İlaç Ara

CIRRUS UZUN SALIM 14 film tablet

Firma Bilgileri
Chiesi İlaç Ticaret A.Ş.
Satış Fiyatı
13.68 TL [ 11 Ocak 2019 ]
Ambalaj Miktarı
14
Reçete Durumu
Takibi Zorunlu Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

CİRRUS uzun salım film tablet Ağızdan alınır.

Etken Madde

20 mg psödoefedrin hidroklorür ve 5 mg setirizin dihidroklorür

Yardımcı maddeler

Hipromelloz, mikrokristal selüloz, kolloidal anhidrus silika, magnezyum stearat, laktoz monohidrat, kroskarmeloz sodyum, titanyum dioksit (E171), makrogol 400.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. CIRRUS UZUN SALIM nedir ve ne için kullanılır?

2. CIRRUS UZUN SALIM’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. CIRRUS UZUN SALIM nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. CIRRUS UZUN SALIM’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.CIRRUS UZUN SALIM kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

CIRRUS UZUN SALIM’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:

– CİRRUS’un bileşiminde bulunan maddelerden birine, efedrine veya diğer piperazinlere karşı alerjiniz var ise (aşırı duyarlı iseniz),

– Ciddi yüksek kan basıncınız (hipertansiyon) veya ağır kalp ve koroner damar hastalığınız varsa,

– Dihidroergotamin içeren bir ağrı kesici ilaç alıyorsanız,

– Ağır böbrek yetmezliğiniz varsa,

– Tiroid hormonlarının aşırı salgılanması (hipertiroidi) kontrol edilemiyorsa,

– Kalbinizde ağır ritim bozukluğu varsa,

– Böbreküstü bezinizde tansiyon yükselmesine sebep olan bir tümör (feokromasitoma) varsa

– İşeyememe sonucu mesanede aşırı idrar birikmeniz (idrar retansiyonu) varsa,

– Göz içi basıncınız yüksek ise (göz tansiyonunuz varsa),

– Monoamin Oksidaz (MAO) İnhibitörü olarak bilinen depresyon (ruhsal çökkünlük) ilaçları kullanıyorsanız veya son 14 gün içinde kullandıysanız,

– Geçmişte inme (felç) geçirdiyseniz,

– Beyin kanamasına bağlı inme geliştiren yüksek risk grubundaysanız, CİRRUS’u kullanmayınız.

 İçeriğinde bulunan psödoefedrin sebebiyle CİRRUS’un tanısı konmuş veya şüpheli konjenital uzamış QT sendromu veya Torsades de Pointes hastalarında kullanımından kaçınılmalıdır.

CIRRUS UZUN SALIM’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

– Diyabet (şeker hastalığı) hastalığınız varsa,

– Tiroid hormonlarının aşırı salgılanması (hipertiroidi) söz konusu ise,

– Yüksek kan basıncınız varsa,

– Dakikadaki kalp atım sayınız normalin üstüne çıkıyor (taşikardi) veya kalp atımınız normal ritmini kaybediyor (kardiyak aritmi) ise,

– Kalbi besleyen koroner damarlarınızda tıkanma varsa,

– Orta derecede böbrek veya karaciğer yetmezliğiniz varsa,

– 60 yaşın üzerinde iseniz,

– Sempatomimetik etki gösteren ilaçlar [dekonjestanlar (burun tıkanıklığını giderici ilaçlar)], iştah kesiciler, amfetamin, trisiklik antidepresanlar gibi) alıyorsanız,

– Yüksek tansiyonu düşüren (antihipertansif) ilaçlar alıyorsanız,

– Alkol veya merkezi sinir sistemi depresanları (baskılayıcıları) olarak bilinen ilaçlar kullanıyorsanız, CİRRUS’u dikkatli kullanınız.

Ayrıca,

– Prostat büyümesi veya mesane boşalmasında tıkanıklığınız varsa,

– Yüksek tansiyonlu bir hastaysanız ve beraberinde ağrı ve enflamasyonda kullanılan non-steroidal antiinflamatuvar (steroid yapıda olmayan bir iltihap çözücü) bir ilaç hem de CİRRUS alıyorsanız,

– Kanın aşırı derecede pıhtılaşması riskini taşıyan bir hastalığınız varsa (enflamatuvar barsak hastalığı gibi),

– Beyin kanamasına bağlı inme riskini arttıran faktörlere sahip bir hastaysanız ve beraberinde kan damarlarını daraltıcı ilaçlar (bromokriptin, pergolid, lisurid, kabergolin, ergotamin gibi) ve diğer burun tıkanıklığını giderici (dekonjestan) ilaçlarla (fenilpropanolamin, fenilefrin, efedrin gibi) birlikte CİRRUS alıyorsanız bu ilacı dikkatli kullanınız.

– Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız (tahammülsüzlüğünüz) olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce mutlaka doktorunuzla temasa geçiniz.

Bu uyarılar geçmişte herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışın.

CIRRUS UZUN SALIM’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

CİRRUS u aç veya tok karnına alabilirsiniz.

Hamilelik

 İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• CİRRUS’un hamile kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli veri yoktur. CİRRUS hamile kadınlara verilmemelidir, çünkü hamilelik boyunca güvenli olup olmadığı kanıtlanmamıştır.

• CİRRUS’un hamile kadınlarda, kazara uygulanması, hamilelik veya fetus/yeni doğan bebeğin sağlığı üzerinde ters bir etki oluşturmamış olsa da CİRRUS’un kullanımı kesilmelidir.

 Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

 İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Setirizin ve psödoefedrin anne sütüne geçtiği için, emzirme döneminde CİRRUS kullanılmamalıdır.

Araç ve makina kullanımı

CİRRUS alan hastaların, özellikle motorlu taşıt ve tehlikeli makineler kullanılacaksa, dikkat etmeleri ve önerilen dozları aşmamaları önerilir, ayrıca yan etki (uyuşukluk, sersemlik hissi, vb.) görülme olasılığını da dikkate almaları gerekir.

CIRRUS UZUN SALIM’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

CİRRUS Uzun Salım Film Tablet’in içeriğinde laktoz bulunur. Eğer doktorunuz, bazı şeker çesitlerine karşı hassas olduğunuzu belirtmişse, bu ilacı kullanmadan önce doktorunuza danışınız.

Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı

Depresyon tedavisinde kullanılan bir ilaç olan Monoamin Oksidaz İnhibitörleri (MAOİ) ile sempatomimetik aminleri aynı zamanda kullanıyorsanız kan basıncınızda artış (hipertansiyon) ve tansiyon yükselmesine bağlı bir kriz meydana gelebilir. Bu durum MAO inhibitörleri ile tedavinin kesilmesinden sonraki 2 hafta içinde de görülebilir. Bu nedenle CİRRUS tedavisine başlanabilmesi için MAOİ ile tedavi kesildikten sonra en az 14 gün geçmiş olmalıdır.

CİRRUS, yüksek tansiyonlu hastaların tedavisinde kullanılan (antihipertansif) beta adrenerjik reseptör blokerleri ve metildopa, guanetidin ve rezerpin gibi ilaçların etkilerini azaltabilir.

Linezolid olarak bilinen bir antibiyotiğin psödoefedrin ile birlikte uygulanması, kan basıncı normal olan hastalarda kan basıncında artışa neden olabilir.

Psödoefedrin, dijital (bir kalp ilacı, digoksin) ile eş zamanlı kullanıldığında ektopik pacemaker (kalp atımı için uyarı oluşturan merkez dışından uyarı oluşması) aktivitesinde artış meydana gelebilir. Bu nedenle kanda tedavi için gerekli dijital seviyesi sağlanmış (dijitalize) hastalarda CİRRUS kullanımından kaçınılmalıdır.

Halojenli anestezik ajanlarla eş zamanlı kullanım, kalpte ventriküllerde meydana gelen ritim bozukluğunu arttırabilir veya kötüleştirebilir.

Antasitler ve proton pompa inhibitörleri olarak bilinen mide ilaçları, psödoefedrinin emilim hızını artırır; kaolin ise azaltır.

CİRRUS antihistaminik etkisinden dolayı, alerji deri testlerinin sonuçlarını etkileyebilir, bu testleri uygulamadan önce uygun bir arınma dönemi gerekir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

5.CIRRUS UZUN SALIM’in saklanması

CİRRUS’u çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında ve kuru bir yerde saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra CIRRUS UZUN SALIM’i kullanmayınız.

Büyükdere cad.No:122 Özsezen İş Merkezi C Blok Kat:3 Esentepe/Şişli 34394 İstanbul Üretici:

UCB Farchim S.A Z.I. du Planchy,

Chemin de la Croix Blanche 10, 1630 Bulle/ İSVİÇRE

DEVAMINI OKU

2.CIRRUS UZUN SALIM nedir ve ne için kullanılır?

