İlaç Ara

CEFUROL 1.5 gr IM/IV enj. toz içeren 1 flakon+15 ml çözücü ampül

Etkin Madde
Firma Bilgileri
İbrahim Etem Ulagay İlaç Sanayi Türk A.Ş.
Satış Fiyatı
20.19 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
1
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

CEFUROL 1.5 g IV Enjektabl Toz İçeren Flakon Damar içine uygulanır.

Etken Madde

Her flakonda, 1.5 g sefuroksime eşdeğer miktarda sefuroksim sodyum bulunur.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. CEFUROL nedir ve ne için kullanılır?

2. CEFUROL’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. CEFUROL nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. CEFUROL’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.CEFUROL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

CEFUROL’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

CEFUROL’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur.

Hamilelik

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamile kadınlarda sefuroksim kullanımı ile ilgili sınırlı veri bulunmaktadır. Eğer hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız doktorunuz CEFUROL ile tedaviye, tedavinizin faydasını bebeğinize verebileceği zarar ile kıyaslayarak karar verecektir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

CEFUROL anne sütüne de geçtiğinden emziren anneler dikkatli kullanmalıdır. Doktorunuz tedavinizin faydasını bebeğinize verebileceği zarar ile kıyaslayarak tedaviye karar verecektir.

Araç ve makina kullanımı

Belirtilmemiştir.

CEFUROL’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Her bir doz CEFUROL 3.6 mmol sodyum ihtiva eder. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Bazı ilaçlar CEFUROL’ün etkisini değiştirebilir veya yan etki yaşama riskinizi artırabilir. Bunlar aşağıdaki gibidir:

 • Furosemid gibi vücuttan su atan tabletler (diüretikler)
 • Aminoglikozid sınıfı antibiyotikler
 • Gut hastalığı veya kanda üre fazlalığını tedavi amacıyla kullanılan probenesid
 • Kanın pıhtılaşmasına engel olan oral antikoagülanlar
 • Oral kontraseptifler (doğum kontrol ilaçları)
 • 5.CEFUROL’in saklanması

  İntramüsküler: 250 mg sefuroksim sodyuma 1 mİ enjeksiyonluk su veya 750 mg sefuroksim sodyuma 3 mİ enjeksiyonluk su ekleyin. Hafifçe opak bir süspansiyon oluşuncaya kadar çalkalayınız.

  İntravenöz: CEFUROL 250 mg enjektabl toz içeren flakon için en az 2 mİ, CEFUROL 750 mg enjektabl toz içeren flakon için en az 6 mİ ve CEFUROL 1.5 g enjektabl toz içeren flakon için en az 15 mİ enjeksiyonluk su kullanarak CEFUROL enjektabl toz içeren flakonu çözünüz.

  İntravenöz infüzyon: 1.5g sefuroksim sodyumu, 15ml enjeksiyonluk suda çözündürün. Sulandırılan sefuroksim sodyumu, 50 veya 100 mİ geçimli bir infüzyon sıvısına ekleyin. Bu çözeltiler doğrudan damara uygulanabilir veya hastaya parenteral sıvılar veriliyorsa takılan set içine zerkedilerek hastaya verilebilir.

  Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

  Böbrek yetmezliği:

  Renal fonksiyon bozukluğunda dozaj: Sefuroksim böbrekler ile itrah edilir. Bundan dolayı tüm böyle antibiyotiklerde olduğu gibi renal fonksiyon bozukluğu olan hastalarda CEFUROL enjektabl dozajı onun yavaşlayan itrahım dengeleyecek şekilde azaltılarak tavsiye edilmelidir. Fakat kreatinin klirensi 20ml/dak.’a veya altına düşünceye kadar, standart dozu (750mg-1.5g 3×1) düşürmek gerekli değildir. Belirgin yetersizliği olan erişkinlerde (kreatinin klirens 10 ila 20 ml/dak.) günde 2 kez 750mg tavsiye edilir. Şiddetli yetmezlikte (kreatinin klirensi < 10 ml/dak.) günde bir kez 750mg yeterlidir. Hemodiyalizdeki hastalar için her diyaliz sonunda ilave 750 mg’lık doz i.v. veya i.m. olarak verilmelidir. Parenteral kullanıma ilaveten sefuroksim peritonal diyaliz sıvısına katılabilir (Genellikle her iki litre diyaliz sıvısına 250mg). Böbrek bozukluğu olan, yoğun tedavi ünitesinde devamlı arteriyovenöz hemodiyaliz ya da yüksek akışlı hemofiltrasyondaki hastalar için uygun olan doz günde iki kez 750mg’dır. Düşük akışlı hemofiltrasyon için böbrek fonksiyon bozukluğu altında önerilen dozaj takip edilmelidir.

  Karaciğer yetmezliği:

  Veri yoktur.

