İlaç Ara

CITOLIXIN 40 mg 28 film tablet

Firma Bilgileri
Dr. F. Frik İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Satış Fiyatı
43.78 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
28
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

KULLANMA TALlM ATI

CİTOLİXİN 40 mg Film Tablet

Sitalopram

Ağızdan alınır.

Etken Madde

40 mg sitalopram (hidrobromür olarak).

Yardımcı maddeler

Mısır nişastası, laktoz, kopolividon, gliserol, mikrokristalin selüloz, kroskarmelloz sodyum Tip A, magnezyum stearat, metilhidroksipropil selüloz, makrogol, titanyum dioksit

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. CITOLIXIN nedir ve ne için kullanılır?

2. CITOLIXIN’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. CITOLIXIN nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. CITOLIXIN’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.CITOLIXIN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

CITOLIXIN’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

 • Sitalopram veya CİTOLIXIN’in içeriğindeki diğer maddelerden herhangi birine aleıjiniz (aşın hassasiyetiniz) var ise.
 • Aynı yamanda monoamin oksidaz inhıbitörleri (MAOI) olarak bilinen ilaçlardan kullanıyorsanız.
 • Aynı zamanda pimozid kullanıyorsanız.
 • Monoamin oksidaz inhibitörleri; fenelzin, iproniyazid, izokarboksazid, nialamid, tiranilsipromin ve moklobemid gibi depresyon tedavisinde de kullanılan ilaçlan kapsamaktadır.

  Fenelzin, iproniyazid, izokarboksazid, nialamid veya tiranilsipromin adlı monoamin oksidaz inhibitörlerinden birini kullanmayı bitirmişseniz, CITOLİXIN tedavisine başlamadan önce 2 hafta beklemeniz gerekecektir.

  Moklobemid kullanmayı bıraktığınızda CİTOLIXIN tedavisine başlamadan mutlaka bir gün

  geçmelidir.

  CITOLİXIN’i kestikten sonra herhangi bir monoamin oksidaz inhibitörü kullanmaya başlamadan önce 1 hafta beklemelisiniz.

  CİTOLİXİN’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLE KULLANINIZ

  Eğer,

 • Mani veya panik bozukluk nöbetiniz varsa,
 • Şiddetli bir karaciğer hastalığınız varsa,
 • Şiddetli bir böbrek hastalığınız varsa,
 • Diyabetiniz varsa (antidiyabetik tedavinizin ayarlanması gerekebilir),
 • Epilepsi veya nöbet hikayeniz varsa,
 • Bir tür kanama bozukluğunuz varsa,
 • Kanınızdaki sodyum seviyesi azalmışsa,
 • Elektrokonvülsif tedavi alıyorsanız,
 • Aşırı huzursuzluk ve/veya çoğu zaman hareket etme ihtiyacı (akatizi) hissediyorsanız,
 • Glokom hastalığınız varsa.
 • Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  İntihar düşüncesi, depresyon ve anksiyete bozukluğunda kötüleşme:

  Eğer depresyondaysanız ve/veya anksiyete bozukluğunuz varsa, bazen kendinize zarar verme veya kendinizi öldürme düşünceleriniz olabilir. Bu belirtiler antidepresan ilk kullanılmaya başlandığında artabilir. Çünkü bu ilaçların etkisini göstermeye başlaması, genellikle yaklaşık 2 hafta, fakat bazen daha uzun bir zaman alabilir. Bu olasılık aşağıdaki durumlarda daha fazladır:

 • Eğer daha önce intihar veya kendinize zarar verme düşünceniz olmuşsa.
 • Eğer genç bir yetişkinseniz. Klinik araştırmalardan elde edilen bilgiler, antidepresan ile tedavi edilen psikiyatrik bozukluğu olan 25 yaşın altındaki yetişkinlerde intihar davranışı riskinin artabileceğini göstermiştir.
 • Çocuklar ve 18 vasin altındaki adolesanlarda kullanımı

