İlaç Ara

CANOLEN %1 20 gr krem

Firma Bilgileri
Metin Sağlık Medikal ve Ecza Deposu
Satış Fiyatı
23.17 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
20
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

CANOLEN %1 krem

Deri yüzeyine sürülerek kullanılır

Etken Madde

Siklopiroksolamin lOmg/g

Yardımcı maddeler

Palmito-stearik etilen glikol ve polioksietilen glikon, PEG-6 gliseril linoleat, mineral yağ, benzoik asit, butil hidroksianisol, saf su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. CANOLEN nedir ve ne için kullanılır?

2. CANOLEN’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. CANOLEN nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. CANOLEN’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.CANOLEN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

CANOLEN’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  • CANOLEN’in içindeki etkin madde olan siklopiroksolamin veya ilacın içerdiği diğer maddelerden birine karşı aleıjiniz varsa kullanmayınız.
  • CANOLEN göze ve açık yaralara uygulanmamalıdır.
  • CANOLEN’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  • Hamileyseniz
  • Cinsel organların yakınındaki bölgelerde kullanıyorsanız, (İçerdiği mineral yağ, prezervatifin sızıntısına veya yırtılmasına neden olabilir. Bu yüzden CANOLEN krem ile prezervatifin temasından kaçınılmalıdır)
  • Sistemik emilimin artışından dolayı özellikle uzun süreli ve geniş yüzeylerde kullanıyorsanız,
  • Doktorunuz tarafından önerilen hijyen kurallarını dikkatli şekilde uygulamalısınız.

Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse, lütfen doktorunuza danışın.

CANOLEN’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

CANOLEN krem deri üstüne sürülerek, haricen kullanılır. Bu yüzden yiyecek ve içecek ile etkileşimi beklenmemektedir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

CANOLEN ancak doktorunuz tarafından gerekli görüldüğünde hamilelik sırasında kullanılabilir. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczanıza danışınız.

Süt verme sırasında CANOLEN sadece, kesinlikle gerekiyorsa kullanılmalıdır.

Araç ve makina kullanımı

Araç ve makine kullanımı üzerine özel önlem alınmasını gerektiren bir etkisi yoktur.

CANOLEN’in içeriğinde bulunan bazı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu tıbbi ürün benzoik asit içermektedir. Deriye, göze ve mukoz membranlarına hafif derecede irritan.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Başka ilaçlarla karşılıklı etkileşmeye şimdiye kadar rastlanmamıştır.

5.CANOLEN’in saklanması

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra CANOLEN’i kullanmayınız.

Ruhsat sahibi: METİN Sağlık Ecza Deposu İlaç San.ve Tic.Ltd.Şti. YeşilobaMah. 46118 Sk. No:3/B Edip Özaltın Sitesi 01100 Seyhan-Adana

Üretim yeri: Biofarma İlaç San. ve Tic.A.Ş. Akpınar Mah. Osmangazi Cad. No: 158 Sancaktepe/İSTANBUL

DEVAMINI OKU

2.CANOLEN nedir ve ne için kullanılır?

CANOLEN, 1 gramında 10 mg siklopiroksolamin etkin maddesini içerir. 20 g krem içeren alüminyum tüpte ambalajlanarak kullanıma sunulmuştur. Piyasada dermal sprey solüsyon ve vajinal krem formları bulunur.

DEVAMINI OKU

3.CANOLEN nasıl kullanılır ?

Derinizdeki hasta olan kısımlara günde iki defa, CANOLEN krem sürünüz ve kurumaya bırakınız.

Derinizdeki belirtiler geçinceye kadar (genellikle 2 hafta) bu tedaviye devam ediniz.

Nüksleri önlemek için bu uygulamayı 1-2 hafta daha devam ettiriniz.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

Doktorunuz zorunlu olarak kullanılmasına karar vermedikçe 6 yaşından küçük çocuklarda ve yeni doğmuş bebeklerde kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda kullanımı

65 yaş ve üstü hastaların genelde yetişkin hastalardan farklı şekilde yanıt verdiğini gösterecek yeterli veri mevcut değildir. Doktorunuz size uygun tedavi dozunu ve şeklini ayarlayacaktır.

Eğer CANOLEN’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla CANOLEN kullanırsanız

CANOLEN ’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullandıysanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

CANOLEN'i kullanmayı unuttuysanız

Hatırlar hatırlamaz, CANOLEN ‘i hastalıklı deri üstüne sürünüz.

Unutulan dozları dengelemek için bir sonraki dozu daha fazla miktarda uygulamayınız.

CANOLEN ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

DEVAMINI OKU

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi CANOLEN’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini far ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

• Alerjik temasla ortaya çıkan deri hastalığı benzeri, nadiren geçici bir kaşıntı ve yanma ile ciltte tahriş

Bunlar CANOLEN’in hafif yan etkileridir.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

DEVAMINI OKU