İlaç Ara

CALENDA 20 mg 28 film tablet

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Tripharma İlaç Sanayi ve Tic. A.Ş.
Satış Fiyatı
43.17 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
28
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

CALENDA 20 mg film tablet Ağızdan alınır.

Etken Madde

20 mg olmesartan medoksomil

Yardımcı maddeler

Laktoz monohidrat, povidon (K-30), mikrokristalin selüloz, poloksamer 188, krospovidon, hidroksipropil selüloz, kalsiyum stearat, talk ve opadry II beyaz (titanyum dioksit).

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. CALENDA nedir ve ne için kullanılır?

2. CALENDA’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. CALENDA nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. CALENDA’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.CALENDA kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

CALENDA’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,

• CALENDA’nın etkin maddesine veya yardımcı maddelerine karşı aşırı duyarlılığınız

•    (alerjiniz) var ise,

•    Hamileyseniz,

•    Safra taşınız veya sarılığınız varsa.

CALENDA’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer,

•    Böbrek fonksiyon bozukluğunuz varsa,

•    Karaciğer hastalığınız varsa,

•    Kalp yetmezliğiniz ya da kalp kapakçığı veya kalp kası    ile ilgili rahatsızlığınız varsa,

•    Şiddetli kusuyorsanız veya ishalseniz, yüksek dozda idrar söktürücü (diüretik) tedavisi

•    görüyorsanız ya da düşük tuz içeren diyet uyguluyorsanız,

•    Kan tahlillerinizde yüksek potasyum tespit ediliyorsa,

•    Böbreküstü bezlerinizle ilgili probleminiz varsa.

Kan basıncım azaltan her ilaçla olduğu gibi, kalp veya beyine ait kan akımı bozuklukları olan hastalarda, kan basıncındaki aşırı bir düşüş kalp krizi veya inmeye neden olabilir. Bu sebeple doktorunuz kan basıncınızı dikkatle ölçecektir.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

CALENDA’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

CALENDA’yı yiyeceklerle birlikte veya öğünler arasında, az miktar su ile yutarak ve mümkünse her gün günün aynı saatinde alınız (örn. kahvaltı zamanı).

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamileyseniz CALENDA kullanmayınız.

İlacın kullanımı sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz tedaviyi hemen sonlandırınız. Eğer hamile kalmayı planlıyorsanız, hamilelikte kullanılması için güvenliği kanıtlanmış bir alternatif antihipertansif tedavisine geçmek için doktorunuzla konuşunuz.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu farkederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emziriyorsanız veya emzirmeye başlayacaksanız doktorunuza söyleyiniz. CALENDA emziren annelere önerilmemektedir. Emzirecekseniz, özellikle bebeğiniz yenidoğan ya da prematüre ise doktorunuz başka bir tedavi seçebilir.

Araç ve makina kullanımı

CALENDA’nın araç ve makine kullanımınızı etkilemesi beklenmez. Fakat, yüksek kan basıncı tedavisinde zaman zaman baş dönmesi veya yorgunluk olabilir. Bu etkiler sizde oluşursa, etkiler geçene kadar araç ve makine kullanmayınız ve kullanımları ile ilgili doktorunuzun tavsiyelerini alınız.

Siyah ırktan hastalarda kullanımı

Diğer benzer ilaçlar ile olduğu gibi CALENDA’mn kan basıncı düşürücü etkisi, siyah ırktan hastalarda daha düşük olabilir.

CALENDA’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

CALENDA, laktoz (bir şeker tipi) içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksızlığınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Aşağıdaki ilaçları kullanıyorsanız ya da son zamanlarda kullandınız ise doktorunuza veya eczacınıza söyleyiniz:

• Potasyum destek tedavisi, potasyum içeren bir tuz bileşeni, idrar söktürücü (diüretik) veya heparin (kan sulandırıcı) ile tedavi görüyorsanız, bu ilaçları CALENDA ile birlikte kullanmak kandaki potasyum seviyesini artırabilir.

