İlaç Ara

CANTAB PLUS 32 mg/12.5 mg 28 tablet

Firma Bilgileri
Nobel İlaç Sanayii ve Tic. Anomim Şirketi
Satış Fiyatı
50.23 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
28
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

C ANT AB PLUS 32 mg/25 mg tablet Ağızdan alınır.

Etken Madde

:    Kandesartan sileksetil 32 mg,

Hidroklorotiyazid 25 mg

Yardıma maddeler:    Laktoz    monohidrat,    mısır    nişastası,    polietilen    glikol    8000    P,

hidroksipropil selüloz – L, kalsiyum karboksimetil selüloz, kırmızı demiroksit (E 172), magnezyum stearat

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. CANTAB PLUS nedir ve ne için kullanılır?

2. CANTAB PLUS’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. CANTAB PLUS nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. CANTAB PLUS’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.CANTAB PLUS kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

CANTAB PLUS’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,

• Kandesartan sileksetil’e ve hidroklorotiyazid’e veya bu ilaçtaki herhangi bir maddeye karşı alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) var ise,

• Sülfonamid içeren ilaçlara alerjiniz var ise (Emin olmak için doktorunuza danışınız),

• Ciddi karaciğer hastalığınız veya safra yolları tıkanıklığınız var ise (safra kesesinden safranın atılması ile ilgili bir problem),

• Ciddi böbrek problemleriniz var ise,

• Gut hastalığınız var ise,

• Kanınızdaki potasyum seviyesi sürekli düşük ise,

• Kanınızdaki kalsiyum seviyesi sürekli yüksek ise,

• Emziriyorsanız,

Yukarıdaki durumların size uyup uymadığından emin değilseniz CANTAB PLUS’ı kullanmadan önce doktorunuza danışınız.

CANTAB PLUS’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer aşağıdaki durumlar sizde mevcut ise, CANTAB PLUS’ı kullanmaya başlamadan önce doktorunuz ile konuşunuz:

•    Şeker hastası iseniz,

•    Kalp, karaciğer ve böbrek problemleriniz var ise,

•    Yakın zamanda size böbrek nakli yapıldı ise,

•    Kusuyorsanız, yakın zamanda fazla miktarda kustuysanız veya ishal iseniz,

•    Conn’s sendromu denilen (primer hiperaldosteronizm olarak da bilinen) böbrek üstü bezi hastalığınız var ise,

• Sistemik lupus eritematozus (SLE) olarak bilinen bir hastalığınız var ise veya geçmişte oldu ise,

• Kan basıncınız düşükse,

• İnme geçirdiyseniz,

• Astım veya alerji geçirdiyseniz,

• Steroid olmayan antiinflamatuvar ilaçlar (NSAİİ) kullanıyorsanız.

Bu koşullardan herhangi birine sahipseniz doktorunuz sizi daha sık görmek ve bazı testler yapmak isteyebilir.

Eğer bir operasyon geçirecek iseniz doktorunuza veya diş hekiminize CANTAB PLUS kullandığınızı söyleyiniz. Çünkü CANTAB PLUS bazı anestezik ilaçlar ile birlikte kullanıldığında kan basıncınızın düşmesine neden olabilir.

CANTAB PLUS, deride güneş ışığına karşı hassasiyete neden olabilir.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

CANTAB PLUS’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

• CANTAB PLUS’ı yemek ile birlikte veya açken alabilirsiniz.

