İlaç Ara

BURAZIN %0.05 10 ml sprey

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Kurtsan İlaçları A.Ş.
Satış Fiyatı
15.29 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
10
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

BURAZİN %0.05 burun spreyi,çözelti Burun içine uygulanır.

Etken Madde

1 ml Burazin solüsyonu 0.50 mg oksimetazolin HCI içerir.

Yardımcı maddeler

Disodyum hidrojen fosfat 12 hidrat, sodyum dihidrojen fosfat dihidrat, disodyum EDTA, sodyum hidroksit, deiyonize su ve koruyucu olarak benzalkonyum klorür (% 50’lik).

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. BURAZIN nedir ve ne için kullanılır?

2. BURAZIN’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. BURAZIN nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. BURAZIN’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.BURAZIN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

BURAZIN’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

 • Eğer BURAZİN’ in herhangi bir bileşenine veya diğer adreneıjik ilaçlara karşı aşırı
 • duyarlıysanız,

 • Burun deliklerinizin derisinde veya iç yüzeyinde iltihap varsa veya burnunuzun içinde kabuk varsa,
 • BURAZİN’in içeriğinde koruyucu madde olarak benzalkonyum klorür bulunması nedeniyle, bu maddeye karşı aşırı hassasiyetiniz varsa,
 • Hipofız beziniz burun yoluyla cerrahi olarak çıkartıldı ise (transsfenoidal hipofızektomi) veya meninks zarınızı (dura mater) açıkta bırakan cerrahi bir girişim geçirdiyşeniz.
 • BURAZİN’ in içeriğindeki etkin madde konsantrasyonu yetişkinler ve okul çağındaki çocuklar için tasarlanmıştır; bu nedenle bebekler ve 6 yaşından küçük çocuklar için uygun değildir. Bu hastalar için içeriğinde daha az etkin madde bulunan preparatlar mevcuttur.
 • BURAZIN’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

 • Göz içi basıncınız artmışsa (özellikle dar açılı glokom),
 • Böbreküstü bezi tümörünüz (feokromasitoma) varsa,
 • Tiroid fonksiyon bozukluğunuz (hipertiroidi) varsa,
 • Şeker hastalığınız (diabetes mellitus) varsa,
 • Kalp -damar hastalığınız varsa,
 • Kan basıncı yüksekliğiniz ( hipertansiyon ) varsa,
 • Monoamin oksidaz inhibitörleri (MAO inhibitörleri) (selejilin, moklobemid gibi) veya trisiklik antidepresanlar (TSA) adı verilen ve depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlarla tedavi altında iseniz,
 • Prostat hipertrofıniz (prostat bezinde büyüme) varsa.
 • Yukarıdaki durumlarda BURAZİN’ i kullanmadan önce doktorunuza danışınız.

  7 günden uzun süreli kullanılmamalıdır.

  Burun tıkanıklığını gideren soğuk algınlığı ilaçlarının sürekli kullanımının etkilerini zayıflatabileceğini göz önünde bulundurunuz.

  Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamilelik döneminde önerilen dozajı aşmayınız.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme döneminde önerilen dozajı aşmayınız.

  Araç ve makina kullanımı

  BURAZİN’in uzun süreli kullanımından ya da önerilen dozdan daha yüksek dozlarda uygulanmasından sonra, kalp – damar ya da merkezi sinir sistemi etkileri olabilir. Böyle durumlarda araç ya da makine kullanma yeteneğinin olumsuz etkilenebileceğini göz önünde bulundurunuz.

  BURAZIN’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  BURAZİN, içeriğinde bulunan koruyucu madde benzalkonyum klorür nedeniyle irritan, deri

  reaksiyonlarına sebep olabilir.

