İlaç Ara

BRECUR 2.5 mg 2.5 ml nebulizasyon için inhilasyon çözeltisi (20 flakon )

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Neutec İnhaler İlaç Tanıtım ve Pazarlama Tic.A.Ş.
Satış Fiyatı
23.17 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
20
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

BRECUR2.5 mg/2.5 mL nebülizasyon için inhalasyon çözeltisi Ağızdan solunarak alınır.

?

Etken Madde

Her 2.5 mL’lik tek dozluk flakon etkin madde olarak 2.5 mg salbutamole eşdeğer 3.01 mg salbutamol sülfat içerir.

? Yardı mcı maddeler:Saf su, sodyum klorür, sülfirik asit

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. BRECUR nedir ve ne için kullanılır?

2. BRECUR’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. BRECUR nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. BRECUR’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.BRECUR kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

BRECUR’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamileyseniz BRECUR’u sadece doktorunuz kullanmanız gerektiğine karar verdi ise kullanınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

BRECUR muhtemelen anne sütüne geçtiğinden emziriyorsanız sadece doktorunuz kullanmanız gerektiğine karar verdi ise kullanınız.

Araç ve makina kullanımı

BRECUR’un araç ve makine kullanma yeteneği üzerinde olumsuz bir etki oluşturması beklenmez. Araç ya da makine kullanımı sırasında nebulizer kullanılmamalıdır.

BRECUR’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

BRECUR’un içeriğinde özel uyarı gerektiren herhangi bir yardımcı madde bulunmamaktadır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

BRECUR’u doktorunuza danışmadan başka ilaçlarla birlikte kullanmayınız.

Kalp ritim bozukluğu ya da astım için ilaç kullanıyorsanız, doktorunuza bildiriniz.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

 • 5.BRECUR’in saklanması

  Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra BRECUR’i kullanmayınız.

  Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz BRECUR’i kullanmayınız.

  Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

  Ruhsat Sahibi :

  Neutec İnhaler İlaç San. ve Tic. A.Ş.

  Arifiye / Sakarya

  Tel: 0850 201 23 23

  Faks: 0 212 481 61 11

  E-mail: [email protected]

  Üretim yeri :

  Neutec İnhaler İlaç San. ve Tic. A.Ş.

  Arifiye / SAKARYA

  Uygulama Talimatı

  1. Nebülizatörü, imalatçısının ya da hekimin talimatları doğrultusunda kullanıma hazırlayınız.

  2. Tek dozluk bir flakonu şeritten koparınız.

  Şekil 1

  3. Tek dozluk flakonu, uç kısmını sertçe bükerek açınız.

  Şekil 2

  4. Tek dozluk flakonun içeriğini, nebülizatörün rezervuarına (depo kısmına) sıkarak

  5. Nebülizatörün parçalarını birleştirip, önerildiği şekilde inhale ediniz

 • 6. Kullandıktan sonra, rezervuarda kalmış olabilecek solüsyonu atınız ve nebülizatörü, imalatçısının talimatları doğrultusunda temizleyiniz.

 • Tek dozluk flakonlar koruyucu madde içermediğinden, mikroplarla bulaşmayı önlemek amacıyla, flakonun açıldıktan hemen sonra kullanılması ve her uygulamada yeni bir flakonun açılması önem taşımaktadır. Kısmen kullanılmış, açılmış veya hasar görmüş tek dozluk flakonlar atılmalıdır.

  8

  DEVAMINI OKU

  2.BRECUR nedir ve ne için kullanılır?

  BRECUR etkin madde olarak salbutamol içerir. Hızlı etkili bronkodilatörler (bronşları genişletici) adı verilen bir ilaç grubunun üyesidir.

  BRECUR nebüller normal serum fizyolojik içinde salbutamol çözeltisi içeren plastik ampullerdir. Her nebül 2.5 mL çözelti içerir. Nebüllerin içinde bulunan sıvı haldeki BRECUR nebülizör adı verilen cihaz yardımıyla buhar haline getirilir. Ağızdan solunarak akciğerlere çekilen BRECUR hava yollarını genişleterek daha kolay nefes alıp vermenizi sağlar.

  ? Astımda semptom giderici olarak kullanılan rahatlatıcı ilaçlardır.

  ? Kontrol edici ilaç olarak kullanılmamalıdırlar.

  ? Kronik obstrüktif (tıkayıcı) akciğer hastalığında (KOAH) belirtileri azaltmak için ve kurtarıcı ilaç olarak kullanılır. Düzenli tedavide tercih edilmez.

 • DEVAMINI OKU

  3.BRECUR nasıl kullanılır ?

  ?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  Başlangıç dozu nemli inhalasyon yoluyla 2.5'mg'dir. Doz 5 mg'a kadar çıkarılabilir.

  Tedavi günde 4 kez tekrarlanabilir.

  Çok ağır hava yolu tıkanması olan yetişkinlere hastanede çok sıkı medikal gözetim altında günde 40 mg'a kadar yüksek dozlar uygulanabilir.

  BRECUR günün herhangi bir saatinde, aç ya da tok kullanılabilir.

  ?

