İlaç Ara

CANHERA 150 mg tek dozlu liyofilize toz içeren flakon

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Satış Fiyatı
2423.39 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
1
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

CANHERA 150 mg infüzyonluk çözelti hazırlamak için liyofilize toz içeren flakon

Damar içine uygulanır.

Steril

 • •  

  Etken Madde

  .Her bir flakon 150 mg trastuzumab içeril’. Her 1 ml sulandırılmış CANHERA konsantre çözeltisi 21 mg trastuzumab içerir. Trastuzumab, Çin hamsteri over hücresi süspansiyon kültüründe üretilen bir insan IgGI monoklonal antikoru olan bir bivobenzerdir.

 • •  

  Yardımcı maddeler

  L-Histidin, L-Histidin hidroklorür monohidrat, PEG 3350, sorbitol (E420) içerir. Gerekirse pH ayarlayıcı olarak sodyum hidroksit ve hidroklorik asit kullanılır.

 • ¡ Bu ilaç ek izlemeye tabidir. Bu üçgen yeni güvenlilik bilgisinin hızlı olarak belirlenmesini sağlayacaktır. Meydana gelen herhangi bir yan etkiyi raporlayarak yardımcı olabilirsiniz. Yan etkilerin nasıl raporlanacağını öğrenmek için 4. Bölümün sonuna bakabilirsiniz.

  Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

  Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

  • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

  • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

  • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

  Bu Kullanma Talimatında:

  1. CANHERA nedir ve ne için kullanılır?

  2. CANHERA’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  3. CANHERA nasıl kullanılır?

  4. Olası yan etkiler nelerdir?

  5. CANHERA’in saklanması

  Başlıkları yer almaktadır.

  2.CANHERA kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  CANHERA’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer;

 • Trastuzumab, murin (fare) proteinleri veya ilacın içerdiği yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjik (aşın duyarlı) iseniz

 • Kanserinize bağlı olarak dinlenme esnasında ciddi nefes darlığı problemleriniz varsa veya oksijen tedavisine ihtiyaç duyuyorsanız

 • CANHERA

  CANHERA’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  İlacı size uygulayacak olan sağlık personeli, biyolojik tıbbi ürünlerin izlenebilirliğini arttırmak amacıyla size uygulanan ürünün ticari adı ve seri numarasını hasta dosyanızda açık bir şekilde kaydedecek veya belirtecektir.

  Diğer tüm terapötik proteinlerde olduğu gibi CANHERA için de bağışıklık sisteminin ilaca reaksiyon verme (immünojenisite) potansiyeli söz konusudur.

  Özellikle herhangi bir zamanda antrasiklin kullandıysanız (taksanlar ve antrasiklinler kanser tedavisinde kullanılan diğer iki tür ilaçtır) tek başına CANHERA veya taksan ile kombine olarak CANHERA tedavisi kalbi etkileyebilir. Etkiler orta ile ileri derecede olabilir ve ölüme neden olabilir. Bu nedenle, kalp fonksiyonlarınız CANHERA tedavinizden önce, CANHERA tedaviniz boyunca (her üç ayda bir) ve CANHERA tedavisinden sonra (iki veya beş yıla kadar) kontrol edilecektir. Kalp yetmezliğine ilişkin herhangi bir belirti yaşarsanız (kanın kalp tarafından yetersiz pompalanması), kalp fonksiyonlarınız daha sık kontrol edilebilir (her altı ila sekiz hafta), kalp yetmezliği tedavisi alabilirsiniz ya da CANHERA tedavisini bırakmanız gerekebilir.

  CANHERA kullanmadan önce aşağıdaki durumlar söz konusuysa doktor, eczacı veya hemşire ile konuşunuz :

  Eğer;

 • •  Kalp yetmezliği, koroner arter hastalığı, kalp kapak hastalığı (kalp üfürümleri) veya yüksek kan basıncı şikayetiniz olduysa, yüksek kan basıncı için herhangi bir ilaç aldıysanız veya hali hazırda yüksek kan basıncı için bir ilaç kullanıyorsanız.

 • •  Özellikle, doksorubisin veya epirubisin isimli ilaçla daha önceden kemoterapi gördüyseniz (kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar). Bu ilaçlar (veya diğer antrasiklinler) kalp kaslarınıza zarar verebilir ve CANHERA ile oluşabilecek kalp problemleri riskini arttırabilir’.

