İlaç Ara

CATAFLAM 50 mg 20 draje

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Novartis Sağlık,Gıda ve Tarım Ürünleri San. Tic. A.Ş.
Satış Fiyatı
21.13 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
20
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

CATAFLAM 50 mg draje Ağız yolu ile alınır.

Etken Madde

Her drajede 50 mg diklofenak potasyum.

Yardımcı maddeler

Magnezyum stearat, polivinilpirolidon, kolloidal silisik asit, sodyum karboksimetil nişastası, mısır nişastası, kalsiyum fosfat tribazik, mikrokristalin selüloz, polietilen glikol 8000, dispersed red 15881 anstead [kırmızı demir oksit (E 172) ve titanyum dioksit (E 171)], talk, sükroz.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. CATAFLAM nedir ve ne için kullanılır?

2. CATAFLAM’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. CATAFLAM nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. CATAFLAM’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.CATAFLAM kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

CATAFLAM’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:

• Diklofenaka ya da CATAFLAM’ın içerdiği yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz (aşırı duyarlılık) varsa,

• İltihap ya da ağrı tedavisinde kullanılan ilaçları (örneğin asetilsalisilik asit/aspirin, diklofenak ya da ibuprofen) aldıktan sonra bir alerjik reaksiyon geçirdiyseniz. Bu reaksiyonlar arasında astım, burun akıntısı, deri döküntüsü, yüzde şişlik yer alabilir. Bu hastalarda "steroidal olmayan iltihap giderici ilaçlar" (NSAİİ’ler)a şiddetli, nadiren ölümcül olabilen reaksiyonlar oluştuğu bildirilmiştir. Alerjiniz olduğunu düşünüyorsanız doktorunuza danışınız.

• Koroner arter cerrahisi (Koroner arter by-pass greft) geçirdiyseniz, ameliyat öncesi, sırası ve sonrası ağrıların tedavisinde

• Mide ya da barsakta ülseriniz varsa,

• Dışkıda kan ya da siyah dışkılama gibi semptomların görülebileceği mide-barsak sistemi kanamanız varsa,

• Ağır böbrek ya da karaciğer hastalığınız varsa,

• Ağır kalp yetmezliğiniz varsa,

• Gebeliğin son üç ayında iseniz.

CATAFLAM’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer:

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

• Astım ya da saman nezleniz (mevsimsel alerjik rinit) varsa,

• Daha önce mide ülseri, mide kanaması ya da siyah dışkı gibi mide-barsak sistemi bir sorununuz varsa ya da geçmişte iltihap giderici bir ilaç aldıktan sonra midede rahatsızlık ya da mide yanması geçirdiyseniz,

• Kalın barsakta (colitis ulcerosa) ya da ince barsakta (Crohn hastalığı) iltihaplı bir hastalığınız varsa,

• Geçirilmiş yada mevcut kalp sorununuz ya da yüksek kan basıncınız varsa,

• Karaciğer ya da böbrek sorununuz varsa,

• Vücudunuzda su kaybı olduysa (ör. bulantı, ishal, büyük bir ameliyattan önce veya sonra),

• Ayaklarınız şişiyorsa,

• Kanama bozukluğuuz ya da seyrek görülen bir karaciğer hastalığı olan porfiri (karın ağrısı ve kas kramplarına neden olan bir çeşit kalıtsal hastalık) dahil diğer kan hastalıklarınız varsa,

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

• CATAFLAM, geçirilmekte olan bir enfeksiyonun semptomlarını (ör. başağrısı, yüksek ateş) azaltabilir ve bu nedenle enfeksiyonun tespit edilmesini ve yeterli derecede tedavi edilmesini güçleştirebilir. Kötü hissediyorsanız ve bir doktora görünmek istiyorsanız, CATAFLAM aldığınızı belirtmeyi unutmayınız.

• Diğer iltihap giderici ilaçlar gibi CATAFLAM da çok seyrek olarak ciddi alerjik cilt reaksiyonlarına (ör. döküntü) neden olabilir. Bu nedenle, böyle bir reaksiyon gördüğünüzde derhal doktorunuza bilgi veriniz.