  CITOLİXIN genel olarak çocuklar ve 18 yaşm altındaki adolesanlarda kullanılmamalıdır. Ayrıca bilmelisiniz ki; 18 yaşm altındaki hastalar bu sımf ilaçlan kullandıklarında intihar girişimi, intihar düşüncesi ve düşmanlık (çoğunlukla saldırganlık, zıtlaşma davranışı ve sinirlilik) gibi yan etkilerin riski yüksektir. Buna karşın doktorunuz hasta için en yararlısı olduğunu düşünerek 18 yaşın altındaki hastalara CITOLIXIN reçete edebilir. Doktorunuz 18 yaşm altındaki bir hastaya ClTOLIXIN reçete etmişse ve siz bunu görüşmek istiyorsanız lütfen doktorunuzla temasa geçiniz. 18 yaşm altındaki bir hasta CITOLIXIN kullanırken yukarıda yer alan belirtilerden herhangi biri gelişirse veya daha da kötüleşirse doktorunuza haber vermelisiniz.

  Hastalığınıza ilişkin özel bilgi:

  Depresyon veya ilgili hastalıkların tedavisinde kullanılan diğer ilaçlarda da olduğu gibi iyileşme hemen sağlanamaz. CİTOLİXIN tedavisine başladıktan sonra herhangi bir iyileşme hissetmeniz birkaç hafta alabilir.

  Panik bozukluk tedavisinde herhangi bir iyileşmenin görülmesi genellikle 2-4 hafta alır. Tedavinin başmda bazı hastalar artan anksiyete (devam eden tedavi sırasında kaybolur) hissedebilir. Bundan dolayı doktorunuzun talimatlarını tam olarak takip etmeniz ve doktorunuza danışmadan tedaviyi durdurmamanız veya dozu değiştirmemeniz çok önemlidir. Bazen depresyon veya panik bozukluk belirtileri intihar veya kendine zarar verme düşünceleri içerebilir. İlacın antidepresan etkisi tam olarak ortaya çıkıncaya kadar bu belirtilerin devam etmesi veya kötüleşmesi mümkündür. Eğer genç bir erişkinseniz (örn. 30 yaşın altındaysanız) ve daha önce antidepresan ilaçlar kullanmadıysanız bunun oluşması daha olasıdır.

  Manik depresif hastalığı olan bazı hastalar manik döneme girebilirler. Bu durum olağandışı ve hızla değişen düşünceler, anlamsız mutluluk veya aşırı fiziksel aktivite ile karakterizedir. Eğer böyle hissediyorsanız doktorunuzla temasa geçiniz.

  Tedavinin ilk haftalarında aşın huzursuzluk veya oturma veya hareketsiz durma güçlüğü gibi semptomlar oluşabilir. Bu semptomlan yaşıyorsanız hemen doktorunuza bildiriniz. Bazen yukanda bahsedilen belirtilerin farkında olmayabilirsiniz ve dolayısıyla bir arkadaşınızdan davranışınızdaki değişikliğin olası belirtilerini gözlemlemede size yardımcı olmasını istemeyi faydalı bulabilirsiniz.

  Eğer tedavi sırasında sıkıntılı düşünceleriniz veya tecrübeleriniz olursa veya yukanda bahsedilen belirtilerden herhangi biri oluşursa hemen doktorunuza iletiniz veya en yakın hastane ile temasa geçiniz.

  CITOLIXIN’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  CITOLİXIN aç veya tok kanuna alınabilir.

  CITOLIXIN’in alkolün etkilerim arttırmadığı görülmüştür. Yine de CITOLIXİN tedavisi sırasında alkol kullanılmaması tavsiye edilir.

  Hamilelik

  tlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamile kadınlar genellikle CITOLlXIN kullanmamalıdır.

  Bu grup ilaçlardan (antidepresanlar) birini hamileliğinizin son üç ayında ve doğuma kadar kullanırsam?, yeni doğan bebeğinizde şu etkilerin görülebileceğinin farkında olmalısınız: nefes alıp verme güçlüğü, mavimsi bir cilt, krizler, vücut ısısı değişiklikleri, besleme güçlüğü* kusma, düşük kan şekeri, sert veya gevşek kaslar, canlı refleksler, titreme, sinirlilik, aşırı hassasiyet, uyuşukluk hali, sürekli ağlama, uykulu olma ve uyuma güçlükleri. Yeni doğan bebeğinizde bu belirtilerden biri görülürse lütfen hemen doktorunuz ile temasa geçiniz.