  Pediatrik popülasyon:

  Bebek ve çocuklarda 30 ila 100 mg/kg/günlük dozlar üçe ya da dörde bölünerek verilir. Çoğu enfeksiyonlar için 60 mg/kg/günlük doz yeterli olacaktır. Yeni doğanlarda 30 ila 100 mg/kg/günlük dozlar iki ya da üçe bölünerek verilir.

  Geriyatrik popülasyon:

  Veri yoktur.

DEVAMINI OKU

2.CEFUROL nedir ve ne için kullanılır?

CEFUROL, bakteriler üzerinde öldürücü etki gösteren sefalosporin grubu bir antibiyotiktir. Doktorunuz bu ilacı, sahip olduğunuz enfeksiyon nedeniyle, ameliyat öncesi veya sonrası enfeksiyonlardan korunmanız için size vermeye karar vermiştir.

CEFUROL, tedavi ve bakteriyel enfeksiyonlardan korunma amaçlı kullanılır.

Doktorunuz size ve hastalığınıza uygun olarak bu ilacı seçmiştir.

Duyarlı mikroorganizmaların sebep olduğu enfeksiyonların tedavisinde endikedir.

•Alt solunum yolu enfeksiyonları: Akut ve kronik bronşit (bronşların iltihabı), pnömoni (zatürre), akciğer absesi, ameliyat sonrası göğüs enfeksiyonları

•Üst solunum yolu enfeksiyonları: Farenjit (yutağın iltihabı), otitis media (orta kulak iltihabı), sinüzit (yüz kemikleri içindeki hava boşluklarının iltihabı) ve tonsillit (bademciklerin iltihaplanması) gibi kulak, burun, boğaz enfeksiyonları

•İdrar yolu enfeksiyonları: Akut ve kronik piyelonefrit (uzun veya kısa süreli böbrek iltihabı),idrar kesesi iltihabı, asemptomatik bakteriüri (bulgu göstermeden bakterilerin çoğalması)

•Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları: Selülit (deri altı dokuları etkileyen cilt iltihabı), erizipel (bir çeşit cilt iltihabı), karın zarı iltihabı, yara enfeksiyonları •Septisemi (bakterilerin kanda üreyerek çoğalması)

•Menenjit (beyin zarlarının iltihabı)

•Gonore (Bel soğukluğu)

•Kemik ve eklem enfeksiyonları: Kemik ve iltihabı, septik artrit (eklemin çeşitli mikroorganizmalarla gelişen iltihabi bir hastalığıdır) gibi hastalıkların tedavisinde kullanılır.

•Doğum ve jinekolojik enfeksiyonlar: Pelvik enflamatuar hastalık (karnın alt kısmında şiddetli ağrı ve hassasiyet, ateş ve kusma ile seyreden, ilerlerse kısırlığa yol açabilen yumurtalık, rahim ve rahim boynu iltihaplarına verilen addır.)

•Profilaksi (koruma): Karın, kalça, ortopedik, kardiyak, akciğer, yemek borusu ve vasküler ameliyatlarda, enfeksiyon risk artışı olduğunda uygulanabilir.

Sefuroksim sodyuma karşı hassasiyet coğrafi bölgelere ve zamana göre değişkenlik gösterebilir.

DEVAMINI OKU

3.CEFUROL nasıl kullanılır ?

Doktorunuz aşağıdakilere bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

 • Enfeksiyonun tipi ve derecesi
 • Yaş ve kilo
 • Başka bir antibiyotik kullanılıp kullanılmadığı
 • Böbreklerin çalışma derecesi
 • Uygulama yolu ve metodu

  CEFUROL’ü kendi kendinize uygulayamazsınız. Mutlaka bir doktor veya hemşire tarafından uygulanmalıdır. Kasa, damar içine veya serum içine ilave edilerek verilebilir.

  Yetişkin ve adolesanlar:

  Günlük 750 mg ila 1.5 g CEFUROL 2, 3 veya 4 doza bölünerek alınır. Günlük maksimum 6 g alınabilir.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  Doktorunuz çocuğunuzun hastalığına bağlı olarak ilacın dozunu belirleyecek ve çocuğunuza uygulayacaktır.

  Yeni doğanlarda (0-3 hafta) her bir vücut kilosu başına günlük 30-100 mg CEFUROL 2 veya 3 doza bölünerek verilebilir.

  Bebeklerde (3 hafta üzeri) ve çocuklarda her bir vücut kilosu başına günlük 30-100 mg CEFUROL 3 veya 4 doza bölünerek verilebilir.

  Yaşlılarda kullanımı

  Belirtilmemiştir.

  Özel kullamm durumları:

  Böbrek yetmezliği ve karaciğer yetmezliği: Böbrek yetmezliği olan hastalara özel doz ayarlaması yapılmalıdır.

  Eğer CEFUROL’ün etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla CEFUROL kullanırsanız

  CEFUROL aşırı dozda seri ve ani kasılmalara neden olabilir. Eğer kendinizi iyi hissetmezseniz hemen doktorunuzla iletişime geçin veya size en yakın acil servise başvurun.

