İlaç Ara

BREVIBLOC PREMIKS 10 mg 250 ml inf. solüsyon

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Eczacıbaşı-Baxter Hastane Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.
Satış Fiyatı
Ambalaj Miktarı
250
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

BREVIBLOC PREMIKS 10 mg/mL infüzyon için solüsyon Seyreltilmeden damar içine uygulanır.

Etken Madde

Her bir 250 mililitrelik torba 2,5 gram esmolol hidroklorür içerir.

Yardımcı maddeler

Sodyum klorür, sodyum asetat, glasiyel asetik asit, sodyum hidroksit ve/veya hidroklorik asit, enjeksiyonluk su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. BREVIBLOC PREMIKS nedir ve ne için kullanılır?

2. BREVIBLOC PREMIKS’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. BREVIBLOC PREMIKS nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. BREVIBLOC PREMIKS’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.BREVIBLOC PREMIKS kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

BREVIBLOC PREMIKS’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

• Etkin madde esmolole, diğer beta blokör ilaçlara ya da içeriğindeki diğer maddelere karşı aşırı duyarlılığınız (aleıjiniz) varsa (alerjik bir reaksiyonun belirtileri arasında solukta kesilme, hırıltılı solunum, döküntü, kaşıntı veya yüz ve dudaklarınızda şişme bulunur).

 • Kalbiniz çok yavaş atıyorsa (kalp hızınız dakikada 50’den az ise).
 • Kalp atışlarınızda bir hızlanma veya bir hızlanma bir yavaşlama oluyorsa.
 • Şiddetli bir kalp bloğunuz varsa (kalp bloğu kalbinizin çalışmasını düzenleyen elektriksel akımın iletilmesinde bir sorun oluşmasıdır).
 • Kan basıncınız düşükse.
 • Kalbinize kan gitmesinde bir sorun varsa.
 • Ciddi bir kalp yetmezliği belirtileriniz varsa.
 • Verapamil (yüksek tansiyon, kalp spazmı, kalpte ritm bozukluğu, kalbin çok hızlı atması gibi hastalıkların tedavisinde kullanılır) adlı ilacı kullanıyorsanız ya da son zamanlarda kullanmışsanız (verapamil adlı ilaç kesildikten sonra 48 saat geçmeden BREVIBLOC uygulanmamalıdır).
 • Tedavi edilmemiş feokromositomanız varsa (feokromositoma böbrek üstü bezlerden kaynaklanır ve kan basıncında ani yükselmelere, ciddi baş ağrılarına, terlemeye ve kalp atışlarının hızlanmasına yol açabilir).
 • Akciğerlere giden damardaki kan basıncınız yüksekse (pulmoner hipertansiyonunuz varsa).
 • Hızlı bir şekilde kötüleşen astım belirtileriniz varsa.
 • Vücudunuzdaki yapım-yıkım işlerinin bozulmasına bağlı olarak vücudunuzda oluşan fazla asitleri vücudunuzdan atamıyorsanız (metabolik asidoz durumunuz varsa).
 • Gebe iseniz veya emziriyorsanız.
 • BREVIBLOC’u kullanmayınız.

  BREVIBLOC PREMIKS’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  BREVIBLOC’u kullanmadan önce doktorunuza, hemşirenize ya da eczacınıza danışınız. Eğer

  aşağıdaki durumlar sizde varsa, doktorunuz size BREVIBLOC uygularken özel önlemler

  alacaktır:

 • Supraventriküler aritmi olarak adlandırılan özel bir ritim bozukluğunuz varsa ve aynı zamanda aşağıdakilerden biri varsa:
 • Diğer kalp sorunlarınız varsa veya

  Başka bir kalp ilacı alıyorsanız

  Böyle durumlarda sizde BREVIBLOC kullanılması ölümcül de olabilen aşağıdaki durumlara yol açabilir:

  Bilinç kaybı

  Şok (kalbinizin yeteri kadar kan pompalayamaması durumu)

  Kalp krizi (kalp durması)

