İlaç Ara

BRUNAC % 5 5 ml steril göz damlası

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Bio-gen İlaç San. Tic. Ltd. Şti.
Satış Fiyatı
41.68 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
5
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

BRUNAC % 5 Steril Göz Damlası Göze Uygulanır

Etken Madde

Her 1 ml solüsyon 50 mg N-asetilsistein içerir:

Yardımcı maddeler

Polivinilpirolidon , Ditiyotreitol, Sodyum edetat, Dibazik sodyum fosfat , Benzalkonyum klorür, Sodyum hidroksit, Steril Distile su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. BRUNAC nedir ve ne için kullanılır?

2. BRUNAC’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. BRUNAC nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. BRUNAC’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.BRUNAC kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

BRUNAC’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer BRUNAC’ın içerdiği “Etkin Madde” ya da “Yardımcı Maddeler” bölümünde listelenmiş olan bileşenlerden herhangi birine karşı aşırı duyarlı iseniz ürünü kullanmayınız.

Kullanımı hekim tarafından kesin olarak gerekli görülmedikçe çocuklarda kullanılmamalıdır.

BRUNAC’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

BRUNAC’ın yiyecek veya içeceklerle herhangi bir etkileşimi bulunmamaktadır.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

BRUNAC Steril Göz Damlası için, gebeliklerde maruz kalmaya ilişkin klinik veri mevcut değildir.

Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, gebelik / embriyonal / fetal gelişim / doğum ya da doğum sonrası gelişim ile ilgili olarak doğrudan ya da dolaylı zararlı etkiler olduğunu göstermemektedir.

Göz damlası olarak uygulandıktan sonra sistemik dolaşıma geçen ilaç miktarı genellikle sınırların altındadır. Bununla beraber hamile bayanlarda kullanılırken dikkatli olunmalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz, hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

N-asetilsistein’in insan sütüyle atılıp atılmadığı bilinmemektedir.

Göz Damlası olması nedeni ile emzirmekte olan kadının BRUNAC’a sistemik maruz kalması çok düşük düzeyde olacağından, emzirilen çocuk için herhangi bir etki öngörülmemiştir. BRUNAC göz damlası kullanan anneler emzirebilirler.

Araç ve makina kullanımı

BRUNAC’ın, araç ve makine kullanma etkisi hakkında bilgi yoktur.

Ancak her göz damlasında olduğu gibi, BRUNAC da görmede geçici bir bulanıklık yapabilir. Göz damlasını damlattıktan sonra araba yahut makine kullanmadan önce görüşünüzün netleşmesini bekleyin.

BRUNAC’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu ürün koruyucu madde olarak benzalkonyum klorür içerir. Benzalkonyum klorür gözde tahriş edici etkiye sebep olabilir. Yumuşak kontakt lenslerle temasından kaçınınız. Uygulamadan önce kontakt lensi çıkartınız ve lensi takmak için en azından 15 dakika bekleyiniz. Yumuşak kontakt lenslerin renklerinin bozulmasına neden olduğu bilinmektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Bu ilaçla ilgili etkileşme bildirilmemiştir. Hekim tavsiyesi üzerine antibiyotik veya diğer etken madde içeren göz damlaları ile birlikte kullanılabilir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

5.BRUNAC’in saklanması

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra BRUNAC’i kullanmayınız.

Etiketin veya ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra BRUNAC ’ı kullanmayınız. Son kullanma tarihinin, ilk iki rakamı ayı, son iki rakamı yılı gösterir.

Bu tarih, doğru koşullarda ve ambalajı açılmadan saklanmış ürünler için geçerlidir.

Çevreyi korumak amacıyla, kullanmadığınız BRUNAC ’ı şehir suyuna veya çöpe atmayınız. Bu konuda eczacınıza danışınız

Ruhsat Sahibi Bio-Gen İlaç San. Tic. Ltd. Şti Adresi    Bosna Hersek Cad. No: 33/2

06510 Emek – ANKARA

Üretici Firma    Bruschettini S.r.1.

Via Isonzo, n.6 -16147 Cenova/İtalya

DEVAMINI OKU

2.BRUNAC nedir ve ne için kullanılır?

  • BRUNAC kornea’da bulunan kollajenaz adlı enzimin işlev görmesini engelleyen N-asetil sistein maddesini içeren ve gözdeki mukus denilen koyu kıvamlı salgıları seyreltici etkiye sahip bir göz damlasıdır.
  • Korneal ülserler, farklı nedenlerden oluşan kornea iltihabı, gözyaşı salgı değişiminden doğan korneal hastalıklarda kullanılmaktadır.
  • 5 ml solüsyon içeren kahverengi cam şişede, damlalık ile birlikte bulunmaktadır.
DEVAMINI OKU

3.BRUNAC nasıl kullanılır ?

Günde 3-4 defa 1-2 damla gözkapağı kesesine damlatılır.

Uygulama yolu ve metodu

Göze damlatarak kullanım içindir.

 • Ellerinizi iyice yıkayınız.
 • Kutu içerisinde bulunan plastik damlalığı poşetinden çıkartınız.
 • Şişe üzerinde bulunan metal halkayı üstten çekerek açınız ve çıkartınız.
 • Metal halkanın altından çıkan kahverengi kapağı açınız.
 • Damlalığı poşetinden çıkartınız, dikkatlice şişe ucuna takınız.
 • Damlalığın ucunda bulunan ufak kapağı açınız. Göz damlanız kullanıma hazır hale gelmiştir.
 • Başınızı arkaya doğru dayayınız.
 • Bir elinizle şişeyi tutunuz, diğer elinizle alt göz kapağınızı hafifçe aşağı doğru çekiniz.
 • Alt göz kapağınızın içine yavaşça bir-iki damla bırakınız.
 • Gözünüzü birkaç saniye kapalı tutunuz.
 • Damlatırken damlalığın ucunun göz ile ya da başka bir yüzey ile temas etmemesine özen gösteriniz.

  Kullandıktan sonra damlalığın ucundaki ufak kapağı sıkıca kapatınız.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı

  Günde 3-4 defa 1-2 damla gözkapağı kesesine damlatılır.

  Özel kullanım durumları

  Özel kullanımı yoktur.

  Eğer BRUNAC ’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla BRUNAC kullanırsanız

  Bu ilaçla ilgili zehirlenme vakaları bildirilmemiştir.

  BRUNAC'i kullanmayı unuttuysanız

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  BRUNAC ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  Tedavinizi doktorunuza danışmadan sonlandırmayınız.

  DEVAMINI OKU

  4.Olası yan etkiler nelerdir ?

  Tüm ilaçlar gibi BRUNAC’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Yan etkiler görülme sıklıklarına göre aşağıdaki şekilde sıralanmıştır:

  Çok yaygın: 10 hastanın en az birinde görülebilir.

  Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Yaygın değil: 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Seyrek: 1.000 hastanın birinden az fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir

  Seyrek: Gözde hafif geçici tahriş.

  Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  DEVAMINI OKU