• CİRRUS, beyaz ile kırık-beyaz arası renkte, yuvarlak tabletler halindedir. Her kutuda 14 tablet bulunur.

• CİRRUS, burun tıkanıklığını gideren ve alerji belirtilerini tedavi eden bir ilaçtır. Mevsimsel ve yıl boyu süren alerjik nezlenin belirtilerinin (burun tıkanıklığı, aksırık, burun akıntısı, göz ve burun kaşıntısı gibi) tedavisinde kullanılır.

DEVAMINI OKU

3.CIRRUS UZUN SALIM nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

12 yaş üstü çocuklarda ve erişkinlerde: Günde iki kez bir tablet (sabah ve akşam), aç veya tok karnına alınır.

Uygulama yolu ve metodu

CİRRUS ağızdan kullanım içindir, tercihen bir bardak su ile yutulmalı, çiğnenmemelidir.

Çocuklarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlılarda, CİRRUS kullanırken özel dikkat gösterilmelidir.

Özel kullanım durumları

Orta derecede böbrek veya karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz yarıya, günde bir tablete indirilmelidir.

Eğer CİRRUS'un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla CIRRUS UZUN SALIM kullanırsanız

Doz aşımı belirtileri kalp hızında artış, kalpte ritm bozukluğu, kan basıncında artış, merkezi sinir siteminin baskılanmasına dair belirtiler (uyku hali, solunumun durması, bilinç kaybı, şok bayılma) olabilir. Ayrıca, merkezi sinir sisteminin uyarılmasına dair belirtiler de görülebilir (Örn, uykusuzluk, olmayan görüntüler ve sesler, dokunuşlar hissetme, titreme, nöbetler). Bu belirtiler hayati tehlikeye neden olabilirler. Tıbbi müdahaleye gerek oluşturabilir. Semptomatik (belirtileri giderici) ve destekleyici tedavi için hastane ortamına gereksinim olabilir.

CİRRUS'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmış sanız hemen bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

CIRRUS UZUN SALIM'i kullanmayı unuttuysanız

Bir sonraki dozu almak için daha zaman varsa, unutulan dozu hatırladığınız anda alınız. Bir sonraki dozu alacağıınız saat yaklaştığında unutulan dozu almayınız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

CIRRUS UZUN SALIM ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

CİRRUS ile tedavinin süresi, belirtilerin görüldüğü dönemi aşmamalı ve 2-3 haftayı geçmemelidir. Burun tıkanıklığı açısından yeterli rahatlama sağlandığında, eğer gerekirse sadece setirizin ile tedavi sürdürülmelidir.

DEVAMINI OKU

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi CIRRUS UZUN SALIM’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa CİRRUS'u kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

- Kalpte ritim bozukluğu (Aritmi),

- Kalbi besleyen damarlarda tıkanma (İskemik kalp hastalığı),

- Karaciğer işlev bozuklukları (transaminaz, alkalin fosfataz, gamma-GT, bilirubinde artış)

- Aşırı duyarlılık,

- İstemsiz nöbet (Konvülsiyonlar),

- Titreme,

- İnme (Serebrovasküler olay),

- Varsam, gerçekte olmayan şeyleri görmek veya duymak (Halüsinasyonlar),

- Psikotik bozukluk (şizofreni, vb.),

- Anjiyonörotik ödem (eller, ayaklar, bilekler, yüz, dudak ya da özellikle ağız içi veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmelerinde),

- Solukluk,

- Kan basıncı yükselmesi (Hipertansiyon),

- Dolaşım yetersizliğinin sebep olduğu kalbin pompalama gücünde yetersizlik (Dolaşım kollapsı).

Bunlar hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin CİRRUS'a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz: Yaygın:

-Dakikadaki kalp atım sayısının normalin üstüne çıkması -Ağız kuruluğu -Mide bulantısı -Yorgunluk

- Baş dönmesi, sersemlik hissi

- Baş ağrısı -Uyuklama hali -Sinirlilik -Uykusuzluk

Yaygın olmayan:

-Kaygı, aşırı huzursuzluk hali

Seyrek:

-Ağrılı idrar

-Deride kuruluk, döküntü -Terlemede artış -Kurdeşen

Çok seyrek:

-İlaca bağlı döküntü

Bunlar CİRRUS'un hafif yan etkileridir.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

DEVAMINI OKU