İlaç Ara

CEZOL IM 250 mg 1 flakon

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Deva Holding A.Ş.
Satış Fiyatı
7.53 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
1
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

CEZOL 250 mg İ.M. Enjektabl Toz İçeren Flakon Kas içine uygulanır.

Etken Madde

Her flakonda 250 mg sefazolin (sodyum olarak) bulunur. Her çözücü ampul,

2 ml % 0.5 lidokain hidroklorür çözeltisi içerir.

Yardımcı maddeler

Lidokain hidroklorür monohidrat, sodyum hidroksit, enjeksiyonluk su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. CEZOL IM nedir ve ne için kullanılır?

2. CEZOL IM’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. CEZOL IM nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. CEZOL IM’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.CEZOL IM kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

CEZOL IM’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

• Ürünün içerisinde bulunan etkin ya da yardımcı maddelerin herhangi birine karşı alerjiniz varsa

• Bazı tip lokal anesteziklere (ağn hissedilmemesini sağlayan ilaç) karşı aşın duyarlılığınız varsa,

 • Kalp bloğu denilen bir kalp hastalığınız varsa,
 • Bazı antibiyotiklere (sefazolin, sefalosporin, penisilin veya betalaktam antibiyotikler gibi) alerjiniz varsa. Bu gibi durumlarda acil tıbbi müdahele gerekebilir.
 • • İlaç tedavisi sırasında ishal olursanız (psödomembranöz kolite -bir tür kalın bağırsak iltihabı neden olabilir.)

 • Bir aylıktan küçük bebeklerde kullanmayınız.
 • CEZOL IM’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer;

  • Antibiyotik ilaç tedaviniz uzun sürdüyse,

  • Böbrek fonksiyonlarınızdaki azalma sonucunda idrar miktarınız azaldıysa daha dikkatli ve düşük dozlarda kullanmalısınız. Yüksek dozlarda nöbetlere (kasılmalara) neden olabilir.

  • Kolit (bağırsak iltihabı) veya mide-bağırsak problemleriniz varsa.

  • Kanı sulandırmak için bir ilaç alıyorsanız,

  • K vitamini alıyorsanız,

  • Sizde idrarda glukoz arama tetkikleri yapılıyorsa,

  • Ailevi veya kişisel döküntü ve kurdeşen hikayeniz varsa.

  Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  CEZOL IM’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  CEZOL IM’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Gebelikte zorunlu olmadıkça kullanılmamalıdır. Doktorunuz bu ilacı kullanıp kullanamayacağınızı size bildirecektir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Sefazolin, anne sütüne düşük miktarda geçer. Bu nedenle, emziren anneler bu ilacı kullanmamalı veya emzirmeyi durdurmalıdır.

  CEZOL IM’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  CEZOL sodyum içerir. Eğer kontrollü sodyum diyetindeyseniz bunu göz önünde bulundurunuz.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Probenesid denilen ilaçla birlikte kullanılması durumunda ilacınızın böbreklerden atılımı azalarak, ilacın kan düzeylerinin daha yüksek olmasına ve daha uzun süre devam etmesine yol açar. İstenmeyen etkiler artabilir.

  Kanı sulandıran bir ilaç (varfarin) ile birlikte kullanıldığında etkisini artırabilir.

  İdrar atılımını artıran (diüretik) bir ilaçla birlikte kullanıldığında, böbrek bozukluğu şiddetlenebilir.

  ^    Bazı aşılarla (tifo, BCG gibi) birlikte kullanımı aşının etkisini azaltabilir.

  İdrarda yapılan şeker (glukoz arama) testlerinde yalancı pozitif reaksiyona neden olabilir. Coombs denilen testte pozitif sonuçlara yol açabilir. Doğumdan önce annelerine sefalosporin uygulanan yeni doğanlarda da Coombs testinde pozitiflik görülebilir. Laboratuvar testi yaptıracağınız zaman doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  5.CEZOL IM’in saklanması

  CEZOLü çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

  Sulandın İmadan önce 25 °C’ nin altındaki oda sıcaklığında ışıktan koruyarak saklayınız.

  Sulandırıldıktan sonra bekletilmeden kullanılmalıdır.

  Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

  Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra CEZOL IM’i kullanmayınız.

  Ruhsat Sahibi:

  Deva Holding A.Ş.

  Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad.

  No: 1 34303 Küçükçekmece/İSTANBUL Tel: 0 212 692 92 92 Fax: 0 212 697 00 24 E-mail: [email protected]

  İmal Yeri:

  Deva Holding A.Ş.

