İlaç Ara

CEFNOR 500 mg 20 efervesan tablet

Etkin Madde
Firma Bilgileri
İnventim İlaç San. Tic Ltd. Şti
Satış Fiyatı
Ambalaj Miktarı
20
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

CEFNOR 500 mg efervesan tablet Ağızdan alınır.

Etken Madde

Her bir efervesan tablet 500 mg sefprozil içerir.

Yardımcı maddeler

Sitrik Asit Anhidr, sodyum hidrojen karbonat, Peg 6000, sukraloz (E 955), P.V.P.K-30, sodyum klorür, böğürtlen aroması

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. CEFNOR nedir ve ne için kullanılır?

2. CEFNOR’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. CEFNOR nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. CEFNOR’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.CEFNOR kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

CEFNOR’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer, sefprozile ya da ilacın içindeki diğer maddelerden her hangi birine karşı bir alerjik reaksiyonunuz varsa CEFNOR’u kullanmamalısınız.

CEFNOR’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

• Penisiline karşı aşırı duyarlılığınız varsa,

• Kalın bağırsak iltihabınız varsa,

• Hamileyseniz veya bebeğinizi emziriyorsanız

• Böbrek bozukluğunuz veya hastalığınız varsa,

• Küçük çocuklarda

• Yaşlılarda CEFNOR’u dikkatli kullanınız

"Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız."

CEFNOR’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Sefprozil yiyeceklerle ilişkili bir sınırlama olmaksızın kullanılabilir.

Hamilelik

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamilelik

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. CEFNOR, emzirme döneminde dikkatli kullanılmalıdır.

Araç ve makina kullanımı

CEFNOR’ un araç ve makine kullanımı üzerine önemli bir etkisi bulunmamaktadır.

CEFNOR’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

CEFNOR içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı aşırı duyarlılığınız yoksa bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

CEFNOR her dozunda 241,04 mg sodyum ihtiva eder. Bu durum kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

• Probenesid

• Böbrekler üzerine zararlı olma ihtimali olan ilaçlar (aminoglikozit antibiyotikler, kolistin, polimiksin, viomisin gibi) ve güçlü etkili idrar söktürücüler (etakrinik asit, furosemid gibi)

• Doğum kontrol hapları

• Varfarin gibi kan pıhtılaşmasını önleyici ilaçlar (antikoagülanlar)

• Nifedipin (yüksek tansiyon tedavisinde kullanılır)

kullanıyorsanız ya da son zamanlarda kullandıysanız doktorunuza ve eczanıza bilgi veriniz.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

5.CEFNOR’in saklanması

CEFNOR ‘u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında ve kuru yerde saklayınız. Her kullanımdan sonra tüpün kapağını kapatmayı unutmayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra CEFNOR’i kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz CEFNOR’i kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi: Novitas İlaç San. Tic. Ltd. Şti.

General Ali Rıza Gürcan Cad. Merter İş Merkezi

Bağımsız Bölüm No:8

Güngören/İSTANBUL

Telefon: 0 212 481 76 41

Faks: 0 212 481 76 41

e-mail: [email protected]

Üretim Yeri: Neutec Cef İlaç San. ve Tic. A.Ş.

1.OSB. 2.Yol No:2 Adapazarı / SAKARYA

DEVAMINI OKU

2.CEFNOR nedir ve ne için kullanılır?

CEFNOR'un etkin maddesi sefprozil, ikinci kuşak sefalosporinler olarak adlandırılan bir ilaç grubunda yer alır.

CEFNOR, krem rengi, yuvarlak, bir yüzü çentikli efervesan tabletlerdir. 20 efervesan tablet içeren plastik tüp silikajelli plastik kapak ambalajlarda piyasaya sunulmaktadır. CEFNOR, aşağıda belirtilen durumların tedavisinde kullanılır:

• Yutak iltihabı ve bademcik iltihabı,

• Orta kulak iltihabı,

• Sinüzit (Yüz kemiklerinin içindeki hava boşluklarının iltihabı)

• Bronş iltihabı,

• Zatüre,

• Deri iltihapları

• İdrar yolu iltihapları.

DEVAMINI OKU

3.CEFNOR nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Yetişkinler (12 yaş ve üzeri):

Yutak ve bademcik iltihabında: Günde bir defa 500 mg efervesan tablet.