 • Kan basıncınız düşmüşse (hipotansiyon). Bu durumu özellikle ayaktayken baş dönmesi ya da sersemlik hali şeklinde hissedebilirsiniz. Düşük kan basıncı genellikle BREVIBLOC tedavisinin kesilmesinden sonraki 30 dakikada iyileşir.
 • Tedavi öncesinde kalp hızınızın düşük olması.
 • Kalp hızınızın dakikada 50-55 vuruma kadar azalması. Bu durumda doktorunuz BREVIBLOC dozunuzu azaltabilir ya da tedavinizi durdurabilir.
 • Kalp yetmezliğiniz varsa.
 • Kalbinizin çalışmasını düzenleyen elektriksel akımın iletilmesinde sorunlar (kalp bloğu) varsa.
 • Alfa-reseptör blokörleri ile tedavi görmekte olduğunuz feokromositoma adı verilen bir salgı bezi hastalığınız varsa.
 • Vücut ısınızın çok düşmesine (hipotermi) bağlı gelişen kan basıncı yükselmeniz (hipertansiyon) için tedavi görüyorsanız.
 • Astım hastalığında olduğu gibi solunum yollarınızda daralma ya da hırıltılı, ıslık gibi soluk alıp vermeden yakınmanız varsa.
 • Sizde şeker hastalığı (diyabet) varsa ya da kan şekeriniz düşükse (BREVIBLOC şeker ilaçlarınızın etkisini arttırabilir).
 • Cilt sorunlarınız gelişirse. Bu tür sorunlar ilacınızın uygulandığı yerden damar dışına kaçmasından kaynaklanabilir. Bu tür bir olay gerçekleştiğinde doktorunuz ilacı başka bir toplardamarınızdan uygulayacaktır.
 • "Prinzmetal anjinası" olarak adlandırılan özel bir anjinanız (göğüs ağrınız) varsa.
 • Kan hacminiz düşükse (kan basıncı düşüklüğüyle birlikte). Bu durumda dolaşım sisteminiz çok daha kolay çökebilmektedir.
 • Parmaklarınızda solukluk (Raynaud hastalığı) veya ağrı, yorgunluk ve bazen bacaklarınızda yanma şeklinde ağrılar gibi kan dolaşımınızla ilgili sorunlarınız varsa.
 • Böbrek sorunlarınız varsa. Böbrek hastalığınız varsa veya böbrekleriniz için diyaliz tedavisi görüyorsanız kanınızdaki potasyum düzeyleri yükselmiş olabilir (hiperkalemi). Bu durum ciddi kalp sorunlarına neden olabilir.
 • Herhangi bir şeye karşı aleıjiniz varsa ya da anafılaktik reaksiyon (ağır alerjik tepki) riskiniz bulunuyorsa. BREVIBLOC kullanımına bağlı olarak mevcut alerjiler daha da ağırlaşabilir ve tedavi edilmeleri daha zorlaşabilir.
 • Sizde veya ailenizde sedef hastalığı (psöriyazis olarak da adlandırılan bu cilt hastalığında ciltte yamalar şeklinde pullanmalar görülür) varsa.
 • Hipertiroidizm (tiroid bezinin aşırı çalışması) olarak adlandırılan bir hastalığınız varsa.
 • Aşağıdaki durumda ise dozu değiştirmek genellikle gerekmez:

 • Karaciğerinizle ilgili sorunlar varsa.
 • BREVIBLOC’u kullanmaktayken izlenmeniz gerekir:

 • BREVIBLOC gibi ilaçların uzun süreli kullanımı kalp atım gücünüzde bir azalmaya neden olabilir.
 • BREVIBLOC yalnızca kısıtlı bir süre için kullanıldığından, bu durum sizde oluşmayacaktır. BREVIBLOC tedavisi alırken dikkatle izleneceksiniz ve kalp atım gücünüzde bir azalma görülürse BREVIBLOC tedavi dozları azaltılacak ya da durdurulacaktır. BREVIBLOC ile tedavi süresince doktorunuz tansiyonunuzu kontrol edecektir.
 • Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen

  doktorunuza danışınız.

  BREVIBLOC PREMIKS’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  BREVIBLOC kullanırken yiyecek ve içecek kullanmanız mümkün değildir.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamileyseniz ya da hamile olduğunuzu düşünüyorsanız bu ilacı kullanmayınız.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu farkederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Bebeğinizi emziren bir anneyseniz BREVIBLOC kullanmadan önce doktorunuza söyleyiniz. BREVIBLOC anne sütüne geçebilir ve bu nedenle emziren bir anneyseniz BREVIBLOC sizde kullanılmayabilir.