  Organize Sanayi Bölgesi, Atatürk Mah. Atatürk Cad. No:32 Karaağaç-Çerkezköy/TEKİRDAĞ

  Çözücü İmal Yeri:

  Deva Holding A.Ş.

  Ulus Mah. Ankara Cad. No: 2 Kartepe/KOCAELİ

  AŞAĞIDAKİ BİLGİLER BU İLACI UYGULAYACAK SAĞLIK PERSONELİ İÇİNDİR.

  Parenteral Solüsyonun Hazırlanması ve Uygulama

  Parenteral yoldan kullanılacak ilaçlar, rekonstitüsyondan sonra iyice çalkalanmalı ve uygulanmadan önce gözle incelenerek partikül içermediğinden emin olunmalıdır. Hazırlanan çözeltide partikül bulunuyorsa kullanılmamalıdır.

  İntramüsküler uygulama

  CEZOL 250 mg İ.M. Enjektabl Toz İçeren Flakon, intramüsküler enjeksiyon amacıyla hazırlanırken ambalajda bulunan 2 mİ % 0.5 lidokain hidroklorür solüsyonu ya da 2 mİ enjeksiyonluk su içinde eritilmelidir. (CEZOL 250 mg İ.M./İ.V. Enjektabl Toz İçeren Flakon’un çözücü ampulünde 2 mİ enjeksiyonluk su bulunur). Hazırlanan çözelti büyük bir kas kitlesi (örn: kalça) içine enjekte edilmelidir.

  İntravenöz uygulama

  Lidokain hidroklorür kullanılarak hazırlanan çözeltiler asla intravenöz yoldan kullanılmamalıdır. İntravenöz enjeksiyon

  CEZOL 250 mg, intravenöz uygulama amacıyla hazırlanırken, 2 mİ enjeksiyonluk su, %0.9 sodyum klorür solüsyonu ya da %5 dekstroz solüsyonu içinde eritilmelidir. Hazırlanan çözelti, doğrudan ven içine ya da parenteral sıvı tedavisi gören hastalarda lateks tüp aracılığıyla yavaş olarak (3-5 dakika) enjekte edilebilir.

  İntravenöz infüzyon

  CEZOL 250 mg, intravenöz enjeksiyon bölümünde belirtildiği şekilde hazırlandıktan sonra, aşağıdaki solüsyonlardan herhangi biri ile 50-100 ml’Iik bir hacimde seyreltilerek aralıklı ya da sürekli infuzyon seklinde uygulanabilir:

  %0.9 sodyum klorür

  %5 dekstroz laktatlı ringer

  %5 dekstroz + %0.9 sodyum klorür

  %5 dekstroz + %0.45 sodyum klorür

  %5 dekstroz + %0.2 sodyum klorür

  Laktatlı ringer

  Ringer solüsyonu

  %5 sodyum bikarbonat solüsyonu

  DEVAMINI OKU

  2.CEZOL IM nedir ve ne için kullanılır?

  Cezol bir antibiyotiktir. Her flakon 250 mg sefazolin (sodyum olarak) içerir.

  250 mg sefazolin (sodyum olarak) içeren 1 flakon ve 2 mİ % 0.5 lidokain hidroklorür solüsyonu içeren 1 çözücü ampul bulunan ambalajlarda sunulmaktadır.

  CEZOL, duyarlı mikroorganizmaların yol açtığı aşağıdaki enfeksiyonların (iltihap oluşturan mikrobik hastalık) tedavisinde kullanılır:

  • Solunum yolu enfeksiyonları

  • İdrar yolu enfeksiyonları

  • Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları

  • Safra yolu enfeksiyonları

  • Kemik ve eklem enfeksiyonları

  • Genital (cinsel organlar) enfeksiyonlar

  • Septisemi (kanda bakteri bulunması)
  • Endokardit (kalp zarının iltihabı)
  • • Perioperatif profılaksi (ameliyat öncesi koruma önlemleri için)

  DEVAMINI OKU

  3.CEZOL IM nasıl kullanılır ?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  Bu ürün yalnızca kas içi yoldan doktorunuz tarafından size uygulanacaktır. Yalnızca çözücü %    olarak

  su içeren CEZOL damar içi yoldan uygulanabilir. Bu ürün, lidokain hidroklorür kullanılarak hazırlandığından asla damar içi yoldan verilmemelidir.

