hastalığınızın daha kötüye gitmesine neden olabilir.

Eğer BONEPLUS D3'ün etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla BONEPLUS D3 kullanırsanız

BONEPLUS D3'ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

BONEPLUS D3'i kullanmayı unuttuysanız

Eğer bir doz almayı unutursanız, hatırlar, hatırlamaz o tableti alınız.

Bu durumda unuttuğunuz dozu alarak, bir sonraki ay, başlangıçta seçmiş olduğunuz günde alınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

BONEPLUS D3 ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Kemik erimesi tedavisi genellikle uzun bir süre gerektirmektedir. İlacı kestiğiniz zaman tedavinin faydalı etkilerini alamayacaksınız ve kemik kaybınız yeniden başlayacaktır. Bu sebeple hastalığınızın tedavisi için en iyi yöntem doktorunuz ile karşılıklı konuşmak olacaktır.

DEVAMINI OKU

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

BONEPLUS D3 içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Aşağıdakilerden biri olursa, BONEPLUS D3'ü kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Şiddetli doku şişmesiyle karakterize belirtiler (anjiyoödem reaksiyonları);

- Yüzde, dilde veya boğazda şişme

- Yutma güçlükleri

- Kurdeşen ve solunum güçlüğü

• Cilt altında kabarcıkların olduğu şiddetli deri reaksiyonları

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin BONEPLUS D3'e karşı ciddi alerjiniz var demektir.

Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir. Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Göz iltihabı, çoğunlukla ağrı ile birlikte, kızarıklık veya ışığa karşı duyarlılık

• Genellikle diş çekimini takiben iyileşme gecikmesi ve enfeksiyon ile bağlantılı alt çene kemiği problemleri.

• Yutma sırasında ağrı, yutma güçlüğü, göğüs ağrısı veya yeni ya da kötüleşen mide yanması gibi yemek borusu ile ilgili belirtiler.

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir. Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

• • Hazımsızlık

• Kendini kötü hissetme

• Mide ağrısı

• Mide krampları veya rahatsızlığı

• Kabızlık

• Tokluk hissi

• Gaz

• İshal

• Bulantı

• Kusma

• Kemik, kas ve eklem ağrıları

• Baş ağrısı

• Yemek borusunun iltihabı veya ülseri sonucunda yutma güçlüğü veya yutma sırasında ağrı, mide ve onikiparmak bağırsağının (midenin boşaldığı bağırsak) iltihabı (Bkz. Bölüm 2. BONEPLUS D3'ü kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler).

• Gözün renkli bölümünün (iris) iltihabı (ağrıyan kırmızı göz ve görmede olası değişiklikler).

• Dil iltihabı (kırmızı, şiş ve muhtemelen ağrılı)

• Yemek borusunda daralma

• Anormal karaciğer testi sonuçları (bunlar yalnızca kan testi ile teşhis edilebilir)

• Nadiren, tedavinin başlangıcında, hastanın kan kalsiyum ve fosfat düzeyleri düşebilir.Bu değişiklikler genellikle küçüktür ve belirtilere neden olmazlar.

Bunlar BONEPLUS D3'ün hafif yan etkileridir.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

DEVAMINI OKU