  Araç ve makina kullanımı

  BREVIBLOC kullanırken araç ve makine kullanımı mümkün değildir.

  BREVIBLOC PREMIKS’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Bu tıbbi ürün her bir torbasında yaklaşık 700 mg sodyum içerir. Bu durum kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

 • Kan basıncınızı düşüren ya da kalbinizin atım hızını yavaşlatan ilaçlar
 • Kalp ritim sorunları ya da göğüs ağrısı (anjina) için kullanılan verapamil ve diltiazem gibi ilaçlar. Verapamil adlı ilaç kesildikten sonra 48 saat geçmeden BREVIBLOC almamalısınız.
 • Göğüs ağrısı (anjina), yüksek kan basıncı ve Raynaud hastalığı için kullanılan nifedipin
 • Kalp ritim sorunları (kinidin, disopramid, amiodaron gibi) ve kalp yetmezliği (digoksin, digitoksin, digitalis gibi) için kullanılan ilaçlar
 • İnsülin ve ağızdan alınanlar dahil şeker hastalığını (diyabet) tedavi etmek için kullanılan ilaçlar
 • Gangliyon blokörleri olarak adlandırılan ilaçlar (trimetafan gibi yüksek tansiyon tedavisinde kullanılan ilaçlar)
 • Ağrı kesici olarak kullanılan ve steroid olmayan anti-enflamatuvar ilaçlar (NSAİİ) olarak adlandırılan ilaçlar (aspirin, ibuprofen, nabumeton gibi)
 • Bir ağrı kesici olan floktafenin
 • Ruh sağlığıyla ilgili sorunların tedavisinde kullanılan bir ilaç olan amisülpirid
 • Trisiklik antidepresan ilaçlar (imipramin ve amitriptilin gibi) veya ruh sağlığıyla ilgili sorunların tedavisinde kullanılan herhangi bir ilaç
 • Barbitüratlar (sara hastalığının tedavisinde kullanılan fenobarbital gibi) veya fenotiyazinler (ruh sağlığı bozukluklarının tedavisinde kullanılan klorpromazin gibi)
 • Klozapin (ruh sağlığı bozukluklarının tedavisinde kullanılır)
 • Aleıjik reaksiyonları tedavi etmek için kullanılan epinefrin
 • Astım tedavisinde kullanılan ilaçlar
 • Nazal dekonjestan olarak adlandırılan ve soğuk algınlığı veya burun tıkanıklığında kullanılan ilaçlar
 • Kan basıncının yüksek    olduğu bazı durumlarda    kullanılan reserpin adlı ilaç
 • Kan basıncının yüksek    olduğu bazı durumlarda ve migrende kullanılan klonidin    adlı    ilaç
 • Kan basıncının yüksek    olduğu bazı durumlarda    kullanılan moksonidin adlı ilaç
 • Esas olarak Parkinson hastalığında kullanılan ergo türevleri olarak adlandırılan ilaçlar
 • Kanınızı sulandırmak için kullanılan varfarin adlı ilaç
 • Güçlü bir ağrı kesici olan morfin
 • Genellikle ameliyat sırasında kas gevşetici olarak kullanılan süksametonyum klorür (süksinilkolin ya da skolin olarak da bilinir) ya da mivakuryum. Ayrıca eğer ameliyat olacaksanız ve ameliyatınız sırasında size narkoz ilaçlan ya da diğer tedaviler uygulanacaksa, doktorunuz ameliyatınız sırasında BREVIBLOC’u kullanırken özel önlemler alacaktır.
 • kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  5.BREVIBLOC PREMIKS’in saklanması

  BREVIBLOC devamlı intravenöz infüzyonla yükleme dozu ile birlikte veya yükleme dozu olmaksızın uygulanır. İstenilen ventriküler yanıta göre ilave yükleme dozları ve/veya idame infüzyonun (basamaklı dozlama) titrasyonu gerekli olabilir.