CATAFLAM’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

CATAFLAM, bir bardak su ya da başka bir içecekle bütün halinde yutulmalıdır. CATAFLAM’ın, yemeklerden önce ya da boş mideyle alınması önerilmektedir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamileyseniz ya da hamile olduğunuzu düşünüyorsanız bunu doktorunuza söyleyiniz. Kesin gerekli olmadığı sürece hamilelik süresince CATAFLAM almamalısınız. Diğer iltihap giderici ilaçlarda olduğu gibi, doğmamış çocuğunuza zarar verebileceği ve doğumda sorunlara yol açabileceğinden CATAFLAM da gebeliğin son 3 ayında alınmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. CATAFLAM kullanıyorsanız bebeğinizi emzirmeyiniz.

Araç ve makina kullanımı

Nadiren CATAFLAM kullanan hastalar görme bozuklukları, baş dönmesi veya uyku hali gibi yan etkiler görebilirler. Böyle etkiler görürseniz araba kullanmamalı ve dikkat gerektiren diğer işleri yapmamalısınız. Böyle etkiler görürseniz en kısa zamanda doktorunuza söyleyiniz.

CATAFLAM’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

CATAFLAM’ın içeriğinde sükroz bulunur. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksızlık olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Aşağıdaki ilaçlardan birini alıyorsanız, dozu değiştirmeniz ve/veya başka önlemler almanız gerekebilir:

• Lityum ya da seçici serotonin geri alım inhibitörleri (SSRI) (depresyonun bazı tiplerinin tedavisinde kullanılan ilaçlar),

• Digoksin (kalp sorunları için kullanılan bir ilaç),

• Diüretikler (idrar miktarını arttırmada kullanılan ilaçlar),

• ADE inhibitörleri ya da beta blokerler (yüksek kan basıncı ve kalp yetmezliğini tedavi etmede kullanılan ilaç sınıfları),

• Asetilsalisilik asit (aspirin) veya ibuprofen gibi diğer iltihap giderici ilaçlar,

• Kortikosteroidler (vücuttaki iltihap bölgelerinin tedavisinde kullanılan ilaçlar),

• "Kan sulandırıcılar" (kanın pıhtılaşmasını önleyen ilaçlar),

• İnsülin dışında diyabet tedavisinde kullanılan ilaçlar,

• Metotreksat (kanser ya da iltihaplı romatizma bazı türlerinin tedavisinde kullanılan ilaç),

• Siklosporin (başlıca, organ nakli uygulanan hastalarda kullanılan bir ilaç),

• Enfeksiyona karşı kullanılan bazı ilaçlar (kinolon antibakteriyeller).

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

5.CATAFLAM’in saklanması

CATAFLAM’ ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

30°C üzerinde saklamayınız. Rutubetten koruyunuz. Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra CATAFLAM’i kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz CATAFLAM’i kullanmayınız.

Ruhsat sahibi: Novartis Ürünleri

34912, Kurtköy/İstanbul

Üretici: Novartis Ürünleri

34912 Kurtköy/İstanbul

DEVAMINI OKU

2.CATAFLAM nedir ve ne için kullanılır?

CATAFLAM, kırmızımsı kahverengi, yuvarlak, bikonveks görünümlü drajelerdir. Her bir draje 50 mg diklofenak potasyum içerir.

CATAFLAM, 20 adet draje içeren blister ambalajda takdim edilmektedir.

CATAFLAM, ağrı ve iltihabın tedavisinde kullanılan "nonsteroidal antienflamatuvar ilaçlar (NSAİİ'ler)" adı verilen bir ilaç sınıfına aittir.

CATAFLAM, aşağıdaki durumların kısa süreli tedavisinde kullanılabilir:

• Burkulmalar, gerilmeler ya da diğer zedelenmeler,

• Ameliyattan sonraki ağrı ve şişlik,

• Ağrılı adet döngülerini de içeren ağrılı iltihabi kadın hastalıkları ile ilgili durumlar,

• Sırt ağrısı, donuk omuz, tenisçi dirseği ve yumuşak doku romatizmasının diğer biçimleri,

• Kulak, burun veya boğaz enfeksiyonları,

• Migren atakları.