 • •  Nefes darlığı çekiyorsanız, özellikle hali hazırda taksan kullanıyorsanız. CANHERA, özellikle ilk kez verildiğinde, nefes alıp vermede güçlüklere sebep olabilir. Eğer halihazırda nefes darlığı çekiyorsanız, ileride daha ciddi olabilir. Çok nadir olarak, tedavi öncesinde ağır nefes alıp verme güçlüğü olan hastalar CANHERA aldıklarında ölmüşlerdir.

 • •  Kanser için daha önce başka herhangi bir tedavi aldıysanız.

 • Eğer CANHERA’yı kanser tedavisinde kullanılan paklitaksel, dosetaksel, bir aromataz inhibitörü, kapesitabin, 5-florourasil veya sisplatinle birlikte alıyorsanız, bu ilaçların kullanma talimatlarını da okumalısınız.

  CANHERA’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

 • Hamileyseniz, hamile olduğunuzu düşünüyorsanız veya hamile kalmayı planlıyorsanız, ilaca başlamadan önce tavsiye almak için doktorunuza, eczacınıza veya hemşirenize söyleyiniz.

 • CANHERA tedaviniz sırasında ve tedavi bitiminden sonra en az 7 ay boyunca etkili bir doğum kontrol yöntemi kullanmanız gerekmektedir.

 • Doktorunuz hamilelik sırasında CANHERA alımının risk ve yararları hakkında tavsiyede bulunacaktır. Nadir durumlarda CANHERA alan hamile bayanlarda, rahim içinde gelişen fetüsün çevresindeki (amniyotik) sıvının miktarında azalma gözlenmiştir. Bu durum, rahim içindeki bebeğinize zarar verebilir ve fetüs ölümü ile sonuçlanabilen akciğer gelişiminde yetersizlikle ilişkilendirilmiştir.

 • Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu far kederseniz hemen doktorunuza danışınız.

  Emzirme

  hacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  CANHERA anne sütü aracılığıyla bebeğinize geçebileceği için, CANHERA tedaviniz sırasında ve son doz CANHERA’dan sonraki 7 ay süresince bebeğinizi emzirmeyiniz.

  Araç ve makina kullanımı

  CANHERA’nın araç ve makine kullanma becerinizi etkileyip etkilemediği bilinmemektedir. Ancak, tedavi sırasında titreme veya ateş gibi belirtiler yaşarsanız, bu belirtiler yok olana kadar araç ve makine kullanmamalısınız (Bkz. 4. Olası yan etkiler nelerdir?).

  CANHERA’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  CANHERA her bir flakonda 115,2 mg sorbitol içeri1. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız (dayanıksızlığınız) olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  CANHERA her dozunda 1 mmol (23 mg)’den daha az sodyum ihtiva eder; yani aslında “sodyum içermez”.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  CANHERA’nın vücuttan atılması 7 ay sürebilir. Bu nedenle tedaviyi durdurduktan sonraki 7 ay içinde herhangi bir yeni ilaca başlarsanız, doktorunuza, eczacınıza veya hemşirenize önceden CANHERA kullandığınızı söylemelisiniz.

  5.CANHERA’in saklanması

  Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra CANHERA’i kullanmayınız.

  Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz CANHERA’i kullanmayınız.

  2-8°C’de buzdolabında saklayınız.

  Steril enjeksiyonluk su ile çözüldükten sonra hazırlanan CANHERA çözeltisi, fiziksel ve kimyasal olarak 2°-8°C’de saklandığında 48 saat süreyle dayanıklıdır. Hazırlanan çözeltiyi dondurmayınız.

  Mikrobiyolojik açıdan, hazırlanan çözelti hemen seyreltilmelidir. Çözelti hazırlığı kontrollü ve onaylanmış aseptik koşullarda yapılmadığı sürece, eğer hemen seyreltme yapılmazsa ürünün

  Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman //ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : lSHY3aklUZm?£CZm}£CS3kOYnUyQ3NR uygun saklama süresi ve koşullarında seyreltilmesinden kullanıcı sorumludur ve bu süre 2°-8°C’de 24 saati geçmemelidir’.

  Seyreltilen ürünü içeren infüzyon çözeltisi (% 0.9 sodyum klorür infüzyon çözeltisi) 30°C’yi geçmeyen sıcaklıklarda saklandığında fiziksel ve kimyasal olarak 24 saat süreyle dayanıklıdır.