• Lityum (duygu değişiklikleri ve bazı depresyon tiplerinin tedavisi için bir ilaç) kullanıyorsanız, CALENDA ile birlikte kullanmak lityumun toksisitesini artırabilir. Lityum almak zorundaysanız, doktorunuz kan lityum seviyelerinizi kontrol edecektir.

• Non Steroidal Anti İnflamatuvar İlaçların (ağrı, şişlik gibi iltihap bulgularını geçirmek için kullanılan ilaçlar, steroid yapılı olmayan antienflamatuvar ilaçlar) CALENDA ile birlikte kullanımı, böbrek yetmezliği riskini artırabilir ve CALENDA’nın etkisi azalabilir.

• Kan basıncını düşüren başka ilaçlar, CALENDA’nın etkisini artırabilir.

• Hazımsızlık ilaçları (antiasit), CALENDA’nın etkisini biraz azaltabilir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

CALENDA ‘yı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25°C’nin altında oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra CALENDA’i kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz CALENDA’i kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi: Tripharma İlaç San. ve Tic. A.Ş. Reşitpaşa Mah. Eski Biiyükdere Cad. No:4, 34467 Maslak / Sarıyer/ İSTANBUL

Üretim Yeri: Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş. Sanayi Mahallesi Tunç Caddesi No.:3 Esenyurt-İstanbul

DEVAMINI OKU

2.CALENDA nedir ve ne için kullanılır?

CALENDA kan damarlarını gevşeterek kan basıncının düşürülmesine yardımcı olan, olmesartan medoksomil içeren bir ilaçtır ve 28 ve 84 film tablet halinde kullanıma sunulmuştur. Olmesartan medoksomil anjiyotensin-II reseptör antagonistleri isimli bir ilaç grubuna aittir. CALENDA sebebi bilinmeyen yüksek kan basıncı (esansiyel hipertansiyon) tedavisi için doktorunuz tarafından gerekli görüldüğü takdirde kullanılır.

Yüksek kan basıncı, kalp, böbrek, beyin ve göz gibi organlarda kan damarlarına zarar verebilir. Bu durum, bazen kalp krizi, kalp ya da böbrek yetmezliği, inme veya körlük gibi sonuçlar doğurabilir. Genellikle yüksek kan basıncının belirtileri yoktur. Ortaya çıkabilecek zararları engellemek için kan basıncını kontrol etmek önemlidir.

Yüksek kan basıncı, CALENDA gibi ilaçlarla kontrol altında tutulabilir. Doktorunuz, kan basıncını düşürmek için hayat tarzınıza dair bazı değişiklikler yapmanızı (kilo kaybı, sigarayı

bırakmak, alınan alkol miktarını ve yemeklerde kullanılan tuz oranını azaltmak) ve aynı zamanda yürüyüş ve yüzme gibi rutin egzersizler yapmanızı önerecektir. Doktorunuzun bu tavsiyelerine uymanız önemlidir;

DEVAMINI OKU

3.CALENDA nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

• CALENDA’yı daima doktorunuzun tavsiye ettiği şekilde kullanınız. Herhangi bir durumdan emin değilseniz, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Genel başlangıç dozu günde bir tane CALENDA 10 mg’dır. Eğer bununla kan basıncınız kontrol altına alınmazsa, doktorunuz günlük dozu CALENDA 20 mg veya 40 mg’a yükseltebilir ya da başka ilaçlar reçeteleyebilir.

Uygulama yolu ve metodu

• CALENDA yiyeceklerle birlikte veya öğünler arasında alınabilir. Az miktar su ile yutularak alınır.

• Mümkünse günlük ilaç dozunuzu daima günün aynı saatinde, örneğin kahvaltıda alınız.

• . Doktorunuz size aksini söyleyene kadar CALENDA’yı almaya devam etmeniz çok

önemlidir.

Çocuklarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

65 yaşın üzerindeyseniz ve doktorunuz günlük dozunuzu 40 mg’a artırmaya karar verirse, kan basıncınızın çok düşmediğinden emin olmak için kan basıncınız doktorunuz tarafından düzenli olarak kontrol edilmelidir.