Sinüzit (Yüz kemiklerinin içindeki hava boşluklarının iltihabı): 12 saatte bir 250-500 mg

efervesan tablet

Zatüre ve bronş iltihabında: 12 saatte bir 500 mg efervesan tablet

Komplike olmayan idrar yolu iltihaplarında: Günde bir defa 500 mg efervesan tablet

Deri iltihaplarında: 12 saatte bir 250 mg veya 24 saatte bir 500 mg efervesan tablet

Uygulama yolu ve metodu

CEFNOR, ağız yoluyla, bir bardak suda (150 ml) eritilerek alınır. Aç veya tok karnına alınmasında herhangi bir sakınca yoktur.

Çocuklarda kullanımı

Çocuklarda (6 ay -12 yaş) tavsiye edilen doz ve tedavi süreleri aşağıda gösterilmiştir. Orta kulak iltihabında: 12 saatte bir 15 mg/kg

Yutak ve bademcik iltihabında: Günde bir defa 20 mg/kg veya 12 saatte bir 7.5 mg/kg Sinüzitte (Yüz kemiklerinin içindeki hava boşluklarının iltihabı): 12 saatte bir 7.5 mg/kg-15mg/kg

Deri iltihabında: Günde bir defa 20 mg/kg

Maksimum günlük çocuk dozu, yetişkinler için önerilen günlük maksimum dozu geçmemelidir. Beta-hemolitik streptokok enfeksiyonlarının tedavisinde, CEFNOR 10 gün süreyle uygulanmalıdır.

6 aydan küçük bebeklerde orta kulak iltihabı veya sinüzit tedavisindeki etkinlik ve güvenilirliği; ayrıca 2 yaşın altındakilerde ise yutak ve bademcik iltihabı veya deri iltihabı tedavisindeki etkinlik ve güvenilirliği henüz belirlenmemiştir.

Yaşlılarda kullanımı

Böbrek bozukluğu olmayan yaşlı hastalarda doz ayarlaması yapılmasına gerek yoktur.

Özel kullanım durumları

Böbrek probleminiz varsa doktorunuz bazı testler uygulayacak ve gerekirse CEFNOR'un dozunu düşürecektir.

Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer yetersizliği olan hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur.

Eğer CEFNOR'un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla CEFNOR kullanırsanız

CEFNOR'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Doktora ya da hastaneye giderken ilacınızı yanınızda götürünüz.

Kan diyalizi böbrek rahatsızlığı olan bireylerde sefprozil'i vücuttan hemen attığından ciddi zehirlenme olaylarının görülmemesinde yardımcı olmaktadır.

CEFNOR'i kullanmayı unuttuysanız

İlacınızı almayı unutursanız hatırladığınız zaman alınız. Birden fazla doz almayı unuttuysanız doktorunuza bildiriniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

CEFNOR ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Eğer CEFNOR kullanımı konusunda herhangi bir sorun ile karşılaşırsanız doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Doktorunuza danışarak CEFNOR kullanımını sonlandırabilirsiniz.

DEVAMINI OKU

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi CEFNOR’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, CEFNOR'u kullanmayı durudurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Şiddetli ani aşırı duyarlılık reaksiyonları (yüzde ödem, dilde şişme, gırtlakta şişme ile birlikte soluk yolunun tıkanması, kalp atışında hızlanma, soluk alma güçlüğü, kan basıncında düşme gibi belirtiler ile kendini gösterebilir). Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin CEFNOR'a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir. Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Karaciğer enzimlerinde artma, sarılık

• Eozinofili (kanda eozinofil denen kan hücrelerinin sayısının artması), lökopeni (kanda akyuvar sayısında azalma)

• Kan üre azotunda ve serum kreatininde artış (böbrek bozukluklarını işaret eder)

• Kanlı, sulu ishalle seyreden barsak iltihabı (psödomembranoz kolit)

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

• Diyare, bulantı, kusma ve karın ağrısı

• Döküntü, kurdeşen

• Baş dönmesi

• Aşırı hareketlilik,

• Baş ağrısı, sinirlilik, uykusuzluk, bilinç bulanıklığı ve uyku hali

• Pişik,

• Cinsel organlarda kaşıntı ve vajina iltihabı

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

DEVAMINI OKU