CATAFLAM, doktorunuzun belirlediği başka durumların tedavisinde de kullanılabilir.

CATAFLAM, şişlik ve ağrı gibi enflamasyon semptomlarını ortadan kaldırır ve ayrıca

ateşi düşürür. İltihap ya da ateşin nedenleri üzerinde etkili değildir.

CATAFLAM'ın etki mekanizması ya da size neden bu ilacın reçete edildiği ile ilgili

herhangi bir sorunuz varsa doktorunuza sorunuz.

DEVAMINI OKU

3.CATAFLAM nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

• Tedavi başlangıcında günlük doz genelde 100 ila 150 mg'dır. Toplam günlük doz 2 veya 3 ayrı doz halinde alınmalıdır. Günde 150 mg'ın üzerine çıkmayınız.

• Ağrılı adet döngülerinde, ilk belirtileri hissettiğiniz anda tedaviye 50 ya da 100 mg' lık tek dozla başlayınız. Gerekirse birkaç gün boyunca, günde iki ya da üç kez 50 mg ile devam edin. 2-3 adet döngüsü boyunca günde 150 mg ağrıyı yeterli ölçüde dindirmezse, sonraki adet dönemlerinizde günde 200 mg' a kadar çıkmanız gerekebilir. Günde 200 mg' ın üzerine çıkmayınız.

• Migrende, ilk kriz belirtileri ortaya çıktığı anda tedaviye 50 mg tek doz ile başlayınız. İlk dozdan 2 saat sonra yeterli ağrı kontrolünün elde edilemediği durmularda 50 mg daha alınabilir. Gerekirse 4 ila 6 saatlik aralıklarla 50 mg dozlara devam edilebilir. Günde 200 mg' ın üzerine çıkmayınız.

• Doktorunuz size tam olarak kaç tane CATAFLAM draje almanız gerektiğini söyleyecektir. Tedaviye verdiğiniz yanıta göre doktorunuz daha yüksek ya da daha düşük bir doz önerebilir.

• Doktorunuzun talimatlarına dikkatle uyunuz. Önerilen dozu ve tedavi süresini aşmayınız.

• Ağrınızın kontrol altında tutulabildiği en düşük dozu almanız ve CATAFLAM drajeyi gereğinden daha uzun süre almamanız önem taşır.

• CATAFLAM drajeyi birkaç haftadan daha uzun süre kullanırsanız, gözden kaçan yan etkilerin görülmediğinden emin olunması açısından düzenli kontroller için doktorunuzu görmelisiniz.

Uygulama yolu ve metodu

• CATAFLAM, sadece ağızdan kullanım içindir.

• CATAFLAM, tercihen yemeklerden önce ya da mide boşken bir bardak su ya da başka bir içecekle bütün halinde yutulmalıdır. Bölünmemelidir ve çiğnenmemelidir.

Çocuklarda kullanımı

• 14 yaş ve üzerindeki ergenlerde günde 75 ila 100 mg genelde yeterlidir.

• Toplam günlük doz 2 veya 3 ayrı doz halinde alınmalıdır. Günde 150 mg'ın üzerine çıkmayınız.

• Migrende; CATAFLAM, çocuk ve ergenler (18 yaş altındaki) tarafından kullanılmamalıdır.

CATAFLAM, 14 yaşın altındaki çocuk ve ergenlere verilmemelidir. 14 yaş altındaki çocuklarda, doktor önerisi doğrultusunda ağızdan damla ya da fitil gibi diğer diklofenak formları kullanılabilir.

Bir yaşından küçük çocuklara CATAFLAM verilmemelidir.

