İlaç Ara

CELLUFRESH % 0.5 tek dozluk göz damlası.30 flakon

Firma Bilgileri
Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Satış Fiyatı
15.96 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
30
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

KULLANMA TALİMATI

CELLUFRESH™ % 0.5 tek dozluk göz damlası Göze uygulanır.

Etken Madde

Her 1 ml, etkin madde olarak 5 mg karmeloz sodyum içermektedir.

Yardımcı maddeler

Sodyum klorür, sodyum laktat, potasyum klorür, kalsiyum klorür dihidrat, magnezyum klorür hekzahidrat, sodyum hidroksit veya hidroklorik asit ve saf su içermektedir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. CELLUFRESH nedir ve ne için kullanılır?

2. CELLUFRESH’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. CELLUFRESH nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. CELLUFRESH’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.CELLUFRESH kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

CELLUFRESH’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

• Karmeloz sodyuma veya yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlığınız (alerjiniz) var ise kullanmayınız.

CELLUFRESH’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

• Ağrı, yanma, batma, yorgunluk hissi, yabancı cisim hissi, rahatsızlık hissi veya kuruluk, kızarıklık veya görmede değişiklikler ortaya çıkar ise veya kötüleşir ise, doktorunuza veya eczacınıza başvurunuz.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

CELLUFRESH’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

CELLUFRESH’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. CELLUFRESH’i gebelikte kullanabilirsiniz.

Tedaviniz .sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz, hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. CELLUFRESH’i emzirme döneminde kullanabilirsiniz.

Araç ve makina kullanımı

CELLUFRESH’in bulanık görmeye neden olması beklenmez. Geçici olarak görmeniz bulanıklaşır ise görmeniz netleşinceye kadar araç ya da makine kullanmayınız.

CELLUFRESH’in içeriğinde bulunan bazı maddeler hakkında önemli bilgiler

CELLUFRESH’in içeriğinde bulunan yardımcı maddelerden hiçbiri için uygulama yolu veya dozu nedeniyle herhangi bir uyarı gerekmemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Başka göz damlaları kullanıyorsanız, diğer göz damlalarını CELLUFRESH’den en az 15 dakika önce gözünüze uygulayınız.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bu ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

5.CELLUFRESH’in saklanması

CELLUFRESH’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C’nin altında oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra CELLUFRESH’i kullanmayınız.

Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:4 34467 Maslak/Sarıyer/İSTANBUL

Üretici:

Allergan Pharmaceuticals Ireland Castlebar Road, Westport, Co Mayo İrlanda

DEVAMINI OKU

2.CELLUFRESH nedir ve ne için kullanılır?

CELLUFRESH; küçük, tek dozluk, şeffaf bir ambalajda ("flakon" olarak bilinir) bulunan,

berrak, renksiz ya da hafif sarı renkli bir solüsyondur.

CELLUFRESH, karmeloz sodyum adlı bir kayganlaştırıcı (lubrikan) içerir.

Flakonun kapağı çevrilerek açılmaktadır. Her flakon, 0.4 ml solüsyon içermektedir. 5, 30 ve

90 flakonluk ambalajlarda sunulmaktadır.

CELLUFRESH, göz yaşı eksikliğinde göz yaşı eksikliğini gidermek (göz yaşı replasmam) için kullanılır. Ayrıca, kuru göz belirtilerinin (ağrı, yanma, batma, yorgunluk hissi, yabancı cisim hissi, rahatsızlık hissi veya kuruluk) tedavisinde kullanılmaktadır

DEVAMINI OKU

3.CELLUFRESH nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

CELLUFRESH etkilenen göze/gözlere, günde 4 kez veya gerektikçe 1-2 damla damlatılır.

CELLUFRESH'i kullanmadan önce kontakt lenslerinizi çıkarmanıza gerek yoktur.

Kullanmadan önce flakonun açılmamış olduğundan emin olunuz. Göz damlası solüsyonu, açıldıktan hemen sonra kullanılmalıdır.

Bulaşmayı önlemek için, flakonun açık ucunu gözünüze ya da başka herhangi bir yere temas ettirmeyiniz.

Kullanmadan önce ellerinizi yıkayınız. Flakonu ilk açtıktan sonra hemen kullanınız.

Flakon açılıp kullanıldıktan sonra, kullanılmayan kısmı atınız, tekrar kullanmayınız.

Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu dozlama şemasına uyunuz. Bu, sizin CELLUFRESH'den tam yarar görmenizi sağlar.

Uygulama yolu ve metodu

Göze uygulanır.

CELLUFRESH'i aşağıdaki şekilde uygulayınız.

1. Flakon şeridinden bir tanesini ayırınız.

2. Flakonu dik tutunuz (kapak üst tarafta olacak şekilde) ve kapağı çeviriniz.

3. Alt göz kapağınızı bir cep oluşturacak şekilde yavaşça çekiniz. Flakonun üst ucunu aşağı doğru çeviriniz ve her bir göze bir damla akıtacak şekilde sıkınız. Birkaç kez gözlerinizi kırpınız.

4. Flakonda bir miktar solüsyon kalsa bile, kullanır kullanmaz flakonu atınız.

1 C""J ,■

rM/S^

- TO ■■ .t

■ i. I

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

Özel kullanımı yoktur.

Yaşlılarda kullanımı

Özel kullanımı yoktur.

Özel kullanım durumları

Özel kullanımı yoktur.

Eğer CELLUFRESH'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla CELLUFRESH kullanırsanız

CELLUFRESH'den kullanmanız gerekenden fazla kullanmış sanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla CELLUFRESH kullanırsanız

CELLUFRESH'i kullanmayı unuttuysanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Hatırlar hatırlamaz tedavi gerektiren gözünüze tek bir damla uygulayınız ve daha sonra normal uygulama şemanıza devam ediniz.

CELLUFRESH ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Herhangi bir etki oluşması beklenmez.

DEVAMINI OKU

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi CELLUFRESH’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, CELLUFRESH'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz.

Eller, ayaklar, bilekler, yüz, dudakların şişmesi ya da özellikle ağız veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmelerinde.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin CELLUFRESH'e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Geçici olarak gözünüzde yanma hissi Bunlar CELLUFRESH'in hafif yan etkileridir.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

DEVAMINI OKU