İlaç Ara

CETRYN 10 mg 20 film tablet

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Tripharma İlaç Sanayi ve Tic. A.Ş.
Satış Fiyatı
27.07 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
20
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

CETRYN 10 mg film tablet

Ağızdan alınır.

Etken Madde

Her bir film tablet 10 mg setirizin dihidroklorür içerir.

Yardımcı maddeler

Laktoz granül (sığır sütü), mikrokristalin selüloz (PH 112), koloidal silikondioksit 200, magnezyum stearat, Opadry Y-1-7000 [hidroksipropilmetil selüloz 2910 (5cP), titanyum dioksit, polietilen glikol 400], deiyonize su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. CETRYN nedir ve ne için kullanılır?

2. CETRYN’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. CETRYN nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. CETRYN’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.CETRYN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

CETRYN’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

–  CETRYN’in etkin maddesine veya yardımcı maddelerden herhangi birine, hidroksizine veya piperazin türevlerine karşı aşırı duyarlılık öykünüz varsa,

 • –  Ağır böbrek yetmezliğiniz (kreatinin klerensinizin (böbrek fonksiyonlarını izlemek için kullanılan bir madde olan kreatininin böbrekler aracılığıyla kandan temizlenmesi) 10 ml/dk’nın altında olduğu böbrek yetmezliği) var ise bu ilacı kullanmayınız.

 • CETRYN’i 6 yaş altı çocuklarda kullanmayınız.

 • CETRYN’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

 • –  Böbrek yetmezliğiniz varsa, doktorunuza danışınız. Eğer gerekirse, ilacınızın dozu azaltılacaktır. Doktorunuz almanız gereken yeni dozu belirleyecektir.

 • –  İdrara çıkma probleminiz varsa (omurilik problemleri ya da prostat veya mesane problemleri) doktorunuza danışınız.

 • –  Sara (epilepsi) hastasıysanız ya da konvulsiyon geçirme riskiniz varsa, doktorunuza danışınız.

 • –  Tavsiye edilen dozlarda kullanılan CETRYN ile birlikte alkol alındığında (0.5 g/l kan seviyesi

 • – bir kadeh şaraba denk gelir) klinik olarak önemli bir etkileşim gözlenmemiştir. Ancak, daha yüksek dozlarda CETRYN ve alkolün birlikte kullanılmasının güvenliliğine ilişkin veri bulunmamaktadır. Bu nedenle, diğer antihistaminiklerde olduğu gibi, CETRYN ile birlikte alkol kullanımından kaçınmalısınız.

 • –  Alerji testi yaptırmanız gerekiyorsa, testten birkaç gün önce CETRYN ile tedaviyi kesip kesmeyeceğinizi doktorunuza danışınız. CETRYN alerji testinin sonuçlarını etkileyebilir.

 • Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  CETRYN’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  CETRYN’i aç veya tok karnına alabilirsiniz.

  Hamilelik

  ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  CETRYN’in hamile kadınlarda kullanımından kaçınılmalıdır. İlacın hamilelik sırasında kazara kullanımının fetüs için zararlı bir etkisi olmasa da CETRYN’in hamilelik boyunca ancak mutlak gerekli olduğunda dikkatle kullanılması önerilir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  CETRYN’in içeriğindeki etkin madde (setirizin) anne sütüne geçtiğinden emziren annelerin CETRYN’i kullanması önerilmez.

  Araç ve makina kullanımı

  Önerilen 10 mg dozda CETRYN araç kullanma becerisi, uykuya dalma ve simule montaj hattı (ilacın uyuşukluk/uyku hali etkisini ölçmede kullanılan, gerçek iş ortamındaki performansı temsil eden, bilgisayarla yapılan ve uyku halindeki tüm değişkenlere hassas ölçüm testi) verimliliğine klinikte anlamlı etki göstermemiştir.

