İlaç Ara

CAPCIDERM %0.075 45 G krem

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Berko İlaç ve Kimya Sanayi Ltd. Şti.
Satış Fiyatı
49.64 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
45
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

CAPCIDERM %0.075 krem Haricen kullanılır.

Etken Madde

Her 1 gram krem; 0.75 mg kapsaisin içerir.

Yardımcı maddeler

Benzil alkol, setil alkol, sorbitol (%70) çözeltisi, beyaz parafın, isopropil miristat, gliseril stearat, PEG 100 stearat ve deiyonize su içermektedir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. CAPCIDERM nedir ve ne için kullanılır?

2. CAPCIDERM’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. CAPCIDERM nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. CAPCIDERM’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.CAPCIDERM kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

CAPCIDERM’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

 • Kapsaisine ve CAPCIDERM’in bileşiminde yer alan maddelere karşı aleıjiniz varsa,
 • Çatlamış veya tahriş olmuş deri üzerinde,
 • 12 yaşın altındaki çocuklarda.
 • CAPCIDERM’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

 • Gözlere temas ettirmeyiniz. Yanlışlıkla gözünüze kaçarsa veya çatlamış ya da tahriş olmuş deri üzerine bulaşırsa, bol miktarda suyla yıkayınız.
 • Kremi uyguladıktan hemen sonra ellerinizi yıkayınız ancak uygulama yaptığınız bölge ellerinizse, bu durumda ellerinizi uygulamadan 30 dakika sonra yıkayınız.
 • CAPCIDERM kremi uygulamadan hemen önce veya uyguladıktan hemen sonra sıcak banyo veya duş yapmaktan kaçınınız.
 • CAPCIDERM krem üzerine sıkı bandaj uygulamayınız.
 • Kremin buğusunu solumaktan kaçınınız çünkü gözlerde tahrişe ve solunum güçlüklerine (astımın kötüleşmesi dahil) neden olabilir.
 • Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.
 • CAPCIDERM’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur.

  Hamilelik

  •    İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamilelik

  •    Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

  Emzirme

  •    İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

 • CAPCIDERM’i emzirme döneminde doktorunuza danışmadan kullanmayınız.
 • Araç ve makina kullanımı

  Araç ve makina kullanımı

  CAPCIDERM’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Setil alkol içermesi nedeniyle CAPCIDERM lokal deri reaksiyonlanna (örn. temas dermatiti) yol açabilir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  CAPCIDERM’in diğer tıbbi ürünlerle topikal uygulama aracılığıyla bilinen ya da beklenen bir etkileşimi yoktur.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  5.CAPCIDERM’in saklanması

  CAPCIDERM’i çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

  Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.

  Tüpiin veya ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden önce CAPCIDERM’i kullanınız.

  Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz CAPCIDERM’i kullanmayınız.

  Adres    : Yenişehir Mah. Özgür Sok. No: 16 Ataşehir/İstanbul

  Telefon    : 0216 456 65 70 Pbx

  Faks    : 0216 456 65 79

  e-mail    : info@berko. com.tr

  Üretici    : Münir Şahin İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.

  Adres    : Yunus Mahallesi, Sanayi Caddesi No:22 Kartal/İstanbul

  Telefon    : 0216 306 62 60 (5 Hat)

  Faks    : 0216 353 94 26

  DEVAMINI OKU

  2.CAPCIDERM nedir ve ne için kullanılır?

  CAPCIDERM; 45 g’lık alüminyum tüplerde pazarlanan, kapsaisin içeren ve haricen kullanılan bir kremdir.

  CAPCIDERM,

  • Zona (Herpes zostef) olduktan sonra deri yüzeyine yakın sinirlerden kaynaklanan ağrının giderilmesinde,
  • Şeker hastalığı nedeniyle ellerine veya ayaklarına giden sinirlerde hasar olan hastalarda ağrının giderilmesinde,
  • Eklem iltihabı, eklem kireçlenmesi, kas ve eklem ağrılarının giderilmesinde kullanılır.
  DEVAMINI OKU

  3.CAPCIDERM nasıl kullanılır ?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği durumlarda CAPCIDERM’i günde 3-4 kez uygulayınız. Her uygulama arası en az 4 saat olmalıdır. Diyabete bağlı sinir hasanndan kaynaklanan ağrıyı gidermek için CAPCIDERM kullanıldığında, tedavi normalde 8 hafta sürmektedir.

  Uygulama yolu ve metodu

  CAPCIDERM sadece haricen kullanım içindir.

 • Az miktarda kremi (bezelye büyüklüğünde), uygulama yapılacak bölge üzerine parmaklarınızla ovarak yayınız. Krem görünmez hale gelene kadar ovmayı sürdürünüz.
 • CAPCIDERM uygulamasından sonra derhal ellerinizi yıkayınız, ancak ellerinizdeki sinir hasarını tedavi ediyorsanız, bu durumda ellerinizi yıkamadan 30 dakika bekleyiniz.
 • Değişik yaş grupları

  Çocuklarda Kullanım:

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlılarda Kullanım:

  CAPCIDERM’in yaşlı hastalardaki kullanımı yetişkinlerdeki gibidir.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

  Ağır böbrek ve karaciğer yetmezliği durumunda özel bir kullanım yoktur.

  Eğer CAPCIDERM’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla CAPCIDERM kullanırsanız

  CAPCIDERM’i kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  CAPCIDERM, sınırlı ve yüzeysel bir bölgede kullanıldığından aşırı dozda kullanılmasının bir yan etkisi yoktur.

  CAPCIDERM'i kullanmayı unuttuysanız

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz kullanmayınız.

  CAPCIDERM ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  Bulunmamaktadır. Tedavi döneminden sonra bir iyileşme görülmezse tanı ve tedavi gözden geçirilmelidir.

  DEVAMINI OKU

  4.Olası yan etkiler nelerdir ?

  Tüm ilaçlar gibi CAPCIDERM’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Aşağıdakilerden biri olursa, CAPCIDERM’i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz.

 • Yüz, dil, boğazda şişme
 • Nefes darlığı, hırıltılı soluma
 • Bunlar çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bu yan etkiler sizde mevcut ise sizin CAPCIDERM’e karşı ciddi aleıjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

 • Burun akıntısı
 • Öksürme
 • Hapşırma
 • Nefes darlığı veya astımın kötüleşmesi şeklinde gözlerde, burunda ve boğazda kısa süreli tahriş
 • CAPCIDERM krem, uygulandığında kısa süreli yanma hissine yol açabilir. Bu yanma özellikle aşağıdaki durumlarda görülür:

 • Krem, günde 3 veya 4 kereden az kullanıldığında
 • Çok fazla krem uygulandığında
 • Krem, sıcak banyo veya duştan hemen önce veya sonra uygulandığında
 • Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  DEVAMINI OKU