  Erişkinler

  Enfeksiyonun türü

  Doz

  Uygulama

  sıklığı

  Orta-ağır enfeksiyonlar

  500 mg-1 gram

  6-8 saatte bir

  Duyarlı gram pozitif bakterilerin yol açtığı hafif enfeksiyonlar

  250-500 mg

  8 saatte bir

  Akut, komplikasyonsuz idrar yolu enfeksiyonlan

  1 gram

  12 saatte bir

  Pnömokoksik pnömoni (Bir tür akciğer iltihabı)

  500 mg

  12 saatte bir

  Ağır, hayatı tehdit eden enfeksiyonlar (endokardit, septisemi gibi)*

  1 gram- 1.5 gram

  6 saatte bir

  *Nadir durumlarda günde 12 grama kadar kullanılmıştır.

  Operasyon sırasında veya koruyucu amaçlı kullanım:

  Riskli cerrahi girişimlerde ameliyat sonrası enfeksiyonları önlemek için aşağıda belirtilen dozlarda doktorunuz tarafından uygulanır:

  a. Ameliyat başlamadan lA-l saat önce, 1 gram uygulanır.

  b. Uzun süreli cerrahi girişimlerde (örneğin 2 saat ya da daha uzun), ameliyat sırasında 500 mg-1 gram uygulanır (uygulama cerrahi girişimin süresine göre ayarlanır).

  c. Ameliyattan sonra 24 saat süreyle her 6-8 saatte bir, 500 mg-1 gram uygulanır.

  Operasyon öncesi dozun ameliyat başlangıcından tam 112 saat - 1 saat önce verilmesi önemlidir. Aynca, CEZOL gerekirse enfektif mikroorganizmalara en çok maruz kalınacak anlarda yeterli antibiyotik düzeyi sağlamak için ameliyat sırasında uygun aralıklarla uygulanır.

  Açık kalp ameliyatı ve protez takılması gibi enfeksiyon oluşmasının ciddi bir sorun oluşturabileceği cerrahi girişimlerde, koruyucu tedaviye operasyondan sonra 3-5 gün boyunca devam edilebilir.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  Çocuklarda hafif ve orta şiddetteki enfeksiyonların çoğunda günde toplam 25-50 mg/kg'lık doz etkilidir. Doktorunuz bu dozu üç ya da dört eşit doza bölerek uygular. Ağır enfeksiyonlarda doktorunuz günlük toplam dozu 100 mg/kg’a yükseltilebilir. Yeni doğan ve bir aylıktan küçük bebeklerde etkililiği ve güvenliliği henüz gösterilmediğinden, kullanılması önerilmez. Çocuklara aşağıdaki tabloda belirtilen dozlarda verilir.

  50 mg/kg/gün

  Vücut ağırlığı

  8 saatte bir ortalama doz

  6 saatte bir ortalama doz

  4.5 kg

  75 mg

  55 mg

  9.0 kg

  150 mg

  110 mg

  13.6 kg

  225 mg

  170 mg

  18.1 kg

  300 mg

  225 mg

  22.7 kg

  375 mg

  285 mg

  25 mg/kg/gün

  Vücut ağırlığı

  8 saatte bir ortalama doz

  6 saatte bir ortalama doz

  4.5 kg

  40 mg

  30 mg

  9.0 kg

  75 mg

  55 mg

  13.6 kg

  115 mg

  85 mg

  18.1 kg

  150 mg

  115 mg

  22.7 kg

  190 mg

  140 mg

  Böbrek yetmezliği olan çocuk hastalarda doz

  Öncelikle doktorunuz ilk dozu normal günlük dozda uygulayacaktır. Çocuğunuzda hafıf-orta

  arasındaki şiddette böbrek yetmezliği varsa doktorunuz normal günlük dozun %60’ını ikiye

  bölerek 12 saatte bir uygulayacaktır. Çocuğunuzda orta şiddette böbrek yetmezliği varsa

  doktorunuz normal günlük dozun %25’ini ikiye bölerek 12 saatte bir uygulayacaktır.

  6/11

  Çocuğunuzda ağır böbrek yetmezliği varsa doktorunuz normal günlük dozun %10’unu 24 saat aralıklarla uygulayacaktır.

  Yaşlılarda kullanımı

  Doktorunuz klinik gözlemlere dayanarak, yaşınıza göre dozunuzu ayarlayacaktır.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek yetmezliğiniz varsa doktorunuz ilk olarak normal günlük dozu verecektir. Daha sonra böbrek (kreatin klerensi) ölçümlerinizin sonuçlarına göre dozunuzu ayarlayacaktır.

