İlaç Ara

CLARISCAN 0.5 mmol/ml enjeksiyonluk çözelti (1X20 ml flakon)

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Opakim Tıbbi Ürünler Tic. Ltd. Şti. (Medikim Şirketler Grubu)
Satış Fiyatı
124.99 TL [ 21 Haziran 2019 ]
Ambalaj Miktarı
1
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

CLARISCAN 0,5 mmol/mL enjeksiyonluk çözelti Damar içine uygulanır.

Steril

Etken Madde

1 ml enjeksiyonluk çözelti, 0.5 mmole eşdeğer 279.3 mg gadoterik asit (gadoterat meglumin şeklinde) içerir.

Yardımcı maddeler

Meglumin, tetraksetan (DOTA) ve enjeksiyonluk su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. CLARISCAN nedir ve ne için kullanılır?

2. CLARISCAN’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. CLARISCAN nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. CLARISCAN’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.CLARISCAN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

CLARISCAN’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

• Eğer CLARISCAN’in içerdiği etkin madde ya da yardımcı maddelerden birine karşı aleıjiniz varsa (bkz: Yukarıda ‘ Yardımcı maddeler’),

  • Eğer MR görüntüleme için kullanılan diğer kontrast ilaçlar gibi gadolinyum içeren ilaçlara karşı aleıj iniz varsa,
  • CLARISCAN’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  • Eğer daha önceki bir görüntüleme sırasında contrast ilaca karşı reaksiyon gösterdiyseniz,
  • Eğer astımınız varsa,
  • Eğer aleıj iniz varsa (deniz ürünlerine karşı alerji, kurdeşen, saman nezlesi gibi),
  • Eğer beta-blokör kullanıyorsanız (metoprolol gibi kalp ve yüksek tansiyon için kullanılan bir ilaç),
  • Eğer böbrekleriniz düzgün çalışmıyorsa,
  • Eğer yakın zamanda karaciğer nakil ameliyatı geçirdiyseniz veya karaciğer nakli planlanıyorsa,
  • Eğer kalbinizi veya kan damarlarınızı etkileyen bir hastalığınız varsa,
  • Eğer bayılma sorununuz varsa ya da sara tedavisi görüyorsanız doktorunuzu veya radyologunuzu bilgilendirin.

Tüm bu durumlarda doktorunuz veya radyologunuz ilacın sağlayacağı yararlar ile yaratacağı riski göz önüne alarak CLARISCAN’i kullanacaktır. Eğer doktorunuz veya radyologunuz CLARISCAN’i kullanırsa gerekli önlemleri alacak ve uygulama sırasında sizi yakından takip edecektir.

Özellikle de 65 yaşın üzerindeyseniz, doktorunuz veya radyologunuz CLARISCAN kullanmaya karar verirken böbreklerinizin düzgün çalıştığından emin olmak için kan testi isteyebilir.

Yeni doğanlar ve çocuklar

4 haftaya kadar olan yeni doğanlarda ve 1 yaşa kadar olan bebeklerde, böbrek fonksiyonları tam gelişmediği için, doktor tarafından dikkatli bir değerlendirme yapıldıktan sonra CLARISCAN kullanılacaktır.

Muayeneden önce üzerinizde olabilecek tüm metal nesneleri çıkarınız. Eğer:

–    Kalp pili

–    Damar klipsi

–    İnfüzyon pompası

–    Sinir uyarıcısı

–    Koklear implant (iç kulaktaki implant)

–    Özellikle de göz içinde şüpheli metalik yabancı madde varsa, doktorunuza veya radyologunuza söyleyiniz.

Manyetik rezonans görüntüleme cihazları çok güçlü manyetik alanlar kullandığından, bunlar çok ciddi sorunlara yol açabileceğinden, bu husus önem taşımaktadır.

Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

CLARISCAN’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

CLARISCAN’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamileyseniz, hamile olma ihtimaliniz varsa ya da adetiniz geciktiyse bunu hemen doktorunuza veya radyologunuza söyleyiniz.

Kesinlikle gerekli olmadıkça CLARISCAN hamilelikte kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

CLARISCAN sütünüze geçebilir. CLARISCAN kullandıktan sonra 24 saat süreyle bebeğinizi emzirmeye devam edip etmeyeceğinize doktorunuz veya radyologunuz karar verecektir.