• Alkol kullanıyorsanız CANTAB PLUS kullanmadan önce doktorunuz ile konuşunuz. CANTAB PLUS kullandığı sırada alkol kullanan bazı kişiler baygınlık veya sersemlik hissedebilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamile iseniz, hamile olduğunuzdan şüpheleniyorsanız veya hamile kalmayı düşünüyor iseniz CANTAB PLUS’ı kullanmamalısınız. Hamile olduğunuzu düşünüyorsanız (bir şüpheniz var ise) doktorunuza bildirmelisiniz. Hamile olduğunuzu veya hamile kalmayı düşündüğünüzü doktorunuza bildirdiğinizde doktorunuz CANTAB PLUS kullanmayı bırakmanızı isteyecektir. Doktorunuz CANTAB PLUS yerine başka bir ilaç kullanmanızı önerebilir. CANTAB PLUS hamilelik sırasında kullanıldığında bebeğinizde ciddi hasara, hatta bebeğinizin ölümüne bile neden olabilir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emziriyorsanız veya emzirmeye başlamak üzere iseniz doktorunuza bildiriniz.

Emzirme

Araç ve makina kullanımı

Bazı kişiler CANTAB PLUST kullanırken yorgunluk ve sersemlik hissedebilir. Eğer siz de aynı durumda iseniz, araç sürmeyiniz ve herhangi bir alet ve makine kullanmayınız.

CANTAB PLUS’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

CANTAB PLUS bir çeşit şeker olan laktoz içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksızlığınız olduğu söylenmişse, bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz. Yardımcı maddelerin listesi bu Kullanma Talimatı’nın başında yer almaktadır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Bitkisel veya reçetesiz aldığınız ilaçlar da dahil olmak üzere eğer şu anda başka bir ilacı veya ilaçları kullanıyorsanız veya kısa bir süre Önce kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza söyleyiniz.

CANTAB PLUS bazı ilaçların işleyişini etkileyebilir, bazı ilaçların da CANTAB PLUS üzerinde etkileri olabilir. Bazı ilaçları alıyorsanız doktorunuzun size zaman zaman kan testleri yapması gerekebilir.

Özellikle aşağıdaki ilaçları kullanıyorsanız doktorunuza bildiriniz:

 • Beta blokörler, diazoksit veya enalapril, kaptoprİl, lisinopril ve ramipril gibi ADE (anjiyotensin dönüştürücü enzim) inhibitörleri de dahil olmak üzere kan basıncınızı düşüren diğer ilaçlar,
 • İbuprofen, naproksen veya diklofenak gibi steroid olmayan antiinflamatuvar ilaçlar (NSAİİ-ağrıyı ve iltihabı azaltan ilaçlar),
 • Selekoksib veya etorikoksib gibi COX-2 inhibitörleri (ağrıyı ve iltihabı azaltan ilaçlar),
 • Günde 3 g’ dan fazla asetilsalisilik asit (ağrıyı ve iltihabı azaltan ilaç),
 • Potasyum içeren potasyum tuzları veya ilaveleri (kandaki potasyum seviyenizi arttıran ilaçlar),
 • Kalsiyum veya D vitamini ilaveleri,
 • Kolestipol veya kolestiramin gibi kolestrolünüzü düşüren ilaçlar,
 • Diyabette kullanılan ilaçlar (tabletler veya insülin),
 • Digoksin ve beta blokörler gibi kalp atım hızının kontrol edilmesinde kullanılan ilaçlar (antiaritmik ajanlar),
 • Kandaki potasyum seviyelerinden etkilenebilen ilaçlar (bazı antipsikotik ilaçlar gibi),
 • Heparin (kanı seyrelten bir ilaç),
 • İdrar sökücüler (diüretikler),
 • Laksatifler,
 • Penisilin (bir antibiyotik),
 • Amfoterisin (mantar enfeksiyonlarının tedavisi için),
 • Lityum (ruhsal problemler için bir ilaç),
 • Steroidler (prednizolon gibi),
 • Hipofız hormonu (ACTH Pituiter hormon-steroid sentezi ile ilgili hormon tedavisinde),
 • Kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar,
 • Amantadin (Parkinson hastalığının veya virüslerin neden olduğu ciddi enfeksiyonların tedavisinde),
 • Barbitüratlar (aynı zamanda epilepsi tedavisinde kullanılan bir çeşit    sedatif),
 • Karbenoksolon (yemek borusu hastalıklarının tedavisinde veya ağız    içi    yaralarında),
 • Atropin ve biperiden gibi antikolinerjik ajanlar,
 • Siklosporin (organ nakli İçin kullanılan bir ilaç),
 • • Baklofen (spastisitenin hafifletilmesinde kullanılan bir ilaç), amifostin (kanser tedavisinde kullanılan bir ilaç) gibi ilaçlar ve bazı antipsikotikler gibi antihipertansif etkiyi arttırabilecek bazı ilaçlar,

