İlaç Ara

BUSCODYN 20 mg/ml IM/IV/SC enjeksiyonluk çözelti içeren 6 ampül

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Rdc İlaç Araştırma ve Geliştirme Sanayii A.Ş
Satış Fiyatı
9.66 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
6
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

BUSCODYN 20 mg/ml IM/IV/SC Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Ampul Kas içine, deri altına veya damar içine uygulanır.

Etken Madde

Her 1 ml’lik ampül 20 mg hiyosin-N-butilbromür içerir

Yardımcı maddeler

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. BUSCODYN nedir ve ne için kullanılır?

2. BUSCODYN’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. BUSCODYN nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. BUSCODYN’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.BUSCODYN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

BUSCODYN’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

2. Kullanmadan Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler

Etkin madde olan hiyosin-N-butilbromür, veya BUSCODYN 20mg/ml ampul’ün içerdiği diğer maddelerden herhangi birine alerjiniz (yani duyarlılığınız) varsa,

Göz içi basıncının aşırı artmasına yol açan glokom denen bir göz rahatsızlığınız varsa ve bunun için tedavi görmüyorsanız,

İdrarınızın idrar kesesi içinde birikmesine ve atılmasının güçleşmesine yol açan bir rahatsızlığınız varsa (örn. erkeklerde prostat bezinde büyüme)

Sindirim sisteminizde mekanik tıkanma veya barsak hareketlerinin felç olmasına bağlı barsak tıkanması varsa

Kalp atım sayınızda aşırı artışa yol açan bir hastalığınız varsa

Megakolon adı verilen kalın barsakların bir bölümünün aşırı genişlemesine yol açan, inatçı kabızlık ve karın büyümesi ile kendini gösteren bir hastalığınız varsa

Myasteni gravis adı verilen kasların aşırı güçsüzleşmesine yol açan nadir görülen bir hastalığınız varsa,

Hamileyseniz,

Bebek emziriyorsanız.

Eğer kan sulandırıcı ilaç tedavisi görüyorsanız, BUSCODYN ampulü enjekte edecek sağlık görevlisine bu durumu söylemelisiniz. Çünkü kas içine enjeksiyon durumunda, kas içinde kan toplanması olasılığı vardır. Eğer böyle bir tedavi görüyorsanız, BUSCODYN ampul deri altma ya da toplardamar içine enjekte edilmelidir.

BUSCODYN’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

Gözünüzde teşhis edilmemiş dar açılı glokom denen bir bozukluk varsa (BUSCODYN 20 mg/ml ampul uygulamasını takiben göz içi basıncınızın ani yükselme olabilir. Eğer BUSCODYN 20 mg/ml ampul uygulamasını takiben gözlerinizde ağrı, kızarıklık, görme kaybı olursa derhal bir göz hastalıkları uzmanına başvurunuz)

Damar yoluyla BUSCODYN 20 mg/ml ampul uygulamasını takiben ani aşırı duyarlılık tepkisi (anafılaktik şok) gözlemlenmiştir. Bu yolla BUSCODYN 20 mg/ml ampul uygulaması sırasında doktorunuz tarafından gözlem altında tutulmanız gerekir

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

BUSCODYN’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

BUSCODYN’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

BUSCODYN 20 mg/ml ampul bir sağlık mensubu tarafından kas içine, deri altma veya damar içine enjekte edilerek uygulanır.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Eğer hamile olduğunuzu (veya olabileceğinizi) düşünüyorsanız doktorunuza haber vermelisiniz. BUSCODYN 20 mg/ml ampul hamilelik sırasında kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Eğer emziriyorsanız BUSCODYN 20 mg/ml ampul kullanmamalısınız.

Araç ve makina kullanımı

Bazı kişilerde BUSCODYN 20 mg/ml ampul kullanımı sırasında gözlerin yakım ve uzağı görmeye uyum sağlamasında bir bozukluk gelişebilir. Görmenizle ilgili bir sıkıntı yaşarsanız belirtiler geçene kadar araç veya makine kullanmayınız. Araç veya makine kullanmadan önce doktorunuza danışınız.

