İlaç Ara

CAROVIT 20 mg 100 yumuşak kapsül

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Koçak Farma İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.
Satış Fiyatı
38.32 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
100
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

CAROVİT 20 mg Yumuşak Kapsül

Ağızdan alınır.

Etken Madde

Her bir yumuşak kapsülde 20 mg Naturel Beta-karoten (26000 I.U Vitamin A akti vitesi ne eşdeğer)

Yardımcı maddeler

Soya yağı, jelatin, gliserol, metilparaben sodyum, propilparaben sodyum, sorbitol, kırmızı demir oksit, ponceau 4R, Brillant blue FCF, F.D. & C blue no:l, saf su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. CAROVIT nedir ve ne için kullanılır?

2. CAROVIT’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. CAROVIT nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. CAROVIT’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.CAROVIT kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

CAROVIT’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

• A vitamini ve betakarotene ya da ilacın içerdiği diğer maddelere karşı alerjiniz varsa,

• A vitamin içeren mutivitamin ya da diğer vitamin A içeren ilaçlan kullanıyorsanız,

• Asitretin denilen sedef hastalığının tedavinde kullanılan ilacı alıyorsanız,

• İleri derecede böbrek yetmezliğiniz varsa.

CAROVIT’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer,

• Karaciğer fonksiyon yetmezliğiniz varsa,

• Şeker hastalığınız varsa,

• Tiroit yetmezliğiniz (hipotiroit) varsa,

• Anoreksiya nevroza (fazla kilolu olma korkusundan dolayı olabildiğince az yemek yeme hastalığı) hastalığınız varsa

CAROVIT’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Bilgi bulunmamaktadır.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Betakaroten’in gebe kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli veri bulunmamaktadır. Gebelik esnasında beta-karoten doktora danışıldıktan sonra alınmalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Anne sütüne geçip geçmediği bilinmediğinden emziren annelerde dikkatli kullanılmalıdır.

Araç ve makina kullanımı

Araç ve makina kullanımı

CAROVIT’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

CAROVİT, soya yağı ihtiva eder. Eğer fıstık ya da soyaya alerjiniz varsa bu tıbbi ürünü kullanmayınız.

CAROVİT, metilparaben sodyum ve propilparaben sodyum içermektedir. Bu nedenle alerjik reaksiyonlara (muhtemelen gecikmiş) ve olağanüstü olan bronkospazma sebebiyet verebilir.

CAROVİT, sorbitol içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksızlığınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

CAROVİT, ponceau 4R içermektedir. Alerjik reaksiyonlara sebep olabilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

A vitamini ihtiva eden multivitamin ya da vitamin A ilaçlan ile kullanılmamalıdır. Akne tedavisinde retinoidlerle birlikte kullanılmamalıdır.

Asitretin adlı sedef hastalığının tedavinde kullanılan ilaçla beraber kullanılmamalıdır. Çünkü asitretin, ciddi yan etkilerin riskini artırabilir.

Orlistat (obezite tedavisinde kullanılan), beta-karoten gibi yağda çözünen vitaminlerin gastrointestinal sistemden emilimini azaltabilir. Orlistat ve beta-karoten uygulamaları arasında en az 2 saat bulunmalıdır.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

5.CAROVIT’in saklanması

CAROVİT’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra CAROVIT’i kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz CAROVIT’i kullanmayınız.

Ruhsat sahibi: KOÇAK FARMA İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş. Bağlarbaşı, Gazi Cad., No:64-66 Üsküdar / İstanbul

İmal yeri    : KOÇAK FARMA ilaç ve Kimya Sanayi A.Ş.

Organize Sanayi Bölgesi Çerkezköy / Tekirdağ

m

DEVAMINI OKU

2.CAROVIT nedir ve ne için kullanılır?

CAROVİT, bir provitamin A olan beta-karoten içeren bir vitamin ilacıdır. 30 ve 100 yumuşak kapsül içeren blister ambalajlarda piyasaya verilmiştir.

CAROVİT, A vitamini takviyesi olarak kullanılır.

DEVAMINI OKU

3.CAROVIT nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Normalde yemeklerden sonra bir miktar su ile bir kapsül (20 mg. beta-karoten) alınması günlük ihtiyacın tamamlanması için yeterlidir.

Hastalıkların tedavisinde kullanımı doktor tarafından ayarlanmalıdır.

Uygulama yolu ve metodu

Ağızdan alınır.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

Çocuklarda doktor tavsiyesine göre kullanılır.

Yaşlılarda kullanımı

Yukarıdaki dozlar kullanılır.

Özel kullanım durumları

Karaciğer fonksiyon yetmezliği olanlarda dikkatli kullanılmalıdır.

Böbrek yetmezliği:

Yaşlılarda kullanımı

Eğer CAROVIT’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla CAROVIT kullanırsanız

CAROVİT’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

CAROVIT'i kullanmayı unuttuysanız

Eğer ilacınızı almayı unutursanız, hatırladığınız en kısa zamanda alınız. Eğer alacağınız zaman bir sonraki dozunuza yakınsa, unuttuğunuz dozu atlayınız ve doz takviminize göre devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

CAROVİT ile tedavi sonlandınldığında oluşabilecek etkiler:

Bulunmamaktadır.

DEVAMINI OKU

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi CAROVIT’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yon etkiler aşağıdaki şekilde smı İlandın İm ıştır.

Çok yaygın: 10 hastanın en az I 'inde görülebilir.

Yaygın: 10 hastanın birinden az. fakat 100 hastanm birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan: 100 hastanm birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fa/la görülebilir. Seyrek: 1000 haşlanın birinden az görülebilir.

Çok sevrek: S0000 hastanın birinden az görülebilir.

Yaygın:

Karotenodermi (Ellerde, avuç içinde ya da ayak tabanında ve daha az miktarda yüzde sarı renk oluşması)

Seyrek:

Eklem ağrısı İshal

Baş dönmesi Morarma

Bunlar CAROVİT'in hafif yan etkileridir.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

DEVAMINI OKU