  Tablo 1-Basamaklı Dozlama

  Adım

  İşlem

  1

  Opsiyonel yükleme dozu (500 mikrogram/kg 1 dk içinde), sonra 4 dk süreyle 50 mikrogram/kg/dk

  2

  Gerekliyse opsiyonel yükleme dozu, 4 dk süreyle 100 mikrogram/kg/dk

  3

  Gerekliyse opsiyonel yükleme dozu, 4 dk süreyle 150 mikrogram/kg/dk

  Gerekliyse, doz 200 mikrogram/kg/dk’ya çıkarılır

  Yükleme dozu uygulanmadığı durumlarda sabit konsantrasyonda uygulanan esmololün farmakokinetik ve farmakodinamik açıdan sabitlenmiş konsantrasyonlarına yaklaşık 30 dakikada ulaşılmaktadır.

  Etkili idame dozu, devamlı ve basamaklı dozlama için 25 mikrogram/kg/dk kadar düşük dozların yeterli olmasına karşın 50 ila 200 mikrogram/kg/dk’dır. 200 mikrogram/kg/dk‘dan yüksek dozlar, etkisini azaltarak kalp atış hızında küçük bir artışa sebep olmakta ve advers reaksiyonların oranını arttırmaktadır.

  İdame infüzyon 48 saate kadar devam ettirilebilir.

  İntraoperatif ve Postoperatif Taşikardi ve/veya Hipertansiyon

  Bu kullanımda terapötik etki için yavaşça titre edilmesi her zaman önerilmez. Bu yüzden iki dozlama seçeneği sunulmaktadır: Hemen kontrol ve basamaklı kontro1.

  1. Hemen kontrol sağlamak için doz önerisi

  • Bolus doz olarak 30 saniye içerisinde 1 mg/kg ardından gerekliyse 150

  mikrogram/kg/dk infüzyonla uygulanır.

 • İstenilen kalp atış hızı ve kan basıncını idame ettirmek için infüzyon hızı gerektiği şekilde ayarlanır. Aşağıdaki Maksimum Önerilen Dozlar kısmına bakınız.
 • 2. Basamaklı titrasyon için doz önerisi

 • Bolus doz olarak 1 dakika içerisinde 500 mikrogram/kg ardından 4 dakika içinde 50 mikrogram/kg/dk idame infüzyonla uygulanır.
 • Elde edilen yanıta bağlı olarak, supraventriküler taşikardi için belirlenen dozlamaya devam edilir. Aşağıdaki Maksimum Önerilen Dozlar kısmına bakınız.
 • Maksimum Önerilen Dozlar

 • Taşikardinin tedavisi için 200 mikrogram/kg/dk’dan yüksek idame dozları önerilmemektedir. 200 mikrogram/kg/dk’dan yüksek dozlar, etkisini azaltarak kalp atış hızında küçük bir artışa sebep olmakta ve advers reaksiyonların oranını arttırmaktadır.
 • Hipertansiyon tedavisi için daha yüksek idame infüzyon dozları (250-300 mikrogram/kg/dk) gerekebilir. 300 mikrogram/kg/dk’nın üzerindeki dozların güvenilirliği çalışılmamıştır.
 • BREVIBLOC Tedavisinden Alternatif İlaçlara Geçiş

  Hastalarda kalp hızında yeterli kontrol ve stabil bir klinik tablo sağlandıktan sonra alternatif antiaritmik ilaçlara geçiş yapılabilir.

  BREVIBLOC tedavisinden alternatif ilaçlara geçileceği zaman hekim seçilen alternatif ilacın kullanma talimatlarını dikkatli şekilde incelemeli ve BREVIBLOC dozunu aşağıdaki şekilde azaltmalıdır:

 • Alternatif ilacın ilk dozundan sonraki 30 dakika içerisinde BREVIBLOC infüzyon hızı yarıya (%50) düşürülür.
 • Alternatif ilacın ikinci dozunun uygulanmasından sonra hastanın yanıtı izlenir ve ilk saatte yeterli kontrol sağlanırsa BREVIBLOC infüzyonu kesilir.
 • Uygulama şekli:

  BREVIBLOC kullanıma hazır bir çözelti olduğundan, seyreltilmeden intravenöz yoldan kullanılır.

  DEVAMINI OKU

  2.BREVIBLOC PREMIKS nedir ve ne için kullanılır?

  BREVIBLOC esmolol adı verilen bir ilacı içerir. Bu ilaç ‘beta blokörler’ adı verilen bir ilaç grubuna dahildir. Etkisini kalp atım kuvveti ve hızını kontrol ederek gösterir. Ayrıca kan basıncınızın düşmesine de yardımcı olabilir.