BUSCODYN’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

BUSCODYN 20 mg/ml ampul sodyum içermektedir. Bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir uyarı gerekmemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Eğer aşağıdaki ilaçları kullanıyorsanız, BUSCODYN 20 mg/ml ampul ile etkileşme riski bulunduğundan, doktorunuzu mutlaka bilgilendiriniz.

BUSCODYN 20 mg/ml ampul aşağıdaki ilaçarla birlikte kullanıldığında ağız kuruluğu, kabızlık, görme bulanıklığı, terleme, idrarın idrar kesesinde birikmesi, kalp atımının hızlanması gibi antikolinerjik etkiler artabilir

–    Ruhsal çöküntü (depresyon) tedavisinda kullanılan trisiklik antidepresan grubu ilaçlar

–    Alerjik hastalıklara ve araç tutmalarına karşı etkili olan antihistaminik ilaçlar

–    Kalp atım sayısının kontrol altına alınması için kullanılan kinidin, dizopramid

–    Parkinson hastalığında kullanılan bir ilaç olan amantadin

–    Astım gibi nefes darlığına yol açan hastalıklarda kullanılan diğer antikolinerjik ilaçlar (örn. tiotropium, ipratropium)

–    Ruhsal rahatsızlıkların düzeltilmesinde yardımcı olarak kullanılan haloperidol, flufenazin gibi ilaçlar

–    Metoklopramid: Kusmayı önlemek için kullanılan bir dopamin antagonistidir. BUSCODYN 20 mg/ml ampul ile birlikte kullanıldığında her iki ilacın mide barsak kanalı üstündeki etkileri azalır.

–    Beta-adrenerjik ilaçlar: Tansiyon yükselmesi, göğüs ağrısının önlenmesi, kalpte ritim bozukluklarının ve kalp krizinin tedavisinde kullanılan beta-adrenerjik ilaçlarm BUSCODYN 20 mg/ml ampul ile birlikte kullanılması kalp atım sayısının yükselmesi etkisini arttırabilir.

5.BUSCODYN’in saklanması

BUSCODYN 20 mg/ml ampul’ü çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C’nin altındaki oda sıcaklıklarında saklayınız. İşıktan koruyunuz.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra BUSCODYN’i kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi: RDC İlaç Araştırma ve Geliştirme Sanayi A.Ş.

Batı Sitesi Mah. Coşkun Irmak İş Merkezi 274 Sok No: 120/121 Y enimaha 1 le/ANKARA

Üretim yeri : Mefar İlaç San. A.Ş.

Ramazanoğlu Mah. Ensar Cad. No: 20 Kurtköy/Pendik – İSTANBUL

DEVAMINI OKU

2.BUSCODYN nedir ve ne için kullanılır?

BUSCODYN 20 mg/ml ampul spazm giderici ilaçlar grubuna dahildir.

Her ampulün 1 mİ’sinde etkin madde olarak 20 mg hiyosin-N-butilbromür bulunur.6 adet ampul içeren kutularda kullanıma sunulmuştur.

  • BUSCODYN 20 mg/ml ampul aşağıdaki organların kaslarmda meydana gelen ani, şiddetli nöbetler şeklindeki ağrılı kasılmaların (spazm) geçirilmesi için kullanılır.
  • Mide

    Barsaklar

    İdrar kesesi ve idrar yolları Safra kanalları Üreme organları

  • BUSCODYN 20 mg/ml ampul teşhis ve tedaviye yönelik radyolojik girişimler sırasında (örneğin midenin ve on iki parmak bağırsağının optik bir alet ile incelenmesi (endoskopi) yapılırken spazmın giderilmesi için kullanılır

BUSCODYN 20 mg/ml ampul’ü aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ.

DEVAMINI OKU

3.BUSCODYN nasıl kullanılır ?

Yaşlılarda kullanımı

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

BUSCODYN 20 mg/ml ampul doktorunuzun gözetiminde ve bir sağlık mesleği mensubu tarafından size/çocuğunuza uygulanacaktır.