  Bu tıbbi ürün her 1 g’da 1 mmol (23 mgj’dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında “sodyum içermez”.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

 • BURAZİN ve duygu durumunu uyaran belirli ilaçların (tranilsipromin tipi MAO inhibitörleri ya da trisiklik antidepresanlar) birlikte kullanımı, kalp – damar sistemi üzerindeki etkileri nedeniyle kan basıncında artışa yol açabilmektedir.
 • BURAZİN, kan basıncında artış riskinden dolayı MAO inhibitörlerini aldıktan sonra 2 haftaya kadar kullanılmamalıdır.
 • Duygu durumunu uyaran belirli ilaçların (trisiklik antidepresanlar ya da MAO inhibitörleri) eşzamanlı olarak ya da BURAZİN uygulamasından hemen önce kullanımı veya tek başına BURAZİN’in doz aşımı veya yutulması kan basıncında artışa yol açabilmektedir.
 • Bromokriptin (Parkinson hastalığı tedavisinde kullanılır) adı verilen etkin maddeyi içeren bir ilaç alıyorsanız doktorunuzu bilgilendirin.
 • BURAZİN, betanidin, debrisokin ve guanetidinin (kan basıncını düşüren bazı ilaçlar) etkilerini azaltabilir.
 • 5.BURAZIN’in saklanması

  Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra BURAZIN’i kullanmayınız.

  Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

  Ruhsat Sahibi:

  Kurtsan İlaçları A.Ş.

  İstoç Otomarket A-2 Blok Burak Plaza 7 34218 Bağcılar / İstanbul Tel: 0212 481 30 50 Fax: 0212 481 59 14

  Üretim Yeri :

  Recordati İlaç San. ve Tic. A.Ş Ç.O.S.B. Karaağaç Mah. Atatürk Cad.

  No: 36 Kapaklı / Tekirdağ

  DEVAMINI OKU

  2.BURAZIN nedir ve ne için kullanılır?

  BURAZİN, bölgesel bir soğuk algınlığı ilacıdır. Oksimetazolin, kan damarlarını büzücü özellikleri sayesinde burun tıkanıklığının giderilmesini sağlar. Buna ek olarak, etkin maddenin antiviral (virusların etkilerini zayıflatan veya ortadan kaldıran), bağışıklık sistemini düzenleyici, yangı giderici ve oksidasyonu engelleyici etkileri olduğu da gösterilmiştir.

  BURAZİN, 10 mİ içeren plastik şişelerde, sprey pompası ve koruyucu kapak ile birlikte sunulur. Berrak, hemen hemen renksiz çözelti görünümündedir.

  BURAZİN, aşağıdaki durumların tedavisinde kullanılır:

  • Soğuk algınlığı, saman nezlesi veya diğer alerjik rinitlere ve rinosinüzitlere (burun ve yüz kemiklerinin içindeki hava boşluklarının iltihabı) bağlı burun tıkanıklığının giderilmesi,
  • Paranazal sinüs (yüz sinüsleri; alın, burnun arka kısmı ve burnun her iki tarafında bulunan kemik boşluklar) hastalıklarında salgı boşaltılmasına yardımcı olarak,
  • Orta kulak iltihaplarında nazofarinks (burnun arka kısmı ile yutağın komşuluk yaptığı bölge) mukozasındaki şişliğin giderilmesinde yardımcı tedavi olarak,
  • Rinoskopiyi (burun boşluklarının incelenmesinde kullanılan yöntem) kolaylaştırmak için.
  DEVAMINI OKU

  3.BURAZIN nasıl kullanılır ?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  BURAZİN, sadece 6 yaş ve üzerindeki çocuklar ile yetişkinlere verilebilir; küçük çocuklarda ve bebeklerde kullanılmamalıdır.

  6 yaş ve üzerindeki çocuklar ile yetişkinlerde: Her bir burun deliğine günde 2-3 defa 1 püskürtme BURAZİN uygulanır.

