İlaç Ara

CEFAMED 0.5 gr IM enj. çöz. haz. için toz içeren flakon

Etkin Madde
Firma Bilgileri
World Medicine İlaç San. ve Tic. Ltd.Şti
Satış Fiyatı
11.44 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
1
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

CEFAMED 0.5 g İ.M. Enjeksiyonluk Çözelti için Toz İçeren Flakon Kas içine uygulanır.

Etken Madde

500 mg seftriaksona eşdeğer miktarda 596.5 mg seftriakson sodyurjn içerir. Yardımcı madde:İçermemektedir.    _

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. CEFAMED nedir ve ne için kullanılır?

2. CEFAMED’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. CEFAMED nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. CEFAMED’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.CEFAMED kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

CEFAMED’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

• CEFAMED’in etkin maddesi olan seftriaksona aşırı duyarlılığınız varsa,

CEFAMED’in de dahi olduğu ‘Sefalosporin’ adı verilen antibiyotiklere karlşı aşırı duyarlılığınız (alerjiniz) varsa. Bu grup ilaçlara sefaleksin, sefaklor ve sefuroksim gibi etkin maddeler dahildir.

• Geçmişinizde penisilin veya benzeri antibiyotiklere karşı ani ve şiddetli alerjik reaksiyon göstermişseniz. Alerjik reaksiyon belirtileri arasında boğazın veya, yüzün aniden şişmesi ve bunun sonucu olarak nefes almada ve yutkunmada güçlük, ellerin, ayakların ve bileklerin aniden şişmesi ve hızla gelişen şiddetli döküntü bulunmaktadır.

• Lidokaine alerjiniz varsa (CEFAMED’i kullanmadan önce lidokain çözeltisi ile çözündürülür)

CEFAMED aşağıdaki durumlarda bebeklerde kullanılmamalıdır:

• Kalsiyum içeren ve damar içine uygulanan ürünleri kullanan veya bu ürünleri kullanması beklenen 28 günlükten küçük yeni doğan bebeklerde

 • Bebek prematüre ise (37 haftadan önce doğmuş    bebekler).
 • Yeni doğanlarda sarılık mevcut ise
 • CEFAMED’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer,

  • Yakın bir zamanda kalsiyum içeren preparat kullanmışsanız veya kalsiyum kullanacaksanız

  • Mide ve bağırsaklarınızla ilgili herhangi bir probleminiz varsa, özellikle kc^lit gibi (bağırsak iltihabı)

 • Karaciğer veya böbrek rahatsızlığınız varsa.
 • Kan rahatsızlıkları gibi başka bir rahatsızlığınız    varsa.
 • Safra kesesi hastalığı veya safra taşını düşündüren gölge şeklindeki ultrason o grafik bulgularınız varsa.
 • Astımınız varsa.
 • Hamile iseniz.
 • Bebeğinizi emziriyorsanız.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

CEFAMED’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Uygulama yolu nedeniyle de yiyeceklerle etkileşmemektedir. Aç veya tok kamına uygulanabilir.

Hamilelik

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

CEFAMED’in insanda gebelikte kullanımının güvenilirliği henüz kesinleşmemiştir. Hamileyseniz, hamile kalmayı düşünüyorsanız veya emziriyorsanız, bu ilacı almadan önce doktorunuzla konuşunuz.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emdirme

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız,

CEFAMED’in etkin maddesi anne sütüne küçük miktarlarda da olsa geçtiği için, emziren annelerde bu durumun göz önünde bulundurulması önerilmektedir.

Eğer emziriyorsanız veya emzirmeyi planlıyorsanız, bu ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Araç ve makina kullanımı

CEFAMED’in motorlu taşıt ve makine kullanma yeteneği üzerinde olumsuz etkisi olduğuna dair bir veri bulunmamaktadır. Baş dönmesine yol açabileceğinden iiraç ve makine kullanmadan ve CEFAMED’i almadan önce doktorunuzla konuşunuz.

CEFAMED’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu tıbbi ürün her bir flakonda 41.47 mg sodyum ihtiva eder. Bu. durum kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Şu anda herhangi bir ilaç kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız isd lütfen doktorunuza bunlar hakkında bilgi veriniz. Bunlara reçetesiz olarak aldığınız ilaçlar ve bitkisel ilaçlar da dahildir. Bunun sebebi. CEFAMED’in diğer ilaçlann etkisini gösterme yolunu etkileyebilmesidir. Ayrıca, diğer ilaçlar da. CEFAMED’In etki gösterme yolunu etkileyebilir.

Aşağıdaki ilaçlan kullanıyorsanız doktorunuza bunlar hakkında bilgi veriniz:

• Oral kontraseptifler (doğum kontrol hapları) CEFAMED, doğum kontrol haplarının çalışmasını durdurabilir, bu yüzden CEFAMED kullanırken ve bıraktıktan bir ay sonrasına kadar ilave doğum kontrol yöntemleri (örneğin konpomlar) kullanmalısınız.