  Mikrobiyolojik açıdan, CANHERA infüzyon çözeltisi hemen kullanılmalıdır. Çözelti hazırlığı ve seyreltme işlemi kontrollü ve onaylanmış aseptik koşullarda yapılmadığı sürece, eğer ürün hemen kullanılmazsa, ürünün uygun saklama süresi ve koşullarında kullanımından kullanıcı sorumludur ve bu süre 2°-8°C’de 24 saati geçmemedidir.

  Uygulama öncesinde partikül veya renk değişimi farkederseniz CANHERA’yı kullanmayınız.

  Çevreyi korumak amacıyla kullanmadığınız CANHERA ’yı şehir suyuna veya çöpe almayınız. Bu konuda eczacınıza danışınız.

  Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

  Ruhsat Sahibi:

  Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.

  Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. No: 4

  34467 Maslak/Sarıyer/İstanbul

  Tel: (0212) 366 84 00

  Faks: (0212) 276 20 20

  Üretim Yeri:

  Biocon Limited

  Plot No.2-4 , Phase IV, Bommasandra-Jigani Link Road,

  Bommasandra Post, Bangalore-560 099

  Hindistan

  AŞAĞIDAKİ BİLGİLER BU İLACI UYGULAYACAK SAĞLIK PERSONELİ İÇİNDİR

  İlacı her zaman kapalı ambalajı içerisinde 2-8°C’de buzdolabında saklayınız. Steril enjeksiyonluk su ile çözüldükten sonra hazırlanan CANHERA çözeltisi, fiziksel ve kimyasal olarak 2°-8°C’de saklandığında 48 saat süreyle dayanıklıdır. Hazırlanan çözeltiyi dondurmayınız.

  Uygun aseptik teknik kullanılmalıdır. Her CANHERA flakonu 7.2 mL steril enjeksiyonluk su ile hazırlanır.

  CANHERA’nın çözeltisi hazırlanırken dikkatli olunmalıdır. Hazırlama sırasında aşırı köpüklenme ya da hazırlanmış ilacın çalkalanması, flakondan çekilecek CANHERA miktarıyla ilgili problemlere yol açabilir.

  Hazırlama talimatları:

 • 1. Steril enjektör kullanarak, 7.2 mL enjeksiyonluk steril suyu liyofilize CANHERA içeren flakona yavaşça enjekte ediniz. Bunu yaparken steril suyu (iğneyi) liyofilize maddenin içine yönlendiriniz.

 • 2. Çözünmeye yardımcı olmak üzere flakonu yavaşça çeviriniz. ÇALKALAMAYINIZ1

 • Hazırlama sırasında ürünün hafifçe köpüklenmesi normaldir. Flakonu sarsmadan 5 dakika bekletiniz. Hazırlanmış CANHERA renksiz ila uçuk sarı saydam bir çözeltidir ve görülebilir partikül içermemesi gerekir.

  Seyreltme için talimatlar:

  Gereken çözeltinin hacmi;

  4 mg/kg (vücut ağırlığı) trastuzumab yükleme dozuna veya 2 mg/kg (vücut ağırlığı) trastuzumab idame dozuna göre belirlenir.

  Vücut ağırlığı (kg) x doz (yükleme dozu için 4 mg/kg veya idame için 2mg/kg)

  Hacim (mL)= ———————————————————————————————–

  21 (mg/mL, hazırlanan çözeltinin konsantrasyonu)

  8 mg/kg (vücut ağırlığı) trastuzumab yükleme dozuna veya 3 haftada bir uygulanan 6 mg/kg (vücut ağırlığı) trastuzumab idame dozuna göre belirlenir’:

  Vücut ağırlığı (kg) x doz (yükleme için 8 mg/kg veya idame için 6 mg/kg)

  Hacim (mL)= ———————————————————————————————–

  21 (mg/mL, hazırlanan çözeltinin konsantrasyonu)

  Uygun çözelti volümü flakondan çekilmeli ve 250 mL %0.9 sodyum klorür içeren polivinilklorür, polietilen veya polipropilen infüzyon torbasına eklenmelidir; Dekstroz çözeltisi (%5) kullanılmamalıdır (Bkz. 6.2 Geçimsizlikler’). Köpüklenmenin önlenmesi için torba yavaşça ters döndürülerek çözelti karıştırılmalıdır. Uygulamadan önce parenteral ilaç ürünleri partikül ve renk değişiklikleri açısından gözle ineelenmedidir’. İnfüzyon hazırlandığında hemen uygulanması gerekir.

  Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller "Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği" ve "Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmelik”’lerine uygun olarak imha edilmelidir.

  Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman //ebs.titek.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol

  adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : lSHY3aklUZm?XCZm?XS3kOYnUyQ3NR

  15

  DEVAMINI OKU

  2.CANHERA nedir ve ne için kullanılır?

  CANHERA etkin madde olarak, bir monoklonal antikor olan trastuzumabı içermektedir. Monoklonal antikorlar spesifik proteinlere veya antijenlere bağlanırlar. Trastuzumab, insan epidermal büyüme faktörü 2 (HER2) olarak adlandırılan antijene seçici olarak bağlanmak üzere tasarlanmıştır. HER2, bazı kanser hücrelerinin yüzeyinde büyük miktarlarda bulunur ve bu hücrelerin büyümelerini tetikler. CANHERA HER2'ye bağlandığı zaman, bu tür hücrelerin büyümesini durdurarak ölmelerine yol açar.

  Her bir CANHERA ambalajı 1 flakon içerim Bu flakon, infüzyon (doğrudan damar yolundan damla şeklinde yapılan uygulama) çözeltisi için, beyaz ile uçuk sarı arası renkte, konsantre liyofilize (dondurulup-kurutulmuş) toz içerim Liyofilize toz kullanılmadan önce sulandırılmak ve seyredilmelidir.

  Doktorunuz aşağıdaki durumlarda meme ve gastrik kanser için size CANHERA reçete edebilir:

 • •  HER2 isimli proteini yüksek düzeyde üreten erken evre meme kanserinizin olması durumunda

 • HER2 isimli proteini yüksek düzeyde üreten metastatik meme kanserinizin olması durumunda (örneğin orijinal tümörden farklı yerlere yayılmış meme kanseri). CANHERA metastatik meme kanserinin ilk tedavisi için kemoterapi ilaçları olan paklitaksel veya dosetaksel ile kombinasyon halinde veya diğer tedavilerin başarısız olması halinde tek başına reçetelenebilir.

 • HER2 isimli proteini yüksek düzeyde üreten metastatik gastrik kanserinizin (mide kanseri) olması durumunda diğer kanser ilaçları kapesitabin veya 5-florourasil ve sisplatin ile kombinasyon halinde.

 • DEVAMINI OKU

  3.CANHERA nasıl kullanılır ?

  Tedaviye başlamadan önce doktorunuz tümörünüzdeki HER2 miktarını belirleyecektir. Sadece tümörlerinde yüksek düzeyde HER2 bulunan hastalar CANHERA ile tedavi edilirler. CANHERA yanlızca doktor veya hemşire tarafından verilmelidir. Doktorunuz sizin için uygun olan doz ve tedavi rejimini belirleyecektir. Uygulanacak olan CANHERA dozu vücut ağırlığınıza göre belirlenir. Alacağınız infüzyonların sayısı sizin tedaviye nasıl cevap vereceğinize bağlıdır. Doktorunuz bunu sizinle görüşecektir’.

  Erken evre meme kanseri, metastatik meme kanseri ve metastatik gastrik kanser için CANHERA 3 haftada bir verilir. Metastatik meme kanseri için CANHERA alternatif olarak haftada bir verilebilir.

  Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman //ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : lSHY3aklUZm?XCZm?XS3kOYnUyQ3XR

  Uygulama yolu ve metodu

  CANHERA intravenöz infüzyon (damar yolundan damla şeklinde yapılan uygulama) olarak doğrudan toplardamarlarınıza verilir. Tedavinizin ilk dozu 90 dakika boyunca verilir ve herhangi bir yan etki yaşamanız durumunda ilacınız verilirken bir sağlık uzmanı tarafından gözlemleneceksiniz. Başlangıç dozu sırasında problem yaşanmadığı taktirde, sonraki dozlar 30 dakika boyunca verilebilir (Bkz. 2. CANHERA'yı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ).

  Değişik yaş grupları

  :

  Çocuklarda kullanımı

  CANHERA’nın 18 yaşın altındakilerde kullanımı önerilmemektedir.

  Yaşlılarda kullanımı

  Özel kullanımı yoktur.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek yetmezliği:

  Özel kullanımı yoktur.

  Karaciğer yetmezliği:

  Özel kullanımı yoktur.

  Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.

  İlacınızı zamanında almayı unutmayınız.

  Eğer CANHERA ’nın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla CANHERA kullanırsanız

  CANHERA bir doktor veya hemşire tarafından verildiğinden, gereğinden fazla alma olasılığınız bulunmamaktadır.