  BURAZİN için belirlenmiş tek bir doz, günde 3 defadan daha fazla uygulanmamalıdır. Özellikle çocuklarda uzun süreli kullanımdan ve doz aşımından kaçınılmalıdır. Önerilenden daha yüksek dozajlar, yalnızca doktorunuzun gözetimi altında kullanılabilir.

  Yinelenen kullanımdan önce birkaç günlük tedavisiz bir dönem geçmelidir.

  Burun mukozası atrofısi riski nedeni ile ilaç, kronik rinitte yalnızca tıbbi gözetim altında kullanılabilir.

  Uygulama yolu ve metodu

  BURAZİN burun içine uygulanır.

  Çocuklarda kullanımı

  BURAZİN, sadece 6 yaş ve üzerindeki çocuklar ile yetişkinlere verilebilir; küçük çocuklarda ve bebeklerde kullanılmamalıdır.

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımına ilişkin özel bir durum bulunmamaktadır.

  Özel kullanım durumları

  Özel kullanım durumları bulunmamaktadır.

  Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.

  Eğer BURAZİN'irı etkisinin çok güçlü ya da zayıf olduğuna dair bir izleniminiz varsa doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla BURAZIN kullanırsanız

  Doz aşımına ya da kaza sonucu ağız yoluyla alımına bağlı olarak aşağıdaki etkiler ortaya çıkabilir:

 • göz bebeklerinin genişlemesi (midriyazis),
 • bulantı,
 • kusma,
 • dudaklarda mavimsi renk değişikliği (siyanoz),
 • ateş,
 • spazmlar,
 • kalp-damar bozuklukları (kalp atım sayısının artması, kalpte ritim bozukluğu, dolaşım yetersizliği, kalp fonksiyonlarının durması, kan basıncında yükselme),
 • akciğer fonksiyon bozukluğu (akciğer ödemi, solunum bozuklukları),
 • ruhsal bozukluklar.
 • Bunun yanı sıra, sersemlik, vücut sıcaklığında düşme, kalp atım sayısında azalma, kan basıncında şok benzeri düşme, solunumun durması ve koma gelişebilir.

  Doz aşımı, özellikle çocuklarda çoğu kez nöbet ve koma gibi santral sinir sistemi etkilerine; bradikardi (kalp atım hızının düşmesi), apne (soluk durması) ve muhtemelen hipertansiyonu (kan basıncı yüksekliği) takip eden hipotansiyona (kan basıncı düşüşü) sebep olur.

  BURAZİN' den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  BURAZIN'i kullanmayı unuttuysanız

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz uygulamayınız.

  DEVAMINI OKU

  4.Olası yan etkiler nelerdir ?

  Tüm ilaçlar gibi BURAZIN’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Yan etkiler, aşağıdaki sıklık gruplamasına dayanarak değerlendirilmektedir:

  Çok yaygın : 10 hastanın en az birinde görülebilir.

  Yaygın : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Yaygın olmayan :100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir. Seyrek :1000 hastanın birinden az, fakat 10000 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Çok seyrek : 10000 hastanın birinden az görülebilir.

  Sıklığı bilinmeyen :Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

  Yaygın

 • Burun mukozası, ağız ve boğazda yanma veya kuruluk; özellikle hassas hastalarda aksırma oluşabilir.
 • Yaygın olmayan
 • Alerji (yüz ve boğazda şişme, döküntü, kaşıntı gibi aşırı duyarlılık reaksiyonları)
 • Kan basıncında yükselme, nabızda hızlanma ve çarpıntı
 • Seyrek
 • Baş ağrısı, uykusuzluk, yorgunluk, sersemlik hissi, uyku hali, endişe, rahatsızlık huzursuzluk, halüsinasyon (varsam, hayal görme) nöbetler (özellikle çocuklarda)
 • Etki kaybolduktan sonra mukozanın şişmesi şiddetlenebilir (reaktif hiperemi)
 • Bulantı, deri döküntüsü ve görme bozuklukları
 • Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  DEVAMINI OKU