  CEFUROL’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  CEFUROL'i kullanmayı unuttuysanız

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  Eğer bir dozu almayı unutursanız mümkün olduğu kadar çabuk diğerini alınız ve sonra önceki gibi devam ediniz.

  CEFUROL ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  DEVAMINI OKU

  4.Olası yan etkiler nelerdir ?

  Tüm ilaçlar gibi CEFUROL’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Aşağıdakilerden biri olursa CEFUROL’ü kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

 • Aşırı duyarlılık belirtileri (bazen yüzde ve ağızda nefes almayı engelleyecek şekilde, artan ve kaşıntılı isilik şişme)
 • İsilik ortası koyu noktalı etrafı daha açık ve koyu halka ile çevrilmiş şekilde su toplamış olabilir)
 • Su toplamış yaygın isilik ve soyulan cilt (Steven-Johnson sendromu ya da toksik epidermal nekroliz (genellikle ilaçlara daha seyrek olarak enfeksiyonlara bağlı olarak gelişen, derinin soyulması ile karekterize, hastalık oranı ve ölüm oranı çok yüksek bir cilt hastalığı) belirtileri olabilir
 • Uzun sureli CEFUROL kullanımında mantar (Candida) çoğalması görülebilir.
 • Aşırı ishal (psödomembranöz kolit). CEFUROL genellikle kanlı ve mukulu şiddetli ishale, karın ağrısına ve ateşe sebep olabilen kalın bağırsakta iltihaba sebep olabilir.
 • Lyme hastalığının tedavisinde Jarisch-Herxheimer reaksiyonu olarak bilinen, bazı hastalarda yüksek ateş, soğuk terleme, baş ağrısı, kas ağrısı ve isilik görülmesi. Belirtiler genellikle birkaç saat ile bir gün arasında sona erer.
 • Yan etkilerin tahmin edilen görülme sıklıkları:

  -    Çok yaygın: 10 hastanın en az birinde görülebilir.

  -    Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

  -Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla

  görülebilir.

  -    Seyrek: 1.000 hastanın birinden az görülebilir

  -    Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

  -    Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

  Yaygın görülen yan etkiler:

  -    Enjeksiyon yerinde ağrı ve tromboflebit (damar iltihablanması) oluşumu

  -    Eozinofili (kanda eozinofil sayısında artış)

  -    Nötropeni (kanda nötrofil sayısında azalma)

  -    Karaciğer enzim düzeylerinde (LDH, ALT (SGPT), AST (SGOT) geçici yükselmeler Yaygın olmayan yan etkiler:

  -    Pozitif Coomb’s testi (alyuvarlarla ilgili bir kan testi), kanda lokosit sayısında azalma

  -    Deri döküntüleri, kurdeşen ve kaşıntı dahil olmak üzere aşırı duyarlılık reaksiyonları

  -    İshal, bulantı ve kusma gibi sindirim sistemi rahatsızlıkları

  -    Serum bilirubin düzeylerinde geçici yükselmeler

  Bilinmiyor:

  -    Candida çoğalması (bir tür mantar enfeksiyonu)

  -    Clostridium difficile çoğalması (bir tür bakteri enfeksiyonu)

  -    Kan pulcuklarmın (trombosit) sayısında azalma

  -    Bir tür kansızlık (hemolitik anemi)

  -    İlaç ateşi, bir çeşit böbrek iltihabı (interstisiyel nefrit)

  -    Ani aşırı duyarlılık (anafilaksi) dahil olmak üzere aşırı duyarlıık reaksiyonları

  -    Yüzeye yakın kan damarı enflamasyonu (kutanöz vaskulit)

  -    Psödomembranöz kolit (uzun süreli antibiyotik kullanımına bağlı kanlı, sulu ishalle seyreden barsak iltihabı)

  -    Eritema multiforme (genelde kendiliğinden geçen el, yüz ve ayakta dantele benzeyen kızarıklık oluşturan aşırı duyarlılık durumu)

  -    Toksik epidermal nekroliz (deride içi sıvı dolu kabarcıklarla seyreden ciddi bir hastalık) Böbrek ve kan damarlarında yangı

  -    Stevens-Johnson sendromu (ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla seyreden iltihap)

  -    Aniden başlayarak birkaç saatten birkeç güne kadar sürebilen, ciltte şişme ile giden durum (anjiyonörotik ödem)

  -    Serum kreatinide artma

  -    Kanda üre ve azot miktarında artma

  -    Serum kreatinin seviyesinde azalma

  Menenjitli çocuklarda duyma kaybı: Menenjit nedeniyle CEFUROL gibi ilaçlarla tedavi görmüş çocuklarda hafif - orta şiddette duyma kaybı yaşanmaktadır. Tam sıklık bilinmese de, bu durum çok az sayıda meydana gelmiştir.

  Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  DEVAMINI OKU