İlaç Ara

BROMEKSIN 80 mg 100 ml şurup

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Oro İlaçları Ltd. Şti.
Satış Fiyatı
5.67 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
100
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

BROMEKSİN Şurup Ağızdan alınır.

Etken Madde

5 ml (1 ölçek) Bromeksin Şurup; 4 mg bromeksin hidroklorür içerir

Yardımcı maddeler

Etanol % 96, Metil parahidroksi benzoat, Sitrik asit monohidrat, Ahududu aroması, Rafine şeker, Sodyum siklamat, Sodyum sakarin, Ponso 4R, Deiyonize su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. BROMEKSIN nedir ve ne için kullanılır?

2. BROMEKSIN’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. BROMEKSIN nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. BROMEKSIN’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.BROMEKSIN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

BROMEKSIN’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Bromeksin hidroklorür veya BROMEKSİN Şurup’un içeriğindeki maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz varsa bu ilacı kullanmayınız.

BROMEKSIN’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Hamileliğinizin ilk üç ayında doktorunuza danışmadan kullanmayınız. Mide ülseriniz var ise doktor tavsiyesi ile kullanılmalıdır.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse, lütfen doktorunuza danışınız.

BROMEKSIN’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Yiyecek veya İçeceklerle kullanılmasında herhangi bir sorun yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

BROMEKSİN Şurup için, hamilelikte kullanımı ile ilgili yeterli deneyim bulunmamaktadır. Hayvan deneylerindeki tedavi dozlarında kullanıldığında fetüste herhangi bir hasar oluştuğuna dair kanıt bulunamamıştır.

Gerekli olduğu durumlarda doktorunuzun kontrolü altında kullanınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

BROMEKSİN Şurup az da olsa anne sütüne geçmektedir. Doktorunuza danışmadan kullanmayınız.

Araç ve makina kullanımı

Çok seyrek de olsa baş dönmesine sebep olabileceğinden, araç ve makine kullanımı sırasında dikkatli olunmalıdır.

BROMEKSİN ŞURUP’un içeriğinde bulunan bazı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bromeksin Şurup, her dozda 2.9 g sukroz içerir. Bu durum, diabetes mellitus hastalarında göz önünde bulundurulmalıdır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Antitüssif (öksürük kesici) ve ifrazatı kurutan atropin ve benzeri ilaçlarla bir arada kull anıl mamal ıdır.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

5.BROMEKSIN’in saklanması

BROMEKSİN Şurup ’u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25 °C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra BROMEKSIN’i kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi:

ORO İlaçlan Ltd. Şti.

Mimar Sinan Mahallesi.Yedpa Ticaret Merkezi. H-2 Cadde.No: 72-73

Ataşehir /İSTANBUL

Tel: 0216 661 37 38 Fax: 0216 661 37 40

E-mail:[email protected]

Üretici:

Dentoral Medifarma İlaç San. Ltd.Şti.

Koşuyolu Caddesi, İbrahimağa Zaviyesi Sokak, No: 55/4 Kadıköy / İSTANBUL

tarihinde onaylanmıştır.

DEVAMINI OKU

2.BROMEKSIN nedir ve ne için kullanılır?

BROMEKSİN Şurup, 100 mİ ve 200 mflik bal renkli şişede 5 mflik ölçekle beraber sunulan ve her ölçekte etkin madde olarak 4 mg bromeksin hidroklorür (0.8 mg/ml) içeren bir şuruptur,

BROMEKSİN Şurup, geçmeyen öksürüklerde balgam sökmekte zorlamlıyorsa, balgam sökücü olarak kullanılır.

DEVAMINI OKU

3.BROMEKSIN nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

BROMEKSİN Şurup balgam sökülmesine yardımcı olur ve bronşiyal salgıları arttırır. Çok uzun süreli kullanımlar için uygun değildir. Tekrar kullanımlar için doktora danışılmalıdır.

Yetişkinler ve 12 yaş üzeri çocuklar:

Günde 3 kez 1 - 2 ölçek (5-10 mİ)

Uygulama yolu ve metodu

BROMEKSİN Şurup sadece ağızdan kullanım içindir. Ölçek kaşığı kullanılarak içilir.

Çok uzun süreli kullanımlar için uygun değildir. Tedaviye başladıktan sonra 14 günde belirtilerde düzelme olmaz veya şiddetlenirse doktora danışılmalıdır.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

6- 12 yaş arası çocuklarda günde 3 kez 1/2-1 ölçek ( 2,5 - 5 mİ)

2 - 6 yaş arası çocuklarda günde 3 kez ölçek ( 2,5 mİ)

Yaşlılarda kullanımı

Dozaj ayarlaması gerekli değildir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği: Böbrek yetmezliği durumlarında dikkatli olunmalıdır.

Ağır karaciğer hastalarında doktor kontrolünde alınmalıdır.

Yaşlılarda kullanımı

Eğer BROMEKSİN Şurup’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair izleniminiz var ise, doktorunuz veya eczacınız ile konusunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla BROMEKSIN kullanırsanız

BROMEKSİN Şurup’ tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

BROMEKSIN'i kullanmayı unuttuysanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

BROMEKSİN Şurup ile tedavi sonlandınldığındaki oluşabilecek etkiler BROMEKSİN Şurup tedavisi sonlandırıldığında herhangi bir olumsuz etki oluşması beklenmemektedir.

DEVAMINI OKU

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi BROMEKSIN’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, BROMEKSİN Şurup’u kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Deri döküntüleri, yüz, dudaklar, ağız, dil ve boğazda şişme ve şişmeye bağlı yutma veya nefes alma güçlüğü.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin BROMEKSİN Şurup’a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Bulantı, ishal, hazımsızlık, şişkinlik, kabızlık, baş ağrısı, baş dönmesi, terleme

Bunlar BROMEKSİN Şurup’un hafif yan etkileridir.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

DEVAMINI OKU