 • Alkol kullanımı.
 • Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  , lütfen bunlar hakkında doktorunuza veya eczacınıza bilgi veriniz.

  5.CANTAB PLUS’in saklanması

  CANTAB PLUS’ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

  25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

  Orijinal ambalajında saklayınız.

  Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.

  CANTAB PLUS’ı etiket veya ambalaj üzerinde yer alan son kullanma tarihini geçtikten sonra kullanmayınız. Son kullanma tarihi o ayın son gününe kadardır.

  Ruhsat sahibi:

  NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

  İnkılap Mah. Akçakoca Sok. No: 10 34768 Ümraniye / İSTANBUL

  Üretim yeri:

  NOBELFARMA İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. Sancaklar, 81100 DÜZCE

DEVAMINI OKU

2.CANTAB PLUS nedir ve ne için kullanılır?

İlacınızın ismi CANTAB PLUS'tır. 28 ve 84 tabletlik ambalajlarda kullanıma sunulmuştur. Tabletler pembe renkli, oblong, bir yüzü tek çentikli, diğer yüzü NOBEL yazılıdır ve üzerlerindeki çizgi boyunca iki eşit parçaya bölünebilirler.

CANTAB PLUS yüksek kan basıncının tedavisinde kullanılmaktadır (hipertansiyon tedavisinde). İki adet etken madde içermektedir: Kandesartan sileksetil ve hidroklorotiyazid. Bu iki etken madde kan basıncınızın düşürülmesinde birlikte rol almaktadırlar.

• Kandesartan sileksetil, 'anjiyotensin II reseptör antagonisti' adı verilen bir ilaç grubuna aittir. Kan damarlarınızı gevşetmekte ve genişletmektedir. Bu da kan basıncınızın düşmesine yardımcı olmaktadır.

* Hidroklorotiyazid, 'diüretikler' (idrar söktürücüler) adı verilen bir ilaç grubuna aittir. Vücudunuzdan suyun ve sodyum gibi tuzların idrar ile uzaklaştırılmasına yardımcı olur. Bu da kan basıncınızın düşmesini sağlar.

Doktorunuz CANTAB PLUS'ı, kan basıncınızın tek başına kandesartan sileksetil veya hidroklorotiyazid ile düşürülemediği durumlarda reçete edebilir.

DEVAMINI OKU

3.CANTAB PLUS nasıl kullanılır ?

CANTAB PLUS'ı doktorunuzun size söylediği şekilde kullanınız. Emin olmadığınız durumlarda doktorunuza veya eczacınıza danışınız. CANTAB PLUS'ı her gün kullanmanız önemlidir.

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Genel doz günde 1 tablettir.

Uygulama yolu ve metodu

• Tabletleri bütün olarak bir bardak su ile yutunuz.

• Tabletleri her gün aynı saatte almaya çalışınız. Bu, sizin tableti almayı hatırlamanıza yardımcı olacaktır.

Çocuklarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlı hastalarda doz ayarlaması gerekmez.

Özel kullanım durumları

Hafif ve orta derecede böbrek yetmezliği olan hastalarda kandesartan sileksetil'İn önerilen başlangıç dozu 4 mg'dır. Ağır böbrek yetmezliğiniz varsa CANTAB PLUS'ı kullanmamalısınız.