Kloramfenikol (başta göz olmak üzere enfeksiyon tedavisinde kullanılır) Antikoagülanlar (kanı sulandırmak için kullanılan ilaçlar)

Probenesid (gut tedavisi için kullanılır)

Amsakrin (kanser tedavisinde kullanılan bir ilaç)

Flukonazol (mantar hastalığının önlenmesinde kullanılan bir ilaç)

Vankomisin veya diğer antibiyotikler (enfeksiyonların tedavisi için kullanılır!)

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

5.CEFAMED’in saklanması

CEFAMED’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Sulandırılmadan önce 25°C,nin altmdaki oda sıcaklığında. ışıktan koruyarak saklayınız. Sulandırıldıktan sonra 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında 6 saat, buzdolabında 24 saat saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra CEFAMED’i kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi:

World Medicine İlaçları Ltd. Şti.

Evren Mah. Cami Yolu Cad. No:50. P.K.:34212.

Güneşli-Bağcılar. İstanbul Tel:+90 212 474 70 50 Faks:+90 212 474 09 01

Üretim Yeri:

Pharmavision Sanayi ve Tic. A.Ş.

Davutpaşa Cad. No:145 34010 Top kapı-İstanbul Tel:+90 212 482 00 00 Faks:+90 212 482 00 86

Çözücü Üretim Yeri:

Pharmavision Sanayi ve Tic. A.Ş. Davutpaşa Cad. No: 145 34010 Topkapı-İstanbul Tel:+90 212 482 00 00 Faks: +90 212 482 00 86

DEVAMINI OKU

2.CEFAMED nedir ve ne için kullanılır?

CEFAMED. seftriakson adı verilen etkin maddeyi içermektedir. Bu. antibiyotikler adı verilen ilaç grubuna dahildir. CEFAMED etkisini bakterilerin tam olarak gelişimini durdurarak göstermektedir. Bu da bakterilerin ölmesine yol açmaktadır.

CEFAMED beyaz ila sarımsı renkli, kristalimsi tozdur. Cam flakonlarda takdim edilir. Her bir karton kutuda 1 adet flakon ve 2 mFlik %1 lidokain çözeltisi içeren 1 adet ampul bulunmaktadır. Bir ampul 20 mg susuz lidokain hidroklorüre eşdeğer 21.3 mg lidokain hidroklorür monohid-at ve steril enjeksiyonluk su içerir.

CEFAMED bakterilerin yol açtığı ve vücudun çeşitli kısımlarındaki çeşitli enfeksiyonların tedavisinde kullanılır.

• CEFAMED aşağıda belirtilen hastalıklar için kullanılabilir.

Sepsis (bakterilerin kana geçmesi sonucunda ateş ve titremeye neden olan haftalık) Beyin zarı iltihabı (menenjit).

Kene yoluyla bulaşan bir hastalık olan dissemine Lyme borreliosis’in erken ve geç evrelerinde

Karın bölgesi (abdominal) enfeksiyonlar (karın zarı iltihabı, safra ve mide-barsak sistemi enfeksiyonları)

Kemik, eklem, yumuşak doku, cilt ve yara enfeksiyonları,

Bağışıklık sistemi bozukluğuna bağlı enfeksiyonlar,

Böbrek ve idrar yolları enfeksiyonlan,

Solunum yolları enfeksiyonları, özellikle pnömoni (bir tür akciğer enfeksiyonu), kulak- burun-boğaz enfeksiyonlan, akut bakteriyel komplike olmayan otitis media (orta kulak iltihabı)

Cinsel yoldan bulaşan bir enfeksiyon olan gonore (bel soğukluğu) dahil olmak üzere genital enfeksiyonlar,

- Enfeksiyonların oluşmasını önlemek için, ameliyatlardan önce

DEVAMINI OKU

3.CEFAMED nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

* CEFAMED:in standart dozu günde 1-2 gramdır. Geçirilen enfeksiyonun şiddejtine ve tipine göre doktorunuz size daha yüksek bir doz verebilir (günlük doz 4 gra kadar artırılabilir).

Eğer bir ameliyat geçirecekseniz, enfeksiyon riskine bağlı olarak operasyondan 30-90 dakika önce 1-2 g’lık tek doz CEFAMED uygulaması önerilir.

Tedavi süresi hastalığın seyrine göre değişir. Genellikle bütün antibiyotik tedavilerinde olduğu gibi, hastanın ateşi düştükten veya infeksiyon tedavi edildikten (bal eter iye 1 eradikasyon) sonra en az 48-72 saat CEFAMED tedavisine devam edilmelidir.

Uygulama yolu ve metodu

CEFAMED genellikle bir doktor veya hemşire tarafından kas içine uygulanır. Bir bölgeye 1 gramdan daha fazla enjeksiyon yapılmaması önerilmektedir.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

Doktorunuz çocuğunuzun vücut ağırlığına bağlı olarak uygulanacak doz^ karar verecektir.

Yenidoğan. bebek ve 12 yaşından küçük çocuklarda aşağıda belirtilen doz şeması günde tek dozda uygulanır.