  Kreatinin klerensiniz 55 ml/dakika ya da daha yüksekse veya serum kreatininiz 1.5 mg/dl ya da daha az ise doz ayarlamasına gerek yoktur. Kreatinin klerensiniz, 35-54 ml/dakika ya da serum kreatininiz 1.6-3.0 mg/dl ise de tam doz uygulanabilir, ancak dozlar en az 8 saatlik aralıklarla size uygulanacaktır. Kreatinin klerensiniz 11-34 ml/dakika ya da serum kreatininiz 3.1-4.5 mg/dl ise normal dozun yarısı 12 saatte bir size uygulanacaktır. Kreatinin klerensiniz 10 ml/dakika ya da daha düşük ise veya serum kreatininiz 4.6 mg/dl ya da daha yüksek ise, normal dozun yarısı 18-24 saatlik aralarla size verilecektir.

  Karaciğer yetmezliği

  Tedaviniz sırasında karaciğerle ilgili yan etkiler görülürse doktorunuz tedaviyi kesebilir.

  Eger CEZOL ’ün etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise, doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla CEZOL IM kullanırsanız

  Doktorunuzun size verdiği dozu aşmayınız.

  CEZOL ’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  CEZOL IM'i kullanmayı unuttuysanız

  Doktorunuz atlanan dozun ne zaman uygulanacağına karar verecektir.

  Takip eden dozun yeni uygulama zamanı için doktorunuzun talimatlarına uymanız önemlidir. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  CEZOL IM ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  Tedavinizi doktorunuza bildirmeden, kendi kendinize sonlandırmayınız.

  DEVAMINI OKU

  4.Olası yan etkiler nelerdir ?

  Tüm ilaçlar gibi CEZOL IM’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  olabilir.

  Yaygın yan etkiler (Her 100 kişiden 1 ila 10 kişinin yaşama olasılığı bulunan yan etkiler):

 • Karaciğer enzimlerinde yükselme (AST, ALT ya da ALP artışı)
 • Ciltte döküntü, kurdeşen, cilt kızarıklığı,
 • Kanda granüler lökositlerin (bir tür akyuvar) normalden az sayıda bulunma durumu (granülositopeni), kanda eozinofıl (bir tür alerji hücresi) sayısında artış (eozinofıli),
 • Kan üre azotu artışı,
 • Bulantı, kusma.
 • Seyrek yan etkiler (Her 10.000 kişiden 1 ila 10 kişinin yaşama olasılığı bulunan yan etkiler):

 • Şok (Kötü hissetme, ağız boşluğunda rahatsızlık, hırıltılı solunum, dışkı yapma isteği, kulak çınlaması, ya da terleme),
 • Aşın duyarlılık reaksiyonları (nefes darlığı, yaygın ani ateş basması, alerji sonucu yüz ve boğazda şişme, kurdeşen vb.),
 • Pansitopeni (kanda her türdeki hücrelerin sayıca azalması), agranülositoz (bir tür akyuvarın sayısının artması) (Başlangıç belirtileri: ateş, boğaz ağnsı, baş ağrısı, halsizlik), hemolitik anemi (kansızlık) (Başlangıç belirtileri: ateş, kanlı idrar, kansızlık belirtileri vb.) ya da trombositopeni (kan pulcuklarında azalma) (Başlangıç belirtileri: deri altında nokta şeklinde veya daha büyük kanamalar vb.),
 • Sanlık,
 • Ciddi böbrek bozukluğu (akut böbrek yetmezliği gibi),
 • Ciddi kolit (bir tür kalın bağırsak iltihabı) Belirtiler: Karın ağnsı ya da sıklaşan ishal,
 • Ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızanklık ile seyreden iltihap (Stevens-Johnson sendromu) ya da ciltte yaygın kabarık kanamalar (Lyell sendromu)
 • Belirtiler: Ateş, baş ağrısı, artralji (eklem ağrısı), ciltte ya da ağız içinde kızarıklık/kabarıklık ya da ciltte gergin his/yanma duygusu/ağrısı,

  • Zatürre (İnterstisyel pnömoni ya da PIE sendromu) Belirtiler: Ateş, öksürük, nefes almada güçlük, anormal akciğer röntgeni ve eozinofıli (bir tür aleıji hücre sayısında artış) ile görülür,

  • Kaşıntı, ateş, şişlik,

  • Kan kreatinininde artış (böbrek fonksiyonlarını gösteren bir kan tahlili),

  • İştahsızlık, diyare,

  • Ağız içinde iltihap, mantar enfeksiyonu,

  • K vitamini eksikliği (kanama eğilimi), B vitamini eksikliği (ağız içi ve dilde yaralar, iştahsızlık veya sinir iltihabı),

  • Baş ağnsı, sersemlik, genel yorgunluk.

  Bilinmiyor (Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor)

  • Böbrek yetmezliği olan hastalara yüksek dozlarda verildiğinde havale gibi merkezi sinir sistemi belirtileri ortaya çıkabilir.

  Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  DEVAMINI OKU