İlaç Ara

BRONKOFLU şurup

Firma Bilgileri
Atabay İlaç Fabrikası A.Ş.
Satış Fiyatı
12.62 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
150
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

BRONKOFLU şurup Ağızdan alınır.

Etken Madde

Her 5 cc’de 100 mg guaifenesin ve 6,66 mg efedrin HC1 içerir.

Yardımcı maddeler

Sodyum hidroksit, Sitrik asit monohidrat, Gliserin, Metilparahidroksi benzoat, Propilparahidroksi benzoat, Ahududu tozu, Etil alkol, Ponceau 4R, Sukroz, Saf su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. BRONKOFLU nedir ve ne için kullanılır?

2. BRONKOFLU’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. BRONKOFLU nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. BRONKOFLU’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.BRONKOFLU kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

BRONKOFLU’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

BRONKOFLU’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

 • Kalp ritim bozukluğunuz var ise,
 • Diyabet(şeker hastalığı) hastasıysanız,
 • Yüksek tansiyon hastası iseniz,
 • Prostat büyümesi var ise,
 • Tiroid beziniz aşırı çalışıyor ise (hipertiroidizm) bu ilaç dikkatli kullanılmalıdır.
 • Ayrıca,

 • Peptik ülser (mide asidi artışına bağlı olarak mide ve on iki parmak bağırsağında oluşan yara) hastalığınız veya süregelen uyuyamama rahatsızlığından şikayetçi iseniz doktorunuzun önerisiyle küçük dozlarda ve ihtiyatla kullanılabilir.
 • Tedavide doktorun önerdiğinden daha uzun süreli ve yüksek dozlarda kullanmayınız. Ayrıca uzun süreli kullanımında efedrin hidroklorüre kart tolerans (etkisinde azalma) gelişip etkileşebileceği unutulmamalıdır.
 • Tüberküloz hastası iseniz, doktorunuz gerek görmedikçe kullanmayınız.
 • Tanısı konmuş veya şüpheli doğumsal uzamış QT sendromu (kalpte ciddi aritmilere ve ani ölümlere yol açabilen bir durum) veya Torsades de Pointes (yaşamı tehdit eden düzensiz kalp ritmi) hastası iseniz bu ilacı kullanmaktan kaçınmalısınız.
 • Çocuklar

  BRONKOFLU’nun 6 yaş altında kullanılması önerilmemektedir.

  BRONKOFLU’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  BRONKOFLU’nun yiyecek ve içecek ile kullanılması da sakınca olduğunu gösteren çalışma bulunmamaktadır.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamilelikte guaifenesin ve efedrin hidroklorür kullanımına ait yeterli veri bulunmamaktadır. Bu nedenle, doktor önerisi ile ve yarar/zarar oranı değerlendirilerek kullanmaları önerilmemektedir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  BRONKOFLU içeriğindeki efedrin hidroklorür anne sütüne geçmektedir. Bu dönemde efedrin hidroklorür kullanan annelerin bebeklerinde, uyaranla aşırı duyarlılık ve uyku bozuklukları rapor edilmiştir. Emziren annelerin bu ilacı kullanmaları önerilmemektedir.

  Araç ve makina kullanımı

  BRONKOFLU ile tedavi sırasında araç ve makine kullanmak gibi dikkat gerektiren durumlardan kaçınılmalıdır.

  BRONKOFLU’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  •Bu tıbbi ürün her ölçekte (5 mL’de) 1,86 mmol (42,78 mg) sodyum ihtiva eder. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

  •Bu tıbbi ürün metilparahidroki benzoat ve propilparahidroksi benzoat içerdiğinden, alerjik reaksiyonlara (muhtemelen gecikmiş) sebebiyet verebilir.

 • İçerdiği sukroz nedeni ile eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.
 • İçerdiği Ponceau 4R nedeni ile, alerjik reaksiyonlara sebep olabilir.
 • Bu tıbbi üründe hacmin %5.23’ü kadar (her dozda 333,30 mg’a kadar) etanol (alkol) vardır; bu değer her dozda yaklaşık 7 mL biraya veya 3 mL şaraba eşdeğerdir. Alkol bağımlılığı olanlar için zararlı olabilir. Hamile veya emziren kadınlar, çocuklar ve karaciğer hastalığı ya da epilepsi gibi yüksek risk grubundaki hastalar için dikkate alınmalıdır.
 • •BRONKOFLU aynı zamanda gliserin içermektedir. Gliserin yüksek dozlarda bazen baş ağrısı, midede huzursuzluk ve diyareye yol açabilir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  Aşağıdaki ilaçlardan birini BRONKOFLU ile beraber kullanmadan önce mutlaka doktorunuza danışınız.