Araç ve makina kullanımı

CLARISCAN’in araç kullanma beceriniz üzerine etkileri hakkında veri bulunmamaktadır. Çekimden sonra kendinizi iyi hissetmiyorsanız (bulantınız varsa) araç ya da makine kullanmamalısınız.

Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı

5.CLARISCAN’in saklanması

Akut veya kronik ağır böbrek fonksiyon bozukluğu (GFR <30 mL/dk/1,73 m2) olan hastalarda bazı gadolinyum içeren kontrast ajanların kullanımı ile ilişkili nefrojenik sistemik fıbrozis (NSF) bildirimleri bulunmaktadır. Karaciğer transplantasyonu geçiren hastalar, bu popülasyonda akut renal yetmezlik sıklığı yüksek olduğundan özellikle bir risk altındadır.

Ağır böbrek yetmezliği olan hastalarda ve perioperatif karaciğer transplantasyon döneminde olan hastalarda CLARISCAN ile NSF oluşabileceği ihtimali nedeniyle, tanısal bilgi gerekmedikçe ve kontrastsız MRG ile elde edilebiliyorsa kullanımından kaçınılmalıdır. Eğer CLARISCAN kullanımından kaçmılamıyorsa, doz 0,1 mmol/kg vücut ağırlığını aşmamalıdır. Tekrarlayan uygulamalar konusundaki bilgi eksikliği nedeniyle, enjeksiyonlar arasındaki süre en az 7 gün olmadıkça CLARISCAN enjeksiyonları tekrarlanmamalıdır.

CLARISCAN uygulamasından kısa süre sonra hemodiyaliz uygulaması CLARISCAN’in vücuttan atılması için faydalı olabilir. Hemodiyaliz tedavisi almayan hastalarda NSF’nin önlenmesi veya tedavisi için hemodiyaliz başlatılmasını destekleyen bulgular bulunmamaktadır.

4 haftaya kadar olan yeni doğanlarda ve 1 yaşa kadar olan bebeklerde, böbrek fonksiyonları tam olarak gelişmediğinden dolayı CLARISCAN dikkatli bir değerlendirmeden sonra ve 0,1 mmol/kgT aşmayan dozlarda kullanılmalıdır. Aynı çekimde birden fazla doz kullanılmamalıdır. Tekrarlayan dozlara yönelik yeterli bilgi olmadığından, ilk uygulamadan sonra 7 gün süre ile ikinci doz uygulanmamalıdır.

Yaşlılarda gadoterik asit atılımı yetersiz olabileceğinden, 65 yaş ve üzeri hastalarda renal fonksiyonların değerlendirilmesi önemlidir.

Gebelikte CLARISCAN gereksinimi olduğu klinik durumlar dışında kullanılmamalıdır.

Emziren annelerde, CLARISCAN uygulamasından sonra 24 saat süreyle emzirmeye devam edip etmemeye, doktor ile anne birlikte karar vermelidir.

Kullanılan gadolinyum içeren kontrast maddenin doğru olarak kaydedilmesi için flakon üzerinde yer alan yapışkanlı etiketler hastanın kaydına yapıştırılmalıdır. Kullanılan doz da hasta kayıtlarına kaydedilmelidir. Eğer elektronik hasta kayıtları tutuluyorsa, seri numarası ve doz hasta kaydına girilmelidir.

DEVAMINI OKU

2.CLARISCAN nedir ve ne için kullanılır?

CLARISCAN, Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) için kullanılan kontrast ürünler grubundadır. Yalnızca damar içi uygulama yoluyla kullanılır.

CLARISCAN, beyin, omurga, diğer tüm vücut patolojilerinde manyetik rezonans görüntüleme sırasında görüntü kalitesini artırmak için kullanılır.

CLARISCAN, görüntü kalitesini artırarak ilgili organların daha net ve açıkça görüntülenmesini sağlar. Bu ilaç yalnızca teşhis amaçlı kullanılır.

Tek doz 10 mL, 15 mL veya 20 mL’lik 1 flakon içerir.