Hafif ve orta derecede karaciğer yetmezliğiniz var ise, doktorunuz sizin için uygun dozu belirleyecektir. Bu durumda önerilen başlangıç dozu 4 mg'dır. Ağır karaciğer yetmezliğiniz veya kolestazis-var ise CANTAB PLUS'ı kullanmamalısınız.

Eğer CANTAB PLUS’m etkisinin çok güçlü ya da çok zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise, doktorunuzla ya da eczacınızla konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla CANTAB PLUS kullanırsanız

Kullanmanız gerekenden daha fazla CANTAB PLUS kullanırsanız

CANTAB PLUS'i kullanmayı unuttuysanız

Unuttuğunuz dozu dengelemek için çift doz almayınız.

Sadece zamanı gelince bir sonraki dozunuzu alınız,

CANTAB PLUS ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Eğer CANTAB PLUS kullanmayı bırakırsanız, kan basıncınız tekrar artabilir. Bu nedenle doktorunuzla konuşmadan önce CANTAB PLUS'ı kullanmayı bırakmayınız.

Bu ürünün kullanımı ile ilgili başka sorularınız varsa, doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

DEVAMINI OKU

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi CANTAB PLUS’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Bu yan etkilerin ortaya çıkabileceğini bilmeniz önemlidir. CANTAB PLUS’ın bazı yan etkileri kandesartan sileksetil ve bazıları da hidroklorotiyazid'den ileri gelmektedir.

Eğer aşağıdaki alerjik reaksiyonlardan herhangi biri ile karşılaşırsanız, CANTAB PLUS almayı kesip hemen tıbbi yardım alınız:

• Yüzünüzün, dudaklarınızın, dilinizin ve/veya boğazınızın şişmesi ile birlikte veya tek başına nefes almada güçlük

• Yüzünüzün, dudaklarınızın dilinizin ve/veya boğazınızın şişmesi sonucunda yutmada güçlük

• Derinizde ciddi kaşıntı (kabarcıklarla birlikte ortaya çıkan)

Bunlann hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin CANTAB PLUS'a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Yan etkiler şu şekilde sınıflandırılır:

Yaygın (100 hastadan 1 ila 10 hastada görülen)

Yaygın olmayan (100 hastanın 1'inden daha azında görülen)

Seyrek (1000 hastanın Tinden daha azında görülen)

Çok seyrek (10 000 hastanın Tinden daha azında görülen)

Kandesartan ile görülen olası yan etkiler aşağıdaki gibidir:

Yaygın görülen yan etkiler

 • S ersem 1 i k/baş dönmesi,baş ağrı s ı
 • Çok seyrek görülen yan etkiler

 • Trombositlerinizde veya kırmızı veya beyaz kan hücrelerinizde azalma. Bu durum yorgunluğa, bir enfeksiyona, ateşe veya kolay morarmaya neden olabilir.
 • Kanınızdaki sodyum miktarının azalması. Bu ciddi bir azalma İse yorgunluk, enerji yoksunluğu veya kas krampları hissedebilirsiniz.
 • Özellikle böbrek problemleriniz veya kalp yetmezliğiniz var ise, kanınızda potasyum miktarının artması veya azalması (Bu ciddi bir etki İse, yorgunluk, güçsüzlük, düzensiz kalp atımı hissedebilirsiniz.)
 • Öksürük
 • Bulantı
 • Karaciğerinizde iltihaplanma (hepatit) dahil, karaciğerinizin çalışmasındaki değişiklikler. Yorgunluk, grip benzeri bulgular, cildinizde ve göz akında sararma gibi belirtiler görebilirsiniz.
 • Hızlı gelişen, derinin su toplaması veya soyulması, ağızda olası su toplaması şeklinde gelişen ciddi döküntü, topak topak kaşıntılı döküntü (ürtiker), kaşıntı
 • Sırt ağrısı, eklemlerde ve kaslarda ağrı
 • Özellikle böbrek problemleriniz ve kalp yetersizliğiniz var ise, böbreklerinizin çalışmasına yönelik etkiler.
 • Hidroklorotiyazid ile monoterapide genellikle 25 mg ve daha yüksek dozlarda görülen yan etkiler.

