İlaç Ara

BUTEFIN %1 krem 15 G

Firma Bilgileri
Berko İlaç ve Kimya Sanayi Ltd. Şti.
Satış Fiyatı
18.3 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
1
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

BUTEFİN %1 krem, 15 g

Haricen kullanılır.

Etken Madde

Her 1 gram krem; 10 mg butenafin hidroklorür içerir.

Yardımcı maddeler

Benzil alkol, trietanol amin, gliserin, setil alkol, stearil alkol, polisorbat 60, isopropil miristat ve deiyonize su içermektedir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. BUTEFIN nedir ve ne için kullanılır?

2. BUTEFIN’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. BUTEFIN nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. BUTEFIN’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.BUTEFIN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

BUTEFIN’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

• Butenafin hidroklorüre ve BUTEFİN’in bileşiminde yer alan maddelere karşı aleijiniz varsa,

• Eş zamanlı bir başka topikal krem kullanıyorsanız,

• 12 yaşın altındaki çocuklarda

BUTEFIN’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

BUTEFİN’in göz, burun, ağız ya da mukoz membranlarla temasından kaçınınız.

Allilamin grubu antifungal ajanlara (örn: terbinafin) hassasiyetiniz varsa BUTEFİN’ i dikkatli kullanınız.

Hamilelik

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

BUTEFIN’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamilelik

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

BUTEFİN süte geçebileceği için emzirme döneminde doktorunuza danışmadan kullanmayınız.

Araç ve makina kullanımı

Araç ve makina kullanımı

BUTEFIN’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

İçeriğinde bulunan yardımcı maddeler nedeniyle, gecikmiş aleıjik reaksiyonlar, lokal deri reaksiyonları olabilir.

BUTEFİN setil alkol ve stearil alkol içerdiğinden, lokal deri reaksiyonlarına (örneğin, kontakt dermatite) ya da gözlerde ve mükoz membranlarda irritasyona sebebiyet verebilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

BUTEFİN’in diğer tıbbi ürünlerle topikal uygulama aracılığıyla bilinen ya da beklenen bir etkileşimi yoktur.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

5.BUTEFIN’in saklanması

BUTEFİN’i çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz BUTEFIN’i kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi: Berko İlaç ve Kimya San. A.Ş.

Adres:

Yenişehir Mah. Özgür Sok. No: 16 Ataşehir/İstanbul

Telefon:

0216 456 65 70 Pbx

Faks:

0216 456 65 79

e-mail:

info(a)berko.com.tr

Üretici:

Münir Şahin İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Adres:

Yunus Mahallesi, Sanayi Caddesi No:22 Kartal/İstanbul

Telefon:

0216 306 62 60 (5 Hat)

Faks:

0216 353 94 26

.tarihinde onaylanmıştır.

DEVAMINI OKU

2.BUTEFIN nedir ve ne için kullanılır?

BUTEFİN; 15 g’lık aluminyum tüplerde pazarlanan, butenafin hidroklorür içeren ve sadece haricen kullanılan bir kremdir.

BUTEFİN, ciltte bir çeşit mantar sebebi ile oluşan sarımsı kahve veya kahverengi döküntülerin (tinea versicolor), vücut mantarı (tinea corporis), ayak mantarı (interdigital tinea pedis), kasık mantarının (tinea cruris) topikal tedavisinde kullanılır.

DEVAMINI OKU

3.BUTEFIN nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği durumlarda BUTEFİN’i;

• Ayak mantarı tedavisinde 7 gün boyunca günde iki kere veya 4 hafta süre ile günde 1 kez

• Vücut mantarı veya kasık mantarında 2 hafta süre ile günde bir kez uygulayınız.

Uygulama yolu ve metodu

BUTEFİN sadece haricen kullanım içindir.

• Etkilenen bölge ve yakın çevresini kaplayacak deri üstüne sürünüz. İlacı uyguladıktan sonra ellerinizi yıkayınız.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda Kullanım:

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlılarda Kullanım:

BUTEFİN’ in yaşlı hastalardaki kullanımı yetişkinlerdeki gibidir.

Özel kullanım durumları

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Ağır böbrek ve karaciğer yetmezliği durumunda özel bir kullanım yoktur.

Eğer BUTEFİN’ in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla BUTEFIN kullanırsanız

BUTEFİN’i kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

BUTEFİN, sınırlı ve yüzeysel bir bölgede kullanıldığından aşırı dozda kullanılmasının bir yan etkisi yoktur.

BUTEFIN'i kullanmayı unuttuysanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz kullanmayınız.

BUTEFİN ile tedavi sonlandınldığında oluşabilecek etkiler:

Bulunmamaktadır. Tedavi döneminden sonra bir iyileşme görülmezse tam ve tedavi gözden geçirilmelidir.

DEVAMINI OKU

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi BUTEFIN’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, BUTEFİN’ i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz.

• Yüz, dil, boğazda şişme

• Nefes darlığı, hırıltılı soluma

Bunlar çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bu yan etkiler sizde mevcut ise sizin BUTEFİN’ e karşı ciddi aleijiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

• Kaşıntı

• Deride kızarıklık, tahriş

• Yanma/batma

• Cilt ülseri (kontakt dermatit)

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

DEVAMINI OKU