  Gebeliğin ileri evrelerinde, SSRI kullanımı sonrası, yeni doğanda kalıcı pulmoner hipertansiyon (PPHN) riskinde artış görülebilir. Ancak, şu andaki durumda ayn ayrı her bir SSRI için potansiyel risk belirlenememektedir.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Anneler bu ilacı kullanırken bebeklerini emzirmemelidir.

  Araç ve makina kullanımı

  CİTOLIXlN genel olarak sersemlik haline neden olmaz fakat yine de bu ilacı almaya başladığınızda baş dönmesi veya uyku hali hissederseniz bu etkiler geçinceye kadar araç kullanmayınız veya herhangi bir alet veya makina çalıştırmayınız.

  CITOLIXIN’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransımz olduğu söylenmişse bu ilacı almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  Bu tıbbi ürün her 40 mg dozunda 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasmda “sodyum içermez”.

  Diğer ilaçlar ile CİTOLİXİN’in birlikte kullanımı

  Bazı ilaçlar bir diğerinin etkisini etkileyebilir ve bu durum bazen ciddi yan etkilere neden olabilir.

  Aşağıdaki ilaçlar ile birlikte CİTOLIXİN kullanırken dikkatli olunmalıdır.

 • lityum (manik depresif bozukluk profilaksisi ve tedavisinde kullanılır) ve triptofan: yüksek ateşiniz ve ani kas kasılmanız varsa, heyecanlı ve zihin bulanıklığı hissediyorsanız hemen doktorunuzu görmelisiniz.
 • selejilin (Parkinson hastalığında kullanılır): selejilin dozu günde 10 mg’yi geçmemelidir.
 • metoprolol (yüksek kan basmcı ve/veya kalp hastalığı için kullanılır): metoprolol kan seviyeleri artar fakat bu artışa bağlı belirtiler veya metoprolol yan etkileri kaydedilmemiştir.
 • sumatriptan ve benzer ilaçlar (migren tedavisinde kullanılır): yan etki riski; bu kombinasyonu kullanırken olağan olmayan bir semptom ile karşılaşırsanız doktorunuzu görmelisiniz.
 • simetidin, yüksek dozlarda kullanıldığında (mide ülseri tedavisinde kullanılır): CITOLlXlN kan seviyeleri artabilir fakat CİTOLIXIN’in artmış yan etkileri kaydedilmemiştir.
 • • trombosit fonksiyonunu etkilediği bilinen ilaçlar (örn. bazı antipsikotik ilaçlar, trisiklik antidepresanlar, asetil salisilik asit (ağn kesici olarak kullanılır), non steroid antienflamatuvar
 • ilaçlar (artrit için kullanılır)); kanama riskinin hafifçe artması.

 • St John Wort; San kantaron (hypericum perforatum)-CİTOLİXIN ile beraber kullanılması yan etki riskini arttırabilir.
 • Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  5.CITOLIXIN’in saklanması

  CİTOLIXİN’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

  Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

  Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra CITOLIXIN’i kullanmayınız.

  Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz CITOLIXIN’i kullanmayınız.

  Ruhsat Sahibi:

  Recordati ilaç San. ve Tic. A.Ş. Doğan Araslı Cad. No:219 34510 Esenyurt/İ ST ANBUL

  Üretici:

  Recordati ilaç San. ve Tic. A.Ş. Doğan Araslı Cad. No:219 34510 Esenyurt/ISTANBUL

  tarihinde onaylanmıştır.

  O

DEVAMINI OKU

2.CITOLIXIN nedir ve ne için kullanılır?

CIT0LİXIN film tabletlerin her biri 40 mg sitalopram içeren, oval, beyaz, çentikli, film kaplı tabletlerdir.

CITOLlXIN 28 tabletlik ambalajlarda piyasaya sunulmaktadır.

CİTOLIXIN selektif serotonin geri alım inhibitörüdür (SSRI) ve antidepresanlar olarak bilinen bir ilaç grubuna aittir. Bu ilaçlar hastalığınızın belirtilerine neden olan beyindeki bazı kimyasal dengesizlikleri düzeltmeye yardımcı olurlar.

