İlaç Ara

BUTOFILIN 200 mg SR 30 kapsül

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Vem İlaç Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti
Satış Fiyatı
8.03 TL [ 8 Şubat 2019 ]
Ambalaj Miktarı
30
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. BUTOFILIN nedir ve ne için kullanılır?

2. BUTOFILIN’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. BUTOFILIN nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. BUTOFILIN’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.BUTOFILIN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

BUTOFILIN’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:

 • Teofılin, diğer ksantinler veya BUTOFİLİN’in bileşiminde bulunan yardımcı maddelerden herhangi birine karşı (yardımcı maddeler listesine bakınız) alerjiniz varsa
 • Aktif mide ülseri veya gastritiniz (mide mukozası iltihabı) varsa,
 • Porfiri (kan pigmentleri ile ilgili seyrek görülen kalıtsal bir hastalık) hastalığınız varsa,
 • Çocuğunuz efedrin içeren bir ilaç kullanıyorsa BUTOFİLİN kullanmayınız.
 • BUTOFILIN’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer:

 • Kalp yetmezliği, kalp atım düzensizliği, yeni geçirilmiş kalp krizi, bir akciğer hastalığına bağlı olarak gelişen kalp hastalığınız varsa
 • Tiroid beziniz aşırı çalışıyor ve gereğinden fazla tiroid hormonu üretiyorsa
 • Ateşiniz yüksekse, solumun yolu enfeksiyonu (viral dahil) geçirmekteyseniz
 • Prostat bezlerinizde büyüme varsa
 • Glokom (göz içi basıncının artması), şeker hastalığınız (diyabet), epilepsiniz (nöbet) varsa
 • Karaciğer veya böbrek hastalığınız varsa BUTOFİLİN’i dikkatli kullanınız.
 • Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  BUTOFILIN’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  BUTOFİLİN’i yemekler ile birlikte veya aç karnına alabilirsiniz. Ancak aç karna alıyorsanız sürekli aç karna, tok karna alıyorsanız sürekli tok karna almanız uygundur. Alkol ile alınması etkisini değiştirebilir.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  BUTOFİLİN’i doktorunuz gerekli görmedikçe gebelik döneminde kullanmayınız.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  BUTOFİLİN’i doktorunuz gerekli görmedikçe emzirme döneminde kullanmayınız.

  Araç ve makina kullanımı

  BUTOFİLİN’in araç ve makine kullanma yeteneğiniz üzerinde bilinen bir etkisi yoktur.

  BUTOFILIN’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  BUTOFİLİN sakaroz içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı tahammülsüzlüğünüz olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Eğer:

 • Troleandomisin, eritromisin, klaritromisin, siprofloksasin, norfloksasin, ofloksasin (bir grup antibiyotik) alıyorsanız,
 • İzoniyazid, rifampisin (tüberküloz tedavisi) alıyorsanız,
 • Simetidin, ranitidin, nizatidin (gastrit/ülser tedavisi) alıyorsanız
 • Yakın zamanda grip aşısı olduysanız ya da grip geçirmekteyseniz
 • Allopurinol ve sülfınpirazon (gut tedavisi) alıyorsanız,
 • Ağız yoluyla doğum kontrolü için kullanılan ilaçlar alıyorsanız,
 • Disülfıram (alkol bağımlılığının tedavisi) kullanıyorsanız,
 • Antasidler (mide rahatsızlıklarının tedavisi) alıyorsanız,
 • Diazepam, flurazepam, lorazepam, midazolam gibi sakinleştirici ve uyutucu ilaçlar kullanıyorsanız,
 • Pentoksifılin (dolaşım bozukluğunun tedavisi) kullanıyorsanız,
 • Tiklopidin (kanı sulandıran bir ilaç) kullanıyorsanız,
 • Karbamazepin, fenitoin (epilepsi [nöbet] tedavisi) alıyorsanız,
 • Barbitüratlar,primidon (uyumaya yardımcı ilaç) alıyorsanız,
 • Tiyabendazol (parazit tedavisi) alıyorsanız,
 • Furosemid (idrar söktürücü) ve verapamil (kalp ve tansiyon ilacı) alıyorsanız,
 • Lityum, viloksazin, fluvoksamin (depresyon tedavisi) alıyorsanız,
 • Metotreksat (kanser tedavisi) alıyorsanız,
 • İzoprenalin (bronş düz kasında gevşeten bir ilaç) alıyorsanız,
 • Morasizin, diltiazem, meksiletin, propafenon, propranolol ya da beta blokerler (yüksek kan basıncının ve diğer bazı kalp problemlerinin tedavisi) alıyorsanız,
 • Aminoglutetimid (bir tür hormon tedavisi amacıyla kullanılan bir enzim inhibitörü) alıyorsanız,
 • Ritonavir (AIDS hastalığına neden olan HlVenfeksiyonunun tedavisi) alıyorsanız,
 • Sarı kantaron (St. John’s wort ) olarak bilinen bitkisel ilacı alıyorsanız,
 • Karbimazol (tiroid tedavisi) alıyorsanız,
 • Flukonazol (mantar hastalıklarına karşı kullanılan bir ilaç) alıyorsanız,
 • Kalsiyum kanal blokörü (kalp yetmezliği ve hipertansiyon tedavisinde kullanılan bir grup ilaç) ilaçlarını kullanıyorsanız,
 • Zafırlukast (astım ve allerjik nezle tedavisinde kullanılan bir tür ilaç) alıyorsanız,
 • İnterferonlar (herpes, kanser, lösemi ya da hepatit gibi hastalıkların tedavisinde kullanılabilen ilaçlar) alıyorsanız,
 • Halotan, ketamin (genel anestezide kullanılan bir ilaç) ve panküronyum alacaksanız,
 • Sigara kullanıyor veya sık/yoğun olarak alkol tüketiyorsanız
 • Kardiyak glikozidler, adenozin ilaçlarını alıyorsanız doktorunuzu mutlaka bilgilendiriniz.
 • 5.BUTOFILIN’in saklanması

  Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra BUTOFILIN’i kullanmayınız.

  Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz BUTOFILIN’i kullanmayınız.

  Ruhsat sahibi:

  VEM İLAÇ San. ve Tic. Ltd. Şti.

  Yeşilyurt Sokak – 3/2 Çankaya – Ankara /TÜRKİYE Tel: (0312) 427 43 57- 58 Fax: (0312) 427 43 59

  Üretim yeri:

  S.E.R.P. Immeuble “Le Triton” 5 reu de Garbin – 98000 MONAKO

  1

  DEVAMINI OKU

  2.BUTOFILIN nedir ve ne için kullanılır?

  • BUTOFİLİN etkin madde olarak her bir kapsülde 200 mg teofılin içerir.
  • BUTOFİLİN ksantinler olarak adlandırılan ve solunum yolu ile ilgili hastalıkların tedavisinde kullanılan bir ilaç grubuna dahildir.
  • BUTOFİLİN 30 kapsül içeren ambalajlarda kullanıma sunulmaktadır.
  DEVAMINI OKU

  3.BUTOFILIN nasıl kullanılır ?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  Doktorunuz tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde 12 saat arayla bir kapsül alınız. Doktorunuz hastalığınızın durumuna ve tedaviye verdiğiniz cevaba göre dozu ayarlayacaktır.

  Uygulama yolu ve metodu

  Kapsülleri yeterli miktarda su ile bütün olarak yutunuz.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  Altı yaşın altındaki çocuklar, BUTOFİLİN kapsüldeki dozlardan daha düşük dozlarda teofıline gereksinim duyduğundan, BUTOFİLİN ile tedavi edilmemelidir.

  Yaşlılarda kullanımı

  BUTOFİLİN yaşlı hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Bu hastalarda teofılinin yüksek kan düzeylerini engellemek için doz ayarlaması yapılmalıdır.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

  BUTOFİLİN böbrek ve karaciğer hastalığı olanlarda dikkatli kullanılmalıdır. Bu hastalarda teofılinin yüksek kan düzeylerini engellemek için doz ayarlaması yapılmalıdır.

  Eğer BUTOFİLİN’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla BUTOFILIN kullanırsanız

  Kullanmanız gerekenden daha fazla BUTOFILIN kullanırsanız

  BUTOFİLİN’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  BUTOFILIN'i kullanmayı unuttuysanız

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz uygulamayınız.

  BUTOFİLİN’i almanız gereken saati 4 saat geçmeden hatırlarsanız hemen kapsülü alınız. Bir sonraki kapsülü ise normal saatinde alınız. Eğer 4 saati geçirdiyseniz lütfen doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

  BUTOFILIN ile tedavi sonlandınldığında oluşabilecek etkiler:

  DEVAMINI OKU

  4.Olası yan etkiler nelerdir ?

  Tüm ilaçlar gibi BUTOFILIN’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

  Çok yaygın Yaygın

  Yaygın olmayan Seyrek Çok seyrek Bilinmiyor


  : 10 hastanın en az l’inde görülebilir.

  : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

  : 100 hastanın birinden az, fakat 1 000 hastanın birinden fazla görülebilir.

  : 1 000 hastanın birinden az, fakat 10 000 hastanın birinden fazla görülebilir. : 10 000 hastanın birinden az görülebilir.

  : Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

  Aşağıdakilerden biri olursa BUTOFILIN’ü kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

  Bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor)

  • Deride kızarıklık, kaşıntı, solunum zorluğu, göz kapakları, göz ve dudaklarda şişme Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin BUTOFİLİN’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

  Bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor)

 • Havale
 • Kalbiniz ile ilgili sorunlar; kalp atışlarının hızlanması veya düzensizleşmesi, çarpıntı
 • Düşük tansiyon
 • Aşırı hızlı soluk alıp verme (hiperventilasyon)
 • Merkezi sinir sisteminin aşırı uyarılması sonucu huzursuzluk, endişe, sıkıntı, titreme
 • Nöbet (konvülsiyon)
 • Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

  Bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor)

 • Huzursuzluk, baş ağrısı, baş dönmesi
 • Bulantı, kusma, midede yanma
 • İştahsızlık, aşırı derecede susuzluk hissi
 • Kasların aşırı gerginliği
 • Bunlar BUTOFİLİN’ in hafif yan etkileridir.

  DEVAMINI OKU