İlaç Ara

BRONCHOREST 10/5 mg 30 kapsül

Firma Bilgileri
Santa Farma İlaç Sanayi A.Ş.
Satış Fiyatı
66.63 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
30
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

BRONCHOREST 10 mg/5 mg kapsül

Ağız yolu ile alınır.

Etken Madde

: Her bir kapsül 10 mg montelukast (10.40 mg montelukast sodyuma eşdeğer) ve 5 mg levosetirizin dihidroklorür içerir.

Yardımcı madde:Mikrokristalin selüloz, hidroksipropil selüloz, laktoz monohidrat, kroskarmelloz sodyum, magnezyum stearat, laktoz DCL14, krospovidon, talk, sodyum stearil fumarat, HPMC 15 cP-Methocel, titanyum dioksit, PEG 6000 ve kapsül içeriği olarak patent mavisi v, kinolin sarısı, titanyum dioksit, su ve jelatin içerir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. BRONCHOREST nedir ve ne için kullanılır?

2. BRONCHOREST’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. BRONCHOREST nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. BRONCHOREST’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.BRONCHOREST kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

BRONCHOREST’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

BRONCHOREST’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Mevcut kapsüllerin farmasötik şekli doz ayarlamasına imkan tanımadığından,

BRONCHOREST’in 15 yaşından küçük çocuklarda kullanımı önerilmez.

 • BRONCHOREST alkol ile birlikte alındığında dikkatli olunuz. Rasemik setirizinin alkolün etkilerini artırmadığı gösterildiği halde hassasiyeti olan hastalarda, setirizin ya da levosetirizinin alkol ve beyne etkisi olan diğer ilaçlarla birlikte alınmasının uyanıklık üzerine olumsuz etkisi olabilir.
 • İdrar torbanızı boşaltamama olasılığınız varsa (omurilik yaralanması veya prostat büyümesi gibi durumlarda), doktorunuza danışınız.
 • Astımınız veya solunumunuz kötüleşirse, derhal doktorunuza söyleyiniz.
 • BRONCHOREST’in akut astım ataklarının tedavisinde etkinliği kanıtlanmamıştır. Bir atak yaşarsanız doktorunuzun size verdiği talimatlara uyunuz. Astım atakları için aldığınız kurtarıcı inhale ilacınızı her zaman yanınızda bulundurunuz.
 • Tüm astım ilaçlarınızı doktorunuz tarafından belirtilen şekilde almanız önemlidir. BRONCHOREST doktorunuzun size reçetelediği diğer astım ilaçlarının yerine kullanılmamalıdır.
 • Astım karşıtı ilaçlar alan tüm hastalar gribal hastalık, kollarda veya bacaklarda uyuşukluk
 • veya karıncalanma, akciğer semptomlarında kötüleşme ve/veya döküntü olaylarının kombinasyonunu yaşadıklarında doktorlarına başvurmaları    gerektiği konusunda

  uyarılmalıdır.

  • Astımınız varsa ve astımınız asetilsalisilik asit (aspirin) alınca kötüleşiyorsa, BRONCHOREST alırken aspirin veya steroid olmayan antienflamatuvar ilaçlar adı verilen ağrı kesici diğer ilaçları kullanmamaya çalışın.

  “Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen

  doktorunuza danışınız.”

  BRONCHOREST’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  BRONCHORESTi yemeklerle birlikte veya yemek aralarında alabilirsiniz.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  BRONCHOREST’in gebe kadınlardaki kullanımına ilişkin yeterli veri mevcut değildir. Hamilelerde kullanımdan kaçınılmalıdır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz, hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  BRONCHOREST, emzirme döneminde kullanılmamalıdır.

  Araç ve makina kullanımı

  BRONCHOREST’in içeriğindeki etkin maddelerden biri olan levosetirizin kullanan bazı hastalar uyuşukluk, yorgunluk ve bitkinlik hissetmiştir. Eğer tehlikeli olabilecek eylemleri yapmayı, araç ya da makine kullanmayı düşünüyorsanız, tedaviye vereceğiniz yanıtı görene kadar beklemeniz ve dikkatli olmanız önerilir. Bununla birlikte özel testler önerilen dozlarda levosetirizin alındıktan sonra zihinsel bulanıklık, tepki verebilme yeteneği ya da araç sürme yeteneğinde hiçbir bozulma bulunmadığını ortaya koymuştur.

  BRONCHOREST’in içeriğindeki etkin maddelerden biri olan montelukast ile çok ender bildirilen belirli yan etkiler (baş dönmesi ve uyuklama) bazı hastaların araç veya makine kullanma becerisini etkileyebilir.

