İlaç Ara

CEREBROFIL 1 gr 5 ml 12 ampül

Etkin Madde
Firma Bilgileri
İbrahim Etem Ulagay İlaç Sanayi Türk A.Ş.
Satış Fiyatı
23.17 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
12
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

CEREBROFİL 1 g/5 ml Enjeksiyonluk Çözelti

Damardan uygulanır.

Steril

 • •  

  Etken Madde

  5 ml’lik CEREBROFİL Enjeksiyonluk Çözelti 1 g pirasetam içerir.

 • Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

  Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

  • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

  • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

  • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

  Bu Kullanma Talimatında:

  1. CEREBROFIL nedir ve ne için kullanılır?

  2. CEREBROFIL’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  3. CEREBROFIL nasıl kullanılır?

  4. Olası yan etkiler nelerdir?

  5. CEREBROFIL’in saklanması

  Başlıkları yer almaktadır.

  2.CEREBROFIL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  CEREBROFIL’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  –  CEREBROFİL’in etkin maddesi pirasetama veya diğer pirolidon türevlerine ya da içerdiği yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz var ise, aşırı duyarlı iseniz,

 • –  Beyin kanamanız varsa,

 • –  Son-dönem böbrek hastalığınız varsa,

 • –  Huntington Koresi hastalığınız varsa bu ilacı kullanmayınız.

 • CEREBROFİL’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLE KULLANINIZ
 • –  Pirasetamın kanama zamanını uzatabilmesi nedeniyle, kanama ile ilgili altta yatan bozukluğunuz varsa, ağır kanamalı ve büyük cerrahi girişimli bir hasta iseniz,

 • –  Böbrek yetmezliğiniz varsa CEREBROFİL’i dikkatle kullanınız.

 • –  Yaşlıysanız ve uzun süredir CEREBROFİL kullanıyorsanız böbrek işleviniz doktorunuz tarafından düzenli olarak izlenmeli ve gerekirse doz ayarlaması yapılmalıdır.

 • –  CEREBROFİL’i miyoklonus için alıyorsanız, doktorunuzun size reçete ettiği doza ve verdiği talimatlara mutlaka uyunuz.

 • Bu uyarılar geçmişte herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışın.

  CEREBROFIL’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  CEREBROFİL’in yiyecek veya içeceklerle bir etkileşimi yoktur.

  Hamilelik

 • •  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

 • •  Eğer hamile iseniz veya hamile olduğunuzu düşünüyor iseniz, lütfen doktorunuza haber veriniz.

 • •  CEREBROFİL’in hamile kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli veri mevcut değildir.

 • Doktor  tarafından   gerekli   görülmedikçe CEREBROFİL hamile  kadınlarda

  kullanılmamalıdır.

 • •  Bu ilacı kullanıyorsanız hamile kalmamak için etkili bir şekilde gebelikten korunmalısınız.

 • •  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

 • Emzirme

 • •  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

 • •  CEREBROFİL anne sütüne geçtiği için, CEREBROFİL’i kullanan anneler emzirmeyi bırakmalı veya emzirme sırasında ilacı kesmelidir.

 • Araç ve makina kullanımı

  CEREBROFİL baş dönmesi, uyku hali, yorgunluğa sebep olabileceğinden araç ya da makine kullanırken dikkatli olunuz.

  CEREBROFIL’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  CEREBROFİL her “doz”unda 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; yani aslında “sodyum içermez”.

  Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı

  CEREBROFİL bir tiroid ekstresi (T3 + T4) ile eş zamanlı kullanıldığında, konfüzyon (zihin karışıklığı), irritabilite (uyarıya aşırı tepki gösterme) ve uyku bozukluğu gözlemlenmiştir.

  Kan pıhtılaşmasını azaltan (kumarin grubu) ilaçların etkilerini artırabilir.

  Pirasetam üzerine diğer ilaçların belirgin bir etkisi beklenmez. Pirasetamın diğer ilaçların metabolizmasını etkilemesi beklenmez.

  4 hafta boyunca günlük 20g’lık dozda alınan pirasetam, epilepsi hastalarında sabit dozlarda alınan antiepileptik ilaçların (karbamazepin, fenitoin, fenobarbiton, sodyum valproat) doruk ve taban serum düzeylerini değiştirmemiştir.

  Eşzamanlı alkol kullanımı, pirasetam serum düzeylerini değiştirmemiştir. Ağızdan alınan

  1.6 g pirasetamın alkol seviyesi üzerine bir etkisi yoktur. Bununla birlikte, CEREBROFİL ile tedavi sırasında alkol tüketimi önerilmez.

  5.CEREBROFIL’in saklanması

  Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

  25°C altındaki oda sıcaklıklarında ve kuru bir yerde saklayınız.

  Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

  Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra CEREBROFIL’i kullanmayınız.

  Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

  Ruhsat Sahibi: İ.E. ULAGAY İlaç Sanayii Türk A.Ş. Maslak Mah. Sümer Sok. No: 4 Maslak Office Building Kat: 7-8 34485 Maslak, Sarıyer/İstanbul Tel: 0212 467 11 11 Fax: 0212 467 12 12

  Üretim yeri: İ.E. ULAGAY İlaç Sanayii Türk A.Ş. Davutpaşa Cad. No:12 Topkapı/İSTANBUL

  DEVAMINI OKU

  2.CEREBROFIL nedir ve ne için kullanılır?

  CEREBROFİL, berrak ve renksiz bir çözeltidir. Her kutuda 12 ampul bulunur.

  CEREBROFİL, nootropik ilaç grubundadır. Nootropikler, öğrenme, hafıza, dikkat ve farkındalık gibi bilişsel süreçleri, yatıştırıcı veya uyarıcı etki ile bağlantılı olmaksızın geliştirir.

  CEREBROFİL;

  Erişkinlerde

  - Hafıza kaybı, dikkat eksikliği ve araç kullanma yeteneğinin kaybı gibi bulgularla seyreden psiko-organik sendromların belirtiye yönelik (semptomatik) tedavisi,

 • -  Kortikal kaynaklı miyoklonus (bir veya daha fazla uzuvda veya gövdede kısa, ani ("flaş-benzeri") kas kasılmaları) tedavisi (tek başına veya diğer ilaçlarla birlikte),

 • -  Baş dönmesi ve ilişkili denge bozuklukları (vazomotor veya psişik kökenli sersemlik hissi hariç) için kullanılır.

 • Çocuklarda

  -   8 yaş ve üzeri çocuklarda konuşma terapisi gibi uygun yaklaşımlar ile birlikte disleksi

  DEVAMINI OKU

  3.CEREBROFIL nasıl kullanılır ?

  Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır. CEREBROFİL ampul formu yutma güçlüğü, bilinç kaybı gibi ağızdan uygulamanın mümkün olmadığı durumlarda damar içine uygulanarak verilir.

  Uygulama yolu ve metodu

  CEREBROFİL ampul damar içine enjeksiyon ile sağlık personeli tarafından uygulanmalıdır.

 • •   

  Değişik yaş grupları

 • Yaşlılarda kullanımı

  Böbrek fonksiyon bozukluğu olan yaşlı hastalarda doktorun dozu ayarlaması önerilir.

  Çocuklarda kullanımı

  CEREBROFİL’in 8 yaşın altındaki çocuklarda kullanılması önerilmez.

 • •  

  Özel kullanım durumları

 • DEVAMINI OKU

  4.Olası yan etkiler nelerdir ?

  Tüm ilaçlar gibi CEREBROFIL’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Aşağıdakilerden biri olursa CEREBROFIL’ü kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

 • •  Anafilaktoid reaksiyon,

 • •  Aşırı duyarlılık

 • •  Koordine hareket bozukluğu (Ataksi),

 • •  Denge bozukluğu,

 • •  Epilepsinin şiddetlenmesi,

 • •  Varsanı, gerçekte olmayan şeyleri görmek veya duymak (Halüsinasyon),

 • •  Anjiyonörotik ödem (eller, ayaklar, bilekler, yüz, dudakların şişmesi ya da özellikle ağız veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmelerinde)

 • Bunlar hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin CEREBROFİL'e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdaheleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin Acil bölümüne başvurunuz:
 • • Aşırı hareketlilik (Hiperkinezi),

 • •  Sinirlilik,

 • • Aşırı huzursuzluk hali (Ajitasyon),

 • • Kaygı (Anksiyete),

 • • Zihin karışıklığı (Konfüzyon),

 • • Tromboflebit,

 • • Kan basıncında düşme (Hipotansiyon)

 • Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahele gerekebilir.

  Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:
 • •   Kilo artışı,

 • •  Uyuklama hali (Somnolans),

 • •  Depresyon,

 • •  Yorgunluk (Asteni),

 • •  Baş dönmesi (Vertigo),

 • •  Karın ağrısı,

 • •  Üst karın ağrısı,

 • •   İshal,

 • •  Mide bulantısı,

 • • Kusma

 • •   Baş ağrısı,

 • •  Uykusuzluk,

 • •  Cildin üst tabakasının yangısı (Dermatit),

 • •  Kaşıntı,

 • •  Kurdeşen (Ürtiker),

 • •  Enjeksiyon bölgesinde ağrı,

 • •  Ateş.

 • Bunlar CEREBROFİL'in hafif yan etkileridir.

  Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  DEVAMINI OKU