Yenidoğanlar (14 günlüğe kadar): Günde tek doz 20-50 mg/kg vücut ağırlığı; günlük doz 50 mg/kg’ı aşmamalıdır.

Bebek ve çocuklar (15 günlükten 12 yaşına kadar):Günde tek doz 20-80 mg/kg.

Vücut ağırlığı 50 kg veya üstünde olan normal çocuklarda normal yetişkini dozu

kullanılmalıdır.

Akut bakteriyel komplike olmayan otitis media (orta kulak iltihabı) tedavisi için 50 mg/kg dozunda (lg'ı aşmamak koşuluyla) tek uygulama önerilmektedir

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlı hastalarda CEFAMED’in yetişkinler için önerilen dozlan kullanılmaktadır.

(Wl kullanım durumlan:

Böbrek /karaciğer yetmezliği:

Karaciğer ve böbrek rahatsızlığınız varsa, daha düşük doz kullanabilirsiniz. İhtiyacınız olan dozu aldığınızı kontrol etmek için kan testleri yaptırmanız gerekebilir.

Eğer CEFAMED 'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var

ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla CEFAMED kullanırsanız

CEFAMED’ den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir dokto veya eczacı ile konuşunuz.

CEFAMED'i kullanmayı unuttuysanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Eğer almanız gereken bir CEFAMED dozunu almayı unutursanız, hatırlar hatıHamaz dozunuzu alınız. Ancak neredeyse bir sonraki doz zamanı gelmişse, unutulan dozu atlayınız.

CEFAMED ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

CEFAMED kullanmayı doktorunuza danışmadan bırakmayınız.

DEVAMINI OKU

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi CEFAMED’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Ciddi alerjik reaksiyonlar (yaygın olmayan, her 100 kişide l’den az kişiyi etkiler) Yüz, boyun, dudak ve ağzın aniden şişmesi. Bu, nefes alma ve yutkunmada zorluğa yol açabilir.

- Ellerin, ayakların ve bileklerin aniden şişmesi

• Ciddi deri döküntüleri (çok seyrek, her 10000 kişide 1 kişiden az kişiyi etkildr)

Eğer şiddetli deri döküntüsü yaşarsanız, hemen doktorunuza gidiniz. Belirtiler anasında, kabarcıklar veya deride soyulma ile birlikte hızla gelişen şiddetli döküntü, ağız kısmında kabarcıklar oluşması da olasıdır.

Olası diğer yan etkiler

Yaygın (ber 10 kişide 1 kişiyi etkiler)

* Gevşek dışkılama veya ishal

* Kendini hasta hissetme ve hasta olmak.

Yaygın olmayan (her 100 kişide l’den az kişiyi etkiler)

* Diğer cilt reaksiyonları. Bunlara, tüm vücudunuzu kaplayan döküntü, döküntü (ürtiker). kaşıntı ve şişkinlik dahildir.

pütürlü


Seyrek (her 1000 kişide l’den az kişiyi etkiler):

Mantar ve maya sebebiyle görülen diğer enfeksiyon türleri (örneğin pamukçuk).

Kan ile ilişkili rahatsızlıklar. Belirtiler arasında, yorgun hissetme, cildin kolay morarması, nefesin kesilmesi ve burun kanaması bulunmaktadır.

Baş ağrısı Baş dönmesi hissi Ağızda yara oluşması

Dil iltihabı (glossit) Belirtiler arasında dilin şişmesi, kızarması ve iltihaplanması bulunmaktadır

Karaciğer problemleri (kan testinde gösterilir).

Safra kesenizde ağrı çekmenize, hasta hissetmenize ve hasta olmanıza yol açabilecek rahatsızlıklar

Böbrek sorunları Bunlar idrar yapma miktarınızı etkileyebilir. Bazı kişiler normalde daha fazla idrara çıkarlar. Çok seyrek olarak, kişiler idrara çıkmamaya başlayabilir. İdrarınızda kan ve şeker olması

CEFAMED on verildiği damarda ağrı veya yanma hissi.

Enjeksiyonunun yapıldığı yerde ağrı.

Yüksek ateş veya titreme.

Çok seyrek (her 10000 kişide l’den az kişiyi etkiler)

Coombs’ testinde pozitif sonuçlar çıkması (bazı kan rahatsızlıkları için kullahılan bir

test).

kolay

aniden

yayılan


Kanınızın pıhtılaşması ile ilgili rahatsızlıklar. Belirtiler arasında, cildin morarması ve eklemlerinizde ağrı ve şişkinlik.

Kanınızdaki beyaz kan hücre sayısında değişiklikler. Belirtiler arasında ateşin yükselmesi, titreme ve boğaz ağrısı bulunmaktadır.

Pankreasın iltihaplanması (pankreatit). Belirtiler arasında, sırtınıza doğru midede şiddetli ağrı bulunmaktadır.

Kaim bağırsağın iltihaplanması (kolon) Belirtiler arasında genellikle İmanlı ve sümüksü ishal, mide ağrısı ve ateş bulunmaktadır.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

DEVAMINI OKU