İlaç Ara

CARDOFIX 10 mg/160 mg 28 film kaplı tablet

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Sanovel İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Satış Fiyatı
47.72 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
28
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

CARDOFİX 10 mg/160 mg film kaplı tablet Ağız yolu ile alınır.

Etken Madde

Her film kaplı tablette 10 mg amlodipin baza eşdeğer 13.87 mg amlodipin besilat ve 160 mg valsartan

Yardımcı maddeler

Mikrokristalin selüloz, prejelatinize nişasta, kolloidal silikondioksit, magnezyum stearat, laktoz monohidrat, HPMC 2910, titanyum dioksit (El71), polietilen glikol 4000, san demiroksit (El72), FD&C San #5 / Tartrazin Alüminyum Lake (El02), FD&C Mavi #2 / İndigo karmin Alüminyum Lake (El32), FD&C San #6 / Sunset sansı FCF Alüminyum Lake (El 10)

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. CARDOFIX nedir ve ne için kullanılır?

2. CARDOFIX’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. CARDOFIX nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. CARDOFIX’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.CARDOFIX kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

CARDOFIX’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

 • Valsartana, amlodipin besilata ya da CARDOFIX’in içerdiği yardımcı maddelerden herhangi birisine karşı aleminiz ya da olağandışı bir tepkiniz varsa (eğer alerjiniz olabileceğini düşünüyorsanız, doktorunuzdan tavsiyede bulunmasını isteyiniz),
 • Şiddetli karaciğer yetmezliğiniz, safra yoluna bağlı siroz ya da safra birikimine neden olan hastalığınız varsa,
 • Şiddetli böbrek yetmezliğiniz varsa ya da diyalize giriyorsanız,
 • Aliskiren (kan basıncım düşüren bir ilaç) kullanırken, kan şekeri düzeyleriniz yüksekse ve şeker hastası (Tip II diyabet) iseniz veya böbrek yetmezliğiniz varsa,
 • Hamileyseniz ya da hamile kalmayı planlıyorsanız bu ilacı kullanmayınız.
 • CARDOFIX’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer;

 • Sık sık kusma ya da ishal şikayetiniz varsa ya da idrar söktürücü bir ilaç (diüretik) kullanıyorsanız,
 • Kanınızdaki potasyum düzeyinin artırılması için başka ilaçlar ya da maddeler kullanıyorsanız (belli tipteki idrar söktürücü (diüretik) ilaçlar, potasyum takviyeleri gibi),
 • Karaciğer ya da böbrek problemleriniz varsa,
 • Böbrek nakli geçirdiyseniz ya da böbreklerinize kan götüren damarlarınızda daralma olduğu teşhis edildiyse,
 • Vücudunuzda üretilen aldosteron isimli hormonun yüksek düzeyde seyrettiği böbrek bezlerini etkileyen hastalığınız (primer hiperaldosteronizm) varsa,
 • Bir ADE inhibitörü (yüksek tansiyon tedavisinde kullanılan bir ilaç grubu) veya aliskiren (kan basıncını düşüren bir ilaç) ile tedavi ediliyorsamz,
 • ADE inhibitörleri (yüksek tansiyon tedavisinde kullanılan bir ilaç grubu) gibi diğer İlaçlarla alınırken yüzde ve boğazda şişlik meydana geliyorsa CARDOFİX kullanımım durdurunuz ve derhal doktorunuzla bağlantıya geçiniz. Bir daha tekrar CARDOFİX almamalısınız.
 • Doktorunuz, kalp kapakçıklarınızda daralma (aort veya mitral stenoz) ya da daralmayla birlikte kalp kasınızda anormal kalınlaşma (obstrüktif hipertrofık kardiyomiyopati) teşhis ettiyse,
 • Kalp yetersizliğiniz varsa veya kalp krizi geçirdiyseniz başlangıç dozu için doktorunuzun tavsiyesine uyunuz. Doktorunuz aynca böbrek fonksiyonlarınızı da kontrol edebilir.
 • Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  CARDOFIX’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  CARDOFİX’i aç veya tok kamına alabilirsiniz.