  CANHERA ’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile Bu be^^^^§^f$?SZElektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman //ebs.titck.gov.tr/Basvuru/EImza/Kontrol adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : lSHY3aklUZmXZm?XS3kOYYıUyQ3XR

  CANHERA

  CANHERA'i kullanmayı unuttuysanız

  Doktorunuzla konuşmadan bu ilacı kullanmayı bırakmayınız. Tüm dozlar her hafta veya her üç haftada bir (doz şemanıza bağlı olarak) doğru zamanda alınmalıdır. Bu, ilacınızın en iyi şekilde etki etmesine yardımcı olacaktır.

  CANHERA’nın vücuttan atılması 7 ay sürebilir. Bu sebeple, tedaviniz tamamlanmışsa bile doktorunuz kalp fonksiyonlarınızın kontrolüne devam etmeye karar verebilir.

  Bu ilacın kullanılması ile ilgili ilave sorularınız olursa, doktorunuz, eczacınız veya hemşirenize sorunuz.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  CANHERA ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  DEVAMINI OKU

  4.Olası yan etkiler nelerdir ?

  Tüm ilaçlar gibi, CANHERA da yan etkilere neden olabilir ancak bu etkiler herkeste görülmez. Bu yan etkilerin bazıları ciddi olabilir ve hastaneye yatırılmaya kadar gidebilir.

  CANHERA infüzyonu sırasında, üşüme, ateş ve diğer grip benzeri belirtiler görülebilir. Bunlar çok yaygındır (10 hastada 1'den fazla hastayı etkileyebilir). Diğer infüzyonla ilişkili belirtiler, bulantı, kusma, ağrı, artan kas kasılması ve titreme, baş ağrısı, baş dönmesi, nefes almada güçlük, hırıltı, yüksek veya düşük kan basıncı, kalp ritim bozuklukları (kalp çarpıntısı, kalp ritim bozukluğu veya düzensiz kalp atışı), yüz ve dudakların şişmesi, döküntü ve yorgun hissetme. Bu belirtilerin bazıları ciddi olabilir ve bazı hastalar hayatlarını kaybetmişlerdir (Bkz. 2. CANHERA'yı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ).

  Bu belirtiler çoğunlukla ilk infüzyonla (damara damla damla akıtma) ve infüzyonun başlamasından sonraki ilk birkaç saat boyunca meydana gelir. Bu belirtiler genellikle geçicidir. İnfüzyon boyunca, ilk infüzyon başlangıcından sonra en az altı saat boyunca ve diğer infüzyonların başlangıcından sonra iki saat boyunca bir sağlık uzmanı tarafından izleneceksiniz.

  Reaksiyon gelişirse, tedaviniz yavaşlatılacak veya durdurulacaktır, yan etkileri gidermek için size tedavi uygulanabilir. Belirtiler iyileştikten sonra infüzyona devam edilebilir.

  Belirtiler bazen infüzyon başlangıcından 6 saat geçtikten sonra meydana gelebilir. Eğer bu sizin için geçerliyse, hemen doktorunuz ile iletişime geçiniz. Belirtiler bazen iyileşebilir ve sonrasında tekrar kötüleşebilir'.

  Diğer yan etkiler CANHERA ile yapılan tedavi sırasında, sadece infüzyona bağlı olmaksızın, herhangi bir zaman olabilmektedirler. Kalp sorunları bazen tedavi süresince ve zaman zaman tedavi durdurulduktan sonra oluşabilir ve ciddi olabilirler. Bunlar, muhtemelen kalp kaslarının zayıflaması nedeniyle oluşan kalp yetmezliği, kalp zarlarının iltihabı (yani şişkin, kırmızı, şiddetli ve ağrılı) ve kalp ritim bozukluklarını içermektedir. Bu aşağıdaki belirtilere neden olabilir.

 • Nefes darlığı (gece görülenler dahil)

 • Öksürük

 • Kollarda veya bacaklarda sıvı tutulumu (şişlik)

 • Kalp çarpıntısı (kalp ritim bozukluğu veya düzensiz kalp atışı)

 • Doktorunuz tedaviniz sırasında ve sonrasında kalbinizi düzenli olarak izleyecektir ancak yukarıdaki belirtilerden herhangi birini fark ederseniz derhal doktorunuza bildiriniz.

  CANHERA tedaviniz sonlandırıldıktan sonra yukarıda sözü geçen yan etkilerden herhangi birini farkederseniz doktorunuza danışmalı ve doktorunuzu daha önce CANHERA tedavisi aldığınız konusunda bilgilendirmelisiniz.

