İlaç Ara

CARVESAN 6.25 mg 30 tablet

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Drogsan İlaçları Sanayi ve Tic. A.Ş.
Satış Fiyatı
9.82 TL [ 21 Şubat 2020 ]
Ambalaj Miktarı
30
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

CARVESAN 6.25 mg tablet Ağız yolu ile uygulama içindir.

Etken Madde

Her bir tablet 6.25 mg karvedilol içerir.

Yardımcı maddeler

Laktoz monohidrat, sukroz, krospovidon, povidon K30, kolloidal silikon dioksit, magnezyum stearat.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. CARVESAN nedir ve ne için kullanılır?

2. CARVESAN’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. CARVESAN nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. CARVESAN’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.CARVESAN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

CARVESAN’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

CARVESAN’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

CARVESAN su ile alınmalıdır. Kronik kalp yetmezliği hastalarında CARVESAN yiyecekle birlikte verilmelidir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

CARVESAN’ın hamilelerde kullanımına ilişkin yeterli veri yoktur. CARVESAN gerekli olmadıkça hamilelikte kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

CARVESAN’m insanda süte geçip geçmediği bilinmemektedir. Emzirmenin ya da CARVESAN tedavisinin kesilip kesilmeyeceği kararı, emzirmenin çocuk için yararı ile CARVESAN tedavisinin kadın için yararı dikkate alınarak verilmelidir.

Araç ve makina kullanımı

CARVESAN kullanırken, baş dönmesi yaşayabilirsiniz. Bunun, tedaviye başladığınızda veya tedavinizde değişiklik yapıldığında ve alkol tükettiğinizde görülme ihtimali daha yüksektir. Eğer baş dönmesi yaşıyorsanız, araç veya herhangi bir alet veya makine kullanmayınız. CARVESAN alırken, araba kullanmanızı, alet veya makine kullanmanızı etkileyebilecek herhangi bir sorun yaşarsanız, doktorunuza danışınız.

CARVESAN’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu ilaç, şeker türleri olan laktoz ve sukroz içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Özellikle, aşağıdaki ilaçları kullanıyorsanız doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

 • İdrar söktürücüler (diüretikler), kalsiyum kanalı blokerleri (örneğin diltiazem veya verapamil) dahil olmak üzere kalbiniz ve kan basıncınızın tedavisinde kullandığınız diğer ilaçlar
 • İzokarboksit ve fenelzin gibi monoamin oksidaz inhibitörleri (MAOI) (depresyon tedavisinde kullanılır).
 • İnsulin ve metformin gibi diyabet için kullanılan ilaçlar
 • Klonidin (yüksek kan basıncını, migren ve menapoz sırasındaki ateş basmalarını tedavi etmek için kullanılır). Rifampisin (enfeksiyonların tedavisi için kullanılır)
 • Simetidin (sindirim güçlüğü, mide yanması ve mide ülserlerini tedavi etmek için kullanılır)
 • Siklosporin (organ nakli sonrasında kullanılır)
 • Fluoksetin (depresyon tedavisi için kullanılır)
 • Non steroidal antiinflamatuvar ilaçlar (aspirin, indometazin ve ibuprofen gibi)
 • Beta blokerler (göğüste sıkışma hissi, astıma bağlı hırıltı veya diğer göğüs ile ilgili rahatsızlıkların tedavisinde kullanılan salbutamol ve terbutalin sülfat gibi ilaçlar)
 • 5.CARVESAN’in saklanması

  Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra CARVESAN’i kullanmayınız.

  Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz CARVESAN’i kullanmayınız.

  Ruhsat sahibi:

  Saba İlaç San. ve Tic. A.Ş.

  Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad.

  No:l Kat:l 34303 Küçükçekmece/İSTANBUL Tel : 0212 692 92 92 Fax: 0212 697 00 24

  İmal yeri:

  Drogsan İlaçları San. ve Tic. A.Ş.

  Çubuk / ANKARA

  DEVAMINI OKU

  2.CARVESAN nedir ve ne için kullanılır?

  CARVESAN, karvedilol adı verilen bir etkin madde içerir. Bu, “beta-blokerler” adı verilen bir gruba dahildir. CARVESAN aşağıdaki durumların tedavisinde kullanılır:

  • Yüksek kan basıncı (hipertansiyon)
  • Anjina (kalbiniz yeterince oksijen almadığı zaman oluşan göğüs ağrısı veya rahatsızlık)
  • Kronik kalp yetmezliği
  • Doktorunuz CARVESAN dışında durumunuzu tedavi etmek için başka ilaçlar da verebilir.