CITOLtXIN depresyon tedavisinde ve kendinizi daha iyi hissettiğinizde bu belirtilerin tekrarlanmasını önlemede yardımcı olmak için kullanılır.

Ayrıca, CITOLİXIN tekrarlayan depresyonu olan hastalarda yeni depresif nöbetlerin oluşumunu önlemek üzere uzun dönem tedavide kullanılır.

CITOLIXIN, panik atak eğilimi olan hastalarda ve obsesif kompulsif bozukluğu (OKB) olan hastalarda belirtilerin hafifletilmesinde yararlıdır.

Doktorunuz CITOLİXIN’i başka bir amaçla da reçetelendirmiş olabilir. CITOLIXIN’in size neden reçetelendirildiğine dair herhangi bir sorunuz var ise doktorunuza sorunuz.

DEVAMINI OKU

3.CITOLIXIN nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Doktorunuz ayn bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimattan takip ediniz. CİTOLİXIN i her zaman doktorunuzun belirttiği şekilde kullanınız.

Emin değilseniz veya daha fazla bilgiye ihtiyacınız varsa doktorunuz veya eczacınız ile konuşmalısınız.

O    Erişkinler

Depresyon

Normal doz günde 20 mg’dır. Bu doz doktorunuz tarafından günde maksimum 60 mg’a kadar arttınlabilir.

Panik bozukluğu

Dozu günde 20-30 mg’a arttırmadan önce ilk hafta için başlangıç dozu günde 10 mg’dır. Bu doz doktorunuz tarafından günde maksimum 60 mg’a kadar arttınlabilir.

Obsesifkompulsif bozukluk (OKB)

Başlangıç dozu günde 20 mg’dır. Bu doz doktorunuz tarafından günde maksimum 60 mg’a kadar arttınlabilir.

Uygulama yolu ve metodu

CITOLlXIN her gün, günde tek doz olarak kullanılır.

CtTOLlXIN günün herhangi bir zamanında yemeklerle veya tek başına kullanılabilir. Tabletler, su ile içilerek yutulur. Tabletleri çiğnemeyiniz (tabletlerin acı bir tadı vardır).

•    Değişik yaş gruplan:

Çocuklarda ve adolesanlarda (<18 yaş) kullanımı:

CITOLIXIN çocuklara veya adolesanlara verilmemelidir. Daha fazla bilgi için lütfen ‘2. CİTOLlXfN'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler’ bölümüne bakınız.

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlı hastalar genel olarak günde 40 mg’dan fazla kullanmamalıdır.

•    özel kullanım durumlan:

6/11

Karaciğer ile ilgili yakınmaları olan hastalar günde 30 mg’dan fazla kullanmamalıdır. Tedavinin süresi:

Depresyon, panik bozukluk ve OKB için kullanılan diğer ilaçlarda da olduğu gibi bir iyileşme hissetmeniz birkaç hafta sürebilir.

Doktorunuzla konuşmadan önce ilacm dozunu kesinlikle değiştirmeyiniz.

Tedavi süresi kişiden kişiye değişir, genellikle en az 6 ay’dır. Doktorunuz tavsiye ettiği sürece tabletleri kullanmaya devam ediniz. Kendinizi iyi hissetmeye başlasamz bile doktorunuz tarafından yapılması söylenmeden tabletleri kullanmayı bırakmayınız. Altta yatan hastalık uzun bir şiire devam edebilir ve siz tedaviyi kestikten sonra çok yakın bir süre içinde belirtileriniz tekrarlayabilir.

Tekrarlayan depresyonu olan hastalar yeni depresif nöbetlerin oluşumunu önlemek için devam eden tedavilerden (bazen birkaç yıl) yararlanmaktadır.

Kullanmanız gerekenden daha fazla CITOLIXIN kullanırsanız

CITOLİXIN'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, hemen doktorunuz veya size en yakın hastanenin acil bölümü ile temasa geçiniz. Bir rahatsızlık veya zehirlenme belirtisi olmasa da bunu yapımz. Bir doktor veya hastaneye giderseniz CITOLIXIN kutusunu yanınıza alınız.

