İlaç Ara

BONEX D 4 tablet

Firma Bilgileri
Dinçsa İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Satış Fiyatı
33.37 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
4
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

BONEX-D tablet Ağız yolu ile alınır.

Etken Madde

:Her bir tablet 70 mg alendronik asite eşdeğer alendronat sodyum trihidrat ve 2800 I.U Vitamin D3 içerir.

Yardımcı maddeler

Mikrokristal Selüloz, Laktoz Anhidroz, Kroskarmelloz Sodyum, Nişasta ve Magnezyum Stearat.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. BONEX D nedir ve ne için kullanılır?

2. BONEX D’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. BONEX D nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. BONEX D’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.BONEX D kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

BONEX D’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

BONEX D’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

5.BONEX D’in saklanması

İlaçlar, evsel atıklarla veya kanalizasyon yoluyla atılmamalıdır. Artık ihtiyacınız olmayan ilaçların atılımıyla ilgili eczacınıza danışınız. Bu önlemler çevreyi korumanıza yardımcı olur.

Ruhsat Sahibi: Dinçsa İlaç San. ve Tic. A.Ş.

1. Organize Sanayi Bölgesi, Avar Cad. No:2 06935 Sincan / Ankara

Üretici:    Dinçsa İlaç San. ve Tic. A.Ş.

1. Organize Sanayi Bölgesi, Avar Cad. No:2 06935 Sincan / Ankara

DEVAMINI OKU

2.BONEX D nedir ve ne için kullanılır?

Lütfen PDF Dosyasına bakınız.

DEVAMINI OKU

Yiyecekler veya içecekler (maden suyu dahil) ile birlikte alınması BONEX-D'nin etkisini azaltacaktır. Bundan dolayı bölüm 3. FOSAVANCE nasıl kullanılır'da verilen talimatlara uymanız önemlidir.

Hamilelik:

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Yaşlılarda kullanımı

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme:

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

BONEX-D’nin yalnızca menopoz sonrası kadınlarda kullanılması amaçlanmıştır. Emziriyorsanız BONEX-D almayınız.

Araç ve makine kullanımı:

DEVAMINI OKU

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi BONEX D’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır.

Çok yaygın: 10 hastanın en az Tinde görülebilir.

Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat en az 100 hastanın birinde görülebilir.

Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat en az 1000 hastanın birinde görülebilir. Seyrek: 1000 hastanın birinden az fakat en az 10,000 hastanın birinde görülebilir.

Çok seyrek: 10,000 hastanın birinden az görülebilir.

Çok yaygın:

 • Bazen şiddetlenen kas iskelet (kemik, kas veya eklem) ağrısı.
 • Yaygın:

 • Mide yanması, yutkunmada güçlük, yutkunma sırasında ağrı, göğüs ağrısı, mide yanması veya yutkunmada ağrı ve güçlüğe neden olabilen yemek borusunda ülserasyon,
 • Eklemlerde şişme,
 • Karın ağrısı, midede rahatsızlık hissi veya yemekten sonra geğirme, kabızlık, midede doluluk veya şişkinlik hissi, ishal, midede gaz,
 • Saç dökülmesi, kaşıntı,
 • Baş ağrısı, baş dönmesi,
 • Yorgunluk, ellerde ve bacaklarda şişkinlik.
 • Yaygın olmayan:

 • Bulantı, kusma,
 • Yemek borusunda veya midede iltihaplanma veya tahriş,
 • Siyah veya katran benzeri dışkı,
 • Bulanık görme, gözlerde ağrı, kızarıklık veya iltihap
 • Deride döküntü, kızarıklık,
 • Geçici grip benzeri semptomlar, kas ağrısı, kendini iyi hissetmeme ve bazen tedavinin başlangıcında görülen ateş,
 • Tat alma duyusu bozukluğu.
 • Seyrek:

 • Kurdeşen, yutkunmada ve nefes almada güçlüğe neden olabilecek yüzde, dudaklarda, dilde ve/veya boğazda şişkinlik gibi alerjik reaksiyonlar,
 • Kas krampları veya spazmları ve/veya parmaklarda veya dudak çevresinde karıncalanma hissi dahil, kanda düşük kalsiyum seviyesi belirtileri,
 • Üst gastrointestinal sistemde (sindirim) perforasyon (delinme), ülser ve kanama,
 • Yemek borusunda daralma,
 • Güneş ışığı ile daha da kötüleşen deri döküntüsü, şiddetli deri reaksiyonları (Steven Johnson sendromu toksik epidermal nekroliz),
 • Ağızda ve/veya çenede ağrı, ağız içinde şişlik ve yaralar, çenede hissizlik veya ağırlık hissi veya diş kaybı. Bunlar genellikle diş çekimi sonrası gecikmiş tedavi ve enfeksiyonla ilişkili, çenedeki kemik hasarını (osteonekroz) işaret eder. Bu gibi belirtiler gerçekleşirse, doktorunuz ve diş hekiminiz ile iletişime geçiniz,
 • Osteoporoz için özellikle uzun dönem tedavi olan hastaların uyluk kemiğinde olağandışı kırık seyrek olarak meydana gelebilir. Uyluk kemiği kırığının olası erken belirtilerinden olan uyluk, kalça veya kasıklarınızda ağrı, zayıflık veya rahatsızlık hissederseniz doktorunuza danışınız.
 • Tabletler çiğnendiği veya emildiği zaman ağız yaraları.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

DEVAMINI OKU