Tüm ambalaj büyüklükleri piyasada olmayabilir.

DEVAMINI OKU

3.CLARISCAN nasıl kullanılır ?

Doktorunuz veya radyologunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

Uygulama yolu ve metodu

CLARISCAN damar içine enjeksiyon şeklinde uygulanır.

Uygulama sırasında doktor veya radyolog gözetiminde olacaksınız. Herhangi bir acil durumda gerekli ilacı uygulamak üzere damar yolunuz açık bırakılacaktır. Uygulama sırasında herhangi bir aleıjiniz olursa CLARISCAN verilmesi durdurulacaktır.

CLARISCAN elle veya otomatik enjektör yoluyla uygulanabilir. Yeni doğanlarda ve bebeklerde, ilaç yalnız elle verilecektir.

Uygulama hastane ya da görüntüleme merkezinde yapılacaktır. Çekimi yapanlar uygulama ile ilgili alınması gereken önlemleri bilmekte ve ortaya çıkabilecek olası rahatsızlıklardan haberdardırlar.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

Çocuklarda CLARISCAN kullanılabilir.

4 haftaya kadar olan yeni doğanlarda ve 1 yaşa kadar olan bebeklerde, böbrek fonksiyonları tam gelişmediği için, doktor tarafından dikkatli bir değerlendirme yapıldıktan sonra CLARISCAN kullanılacaktır. Bu yaş gruplarında CLARISCAN kullanılacaksa, yalnızca tek doz uygulanmalı ve 7 gün süreyle ikinci bir doz uygulanmamalıdır.

18 yaş altındaki hastalarda anjiyografıde CLARISCAN kullanılması önerilmemektedir.

Yaşlılarda kullanımı

65 yaşında veya üzerindeyseniz doz ayarlaması gerekmemektedir. Ancak böbreklerinizin düzgün çalıştığından emin olmak için kan testi yaptırmanız istenebilir.

Özel kullanım durumları

Böbrek ve karaciğer yetmezliği:

Ciddi böbrek yetmezliği olanlarda ve karaciğer nakli olan ya da planlanan hastalarda CLARISCAN kullanılması önerilmez. Bununla birlikte, CLARISCAN kullanılacaksa, yalnızca tek doz uygulanmalı ve 7 gün süreyle ikinci bir doz uygulanmamalıdır.

Kullanmanız gerekenden daha fazla CLARISCAN kullanırsanız

Size kullanmanız gerekenden fazla doz verilmesi ihtimali yoktur. CLARISCAN, bu konuda eğitim almış kişiler tarafından uygulanır. CLARISCAN, kullanılması gerekenden fazla kullanıldığında, hemodiyaliz (kan temizlenmesi) yolu ile vücuttan atılır.

CLARISCAN'i kullanmayı unuttuysanız

DEVAMINI OKU

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi CLARISCAN’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Uygulamadan sonra en az yarım saat gözlem altında tutulacaksınız. Yan etkilerin çoğu derhal ya da bazen gecikmeli olarak ortaya çıkar. Bazı etkiler CLARISCAN enjeksiyonunda yedi gün sonraya kadar ortaya çıkabilir.

CLARISCAN’e alerjik reaksiyon gösterme riskiniz düşüktür. Bu reaksiyonlar ciddi olabilir ve şoka neden olabilir (hayatınızı tehlikeye atabilecek bir alerjik reaksiyon durumu).

Aşağıdaki belirtiler ilk şok işaretleri olabilir. Herhangi birini hissederseniz derhal doktorunuza, radyoloğunuza veya bir sağlık çalışanına haber veriniz:

-    yutkunma veya nefes almanızı zorlaştırabilecek yüz, ağız veya boğazda şişme

-    ellerin veya ayakların şişmesi

-    baş dönmesi [hipotansiyon (düşük tansiyon)]

-    solunumda zorlanma

-    hırıltılı solunum

-    öksürme

-    kaşınma

-    burun akıntısı

-    hapşırma

-    gözde batma hissi

-    kurdeşen

-    deride döküntü

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

Çok yaygın: 10 hastanın en az birinde görülebilir.

Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir. Seyrek: 1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor)

Yaygın olmayan

-    aşırı duyarlılık

-    anksiyete (kaygı bozukluğu)

-    baş ağrısı

-    ağızda alışılmadık tat

-    baş dönmesi

-    uyku hali

-    karıncalanma, sıcaklama, üşüme ve/veya ağrı hissi

-    düşük veya yüksek kan basıncı

-    bulantı (kusma hissi)

-    karın ağrısı

-    döküntü

-    sıcaklama, üşüme

-    bitkinlik

-    iğne yapılan yerde (enjeksiyon yerinde) rahatsızlık, reaksiyon, üşüme, şişme, ürünün kan damarları dışına yayılarak enflamasyona (yangı) neden olması (kızarma ve yerel acı)

Seyrek

-    baygınlık (baş dönmesi ve bilinç kaybı hissi)

-    göz kapağı şişmesi

-    çarpıntı

-    hapşırma,

-    kusma (hasta olma)

-    ishal

-    artmış salya salgısı

-    kurdeşen, kaşınma, terleme

-    göğüs ağrısı, titreme

Çok seyrek

-    Anafılaktik (ciddi alerjik reaksiyon) veya anafılaktik benzeri reaksiyonlar

-    ajitasyon (huzursuzluk durumu)

-    koma, kasılmalar, nöbet (kısa bilinç kaybı), koku bozukluğu (genellikle kötü koku algısı), titreme

-    konjonktivit (bir çeşit göz iltihabı, göz yangısı), göz kızarıklığı, bulanık görme, gözyaşı salgısının artması

-    kalp durması, hızlı ya da anormal yavaş kalp atışı, düzensiz kalp atışı, kan damarlarının genişlemesi, solgunluk

-    solunum durması, akciğer ödemi (akciğerlerde sıvı birikmesi), nefes almada zorluk, burun tıkanıklığı, boğaz kuruluğu, boğulma hissinin eşlik ettiği boğazda sıkışma hissi, öksürük, nefes alma spazmları, boğazın şişmesi

-    egzama, deride kızarıklık, dudaklar ve ağız içinde şişme

-    kas krampları, kas güçsüzlüğü, sırt ağrısı

-    halsizlik, göğüste rahatsızlık hissi, ateş, yüzde ödem, yorgunluk, soğukluk, enjeksiyon bölgesinde rahatsızlık, enjeksiyon bölgesinde dokunun ölümüne neden olabilen ürünün kan damarlarının dışına yayılması, damarda iltihaplanma

-    kanda oksijen düzeyinin azalması

Bilinmiyor

-    Nefrojenik sistemik fıbrozis (cildin sertleşmesine sebep olan ve ayrıca yumuşak doku ve iç organları etkileyebilen bir hastalık)

Çoğunluğu CLARISCAN ve diğer gadolinyum içeren kontrast maddeleri birlikte alan hastalarda olmak üzere, nefrojenik sistemik fıbroz (cildin sertleşmesine sebep olan ve ayrıca yumuşak doku ve iç organları etkileyebilen bir hastalık) bildirimleri olmuştur. Eğer MR incelemesinden sonraki haftalarda vücudunuzun herhangi bir kısmında derinizin renginde ve/veya kalınlığında değişiklik fark ederseniz, incelemeyi yapan radyologa haber veriniz.

MRG için kullanılan diğer damar içi uygulanan kontrast maddeler ile aşağıdaki yan etkiler raporedilmiştir. Bu yan etkilerin sıklığı bilinmemektedir.

-    kan hücreleri yıkımı

-    zihin karışıklığı

-    geçici körlük, göz ağrısı

-    kulak çınlaması, kulak ağrısı

-    astım

-    ağız kuruluğu

-    bülloz dermatit (sıvı keselerinin oluştuğu bir tür deri hastalığı)

-    idrar kaçırma

-    akut böbrek yetmezliği

-    böbrekte idrarı süzmekle görevli hücrelerin ölümü

-    elektrokardiyogramda değişimler (PR aralığı uzaması)

-    kan değerlerinde değişimler (kanda demir, bilirubin ve serum ferritin artışı)

-    karaciğer fonksiyon testinde anormal sonuç

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

DEVAMINI OKU