Doz aşımı semptomları şunlar olabilir:

 • Nöbet
 • Kalp ritminde değişiklik / aritmi
 • Sersemlik hali
 • Koma
 • Kusma
 • Titreme
 • Düşük kan basıncı
 • Yüksek kan basıncı
 • Bulantı
 • DEVAMINI OKU

  4.Olası yan etkiler nelerdir ?

  Tüm ilaçlar gibi CITOLIXIN’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Bazı hastalar aşağıdaki ciddi yan etkileri bildirmiştir:

  Aşağıdakilerden biri olursa, CITOLİXİN almayı durdurunuz ve hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Yüksek ateş, aşın huzursuzluk, zihin bulanıklığı, titreme ve ani kas kasılması: bu durum, değişik antidepresanlann birlikte kullanımı ile bildirilen ve serotonin sendromu adı verilen ve nadiren görülen bir durumun işareti olabilir.
 • Eğer ciltte, dilde, dudaklarda veya yüzde şişkinlik veya nefes alıp verme veya yutma güçlüğü (alerjik reaksiyon) hissediyorsanız.
 • Olağandışı kanamalar (gastrointestinal kanamalar dahil)
 • Seyrek fakat ciddi yan etkiler (>1/10000, <1/1000)

  Aşağıdakilerden biri olursa, CİTOLİXİN almayı durdurunuz ve hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Hasta ve güçsüz kaslarla seyreden bir rahatsızlık veya zihin bulanıklığı hissediyorsanız; bu durum, özellikle yaşlı bayan hastalarda bu tip antidepresanlar (SSRI) ile gelişebilen ve hiponatremi (kandaki anormal düşük sodyum seviyesi) adı verilen ve nadiren görülen bir durumun işareti olabilir.
 • Aşağıdaki yan etkiler çoğu kez hafiftir ve genellikle birkaç günlük tedaviden sonra kaybolur. Ayrıca aşağıda belirtilen etkilerden bazıları hastalığınızın semptomları olabilir ve bundan dolayı siz iyileşmeye başladıkça azalır.

  Eğer yan etkiler rahatsız ediciyse veya birkaç günden daha fazla sürerse doktorunuza bildiriniz.

  Ağız kuruluğu diş çürümesi riskini arttırır. Bundan dolayı dişlerinizi normalden daha sık fırçalamaksınız.

  Çok yaygın yan etkiler (>1/10)

  Uykulu hissetme Uykusuzluk Terleme artışı Ağız kuruluğu Bulantı

  Yaygın yan etkiler (>1/100, <10/100):

  İştah azalması Aşın huzursuzluk Cinsel dürtü azalması Kaygı Sinirlilik

  Zihin bulanıklığı durumu Titreme

  Kulaklarda çınlama

  Esneme

  İshal

  Kusma

  Kaşmtı

  Kas ve eklemlerde ağn

  Erkekler boşalma ve ereksiyon sorunlan yaşayabilir

  Kadınlar için orgazm olamama

  Yorgunluk

  Ciltte batma hissi

  Kilo azalması

  Yaygın olmayan (>1/1000, <1/100)

  Ciltte kanama bozukluktan (kolay morarma)

  İştah artışı

  Saldırganlık

  Depersonalizasyon

  Halüsinasyon

  Mani

  Baygınlık

  Genişlemiş gözbebekleri Hızlı kalp atışı

  Yavaş kalp atışı Ürtiker Saç dökülmesi İsilik

  İşemede güçlük Vajinal kanama Kol veya ayaklarda şişme Kilo artışı

  Seyrek (>1/10000, <1/1000)

  Nöbet

  İstemsiz hareketler Hepatit

  Bazı hastalarda aşağıdakiler bildirilmiştir (sıklık bilinmemektedir):

  Cilt ve mukoza kanaması ve düşük kan trombosit seviyesi Aşın duyarlılık(isilik)

  İdrar miktarında artış Panik atak Diş gıcırdatma Aşın huzursuzluk

  Olağandışı kas hareketleri veya kas sertliği Akatizi (kaslann istemdışı hareketi)

  Cilt veya mukozanın aniden şişmesi Ağnlı ereksiyon

  Emzirmeyen kadınlarda süt akışı Karaciğer fonksiyon testlerinde anomali

  Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  DEVAMINI OKU