  Uygulama yolu ve metodu

  ? Sıvıyı enjekte etmeyiniz veya içmeyiniz. BRECUR sadece nebülizer kullanılarak inhale edilmelidir.

  ? Sıvının veya nebülizerden çıkan buharın gözünüze gelmesinden sakınınız. Gözlerinizi korumak için gözlük takabilirsiniz.

  ? Doktorunuz, hemşireniz veya eczacınız ilacınızı nasıl kullanacağınızı size göstermelidir.

  ? Her bir küçük plastik kap (nebül) bir miktar sıvı içerir.

  ? Sıvı bir nebülizere konulur. Bu, bir maske veya ağızlık yardımıyla soluyabileceğiniz ince bir buhar oluşturur.

  ? Nebülizerinizi iyi havalandırılmakta olan bir odada kullanınız. Çünkü buharın bir kısmı havaya yayılabilir ve diğer insanlar tarafından solunabilir.

  ?

  Çocuklarda kullanımı

  12 yaş ve üzeri çocuklar: Yetişkin dozuna göre.

  4-11 yaş arası çocuklar: 2.5 mg ila 5 mg (günde 4 defaya kadar)

  4 yaş altındaki çocuklarda uygulanması için diğer farmasötik formlar daha uygun olabilir.

  18 ayın altındaki bebekler: 18 ayın altındaki bebeklerde nebülize salbutamolün klinik etkililiği belirsizdir. Geçici hipoksemi meydana gelebileceğinden destekleyici oksijen tedavisi düşünülmelidir.

  Yaşlılarda kullanımı

  İleri yaştaki hastalarda kullanımı ile ilgili özel bir uyarı bulunmamaktadır.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek / Karaciğer yetmezliği: Bildirilmemiştir.

  Eğer BRECUR'un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla BRECUR kullanırsanız

  BRECUR'ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  Aşağıdaki etkiler meydana gelebilir:

  ? Kalp atışınızın her zamankinden daha hızlı olması

  ? Kendinizi iyi hissetmeme

  ? Hiperaktivite

  Bu etkiler genellikle bir kaç saat içinde azalarak kaybolur.

  BRECUR'i kullanmayı unuttuysanız

  Bir dozu almayı unutursanız, hatırlar hatırlamaz ilacınızı alınız.

  Ancak, bir sonraki dozun zamanı geldiyse, unuttuğunuz dozu almayınız. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  DEVAMINI OKU

  4.Olası yan etkiler nelerdir ?

  Bu ilacı aldıktan hemen sonra solunumunuz veya hırıltınız kötüleşirse, kullanmayı hemen durdurunuz ve mümkün olan en kısa sürede doktorunuza söyleyiniz. Eğer mevcut ise, en kısa sürede başka bir hızlı etki eden astım ilacını deneyiniz.

  Tüm ilaçlar gibi, BRECUR'un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Ağıldakilerden biri olursa, BRECUR'u kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

  Alerjik reaksiyonlar

  Eğer alerjik bir reaksiyon yaşıyorsanız BRECUR almayı durdurunuz ve derhal bir doktora başvurunuz. Alerjik reaksiyon belirtileri şunlardır: Yutmayı veya nefes almayı zorlaştırabilen, yüzde, dudaklarda, ağızda, dilde ve boğazda şişme, kaşıntılı döküntü, halsiz hissetme, baş dönmesi ve yere yığılma.

  Laktik asidoz

  Kandaki laktik asit seviyesinde yükselme BRECUR'un çok seyrek görülen bir yan etkisidir. Bu daha sıklıkla ciddi böbrek rahatsızlığı olan insanları etkilemektedir. Laktik asidozun belirtileri aşağıdakileri içerir:

  ? Hızlı nefes alma, nefes darlığı (hırıltınızda iyileşme olsa bile)

  ? Üşüme

  ? Karın ağrısı, bulantı ve kusma.

  Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

  Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin BRECUR'a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır:

  Çok yaygın: 10 hastanın en az birinde görülebilir.

  Yaygın : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Seyrek : 1.000 hastanın birinden az görülebilir.

  Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

  Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

  Diğer yan etkiler

  Yaygın

  ? Titreme, baş ağrısı

  ? Kalp atımının hızlanması (Taşikardi)

  Yaygın olmayan

  ? Çarpıntı

  ? Ağız ve boğaz iritasyonu

  ? Kas krampları

  Seyrek

  ? Kanda potasyum düzeyinin normalin altına düşmesi (Hipokalemi)

  ? Kol ve bacak damarlarında genişleme (Periferik vazodilatasyon)

  Çok seyrek

  ? Kalp ritim bozuklukları (Atrial fibrilasyon, supraventriküler taşikardi ve ekstrasistoller dahil kardiyak aritmiler)

  ? İlaca karşı oluşan bronş daralması (Paradoksal bronkospazm)

  ? Kanda laktik asit düzeyi artışı

  ? Döküntü, kurdeşen (ürtiker), kaşıntı ve deride kızarıklık (eritem) ile gözlenen aşırı duyarlılık (hipersensitivite) reaksiyonları

  ? Aşırı hareketlilik

  Bilinmiyor

  ? Kalp kasının bir kısmının oksijensiz kalması (Miyokard iskemisi)

  Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  DEVAMINI OKU