  Yaygın görülen yan etkiler:

 • Kan testi değerlerinizde değişiklik
 • - Kanınızdaki sodyum miktarının azalması. Bu ciddi bir azalma ise yorgunluk, enerji yoksunluğu veya kas krampları hissedebilirsiniz.

  - Özellikle böbrek problemleriniz veya kalp yetmezliğiniz var ise, kanınızda potasyum miktarının azalması (Bu ciddi bir etki ise, yorgunluk, güçsüzlük, düzensiz kalp atımı hissedebilirsiniz.)

  - Kanınızda ürik asit ve şeker miktarlarının artması

  - Kanınızdaki kolestrol/trigliserid miktarlarının artması (Bu durum İncelenmektedir.)

  •    İdrarınızda şeker bulunması

 • Baş dönmesi, sersemlik hissi, halsizlik
 • Baş ağrısı
 • Solunum enfeksiyonu
 • Yaygın olmayan yan etkiler:

 • Kan basıncında düşüş. Bu durum sersemlik    ve baygınlık    hissine neden    olabilir.
 • •    İştah kaybı, ishal, kabızlık, mide iritasyonu

 • Deride döküntü, topak topak kaşıntılı    döküntü    (ürtiker),    güneş    ışığına bağlı
 • hassasiyetin neden olduğu döküntü

  Seyrek görülen yan etkiler:

  • Sarılık (cilt renginizin veya gözlerinizin beyaz kısımlarının sararması). Bu durum ortaya çıkarsa, DERHAL doktorunuza bildiriniz.

  • Özellikle böbrek problemleriniz ve kalp yetersizliğiniz var ise, böbreklerinizin çalışmasına yönelik etkiler.

  • Uyuma zorluğu, depresyon, huzursuzluk

  • Kollarınızda veya bacaklarınızda karıncalanma veya iğnelenme

  • Kısa süreli bulanık görme

  • Anormal kalp atışı

  • Solunum güçlüğü (akciğer iltihabı ve akciğerlerde sıvı)

  • Yüksek ateş

  • Pankreasın iltihaplanması. Bu durum midede orta dereceden ciddiye doğru bir ağrıya neden olur.

  • Kas krampları

  • Kan damarlarınızda oluşan hasarın neden olduğu deride kırmızı veya pembe noktaların oluşması

  • Trombositlerinizde veya kırmızı veya beyaz kan hücrelerinizde azalma. Bu durum yorgunluğa, bir enfeksiyona, ateşe veya kolay berelenmeye neden olabilir.

  • Var olan lupus eritematozusun kötüleşmesi- reaksiyonlar şeklinde veya farklı deri reaksiyonların görülmesi ile

  • Yüzün, dudakların dilin ve/veya boğazın şişmesi

  • Kan üre azotu ve kanınızdaki kreatinin miktarında artış (Bu durum İncelenmektedir.) Ayrıca ani miyop veya ani gelişen ciddi göz ağrısı görülebilir.

  CANTAB PLUS beyaz kan hücrelerinin sayısında azalmaya neden olabilir. Enfeksiyonlara karşı direnciniz düşebilir ve sizde yorgunlukla birlikte enfeksiyon ve ateş görülebilir. Böyle bir durumda doktorunuza başvurunuz. Doktorunuz CANTAB PLUS'ın kanınıza herhangi bir etkisi (agranülositoz) olup olmadığını anlamak için sizden zaman zaman kan testleri yaptırmanızı isteyebilir.

  Eğer bu kullarıma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu ya da eczacınızı bilgilendiriniz.

  DEVAMINI OKU