 • Disülfıram (alkol bağımlılığı tedavisinde kullanılan ilaç)
 • Monoamino oksidaz inhibitörleri (depresyon tedavisinde kullanılan bir ilaç grubu)
 • Metronidazol (bir antibiyotik çeşidi)
 • Prokarbazin (kanser tedavisinde kullanılan bir ilaç)
 • Sempatomimetik ilaçlar (sempatik sistem etkilerini oluşturan ilaçlar)
 • Teofılin (solunum zorluğunu giderici, bronşları genişleten bir ilaç)
 • Kardiyak glikozidler (kalp yetmezliği tedavisinde kullanılan ilaçlar)
 • Genel anestezikler
 • Atropin(antikolinerjik ilaç)
 • Alfa ve beta bloker ilaçlar
 • Metiserjid ve ergotamin gibi migren tedavisinde kullanılan ilaçlar
 • Deksametazon (steroid sınıfı bir ilaç)
 • Oksitosin içeren ilaçlar
 • 5.BRONKOFLU’in saklanması

  Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra BRONKOFLU’i kullanmayınız.

  Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz BRONKOFLU’i kullanmayınız.

  Ruhsat sahibi:

  ATABAY KİMYA SAN VE TİC A Ş. Acıbadem Köftüncü Sok No: 1 34718 Kadıköy / İSTANBUL

  Üretim yeri:

  ATABAY İLAÇ FABRİKASI A Ş. Acıbadem Köftüncü Sok No: 1 34718 Kadıköy / İSTANBUL

DEVAMINI OKU

BRONKOFLU'yu aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

DEVAMINI OKU

3.BRONKOFLU nasıl kullanılır ?

BRONKOFLU'yu her zaman doktorunuzun söylediği şekilde kullanınız.

Emin değilseniz doktorunuz veya eczacımız ile kontrol etmelisiniz. Erişkinlerde günde 2-3 kez, her seferinde 15mL,

Uygulama yolu ve metodu

Ağızdan alınır.

Aç kamına alınmaz, yemeklerden sonra kutu içindeki kaşık ölçekle alınır.

Çocuklarda kullanımı

6 yaşın üzerindeki çocuklarda doktor gerek gördüğünde günde 2-3 kez her seferinde 10 mL

Yaşlılarda kullanımı

Özel bir kullanım uyarısı mevcut değildir.

Özel kullanım durumları

Böbrek karaciğer bozukluğu olan hastalarda doz ayarlaması gerekmemektedir. Ancak ciddi böbrek ve karaciğer yetmezliğinde dikkatli olunmalıdır.

Eğer BRONKOFLU'nurı etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla BRONKOFLU kullanırsanız

BRONKOFLU'yu kullanmanız gerekenden fazla kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

BRONKOFLU kutusunu doktorunuz veya eczacınıza göstermek üzere yanınıza alınız.

BRONKOFLU'i kullanmayı unuttuysanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Bir sonraki dozu zamanı gelince alınız.

BRONKOFLU ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

DEVAMINI OKU

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi BRONKOFLU’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Etkin maddesi olan guaifenesin ve efedrin hidroklorür ile yapılan klinik çalışmalarda aşağıdaki yan etkiler bildirilmiştir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde tanımlanmıştır:

Çok yaygın: 10 hastanın en az l'inde görülebilir.

Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir. Seyrek: 1.000 hastanın birinden az görülebilir.

Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor

Çok yaygın:

 • Anksiyete (sebepsiz korku, endişe)
 • Uykusuzluk
 • Huzursuzluk
 • Taşikardi (nabız sayısında artma)
 • Bulantı
 • Çok seyrek:

 • Miyokart infarktüsü (kalp krizi)
 • Bilinmiyor:

 • Titreme
 • Baş ağrısı
 • Görmede bozukluk
 • Kardiyak aritmi (kalp ritim bozukluğu)
 • Hipertansiyon
 • El ve ayaklarda (ekstremitelerde) dolaşım bozukluğu
 • Ağız kuruluğu
 • Kusma
 • Karın ağrısı
 • İdrar yapmada zorluk
 • Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  DEVAMINI OKU