  CANHERA'nın çok yaygın görülen yan etkileri (10 hastanın en az 1’inde görülebilir)

 • Enfeksiyonlar

 • •  İshal

 • Kabızlık

 • Mide yanması (dispepsi)

 • Halsizlik

 • Deri döküntüleri

 • Karın ağrısı

 • Eklem ağrısı

 • Bazen ateşle birlikte seyreden, kırmızı ve beyaz kan hücrelerinin (enfeksiyonlarla savaşmaya yardımcı olan) sayısında azalma

 • Kas ağrısı

 • Konjonktivit (bir çeşit göz iltihabı)

 • Göz sulanması

 • Burun kanaması

 • Burun akması

 • Saç dökülmesi

 • Tremor (titreme)

 • Baş dönmesi

 • Sıcak basması

 • Sersemlik

 • Tırnak bozuklukları

 • Kilo kaybı

 • İştah kaybı

 • Uyuyamama (insomnia)

 • Tat algılamada değişiklik

 • Kanın pıhtılaşmasına yardımcı olan hücrelerin (trombosit) sayısında düşüklük

 • Morluklar

 • Parmak ve ayak uçlarının uyuşması veya karıncalanması

 • Ağız ve/veya boğazda kızarıklık, şişlik veya yaralar

 • El ve/veya ayaklarda acı, şişlik, kızarıklık veya uyuşma

 • Nefes darlığı

 • Baş ağrısı

 • Öksürük

 • Kusma

 • Bulantı

 • CANHERA'nın yaygın görülen yan etkileri (10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir)

 • Alerjik reaksiyonlar

 • Boğaz enfeksiyonları

 • Mesane ve deri enfeksiyonları

 • Zona hastalığı

 • Memede iltihaplanma

 • Pankreas ve karaciğerde iltihaplanma

 • Böbrek bozuklukları

 • Kasların aşırı gerginliği (hipertoni)

 • Kol ve bacaklarda ağrı

 • Kaşıntılı döküntü

 • Uyuklama (somnolans)

 • Basur (Hemoroid)

 • Kaşıntı

 • Ağız ve cilt kuruluğu

 • Göz kuruluğu

 • Terleme

 • Güçsüz ve kötü hissetme

 • Kaygı-endişe (anksiyete)

 • Depresyon

 • Düşünce bozuklukları

 • Astım

 • Akciğer enfeksiyonu

 • Akciğer hastalıkları

 • •  Sırt ağrısı

 • Boyun ağrısı

 • Kemik ağrısı

 • Akne

 • CANHERA’nın yaygın olmayan yan etkileri (100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir)

 • •  Sağırlık

 • Kabarcıklı kaşıntı

 • Kanda enfeksiyon

 • CANHERA’nın seyrek görülen yan etkileri (1000 hastanın birinden az görülebilir)

 • Güçsüzlük

 • Akciğerlerde iltihaplanma/yaralanma

 • •  Sarılık

 • CANHERA kullanımı sırasında rapor edilen diğer yan etkiler (mevcut verilerden hareketle sıklık tahmin edilemiyor)

 • Anormal veya yetersiz pıhtılaşma

 • •  Ani aşırı duyarlılık reaksiyonları (anafılaktik reaksiyonlar)

 • Yüksek potasyum düzeyleri

 • Beyin ödemi

 • Göz arkasında ödem/kanama

 • Şok

 • Kalp zarında ödem

 • Düşük kalp atım hızı

 • Anormal kalp ritmi

 • Solunum zorluğu

 • Solunum yetmezliği

 • Akciğerlerde ani sıvı toplanması

 • Solunum yollarının aniden daralması

 • Kanda anormal düşük oksijen seviyesi

 • Düz uzanma durumunda nefes alıp vermede zorluk

 • Karaciğer hasarı/yetmezliği

 • Yüzün, dudakların ve boğazın şişmesi

 • Anne karnında amniyotik kesenin içinde gelişen fetüsün çevresindeki (amniyotik) sıvının miktarında azalma

  Yaşadığınız bazı yan etkiler, etkisi altında olduğunuz meme kanserine bağlı olabilir. Eğer CANHERA'yı kemoterapi ile birlikte alıyorsanız, bazıları da kemoterapiye bağlı oluşabilir.

  Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçen yan etkilerden herhangi biri ile karşılaşırsanız veya bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

  Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  DEVAMINI OKU