İlaç Ara

CALDEROL 2 mcg/ml I.V. enjeksiyonluk çözelti içeren 25 ampül

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Berk Farma İlaç San. ve Tic.Ltd.Şti.
Satış Fiyatı
686.98 TL [ 21 Şubat 2020 ]
Ambalaj Miktarı
25
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

CALDEROL 2 mcg/ml I.V. enjeksiyonluk çözelti içeren ampul Damar içine uygulanır.

Etken Madde

Her bir ampul, 1 ml çözelti içinde 2 mikrogram kalsitriol içerir.

Yardımcı maddeler

Polisorbat 20, sodyum klorür, sodyum askorbat, anhidr dibazik sodyum fosfat, monobazik sodyum fosfat monohidrat, EDTA disodyum dihidrat, enjeksiyonluk su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. CALDEROL nedir ve ne için kullanılır?

2. CALDEROL’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. CALDEROL nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. CALDEROL’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.CALDEROL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

CALDEROL’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

CALDEROL’e veya bu ilacın içindeki yardımcı maddelerden birine karşı aşırı duyarlı (alerjik) iseniz,

Kanınızda yüksek seviyelerde kalsiyum veya vitamin D var ise,

Barsaktan emilim bozukluğu (malabsorbsiyon sendromu) var ise.

CALDEROL’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Dijital (kalp yetmezliği için ilaç) tedavisi görüyor iseniz,

Serum fosfor düzeyiniz yüksek ise,

Hiperkalsemi (kanda yüksek seviyede kalsiyum bulunması) veya hiperkalsiüri (idrardan atılan kalsiyum miktarının artması) gelişir ise,

Kalsiyum kaynaklı fosfat bağlayıcı alınıyor ise

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

CALDEROL’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

CALDEROL’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Hamilelik

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

CALDEROL için gebe kadınlarda yeterli ve iyi kontrollü çalışmalar yoktur.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz, hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

CALDEROL’ün insan sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir.

Araç ve makina kullanımı

Araç ve makina kullanımı

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

 • Magnezyum içeren antiasitler (mide ilaçları):    hipermagnezemi (kandaki magnezyum
 • seviyesinde artış) gelişebilir.

 • Vitamin D analogları ve kardiyak glikozitler, dijitaller: kardiyak aritmilere (kalp ritm bozukluğu) neden olabilir.
 • Kolestiramin ve kolestipol: kalsitriol absorbsiyonunu ve etkisini azaltabilir.
 • Barbitürat veya antikonvülsan: vitamin D etkisi azalabilir.
 • Kortikosteroidler: vitamin D analoglarının etkilerini azaltabilir.
 • Tiazid diüretikleri: hiperkalsemi riskini arttırabilir.
 • Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  5.CALDEROL’in saklanması

  Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra CALDEROL’i kullanmayınız.

  Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz CALDEROL’i kullanmayınız.

  Ruhsat sahibi:    Pharmada İlaç San. ve Tic. A.Ş.

  İnönü Mah. Kayışdağı Cad. Dem Plaza No: 172 34755 Ataşehir-İSTANBUL Tel:    0216 5778025

  Faks: 0216 5778024

  Üretim yeri:    Mefar İlaç Sanayii A.Ş.

  Ramazanoğlu Mah. Ensar Cad. No:20 Kurtköy-Pendik/ İstanbul

  DEVAMINI OKU

  2.CALDEROL nedir ve ne için kullanılır?