  BRONCHOREST’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  BRONCHOREST laktoz içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere toleransınızın bulunmadığı söylenmişse, bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında “sodyum içermez”.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Levosetirizin ile bağlantılı etkileşimler

  Hassasiyeti olan hastalarda, setirizin ya da levosetirizinin merkezi sinir sistemi üzerindeki etkisi olan diğer ilaçlar ile birlikte alınmasının uyanıklık üzerine olumsuz etkisi olabilir.

  Montelukast ile bağlantılı etkileşimler

  Bazı ilaçlar BRONCHOREST’in etki mekanizmasını değiştirebilir veya BRONCHOREST diğer ilaçlarınızın etki mekanizmasını değiştirebilir. Eğer aşağıdaki ilaçları alıyorsanız, BRONCHOREST ’e başlamadan önce bunları doktorunuza söyleyiniz:

 • fenobarbital (epilepsi tedavisi için kullanılır)
 • fenitoin (epilepsi tedavisi için kullanılır)
 • rifampisin (tüberküloz ve bazı diğer enfeksiyonların tedavisi için kullanılır)
 • gemfıbrozil (kanın hücreler haricindeki sıvı kısmında yer alan yüksek yağ düzeyinin tedavisi için kullanılır)
 • 5.BRONCHOREST’in saklanması

  Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra BRONCHOREST’i kullanmayınız.

  Ruhsat Sahibi: Santa Farma İlaç Sanayii A.Ş.

  Okmeydanı, Boruçiçeği Sokak, No: 16 34382 Şişli-İSTANBUL Tel: (+90 212) 220 64 00 Fax: (+90 212) 222 57 59

  ÜretimYeri.

  1) Adeka İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. Necipbey Cad. No:88

  55020 SAMSUN Tel: (0 362) 431 60 45 Fax: (0 362)431 96 72

  2) Santa Farma İlaç San. A.Ş.

  Sofalı Çeşme Sok. No:72-74 34091 Edimekapı- İstanbul Tel: (0 212) 534 79 00 Fax: (0212)521 0644

DEVAMINI OKU

2.BRONCHOREST nedir ve ne için kullanılır?

BRONCHOREST granüle toz formunda 10 mg montelukast ve tablet formunda 5 mg levosetirizin dihidroklorür içeren, mavi-yeşil renkli sert jelatin kapsüllerdir.

Levosetirizin alerji tedavisinde kullanılan bir antihistaminiktir. Antihistaminik ilaçlar histaminin etkisini yok eder, alerji belirtilerini ortadan kaldırır. Montelukast lökotrienler adı verilen maddeleri engelleyen bir lökotrien alıcısı (reseptör) antagonistidir (karşıt etki gösteren). Lökotrienleri engelleyerek astım belirtilerini iyileştirir ve alerjik nezleyi iyileştirir. Montelukast steroid (kolesterolle ilişkili, yağ yapıda bir organik bileşik) değildir.

BRONCHOREST kapsüller, 30 ve 90 kapsül içeren Alu/Alu-Alüminyum folyo blister ambalajlarda piyasaya sunulmaktadır.

BRONCHOREST alerjik rinit ve alerjik rinitle birlikte olan astım tedavisinde ve semptomlarının giderilmesinde endikedir.

BRONCHOREST’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

DEVAMINI OKU

3.BRONCHOREST nasıl kullanılır ?

Yaşlılarda kullanımı

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Önerilen doz 15 yaş ve üzeri erişkinler için günde bir kapsüldür (5 mg levosetirizin dihidroklorür ve 10 mg montelukast).

Tedavi süresi konusunda, doktorunuz sizdeki alerjik rinitin tipini belirleyerek ne kadar süreyle BRONCHOREST almanız gerektiğine karar verecektir.

Uygulama yolu ve metodu

BRONCHOREST, ağız yoluyla, bir miktar su ile birlikte bütün olarak alınmalıdır. BRONCHOREST’in aç veya tok kamına alınmasında herhangi bir sakınca yoktur. Kapsüller çiğnenmemeli veya ezilmemelidir.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

15 yaşından küçük pediyatrik popülasyonlarda etkililik ve güvenliliği belirlenmemiştir. Yaşlılarda kullanımı:

Böbrek fonksiyonu normal olan yaşlı hastalarda dozun ayarlanması gerekmemektedir

Özel kullanım durumları

Böbrek/karaciğer yetmezliği:

Böbrek yetmezliği olan hastalara, hastalığın şiddetine göre daha düşük doz verilebilir. Çocuklarda ise doz vücut ağırlığına göre seçilir. Dozu doktorunuz belirleyecektir.

Ağır böbrek yetmezliği varsa kullanmayınız.