Özel kullanım durumları

Hafif-orta böbrek yetmezliği olan hastalarda günlük doz 20 mg’dan fazla olmamalıdır. Şiddetli böbrek yetmezliği olan hastalarda CALENDA kullanımı önerilmez.

Karaciğer yetmezliği:

Hafif karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur. Orta karaciğer yetmezliği olan hastalarda günlük doz 20 mg’dan fazla olmamalıdır. Şiddetli karaciğer yetmezliği olan hastalarda CALENDA kullanımı önerilmez.

Eğer CALENDA'nın etkisinin çok giiçlü ya da çok zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla CALENDA kullanırsanız

CALENDA.'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

CALENDA'i kullanmayı unuttuysanız

Günlük almanız gereken dozunuzu almayı unuttuysanız, ertesi gün normal ilaç dozunu alınız. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

CALENDA ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Doktorunuz tedaviyi kesmenizi söylemedikçe CALENDA’yı almaya devam etmeniz önemlidir.

DEVAMINI OKU

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi CALENDA’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Her hastada görülmese de, aşağıdaki iki yan etki ciddi olabilir:

Çok nadir olarak aşağıdaki alerjik reaksiyonlar rapor edilmiştir:

CALENDA tedavisi sırasında; kaşıntı ve döküntü ile birlikte yüzde, ağızda ve/veya gırtlakta şişme oluşabilir. Bu durumda, CALENDA’yı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz

Nadiren (yaşlı hastalarda biraz daha fazla olmak üzere), hassas kişilerde CALENDA kan basıncının fazla düşmesine sebep olabilir. Bu da şiddetli sersemlik ve bayılmaya neden olabilir. Bu durum oluşursa, CALENDA’yı kullanmayı durdurunuz, DERHAL doktorunuza bildiriniz ve düz uzanınız.

Kaç hastada görülebileceği ile ilgili size bir fikir vermek için yan etkiler; yaygın, yaygın olmayan, seyrek ve çok seyrek olarak listelenmişlerdir. Sıklıklar aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır:

Yaygın

10 kişide 1 kişiden az

Yaygın olıııayan

100 kişide 1 kişiden az

Seyrek

1.000 kişide 1 kişiden az

Çok seyrek

10.000 kişide 1 kişiden az

Yaygın:

• Sersemlik hissi

• Bulantı

• Hazımsızlık

• İshal

• Karın ağrısı

• İshal ve kusma ile birlikte görülen mide ve barsak enfeksiyonu

• Yorgunluk

• Boğaz ağrısı

• Burun akması veya dolması

• Bronş iltihabı

• Grip benzeri belirtiler

• Öksürük

• Göğüste, sırtta, kemiklerde veya eklemlerde ağrı

• İdrar yollarında enfeksiyon

• Ayak bileklerinde, ayaklarda, bacaklarda, ellerde veya kollarda şişme

• İdrarda kan

• Kan testi sonuçlarında da bazı değişiklikler görülmüştür:

• Kanda trigliserid miktarının yükselmesi (hipertrigliseridemi)

• Kanda ürik asit miktarının yükselmesi (hiperürisemi)

• Karaciğer ve kas fonksiyon testlerinde artış

Yaygın olmayan:

• Denge bozukluğundan kaynaklanan baş dönmesi (vertigo)

• Deride kızarıklık

• Göğüste ağrı ve huzursuzluk hissi (anjina)

Seyrek:

• Kan testi sonuçlarında potasyum düzeyinin normalin üstüne yükselmesi (hiperkalemi)

Çok seyrek:

• Baş ağrısı

• Kas krampları ve ağrısı

• Böbrek problemleri

• Halsizlik

• Enerji azlığı

• İyi hissetmeme

• Kusma

• Kaşıntı

• Deri döküntüsü (ekzantem)

• Kan testi sonuçlarında da bazı değişiklikler görülmüştür

• Böbrek fonksiyonları ile ilişkili bazı maddelerin miktarlarında artış

• Pıhtılaşmayı sağlayan kan hücresi olan trombosit sayıısında azalma (trombositopeni)

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

DEVAMINI OKU