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlı hastalar CATAFLAM drajenin etkilerine diğer erişkinlerden daha duyarlı olabilirler. Bu nedenle özellikle yaşlılar doktorun talimatlarını dikkatle dinlemelidirler ve semptomları dindiren mümkün olan en az sayıda tablet almalıdırlar. Yaşlı hastalarda istenmeyen etkilerin derhal doktora bildirilmesi özellikle önemlidir.

Özel kullanım durumları

Böbrek yetmezliği durumunda hasta yakın gözetim altında tutulmalıdır. Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda CATAFLAM verilirken, mevcut hastalığın alevlenme olasılığı nedeniyle yakın tıbbi gözetime ihtiyaç vardır. Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz. Eğer CATAFLAM'ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla CATAFLAM kullanırsanız

CATAFLAM'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmış sanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

CATAFLAM'i kullanmayı unuttuysanız

İlacınızı almayı unutursanız, unuttuğunuzu fark eder etmez bu dozu alınız ve sonraki dozu her zamanki saatte alınız.

Eğer, ilacınızı almayı unuttuğunuzu fark ettiğinizde, sonraki dozun saati yaklaşmış ise, unuttuğunuz dozu atlayınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

CATAFLAM ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Bulunmamaktadır.

DEVAMINI OKU

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi CATAFLAM’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, CATAFLAM'ı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Alışılmadık kanama ya da morarma,

• Yüksek ateş ya da inatçı boğaz ağrısı,

• Yutma güçlüğü, hipotansiyon (kan basıncı düşüklüğü) ve bayılmaya neden olabilen döküntü ve kaşıntı ile sıkça ilişkili olan yüzde, dudaklarda, ağızda, dilde ya da boğazda şişmenin görüldüğü alerjik reaksiyonlar. Hırıltı ve göğüste sıkışma hissi (astım belirtileri),

• Göğüs ağrısı (kalp krizi belirtileri),

• Ani ve şiddetli baş ağrısı, bulantı, baş dönmesi, hissizlik, konuşamama ya da konuşma güçlüğü, felç (beyin ile ilgili kriz belirtileri),

• Boyun sertliği (viral menenjit belirtisi),

• Çizgili kasların şiddetli kasılması (konvülsiyonlar),

• Ciltte kızarıklık ya da morarma (muhtemel kan damarı iltihabı belirtisi). Kabarcıklı deri döküntüsü, dudaklarda, gözlerde ve ağızda kabarcıklar. Pullanma ya da soyulma şeklinde cilt iltihabı,

• Şiddetli karın ağrısı, kanlı ya da siyah dışkı, kanlı kusma,

• Cilt ya da gözlerde sararma (hepatit/karaciğer yetmezliği belirtisi),

• Kanlı idrar, idrarda fazla protein, idrar çıkışında ciddi azalma (böbrek bozuklukları belirtileri).

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Uyku hali,

• Mide ağrısı,

• Kollarda, ellerde, bacaklarda ve ayaklarda şişme (ödem),

• Oryantasyon bozukluğu,

• Psikotik bozukluk,

• Ellerde ya da ayaklarda karıncalanma ya da uyuşukluk,

• Karaciğer fonksiyonlarında değişme (ör. transaminaz düzeyleri),

• Hafıza bozukluğu,

• Kaygı, endişe (anksiyete),

• Titreme,

• Görme ya da işitme bozuklukları,

• Ağızda yaralar,

• Özofagus (besinleri boğazdan mideye taşıyan boru) ülseri,

• Çarpıntı

• Ciltte kızarıklık, şişme ve su toplama (güneşe duyarlılığın artması nedeniyle). Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahele gerekebilir.

Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz.

• Baş ağrısı,

• Baş dönmesi

• Bulantı,

• Kusma,

• İshal,

• Kabızlık

• Hazımsızlık,

• Karın ağrısı,

• Şişkinlik,

• İştah kaybı,

• Ciltte döküntü,

• Depresyon,

• Uyuma güçlüğü,

• Kabus görme,

• Alınganlık,

• Tat alma duyusunda bozulma,

• Saç dökülmesi,

Bu yan etkiler CATAFLAM'ın hafif yan etkileridir.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

DEVAMINI OKU