  CARDOFDCin içeriğinde yer alan amlodipin ve valsartan maddelerinin yiyeceklerle ve bitkisel ürünlerle etkileşimi bildirilmemiştir.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamileyseniz ya da hamile kalmayı planlıyorsanız bu ilacı kullanmayınız. Bu ilacın hamilelik sırasında kullanımı henüz doğmamış olan bebekte görülebilecek ciddi hasarlarla ilişkilendirilmiştir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Eğer emziriyorsanız doktorunuzu bilgilendiriniz. Emziren kadınların CARDOFİX kullanmamaları gerekmektedir.

  Araç ve makina kullanımı

  Yüksek kan basıncının tedavi edilmesi için kullanılan diğer ilaçların (antihipertansif ilaçlar) çoğunda olduğu gibi CARDOFİX de nadiren sersemliğe neden olabilir ve konsantrasyon kabiliyetini bozabilir. Bu nedenle araç ya da makine kullanmadan önce veya diğer dikkat gerektiren etkinliklerde bulunmadan önce, CARL)OFİX‘in etkilerine nasıl cevap verdiğinizi bildiğinizden emin olunuz. Emin olmadığınız takdirde araç ve makine kullanmayınız.

  CARDOFIX’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  CARDOFİX laktoz içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksız olduğunuz söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  CARDOFİX,in içeriğinde bulunan diğer yardımcı maddelere karşı aşırı bir duyarlılığınız yoksa, bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

 • Derideki mantar enfeksiyonlarını önlemede ve tedavi etmede kullanılan ilaçlar (ketokonazol, itrakonazol gibi),
 • AIDS veya HIV enfeksiyonlarını tedavi etmede kullanılan ilaçlar (ritonavir, indinavir
 • 5.CARDOFIX’in saklanması

  CARDOFDC’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25 °C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

  Orijinal ambalajında saklayınız.

  Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

  Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra CARDOFIX’i kullanmayınız.

  Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz CARDOFIX’i kullanmayınız.

  Ruhsat sahibi: Sanovel İlaç San. ve Tic. A.Ş. 34460 İstinye-İstanbul

  Üretim yeri:    Sanovel İlaç San. ve Tic. A.Ş.

  34580 Silivri – İstanbul

DEVAMINI OKU

2.CARDOFIX nedir ve ne için kullanılır?

CARDOFİX, 28 adet film kaplı tablet içeren blister ambalajda takdim edilmektedir.

Oblong, bikonveks kenarı düz, koyu-san renkli film kaplı tabletlerdir.

Her bir film kaplı tablet, 10 mg amlodipin ve 160 mg valsartan içerir.

CARDOFİX, kalsiyum kanal blokörleri sınıfına ait bir madde olan amlodipin ve anjiyotensin II reseptör antagonistleri sınıfına ait bir madde olan valsartan içerir. Bu maddelerin ikisi de yüksek kan basıncınızın (hipertansiyon) kontrol edilmesini sağlar. Amlodipin, damar düz kas hücrelerinin kalsiyum kanallarım bloke eder; bu da, kan damarlarının kasılmasını önler. Vücut tarafından üretilen bir madde olan anjiyotensin II, kan damarlarının büzülmesine neden olarak kan basmcım artırır. Valsartan, anjiyotensin Ifnin etkisini bloke ederek etki eder. Bu iki mekanizma da kan damarlarınızı gevşetir ve kan basıncınızı düşürür.

CARDOFİX, kan basıncı tek başına amlodipin ya da valsartan içeren bir ilaç ile yeterince kontrol edilemeyen hastalarda, yüksek kan basıncının (hipertansiyonun) tedavi edilmesi amacıyla kullanılır. Eğer, yüksek kan basıncı uzun süre devam ederse beyin, kalp ve böbreklerdeki kan damarlarını tahrip edebilir ve inmeye, kalp yetmezliğine ya da böbrek yetmezliğine yol açabilir. Kan basıncının normal düzeye düşürülmesi, bu bozuklukların ortaya çıkma riskini azaltır.