  Aşağıdaki hastalıkların tedavisinde kullanılır:

  • Kalp atış sorunları, kalbiniz çok hızlı attığında
  DEVAMINI OKU

  3.BREVIBLOC PREMIKS nasıl kullanılır ?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  Doktorunuz sizin ne kadar ilaca gereksiniminiz olduğuna ve ne kadar süreyle kullanacağınıza karar verecektir.

  BREVIBLOC normalde 24 saatten uzun süreyle kullanılmaz.

  Uygulama yolu ve metodu

  BREVIBLOC, kullanıma hazır bir ilaçtır. BREVIBLOC kolunuzdaki bir toplar damara uygulanmış bir iğne yoluyla yavaş yavaş enjekte edilecektir (infüzyon).

  BREVIBLOC, diğer ilaçlarla veya sodyum bikarbonat çözeltisi ile karıştırılmamalıdır.

  İlaç size iki aşamalı olarak verilecektir:

 • Birinci aşama: Bir dakika içinde yüksek bir yükleme dozu uygulanır. Bu şekilde kandaki ilaç düzeyi hızla yükselir. Bazı durumlarda doktorunuz ilacınızı size bu yükleme dozunu uygulamaksızın doğrudan idame dozuyla da başlayabilir.
 • İkinci aşama: Dört dakika içinde ilk yükleme dozundan daha düşük bir doz (idame dozu) uygulanır.
 • Kalbinizi verdiği yanıta göre birinci ve ikinci aşama dozları tekrarlanabilir ve doz ayarlanabilir. Olumlu yanıt alınır alınmaz birinci aşama (yüksek doz uygulanan aşama) uygulamasına son verilerek ikinci aşama (düşük dozun olduğu idame aşaması) dozla devam edilerek gerekirse bu doz azaltılır.

  Durumunuz sabitleşirse BREVIBLOC dozunuz giderek azaltılarak başka bir kalp ilacına geçilebilir.

  Bir ameliyat sırasında ya da ameliyattan çıkar çıkmaz ayılma döneminde kalp hızınız artar ya da kan basıncınız yükselirse sizde BREVIBLOC daha kısa süreyle daha yüksek dozlarda verilecektir.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı:

  Yaşlıysanız doktorunuz size bu ilacı daha düşük bir dozda uygulamaya başlayacaktır.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek yetmezliği:

  Böbrek yetmezliği olan hastalarda BREVIBLOC kullanımına dikkat edilmesi gerekir. Karaciğer yetmezliği:

  Karaciğer yetmezliği durumunda özel önlemler gerekli değildir.

  Eğer BREVIBLOC ’urı etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla BREVIBLOC PREMIKS kullanırsanız

  BREVIBLOC ’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  BREVIBLOC size eğitimli ve kalifiye bir sağlık personelince uygulanıyor olacağından, kullanmanız gerekenden daha fazla ilaç kullanmış olma ihtimaliniz düşüktür. Buna rağmen sizde kullanmanız gerekenden daha fazla ilaç kullanıldığı durumda doktorunuz BREVIBLOC’u uygulamaya son verecek ve gerekirse size ek tedavi uygulayacaktır.

  BREVIBLOC PREMIKS'i kullanmayı unuttuysanız

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  BREVIBLOC size eğitimli ve kalifiye bir sağlık personelince uygulanıyor olacağından, ilacı almayı unutmanız mümkün değildir. Ancak dozlardan birinin unutulduğunu düşünüyorsanız en kısa sürede bir doktor, eczacı ya da hemşireyle konuşunuz.

  BREVIBLOC PREMIKS ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  DEVAMINI OKU

  4.Olası yan etkiler nelerdir ?