  Araç kullanmayı planlayan, potansiyel olarak tehlikeli işlerde çalışan ve makine kullanan hastalar, önerilen dozu aşmamalı ve ilaca verdikleri yanıtı dikkate almalıdırlar. Bu tip duyarlı hastalarda, CETRYN’in alkol veya diğer santral sinir sistemi depresanları (baskılayıcıları) ile eşzamanlı kullanımı, uyanıklıkta azalmaya ve performans bozukluğuna yol açabilir.

  CETRYN’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  CETRYN’in içeriğinde laktoz bulunur. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız (dayanıksızlığınız) olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  CETRYN’in diğer ilaçlarla, bilinen, klinikte anlamlı bir etkileşimi yoktur.

  5.CETRYN’in saklanması

  Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

  30 0C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

  Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

  Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra CETRYN’i kullanmayınız.

  Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

  Ruhsat sahibi:

  Tripharma İlaç San. ve Tic. A.Ş.

  Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. No:4 34467

  Maslak / Sarıyer / İSTANBUL

  Üretim yeri:

  Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.

  Orhan Gazi Mahallesi. Tunç Cad. No:3

  Esenyurt / İstanbul

  DEVAMINI OKU

  2.CETRYN nedir ve ne için kullanılır?

  CETRYN, beyaz renkli, iki yüzü çentikli, oblong, film tabletler halindedir. 10, 20 ve 30 tabletlik ambalajlarda sunulmuştur.

  CETRYN, alerjik nezle ve nedeni bilinmeyen müzmin kurdeşen tedavisinde kullanılan bir ilaçtır.

  CETRYN

  6 yaş ve üzeri çocuklarda ve erişkinlerde;

  - Alerjik nezlenin burun ve göz ile ilgili belirtilerinin tedavisinde ve kronik idiopatik ürtikerin (nedeni bilinmeyen müzmin kurdeşen) tedavisinde kullanılır.

 • DEVAMINI OKU

  3.CETRYN nasıl kullanılır ?

  6-12 yaş arasındaki çocuklarda: Günde iki kez 5 mg (günde iki kez 1/2 tablet)

  12 yaş üstü adölesan ve erişkinlerde: Günde bir kez 10mg (1 tablet) uygulanır.

  Uygulama yolu ve metodu

  CETRYN ağızdan kullanım içindir.

  CETRYN yeterli miktarda sıvı (örn. bir bardak su) ile yutunuz.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  6 yaş altı çocuklarda CETRYN'in kullanımı önerilmez çünkü bu formülasyon doğru doz adaptasyonuna izin vermemektedir.

  Yaşlılarda kullanımı

  Böbrek işlevi normalse dozun azaltılmasına gerek yoktur.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek/Karaciğer yetmezliği

  Böbrek yetmezliği ve karaciğer yetmezliğiniz var ise doz böbrek yetmezliğinin şiddetine göre doktorunuz tarafından ayarlanır.

  Böbrek yetmezliği olan çocuklarda doz, böbrek fonksiyonu (işlevi) ve vücut ağırlığı göz önüne alınarak, doktor tarafından bireysel olarak ayarlanmalıdır.

  Sadece karaciğer yetmezliği olan hastalar normal reçetelenen dozu alabilirler. Hem böbrek hem de karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlanması önerilir.

  Eğer CETRYN’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla CETRYN kullanırsanız

  Doz aşımında, aşağıda belirtilen yan etkiler daha şiddetli olabilir. Konfüzyon (zihin karışıklığı), diyare (ishal), sersemlik hissi, halsizlik, baş ağrısı, kırıklık, göz bebeklerinin büyümesi, kaşıntı, durmaksızın hareketle belirgin aşırı huzursuzluk hali, sedasyon, somnolans (uyuklama hali), stupor (uyuşukluk), taşikardi (anormal hızlı kalp atışı), tremor (titreme) ve idrar retansiyonu (birikmesi) gibi yan etkiler bildirilmiştir.

  CETRYN’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  CETRYN'i kullanmayı unuttuysanız

  Doktorunuzun size verdiği talimatlara uygun olarak ilacı almaya devam ediniz.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  CETRYN ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  CETRYN almayı bıraktığınızda nadiren yoğun kaşıntı ve/veya ürtiker (kurdeşen) geri gelebilir.