Hafıf-orta derecede karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekmez. Ciddi karaciğer yetmezliği olan hastalara ilişkin veri yoktur.

Hem karaciğer hem de böbrek yetmezliği olan hastalara böbrek hastalığının şiddetine göre daha düşük doz verilebilir. Dozu doktorunuz belirleyecektir.

Eğer BRONCHOREST 'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla BRONCHOREST kullanırsanız

Yetişkinlerde uyuşukluk olabilir. Çocuklarda huzursuzluk ve huzursuzluğu takip eden uyuşukluk görülebilir.

BRONCHOREST içeriğindeki etkin maddelerden montelukast için aşırı doz durumunda yan etkiler rapor edilmemiştir. Yetişkinlerde ve çocuklarda aşırı doz durumunda meydana gelen en sık yan etkiler abdominal ağrı, uyku hali, susama, baş ağrısı, kusma ve hiperaktivitedir.

BRONCHOREST'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

BRONCHOREST'i kullanmayı unuttuysanız

İlacınızı tavsiye edilen şekilde almaya çalışınız.

İlacı bir doz almayı unuttuğunuzda, bu dozu almayınız ve daha sonra normal kullanıma devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

BRONCHOREST ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Eğer BRONCHOREST kullanımı konusunda herhangi bir sorun ile karşılaşırsanız doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

DEVAMINI OKU

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi BRONCHOREST’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

BRONCHOREST içindeki etkin maddelerden levosetirizine dair veriler;

Aşağıdakilerden biri olursa BRONCHOREST’ü kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

 • Ağız, dil, yüz ve/veya boğazın şişmesi, nefes alma ve yutma güçlükleri (göğüs darlığı veya hırıltılı solunum), kurdeşen, ölümcül olabilen kan basıncında ani düşüşe neden olan bayılma veya şoku içeren alerjik reaksiyon (aşırı duyarlılık reaksiyonu)
 • İstem dışı şiddetli kasılmalarla belirgin nöbet durumu (konvülsiyon)
 • Grip benzeri hastalıklar, kol ve bacaklarda uyuşma, iğnelenme ve hissizlik, solunum bulgularının kötüleşmesi ve/veya döküntü
 • Anormal karaciğer fonksiyonu
 • Karaciğer iltihabı (hepatit)
 • Çarpıntı
 • Nefes darlığı
 • Görme bozukluğu
 • Dakikadaki kalp atım sayısının normalin üstüne çıkması (taşikardi)
 • Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin BRONCHOREST’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

  Diğer yan etkiler:

  Görülebilecek diğer yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır:

  Çok yaygın : Yaygın : Yaygın olmayan: Seyrek Çok seyrek Bilinmiyor


  10 hastanın en az birinde görülebilir.

  10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

  100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir

  1.000    hastanın birinden az görülebilir.

  10.000    hastanın birinden az görülebilir.

  Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

  Çok yaygın:

  • Üst solunum yolu enfeksiyonu

  Yaygın
 • Baş ağrısı
 • Uykuya eğilim
 • Ağız kuruluğu
 • Yorgunluk
 • Halsizlik
 • İshal
 • Bulantı
 • Kusma
 • Döküntü
 • Ateş
 • Karın ağrısı
 • Yaygın olmayan
 • Takatsizlik
 • Kabızlık
 • Hazımsızlık
 • Uyku bozuklukları
 • Kabuslar dahil rüya anormallikleri
 • Uykusuzluk
 • Sinirlilik
 • Anksiyete
 • Huzursuzluk
 • Agresif davranışlar ya da düşmanlık hissetme
 • Uyurgezerlik
 • Depresyon
 • Baş dönmesi
 • Rehavet
 • Karıncalanma hissi
 • His kaybı
 • Nöbet geçirme
 • Burun kanaması
 • Morluk
 • Kaşıntı
 • Kurdeşen
 • Eklem ağrısı
 • Kas krampları dahil olmak üzere kas ağrısı
 • Bacaklarda su toplaması
 • ek


  Sey

  Kanama eğiliminde artış

  Titreme

  Çarpıntı

  Çok seyrek
 • Halüsinasyon (gerçekte var olmayan şeyleri görmek)
 • İntihar düşüncesi ve davranışı
 • Davranış değişiklikleri
 • Bilinmiyor
 • İştah artışı
 • Sinirlilik
 • Kasılmalar
 • Sersemlik
 • Bayılma
 • Tat alma duyusunda bozukluk
 • Görme bozukluğu
 • Bulanık görme
 • Nefes almada güçlük
 • İdrar yaparken yanma
 • İdrarı tam yapamama
 • Kilo artışı
 • Bunlar BRONCHOREST’in hafif yan etkileridir.

  Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  DEVAMINI OKU