DEVAMINI OKU

3.CARDOFIX nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

 • CARDOFİX için önerilen günlük doz bir film tablettir. İlacınızı her gün aynı zamanda, tercihen sabahlan almanız önerilir.
 • Hangi dozda ve tam olarak kaç tablet CARDOFİX kullanacağınızı doktorunuz size söyleyecektir. Tedaviye vereceğiniz cevaba göre, doktorunuz size daha yüksek ya da daha düşük bir doz önerebilir.
 • En iyi sonuçlan elde etmek ve yan etki riskini azaltmak için doktorunuzun söylediği sürece CARDOFİX kullanmaya devam edin. CARDOFİX’i ne süreyle kullanmanız gerektiği ile ilgili sorularınız varsa doktorunuzla veya eczacınızla konuşun.
 • Önerilen dozu aşmayınız.
 • Uygulama yolu ve metodu

 • CARDOFİX, sadece ağızdan kullanım içindir.
 • Aç kamına ya da besinlerle birlikte alabilirsiniz. Tableti bir bardak su ile yutunuz.
 • Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  Çocuklarda ve ergenlik dönemindeki gençlerde CARDOFİX kullanılması önerilmez.

  Yaşlılarda kullanımı

  65 yaş ve üzerindeki hastalar için özel bir doz önerisi yoktur. Doz artışında dikkatli olunmalıdır.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek yetmezliği:

  Böbrek yetmezliğiniz varsa dikkatle kullanınız.

  Şiddetli böbrek yetmezliğiniz varsa kullanmayınız.

  Karaciğer yetmezliği:

  Karaciğer yetmezliğiniz varsa dikkatle kullanınız.

  Şiddetli karaciğer yetmezliğiniz varsa kullanmayınız.

  Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz.

  İlacınızı zamanında almayı unutmayınız.

  Doktorunuz CARDOFİX ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir.

  Tedaviyi erken kesmeyiniz, çünkü CARDOFİX tedavisini durdurmak hastalığınızın daha kötüye gitmesine neden olabilir.

  Eğer CARDOFİX’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla CARDOFIX kullanırsanız

  CARDOFIX'ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  CARDOFIX'i kullanmayı unuttuysanız

  İlacınızı almayı unutursanız, unuttuğunuzu fark eder etmez bu dozu alınız ve sonraki dozu her zamanki saatte alınız.

  Eğer, ilacınızı almayı unuttuğunuzu fark ettiğinizde, sonraki dozun saati yaklaşmış ise, o zaman unuttuğunuz dozu atlayınız.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  CARDOFIX ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  DEVAMINI OKU

  4.Olası yan etkiler nelerdir ?

  Tüm ilaçlar gibi CARDOFIX’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Çok yaygın Yaygın

  Yaygın olmayan

  Seyrek

  Çok seyrek


  : 10 hastanın en az l’inde görülebilir.

  :10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

  : 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir. : 1.000 hastanın birinden az görülebilir.

  : 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

  Sıklığı bilinmeyen : Eldeki veriler ile belirlenemeyecek kadar az hastada görülebilir.

  CARDOFİX'in kullanılması sonucunda aşağıda belirtilen yan etkiler ortaya çıkabilir: Yaygın:

 • Grip,
 • Burun tıkanıklığı, boğaz ağrısı ve yutkunma sırasında rahatsızlık,
 • Baş ağrısı,
 • Kollarda, ellerde, bacaklarda, ayak bilekleri ve ayaklarda şişme,
 • Yorgunluk, güçsüzlük,
 • Yüzde ve/veya boyunda kızarma ve sıcak basması,
 • Kusma.
 • Yaygın olmayan:

 • Sersemlik,
 • Bulantı ve karın ağrısı,
 • Ağız kuruluğu,
 • Uyuşukluk, ellerde ve ayaklarda karıncalanma veya uyuşma,
 • Kişinin çevresinin veya kendisinin düzensiz ve hızla döndüğünü hissetmesi (vertigo),
 • Çarpıntı dahil kalbin hızlı atması,
 • Ayağa kalkınca başlayan sersemlik,
 • Öksürük,
 • ishal,
 • Kabızlık,
 • Ciltte döküntü, kızarıklık,
 • Eklemlerde şişme,
 • Sırt ağrısı,
 • Eklemlerde ağrı,
 • Saç dökülmesi,
 • Değişen bağırsak alışkanlıkları, şişlik hissi, hazımsızlık, yemekten sonra midede rahatsızlık,
 • Şiddetli üst karın ağrısı (olası pankreatit semptomları),
 • Mide ağrısı,
 • • Diş etlerinde kanama, hassasiyet ve kalınlaşma,

 • Soluk alıp vermede güçlük,
 • Erkeklerde memelerde büyüme,
 • Burun akıntısı, hapşırma
 • Deride ve gözlerde sararma, bulantı, iştah kaybı, açık renkli idrar (olası hepatit semptomları),
 • Kan şekerinin yükselmesi (hiperglisemi),
 • Ereksiyon sağlayamama ve sürdürememe,
 • Enfeksiyona bağlı sık idrara çıkma ihtiyacı, ateş, boğaz ağnsı ve ağız ülserleri (olası lökositopeni semptomları),
 • Ruh halinde değişiklikler,
 • Kas ağrısı,
 • El ve ayak parmaklarında uyuşma ya da karıncalanma hissi (olası periferik nöropati semptomları)
 • Şiddetli üst mide ağnsı,
 • Kendiliğinden meydana gelen kanama ya da morarma (olası trombositopeni semptomlan),
 • Morumsu-kırmızı lekeler, kaşıntı,
 • Özellikle yüz ve boğazda şişme (olası anjiyoödem semptomlan),
 • Döküntü, deride kızanklık, dudaklar, gözler veya ağızda kabarcıklar, deride soyulma (olası eritema multiforme semptomları).
 • Seyrek:

 • Döküntü, ateş, kaşıntı (olası vaskülit semptomları), yüz, dil ve dudaklarda şişme, nefes almada güçlük, düşük kan basıncı (halsiz düşme, sersemleme hissi) gibi belirtilerle ortaya çıkan aleıjik reaksiyon,
 • Huzursuzluk (Anksiyete),
 • Kulak çınlaması,
 • Bayılma,
 • Normalden fazla miktarda idrar atılımı ya da sık idrara çıkma ihtiyacı,
 • Ağırlık hissi,
 • Sersemlik, baş dönmesi gibi belirtilerle ortaya çıkan düşük kan basıncı,
 • Aşın terleme,
 • Ciltte yaygın döküntü,
 • Kaslarda spazm,
 • Ani ve ezici göğüs ağnsı (olası miyokard enfarktüsü semptomları),
 • Düzensiz kalp atışı (olası atrial fibrilasyon semptomlan),
 • Kalbi besleyen damarlann daralması/tıkanması ile ortaya çıkan göğüs ağnsı.
 • Çok Seyrek:

 • Ciltte ve gözlerde sararma.
 • Bazı karaciğer fonksiyon testlerinin sonuçlannda değişiklikler,
 • Deride morarmalar, uzuvlarda sertleşme, ellerde titreme
 • Kırmızı deri, dudaklar, gözler veya ağızda kabarcıklar, deride soyulma, ateş (olası Steven Johnson Sendromu semptomlan),
 • Yavaş kalp atışı (olası bradikardi semptomlan),
 • Sıklığı bilinmeyen:

 • Kırmızı kan hücrelerinde (hemoglobin) düşüş,
 • Kanda potasyum seviyesinde artış,
 • Aşırı duyarlık.
 • Kırmızı kan hücrelerinin sayısında azalma,
 • Ateş, ağız ve boğaz enfeksiyonlan,
 • Spontan kanama ve yaralanmalar,
 • Kan potasyum düzeyinde artış,
 • Normal olmayan karaciğer test sonuçlan,
 • Böbrek fonksiyonlannda azalma, kas ağnsı, kızanklık, mor ve kırmızı noktalar,
 • Ateş, kaşıntı, alerjik reaksiyonlar
 • Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  DEVAMINI OKU