  CETRYN ile tedavinin süresi klinik belirtilere ve bireysel olarak hastalığın seyrine bağlıdır.

  DEVAMINI OKU

  4.Olası yan etkiler nelerdir ?

  Tüm ilaçlar gibi CETRYN’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Aşağıdakilerden biri olursa CETRYN’ü kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

  - Alerjik reaksiyonlar, şiddetli reaksiyonlar ve anjiyoödem (yüz veya boğazın şişmesine neden olan ciddi bir alerjik reaksiyon) dahi1.

  Bu reaksiyonlar ilacı aldıktan hemen sonra ya da daha sonra başlayabilir. Yukarıda belirtilen yan etkiler seyrek ya da çok seyrek görülür.

  Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

  Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise sizin CETRYN’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

  Çok yaygın          :10 hastanın en az 1’inde görülebilir.

  Yaygın               :10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Yaygın olmayan     :100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Seyrek              :1000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla

  görülebilir.

  Çok seyrek          :10.000 hastanın 1’inden az görülebilir.

  Bilinmiyor          :Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

  Yaygın:

  Somnolans (uyuklama hali)

  Sersemlik hissi

  Baş ağrısı

  Farenjit (yutak iltihabı)

  Rinit (nezle)

  Diyare (ishal)

  Mide bulantısı

  Ağız kuruluğu

  Halsizlik

  Yaygın olmayan:

  Ajitasyon (aşırı huzursuzluk hali)

  Parestezi (geçici his yokluğu, uyuşma/karıncalanma)

  Karın ağrısı

  Kaşıntı

  Döküntü

  Asteni (yorgunluk)

  Kırıklık

  Seyrek:

  Alerjik reaksiyonlar, bazıları şiddetli (çok seyrek)

  Depresyon

  Halüsinasyon (Varsanı, gerçekte olmayan şeyleri görmek/duymak)

  Agresyon (saldırganlık hali)

  Konfüzyon (zihin karışıklığı)

  Uykusuzluk

  Konvülsiyonlar (istem dışı kas kasılmaları, nöbet, havale)

  Taşikardi (dakikadaki kalp atım sayısının-nabzın-normalin üstüne çıkması)

  Karaciğer fonksiyon anormalliği (transaminaz, alkalen fosfataz, gamma-GT ve bilirubin artışı)

  Ürtiker (kurdeşen)

  Ödem

  Kilo artışı

  Çok seyrek:

  Trombositopeni [kanda trombosit (kan pıhtılaşmasını sağlayan hücreler) sayısının azalması]

  Tik

  Senkop (baygınlık)

  Diskinezi (istemli hareket etmede güçlük)

  Distoni (kasların istem dışı oluşan seğirmeleri, spazmları ya da hareketleri)

  Titreme

  Tat alma bozukluğu

  Bulanık görme

  Akomodasyon bozukluğu (gözde uyum bozukluğu)

  Okülojirasyon ( göz küresinin istem dışı, herhangi bir yönde hareketi)

  Anjiyo ödem (eller, ayaklar, bilekler, yüz, dudakların şişmesi ya da özellikle ağız veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmelerinde)

  Sabit ilaç erüpsiyonu (döküntü)

  Enürez (idrar kaçırma)

  Disüri (ağrılı işeme)

  Bilinmiyor:

  İştah artışı

  İntihar düşüncesi (intihara ilişkin tekrarlayan düşünceler veya intihar endişesi)

  Kabus görme

  Unutkanlık

  Hafıza bozukluğu

  Denge bozukluğundan kaynaklanan baş dönmesi (vertigo)

  İdrar yapamama, işeme zorluğu

  Yoğun kaşıntı ve/veya ürtiker (kurdeşen) (tedavi kesildiğinde)

  Eklem ağrısı

  İltihaplı kabarcıkların eşlik ettiği döküntü (akut jeneralize ekzantematöz püstülozis)

  Hepatit (karaciğer iltihabı)

  Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  DEVAMINI OKU