  DEVAMINI OKU

  3.CARVESAN nasıl kullanılır ?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  CARVESANT her zaman, tam olarak doktorunuzun söylediği şekilde alınız. Emin olmadığınız zaman doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Kronik kalp yetmezliği

  Kalp yetmezliği için kullanıldığında, CARVESAN ile tedavinin uzman doktor tarafından başlatılması gereklidir.

  Tabletleri, yemek ile birlikte almalısınız.

  Normal başlangıç, iki hafta boyunca günde iki defa 3.125 mg’dır.

  Doktorunuz bundan sonra, dozu yavaş yavaş haftalara yayarak günde iki defa 25 mg’a kadar yükseltecektir. Eğer kilonuz 85 kg’dan (187 lb) fazla ise, doz günde iki defa 50 mg’a kadar arttırılabilir.

  İki haftadan daha fazla süre boyunca CARVESAN almayı bıraktıysanız, doktorunuz ile konuşmalısınız. Başlangıç dozuna geri dönmek gerekecektir.

  Yüksek kan basıncı:

  Normal başlangıç dozu, iki gün boyunca günde bir defa 12.5 mg’dır. İki gün sonra, doz, genellikle günde bir defa 25 mg’dır.

  Eğer kan basıncınız kontrol altına alınmamışsa, doktorunuz dozu haftalara yayılacak şekilde yavaş yavaş 50 mg’a kadar yükseltebilir.

  Eğer yaşlıysanız, kan basıncınızın kontrol edilmesi için günde bir defa 12.5 mg'dan daha fazla ilaca ihtiyaç duymayabilirsiniz.

  Angina:

  Başlangıç dozu, iki gün süre ile günde iki kez 12.5 mg İki günden sonra, günde iki kez 25 mg’dır.

  Uygulama yolu ve metodu

  Her tableti bir bardak sıvı ile yutunuz.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı:

  Doktorunuz başlangıç dozunuza ve uzun süreli olarak almanız gereken en iyi doza karar verecektir. Normal maksimum doz daha küçük dozlarda alınarak (dozlar bölünerek) günde bir defa 50 mg’dır.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek yetmezliği:

  Değişik derecelerde böbrek yetmezliği olan hastalarla ilgili mevcut verilere göre, orta ve ağır şiddette böbrek yetmezliği olan hastalarda karvedilol doz şemasında değişiklik önerilmez. Karaciğer yetmezliği:

  Karvedilol karaciğer yetmezliği klinik olarak belirgin olan hastalarda kullanılmamalıdır.

  Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

  Eğer CARVESAN’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla CARVESAN kullanırsanız

  Eğer kullanmanız gerekenden daha fazla CARVESAN aldıysanız veya başka biri sizin CARVESAN tabletlerinizi aldıysa doktorunuza danışınız veya hemen hastaneye gidiniz. İlaç paketini de yanınıza alınız.

  Almanız gerekenden fazla tablet aldıysanız aşağıdaki etkiler oluşabilir:

 • kalp atışının yavaşlaması
 • baş dönmesi ve sersemlik hissi
 • nefessiz kalmak
 • aşırı yorgunluk.
 • CARVESAN’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  CARVESAN'i kullanmayı unuttuysanız

  Bir doz almayı unutursanız, hatırladıktan sonra en kısa sürede alınız. Bununla birlikte, bir sonraki dozu alma zamanına yakınsa, kaçırılan dozu atlayınız.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  CARVESAN ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  DEVAMINI OKU

  4.Olası yan etkiler nelerdir ?

  Tüm ilaçlar gibi CARVESAN’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Yan etkiler şu şekilde sınıflandırılır:

  Çok yaygın: 10 hastanın en az l’inde görülebilir.

  Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Seyrek: 1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

  Bilinmiyor: eldeki verilerden tahmin edilemiyor.