BUSCODYN 20 mg/ml ampul genellikle aşağıdaki dozda kullanılır:

Erişkinlerde ve 12 yaşmdan büyük adolesanlarda : Günde birkaç kes kas içine, deri altma veya yavaş olarak damar içine 1-2 ampul BUSCODYN (20-40 mg) uygulanabilir.

Günlük en yüksek doz olan 100 mg aşılmamalıdır.

Bebeklerde ve küçük çocuklarda:

Ağır vakalarda: Günde birkaç kez kas içine, deri altma veya yavaş olarak damar içine vücut ağırlığının kg’ı başına 0.3-0.6 mg kullanılabilir.

BUSCODYN 20 mg/ml ampul’ü doktorunuzun onayı olmadan uzun süre ya da yüksek dozda kullanmayınız.

Uygulama yolu ve metodu

BUSCODYN 20 mg/ml ampul kas içine, deri altma veya yavaş olarak damar içine enjekte edilerek uygulanır.

BUSCODYN 20 mg/ml ampul enjeksiyonu, bir sağlık mesleği mensubu tarafmdan uygulanır.

Değişik yaş grupları

Bebeklerde ve küçük çocuklarda günlük maksimum doz vücut ağnlığının kilogramı başına 1.5 mg’ı aşılmamalıdır.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlı hastalarda herhangi bir doz ayarlaması gerekli değildir.

Özel kullanım durumları

Karaciğer/BÖbrek yetmezliği:

Karaciğer ya da böbreklerinizden rahat sizliğiniz varsa,bu ilaç doktor kontrolü altmda dikkatle kullanılmalıdır.

Eğer BUSCODYN 20 mg/ml ampul’ün etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla BUSCODYN kullanırsanız

BUSCODYN 20 mg/ml ampul doktor gözetiminde bir sağlık mesleği mensubu tarafmdan size/çocuğunuza uygulanacağı için, gerekenden fazla kullanma riskiniz bulunmamaktadır.

BUSCODYN 20 mg/ml ampul’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Aşırı doz, ağız kuruluğu, idrarın mesanede birikmesi, deride kızarıklık, mide barsak hareketlerinden azalma, geçici görme bozuklukları, kan basıncında düşme, nefes almayla ilgili sıkıntılara neden olabilir.

BUSCODYN'i kullanmayı unuttuysanız

İlaç dozunuzu doktorunuzun size tarif ettiği gibi almanız önemlidir. Eğer ilacmızı uygulamayı unutursanız, bu dozu hatırlar hatırlamaz uygulatmaksınız. Eğer bir sonraki dozun saati gelmişse, almadığınız dozu atlayınız, normal dozunuzu uygulatarak tedaviye devam ediniz. Unutan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

BUSCODYN 20 mg/ml ampul ile tedavi sonlandınldığmda oluşabilecek etkiler

DEVAMINI OKU

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi BUSCODYN’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Bildirilen yan etkilerin görülme sıklığına göre aşağıdaki gibidir:

Yaygın (10 hastada birinden az, fakat 100 hastada birinden fazla görülebilir)

Gözde yakını veya uzağı görmeye uyum (akomodasyon) yeteneğinin bozulması Kalp atımmm hızlanması Baş dönmesi Ağız kuruluğu

Seyrek (1000 hastadan birinden az, fakat 10000 hastada birinden fazla görülebilir)

Deri reaksiyonları, deri kızarıklığı

Dishidrozis(Özellikle el ve ayaklarda anormal terlemeyle ortaya çıkan bir deri hastalığı) Deri kızarıklığı

İdrarın idrar kesesinde birikmesi

Şiddetli alerjik reaksiyon (döküntü, kaşıntı, yüz, dudakların şişmesi ya da ağız veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmesi.

Bu çok ciddi bir yan etkidir. Acil tıbbı müdaheleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir. Bu çok ciddi yan etki seyrek görülür.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

DEVAMINI OKU