  • CALDEROL 2 mcg/ml, IV enjeksiyonluk çözelti içeren ampul; 2 mcg kalsitriol içeren 1 ml’lik ampullerde sunulmaktadır. Bir kutuda 25 ampul bulunur.
  • Kalsitriol, vitamin D3’ün aktif formudur.
  • CALDEROL, kronik (uzun dönemli) böbrek bozukluğu için diyalize giren hastalarda hipokalsemi (kanda düşük kalsiyum seviyesi) tedavisi için kullanılır. Ayrıca kemik problemlerine neden olabilen kandaki yüksek paratiroid hormon (PTH) seviyelerini de azaltabilir. Sağlıklı kişilerde kalsitriol doğal olarak böbrekler yoluyla üretilir. Fakat böbrek bozukluğunda çoğu kez, doğal olarak üretilen kalsitriol eksikliği bulunmaktadır. Bu durum da kanda düşük kalsiyum seviyelerine ve yüksek PTH seviyelerine neden olabilmektedir. Kalsitriol vücudun doğal kalsitriolünün yerine geçmek için kullanılır. Kalsitriol kandaki kalsiyum seviyelerini arttırır ve PTH seviyelerini düşürür.

  DEVAMINI OKU

  3.CALDEROL nasıl kullanılır ?

  CALDEROL dozu her hasta için değişmektedir. Sizin için uygun olan doza doktorunuz karar verecektir. CALDEROL, yaklaşık 3 haftada bir diyalizin sonunda muhtemelen kateter aracılığı ile damarınıza enjekte edilecektir. CALDEROL’ün çalışması için diyetinizde kalsiyum olması gerektiğinden, size kalsiyum tableti verilebilir veya hangi yiyeceklerden daha fazla yenmesi gerektiği söylenebilir.

  Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  CALDEROL’ün çocuklardaki güvenilirlik ve etkinliği henüz belirlenmemiştir.

  Östrojen azalmasına bağlı sekonder menapozal osteoporoz: Bu hasta grubundaki etkinliği henüz belirlenmemiştir.

  Özel kullanım durumları

  Transplantasyon (doku nakli):    Doku nakli sonrası kemik kayıplarının kalsitriol ile

  tedavisine yönelik tavsiyeler henüz belirlenmemiştir.

  Eğer CALDEROL ’ün etkisinin çok güçlü ya da çok zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla CALDEROL kullanırsanız

  CALDEROL ’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz-

  Kullanmanız gerekenden daha fazla CALDEROL kullanırsanız

  CALDEROL'i kullanmayı unuttuysanız

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  DEVAMINI OKU

  4.Olası yan etkiler nelerdir ?

  Tüm ilaçlar gibi CALDEROL’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Aşağıdakilerden biri olursa CALDEROL’ü kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

 • Alerjik şok (anaflaksi)
 • Enjeksiyon bölgesinde ağrı ve kızarıklık
 • Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

  Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin CALDEROL’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Aşırı idrar oluşması (poliüri)
 • Aşırı susama (polidipsi)
 • İştah azalması
 • Kilo kaybı
 • Gece idrara kalkma (noktüri)
 • Göz zarı iltihabı (konjonktivit)
 • Pankreas iltihabı (pankreatit)
 • Işığa aşırı duyarlılık (fotofobi)
 • Kaşıntı (pruritus)
 • Vücut ısısının artması (hipertermi)
 • Cinsel istekte azalma (libido azalması)
 • Serum üre/nitrojen artması (BUN artışı)
 • İdrarda albümin bulunması (albüminüri)
 • Kolestrol yüksekliği (hiperkolesterolemi)
 • Karaciğer enzimlerinde artış (SGOT ve SGPT artışı)
 • Ektopik kalsifıkasyon
 • Yüksek kan basıncı (hipertansiyon)
 • Kalp atım ritminde bozukluk (kardiyak aritmiler)
 • Nadiren belirgin ruhsal bozukluk (psikoz)
 • Kanda magnezyum seviyesinde artış (hipermagnezemi)
 • Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

  Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

 • Burun akıntısı (rinore)
 • Halsizlik
 • Baş ağrısı
 • Uyku hali
 • Bulantı
 • Kusma
 • Ağız kuruluğu
 • Kabızlık
 • Kas ağrısı
 • Kemik ağrısı
 • Metalik tat
 • Bunlar CALDEROL’ün hafif yan etkileridir.

  Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  DEVAMINI OKU