  Çok yaygın:
 • Baş dönmesi hissi
 • Baş ağrısı (bu genellikle hafif düzeydedir ve tedavinizin başında görülür)
 • Zayıflık ve yorgunluk hissi
 • Kalp ile ilgili rahatsızlıklar. Belirtiler arasında, göğüs ağrısı, yorgunluk, nefessiz kalma ve kollar ve bacaklarda şişkinlik bulunmaktadır.
 • Düşük kan basıncı. Belirtiler arasında, özellikle ayağa kalkınca baş dönmesi ve sersemlik hissi bulunmaktadır.
 • Yaygın:
 • Bronş iltihabı, akciğer iltihabı, burun ve boğazda iltihaplanma şeklinde görülen solunum yollan iltihaplanması. Belirtiler arasında, hırıltılı ve/veya kesik kesik nefes alma, göğüs sıkışması ve boğazda ağrı bulunmaktadır.
 • Boşaltım sisteminde iltihaplanma (su atılımında problem oluşturabilir)
 • Kırmızı kan hücrelerinde azalma (kansızlık). Belirtiler arasında, yorgun hissetme, soluk cilt rengi, çarpıntı hissi ve nefes almada güçlük bulunmaktadır.
 • Kilo artışı
 • Kolesterol düzeylerinde yükselme (kan testi ile gösterilir)
 • Diyabeti olan kişilerde kan şeker kontrolünün bozulması
 • Depresif hissetme
 • Kalp atışının yavaşlaması ve ayağa kalkınca baş dönmesi veya sersemlik hissi (Bu etkiler genellikle tedavinizin başında görülür)
 • Sıvı tutulumu. Belirtiler arasında örneğin el, ayak ve bacaklarda şişkinlik ve vücudunuzdaki kan miktarının artması bulunmaktadır.
 • Kollar ve bacaklarda kan dolaşımı ile ilişkili rahatsızlıklar. Belirtiler arasında, el ve
 • ayaklarda soğuma, cildin beyazlaşması, parmaklarınızda karıncalanma ve ağrı ve yürümek istediğinizde kötüleşen bacak ağrısı bulunmaktadır.

 • Nefes alma problemleri
 • Kendini hasta hissetme ve hasta olmak.
 • İshal
 • Görme ile ilgili sorunlar
 • Gözyaşının azalması sebebiyle, gözlerde kuruluk hissi
 • Baş dönmesi, yorgunluk ve baş ağrısı (bu etkiler genellikle hafif düzeydedir ve tedavinizin başında görülür)
 • Mide ağrısı. Belirtiler arasında kendini hasta hissetme, mide ağrısı ve ishal bulunmaktadır.
 • El ve ayaklarda ağrı
 • Böbrek problemleri (tuvalete gitme sıklığında değişikliğini de içermektedir)
 • Yaygın olmayan:
 • Bayılma
 • Uyku düzensizlikleri
 • El veya ayaklarda his kaybı veya karıncalanma
 • Kabızlık
 • Terleme artışı
 • Cilt ile ilişkili sorunlar, tüm vücudunuzu kaplayan deri döküntüleri, pütürlü döküntü (ürtiker), kaşınma hissi ve cildin kuruyarak parça parça olması
 • Ereksiyon yaşamada güçlük (erektil fonksiyon bozukluğu)
 • Saç dökülmesi
 • Seyrek:
 • Kanınızdaki trombosit sayısının düşük olması. Belirtiler arasında, cildin kolay morarması ve burun kanaması bulunmaktadır.
 • Burun tıkanıklığı, nefessiz kalma, soğuk algınlığı benzeri belirtiler
 • Ağız kuruluğu
 • Çok seyrek:
 • Beyaz kan hücresi sayısının düşük olması. Belirtiler arasında ağız, dişeti, boyun ve akciğer enfeksiyonları bulunmaktadır.
 • Kan testi ile gösterilen böbrek ile ilgili sorunlar.
 • Bazı kadınlar, mesane kontrolünü sağlamakta zorlanabilirler (üriner inkontinans). Bu durum, normalde tedavi durdurulduğunda daha iyiye dönecektir.
 • Akut ciddi alerjik reaksiyonlar. Belirtiler arasında, boğazın veya yüzün aniden şişmesi ve bunun sonucu olarak nefes almada ve yutkunmada güçlük, ellerin, ayakların ve bileklerin şişmesi bulunmaktadır.
 • Steven-Johnson sendromu (cildin soyulması, şişmesi, kabarcıklar ve ateş ile seyreden ciddi hastalık) ve toksik epidermal nekroliz (deri içi sıvı dolu kabarcıklarla deri soyulmaları ve doku kaybı ile seyreden ciddi hastalık) gibi ciddi deri reaksiyonları.
 • CARVESAN, “gizli diyabet” adı verilen diyabetin hafif formuna sahip kişilerde diyabet belirtilerinin ortaya çıkmasına da neden olur.

  Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  DEVAMINI OKU