  Tüm ilaçlar gibi BREVIBLOC PREMIKS’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  BREVIBLOC kullanımıyla ilgili olarak aşağıdaki yan etkiler bildirilmiştir:

  Çok yaygın (her 10 kişiden birden fazlasını etkileyenler)

 • Kan basıncında (tansiyonda) düşme. Bu durum, dozun azaltılması ya da ilacın uygulanmasına son verilmesiyle süratle düzeltilebilir. Tedavi sırasında sık sık tansiyonunuz ölçülecektir.
 • Aşırı terleme,
 • Yaygın (her 10 kişinin birden azını etkileyenler)

 • İştahsızlık
 • Endişe hali veya depresif hissetme
 • Baş dönmesi / sersemlik hali
 • Uyku hali
 • Baş ağrısı
 • Karıncalanma ya da "iğne batması" hissi
 • Dikkati toplama güçlüğü
 • Bilinçte bulanma ya da ajitasyon (kişisel ruh bozukluğu hallerine bağlı olarak davranışsal ve ruhsal heyecanlılık şeklinde beliren aşırı tutarsız davranış) hali
 • Kendini hasta hissetme (bulantı ve kusma)
 • Kendini zayıf hissetme
 • Kendini halsiz hissetme (yorgunluk)
 • Cildinizde BREVIBLOC'un uygulandığı yerde tahriş ve sertleşme
 • Yaygın olmayan (her 100 kişinin birden azını etkileyenler)

 • Anormal düşünceler
 • Ani bilinç kaybı
 • Bayılacakmış gibi hissetme
 • Kasılma nöbetleri
 • Konuşma bozuklukları
 • Görme ile ilgili sorunlar
 • Kalp atışlarının yavaşlaması
 • Kalp atışlarınızı kontrol eden elektriksel uyanlarla ilgili sorunlar
 • Akciğer atardamarlarında basınç artışları
 • Kalbin yeteri kadar kan pompalayamaması (kalp yetmezliği)
 • Çarpıntı olarak bilinen kalp ritminin bazen bozulması durumu (ventriküler ekstrasistol)
 • Bir tür kalp atım bozukluğu (nodal ritim)
 • Kalp kasını besleyen kan damarlannda yeteri kadar kan dolaşımı olmamasına bağlı oluşan göğüste rahatsızlık hissi (anjina pektoris)
 • Kol ve bacaklarda yetersiz kan dolaşımı
 • Soluk görünme ya da yüz ve boyunda kızarıklık
 • Akciğerlerde sıvı birikimi
 • Soluk kesilmesi ya da soluk alıp vermeyi zorlaştıran bir şekilde göğüste sıkışma hissi
 • Hırıltılı solunum
 • Burunda tıkanıklık
 • Soluk alıp verirken akciğerden çıtırtı seslerinin duyulması
 • Tat duyumunda bozukluklar
 • Hazımsızlık
 • Kabızlık
 • Ağızda kuruma
 • Mide bölgesinde ağrı
 • Ciltte renk kaybı
 • Ciltte kızarıklık
 • Omuz ve sırt dahil kas ve tendonlarda ağrı
 • İdrar yapmada zorluk (mesanenin tam boşaltılamaması)
 • Üşüme veya yüksek ateş
 • BREVIBLOC'un enjekte edildiği yerde ağrı ve şişme (ödem)
 • Enjeksiyon yapılan yerde yanma hissi ya da morarma
 • Çok seyrek (her 10.000 kişinin birden azını etkileyenler)

 • Kalp hızında ciddi azalma (sinüs arresti)
 • Kalpteki elektriksel aktivitenin yok olması (asistol)
 • Ciltte kızarık ve sıcak bir bölgeyle beraber kan damarlarının hassaslaşması (trombofılebit)
 • Enjeksiyon yapılan yerin çevresine çözeltinin sızmasına bağlı ciltte ölü bölümlerin oluşması
 • Bilinmiyor (etkilenen kişi sayısı bilinmiyor)

 • Kan potasyum düzeylerinde yükselme (hiperkalemi)
 • Kan asit düzeylerinde yükselme (metabolik asidoz)
 • Kalbin kasılma hızında artış (hızlanmış idiyoventriküler ritim)
 • Kalbi besleyen atardamarda spazm
 • Kanın normal dolaşımının yetmezliği (kalp durması)
 • Sedef hastalığı (psöriyazis olarak da adlandırılan bu cilt hastalığında ciltte yamalar şeklinde pullanmalar görülür)
 • Yüz, dudak, dil veya boğazda şişme (anjiyoödem)
 • Kurdeşen (ürtiker)
 • Bir toplardamarın enflamasyonu veya infüzyonun uygulandığı yerde sıvı toplanması
 • Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  DEVAMINI OKU